Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
MELKEKVOTE
Bv 46 – 1. november 2017

Melkekvote i Hordaland ønskes kjøpt.

Tlf.: 975 66 306

LIVDYR
Bv 46 – 1. november 2017

All slags vêrar ønskes kjøpt.

Tlf. 900 16 817

DIVERSE
Bv 45 – 25. oktober 2017

Spøneballar til salgs

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11

MASKINAR/UTSTYR salg

Bv 46 – 1. november 2017

Brukt TKS rundballekutter til salgs.

Tlf. 975 19 095

HØY/HALM
Bv 46 – 1. november 2017

Høyensilasje, halm og frøhøy

av engrapp, engsvingel, raigras og timotei, pakket i firkantbunt.
Tlf. 957 44 584 / 991 08 360

Amm.halm til salgs.

Tlf. 920 35 368

ARBEID UTFØRES
Bv 46 – 1. november 2017

Cat 312 DL ledige for oppdrag,

skogsvei /dyrking mm.
Tlf. 913 63 241