Fagleg nok om fosfor?

Fagleg nok om fosfor?

Etter mest ti år på beddingen er forslag til høyringsutkast til nytt gjødselregelverk sendt til politisk handsaming.

Eit inntektsløft i vente?

Eit inntektsløft i vente?

Staten og bondeorganisasjonane er i gang med førebuingane til årets jordbruksoppgjer. Etter fire blå år er nok mange bønder utolmodige etter å skapa ny politikk, ikkje berre forsvara eksisterande ordningar.

Opp av skyttergrava

Opp av skyttergrava

Dyrevelferd har blitt eit heitt tema som set sinna i kok, både i og utanfor landbruksnæringa.

Ta grep om gjelda

Ta grep om gjelda

Landbruket har nytt gode tider ei stund no. Dekningsbidraga er greie på dei fleste produksjonar og renta er på eit historisk lågt nivå.

Dyrk kunnskapen

Dyrk kunnskapen

Å vera bonde er eit av verdas viktigaste yrke, men likevel sjeldan å finna på trendforskarane sine lister over framtidsretta karriereval.