Energi frå taket

Energi frå taket

Eit høgt forbruk av straum og mange bygningar med tak. Saman med eit lokalt føretak, har rugeri og kyllingoppdrettar Børge Undheim AS fått eigen straumproduksjon frå solceller.

Klar for frittgåande høns

Klar for frittgåande høns

Rune Opsal var veldig skeptisk til å bygge om frå miljøinnreiing til frittgåande høns i 2016. No er han klar for første innsett med nytt driftsopplegg.