Nytt styre i Geno, Norsvin og Tyr

Nytt styre i Geno, Norsvin og Tyr

Dei tre leiarane, Jan Ole Mellby, Geno, Geir Heggheim, Norsvin, og Leif Helge Kongshaug, Tyr, fekk alle fornya tillit frå sine respektive årsmøter, i førre veke.

Pilene peikar oppover for Haukeli meieri

Pilene peikar oppover for Haukeli meieri

Det har i det siste vore framsett påstandar om overproduksjon og svak lønsemd i geitemjølkproduksjonen. I tillegg føreslår styresmaktene frivillig oppkjøp av mjølkekvotar. Bondevennen tok turen til meieriet på Haukeli og fekk sjå eit meieri i positiv utvikling og med ein lønsam produksjon.

Heder og ære på årsmøtet til geno

Heder og ære på årsmøtet til geno

Ny teknologi fører til store endringer for Geno. Full overgang til genomisk seleksjon i 2016, gjorde venteoksene overflødige. Innkjøp av kviger og produksjon av embryo står på trappene. Men enn så lenge er Geno avhengig av at bøndene avler fram gode seminokseemner.

Send jordbruksmeldinga i retur

Send jordbruksmeldinga i retur

«For Vestlandet og distriktsjordbruket generelt, er dette so store negative endringar, at det mest nærliggande rådet til Stortinget vert å sende Jordbruksmeldinga i retur til regjeringa.», skriv bondelagsleiarane på Vestlandet.

Ærespris til Kjell Åge Aardal

Ærespris til Kjell Åge Aardal

– Eg har vore bonde i 30 år, og har stor respekt for korleis tidlegare generasjonar har rydda og slite for å brødfø seg og dyra sine. Det har vore viktig for meg å ta vare på dette, seier Kjell Åge Aardal, frå Brattland utanfor Bergen.