Meir bråk i vente

Meir bråk i vente

Framstegspartiet er klare i talen, det skal dei ha. Til Nationen før valet lova landbruksminister Jon Georg Dale meir frislepp og liberalisering dersom partiet fekk halda fram i regjering.

Fjern mistilliten no

Fjern mistilliten no

Gnissingane mellom bøndene i Rogaland og Mattilsynet har ridd landbruket i fylket som ei mare i ei årrekkje, og ser ut til å ha toppa seg dei siste månadane etter at Mattilsynet varsla om særskild merksemd mot slaktegrisprodusentane i fylket.

Talande tal

Talande tal

Kort tid før valet er det interessant å merka seg korleis distrikts- og jordbrukspolitikk no utgjer ei av dei viktigaste skilelinene i norsk politikk. I spørsmål om politireformar, lokalisering av helsetenester, forsvar og jordbrukspolitikk, er regjeringspartia i utakt med veljarane.

Kraftkar-paradokset

Kraftkar-paradokset

Med så gode råvarer som me har, kvifor er ikkje mangfaldet i hyllene større? Har me mista evna til å tenkja nytt?

Ein bonde er ein bonde…

Ein bonde er ein bonde…

– Garden? Nei, det er ikkje store bruket. Nokre kyr, sau, litt høns. Bratt. Eg veit ikkje eingong om du kan kalla det ein gard.

Den nye normalen

Den nye normalen

Kva er ekstremvêr, og kva er den nye normalen? Mengda nedbør over landet denne sommaren gir grunn til undring og har tilført samtala om veret eit nytt alvor.

Meir regn krev mindre marktrykk

Meir regn krev mindre marktrykk

Då traktorane i gråtassklassen kom rullande inn på åkrar og enger på gummidekk sist på 40-talet var skepsisen tung blant statskonsulentar og bønder som var opptekne av marktrykk, dreneringseffekt og avlingsnivå.