Galskapen på Mele

Galskapen på Mele

I 2012 sette Tove Aasheim og Ole Morten Holsen inn mjølkerobot til 26 kyr. Galskap, sa dei på bygda. Men med låg gjeld og nøktern drift klarar dei seg godt.