Nye gjødselreglar: – Me skal ordna dette!

Nye gjødselreglar: – Me skal ordna dette!

Klar vilje til å problemløysing då landbruksnæringa i Rogaland diskuterte utfordringar med nye gjødselreglar. – Me skal ordna dette, slår styreleiar i Felleskjøpet Sveinung Svebestad fast.

Helsar programmet velkommen

Helsar programmet velkommen

Laila Vølstad Hognestad og Stian Hognestad har langt på veg implementert det nye Dyrevelferdsprogrammet i slaktegrisproduksjonen. – Bra for både folk og dyr, seier dei.

Skal betre dyrevelferda

Skal betre dyrevelferda

Det nye Dyrevelferdsprogrammet skal sikre slaktegris god dyrevelferd. – Det som før var godt nok, er ikkje nødvendigvis godt nok nå, seier Stine Gulliksen.

Vil redusere storfeimporten

Vil redusere storfeimporten

Nortura og Prima har gått sammen for å dekke underskuddet av storfekjøtt, med mål om å redusere importen. Med Tine på laget håper de flere melkebønder vil bidra.

Plastavfallet må vera reint

Plastavfallet må vera reint

Strengare krav til returplasten gjer at bønder no går ut og oppmodar kollegar til å levere så rein plast som råd til mottaka. Plastbål på gardane er ikkje eit alternativ.

Nytt styre i Geno, Norsvin og Tyr

Nytt styre i Geno, Norsvin og Tyr

Dei tre leiarane, Jan Ole Mellby, Geno, Geir Heggheim, Norsvin, og Leif Helge Kongshaug, Tyr, fekk alle fornya tillit frå sine respektive årsmøter, i førre veke.