Verdien av å driva litt dank

Verdien av å driva litt dank

Å vera bonde er ingen vanleg jobb, det er ein livsstil. Å arbeida med noko ein likar, slik dei fleste bønder vonleg gjer, lettar kjensla av at det faktisk er arbeid ein driv med.

Legg direktoratet til matfatet

Legg direktoratet til matfatet

Det er vel sjeldan ordet «direktorat» vekkjer særleg entusiasme, men nett no har det faktisk den effekten på politikarar og landbruksaktørar i Rogaland.

Sporefri fôrberging – er det mogleg?

Sporefri fôrberging – er det mogleg?

Å laga godt surfôr er det lettaste som finst. I teorien. I praksis har konservering av frisk blad- og stråmasse ikkje blitt det grann enklare enn det var då metoden vart teken i buk for åtti år sidan.

Uboden gjest

Uboden gjest

Synd å seia, men det er på tide å bli kjend med Tuta absoluta. Etter ti år som uboden gjest på det europeiske kontinentet er den søramerikanske tomatmøllen for første gong observert i Noreg.

Stortinget må leia vegen

Stortinget må leia vegen

Det vitnar om to oppsiktsvekkjande ulike oppfatningar av landbrukets kår, når bøndene i år kravde 1450 millionar kroner og staten tilbaud dei over enn éin milliard mindre, skarve 410 millionar.

Berekrafta i landbruket står på spel

Berekrafta i landbruket står på spel

Regjeringa si hovudmålsetting om eit kostnadseffektivt landbruk vart forkasta. Tysdag gjekk meldinga gjennom Stortinget. Målet for norsk jordbrukspolitikk er heretter auka matproduksjon med grunnlag i norske ressursar.

Vårens viktigaste frukost

Vårens viktigaste frukost

Våren er her med milde vindar, grøne knoppar og leven. Lerka jublar høgt i sky og små lam breker etter mor. Bassen i denne vårsymfonien blir spela av humla, der ho susar lodden og tilsynelatande lubben på leit etter pollen og nektar.