Gulrot, ikkje pisk

Gulrot, ikkje pisk

Ei flat CO2-avgift vil hemme tiltak for å kutte utslepp i veksthusnæringa, meiner generalsekretær i Gartnerforbundet, Katrine Røed Meberg.

Jord er gull. Plen er tull.

Jord er gull. Plen er tull.

– Kva skal du med plen? Sett av ti kvadrat til grønsaker og sjå om ikkje det er kjekkare, seier Bondevennens nye spaltist, Margunn Ueland.

Lanserer jordvettreglar

Lanserer jordvettreglar

– I Telemark har me lite jordbruksareal. Då er det ekstra viktig å ivareta det som er, seier Helge Nymoen, landbruksdirektør.

– Me må vakna opp

– Me må vakna opp

– Folk tenkjer meir på dyrevelferd enn det bønder innser. Me må vakne opp, seier leiar i Rogaland Sau og Geit, Bjørn Høyland.

Avliving til alle sitt beste

Avliving til alle sitt beste

Alt for ofte dukkar det opp bilete av sjuke dyr i media. Dette smerter oss dyrlegar, det fyrer opp dyrevernsorganisasjonane, det skader landbruksnæringa og genererer klikk på nettet.

Fryktar fleire plastbål

Fryktar fleire plastbål

Sven Følgesvold er uroa for fleire miljøskadelege bål, dersom ikkje 4H får betre betalt for å samla inn landbruksplastikk.