Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

MASKINAR/UTSTYR sal

Bv 13 – 20. april 2018

Drensrør med filter

Stokka AS
Tlf. 915 15 378

Fin silotalje TKS,

liten fin traktorhenger, ringtrommel, skålhorv, fjærhorv, til salgs.
Tlf. 909 58 535

MASKINAR/UTSTYR kjøp

Bv 13 – 20. april 2018

Komplett DeLaval melkeanlegg

med skinnebane og MU480 med DelPro, ønskes kjøpt.
Tlf. 950 82 100

Bv 12 – 13. april 2018

MF35, 3 og 4 sylindret,

ønskes kjøpt. Alt av interesse.
Tlf. 917 66 596

FÔR/HØY/HALM

Bv 13 – 20. april 2018

Silofôr til salgs

Ligg i plansilo. Ta kontakt med
Tor Stangeland, Voll.
Tlf. 909 88 885

Grovfôr ønskes kjøpt

Tlf. 975 20 794

Siloballer ønskes kjøpt

Tlf. 948 84 349

JORD

Bv 13 – 20. april 2018

Beite

til ca. 16 ammekyr + okse, ønskes.
Tlf. 970 28 581

Ønsker å leige jord

Alt av interesse. Grovfôr og beite til sau (Sør Rogaland).
Tlf.: 975 03 104

Beite ønskes til ammekyr

m/kalv og kalver i Rogaland.
Tlf. 51 48 24 18 / Mob. 475 02 418

HUSDYR

Bv 12 – 13. april 2018

Border Collie tispe

til salgs 14 mnd.
Har startet å trene den på sau.
Kan det grunnleggende.
Arvid Årdal, tlf. 911 52 104

Border Collie valper

fra foreldre med gode gjeterlinjer. Leveringsklare 28.03.
Tlf. 478 95 029/954 16 507

Border Collie valper

f. 17. des. Alle interessert i sau. Valpene er av gode gjeterlinjer.
Begge foreldre har gjeterprøve. Lev. klare.
Tlf. 980 75 488

MJØLKEKVOTE

Bv 13 – 20. april 2018

Vi formidlar mjølkekvote for sal/kjøp/utleige/leige.

Vår frist for sal/kjøp er 01.07.2018.
Vår frist for utleige/leige er 1.09.2018.
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, tlf. 51 78 91 80

LIVDYR

Bv 12 – 13. april 2018

Suffolkver

2 år ts etter semin: Samson
Tlf.: 478 44 970, Forsand

DIVERSE

Bv 13 – 20. april 2018

Melkekvote og jord ønskes leid,

Rogaland.
Mob. 975 15 238

Sponballar til salgs

til ku, hest, sau, gris og kylling.
Tlf. 913 22 155

Bv 12 – 13. april 2018

Ønsker pris på utskifting av ca. 600 m2 stålplater

på tak på landbruksbygg i Sandnes.
Tlf. 913 50 419

Bøyler til plast-tunnel

ønskes kjøpt. Rogaland
Tlf. 971 55 814

Jord og melkekvote ønskes leid.

Tlf. 905 43 708