Dyrk kunnskapen

Dyrk kunnskapen

Å vera bonde er eit av verdas viktigaste yrke, men likevel sjeldan å finna på trendforskarane sine lister over framtidsretta karriereval.

Menn som overser kvinner

Menn som overser kvinner

Der godt vaksne menn dominerer, og det gjer dei i landbruket, er dei ofte forbausande flinke til å fremja folk som liknar seg sjølve.

For mykje av det gode

For mykje av det gode

Norsk landbruk produserer for tida for mykje mjølk, svin, egg, kylling, sau og lam. Rykta om komande overproduksjon også av storfe har svirra ei stund, og kan ikkje forteiast. Stoda er urovekkjande.

Det våte året

Det våte året

Er det noko landbruksåret 2017 kjem til å bli hugsa for, så er det dei enorme nedbørsmengdene som fall over Sør- og Vestlandet.

Slepp gassen

Slepp gassen

Forbruket av kjøt aukar om dagen, men kor mykje pølse, biff og kylling vil me stappa i oss i framtida?