Store verdiar i beite

Store verdiar i beite

Garden ligg i det karakteristiske landskapet heilt sør på Jæren, med store beiter og mykje stein. Beitene er grunnlag for auka produksjon på garden.

Gjødselgründeren på Jæren

Gjødselgründeren på Jæren

Hevd luktar pengar, meiner bøndene. Møkkapioneren på Jæren, Torstein Sele, har skvisa meir ut av den illeluktande gjødsla enn dei fleste trudde var mogleg.

Galskapen på Mele

Galskapen på Mele

I 2012 sette Tove Aasheim og Ole Morten Holsen inn mjølkerobot til 26 kyr. Galskap, sa dei på bygda. Men med låg gjeld og nøktern drift klarar dei seg godt.