Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
MASKINAR/UTSTYR salg
Bv 36 – 8. september 2017

5 år gammelt Westfalia melkeanlegg

m/5 avtakarar og skinnebane, Heattimer aktivitetsmåler til salgs.
Tlf. 977 85 275

MASKINAR/UTSTYR kjøp
Bv 36 – 8. september 2017

Gamle båsmatter for ku ønskes kjøpt

Tlf. 906 00 164

DIVERSE
Bv 37 – 15. september 2017

Spøneballar til salgs

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11

HØY/HALM
Bv 37 – 15. september 2017

Høyensilasje, halm og frøhøy

av engrapp, engsvingel, raigras og timotei, pakket i firkantbunt.
Tlf. 957 44 584 / 991 08 360

Bv 36 – 8. september 2017

Høyensilage og høy av bra kvalitet til salgs

Henv. Høyfjell Charolais AS
mob. 957 95 232
mail. tore-so4@online.no

LIVDYR
Bv 37 – 15. september 2017

2 stk. Hereford okser 16 mnd. til salgs.

Tlf: 915 66 456

Bv 36 – 8. september 2017

Rasegodkjente blæsete vêrlam til salgs

Tlf. 984 84 729

Flotte, blæsete, brokete vêrlam/saulam,

10 voksne blæsete sauer, til salgs.
Tlf. 907 86 059

ARBEID UTFØRES
Bv 37 – 15. september 2017

Slakter ledig for oppdrag

Har du en gris, sau eller storfe som ikke kom med Dyretransporten? For god til å kaste, for dårlig til transport? Er i Stavanger-området 2. september, 7. oktober og 11. november.
Ring for mer info: 913 28 631
(fagbrev som slakter)

JORD OG BEITE

Bv 37 – 15. september 2017

Jord ønskes leid

til grasproduksjon fra år 2018.
Det meste av interesse, men helst i Sandnes-området.
Ønsker også å kjøpe TKS personheis.
Tlf. 404 97 634

Beite ønskes

Fjellbeite til sau ønskes leigd Rogaland, Hordaland, Telemark og Agder. Alt av interesse.
Tlf. 994 29 132