Insektageddon

Insektageddon

Med unnatak av i frukt og grønt-bransjen, snakkar nesten ingen om insekta.

Opplysningstid

Opplysningstid

Det er eigentleg eit paradoks, men i Noreg, på om lag 58 breiddegrader mot nord, litt under same breiddegrad som sørspissen av Grønland, bugnar det av grønsaker året rundt.

Ein varsla skandale

Ein varsla skandale

Glimt frå sauelandet Noreg hausten 2017: Lager proppfulle av sau. Forbrukarar som likevel ikkje finn korkje lam eller sau i butikken.

Meiningslaust 4H-kutt

Meiningslaust 4H-kutt

Det offentlege sitt årvisse handslag til den ideelle barne- og ungdomsorganisasjonen 4H er føreslege kutta tvert av regjeringa.

Kva seier jorda?

Kva seier jorda?

Det er stort trykk på jorda om dagen, på alle måtar. Den mørke massen som gir oss vårt daglege brød er i trøbbel.

Hurra for dei tillitsvalde

Hurra for dei tillitsvalde

Hadde det ikkje vore for aktiviteten i lokale bondelag, 4H-klubbar, bygdekvinne-, og bygdeungdomslag hadde samfunnet vårt vore litt mindre og litt skjørare.

Tid for klarare økokrav?

Tid for klarare økokrav?

Surdeigskurs. Yoga og økofilosofi. Økologiske frukostar og markvandringar. Dette er nokre av dei om lag 250 arrangementa som gjekk av stabelen frå Oslo til Nordland under Økouka førre veke.

Stå saman i regnet

Stå saman i regnet

– Svart og temmeleg dystert. Orda til NLR-rådgjevar Ragnvald Gramstad i denne utgåva summerer på dramatisk vis landbrukssesongen, slik han har vore for mange av lesarane våre.