Fôring av sau fram mot lamming

Fôring av sau fram mot lamming

Det er krevjande å vere sau i tida før lamming. Det er viktig at søya held ved like eit godt hold, slik at ho er i stand til å mjølke godt når lamma kjem.