Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
LIVDYR
Bv 27/28 – 14. juli 2017

3 fine NRF kviger

ins. 22.10., 14.11. og 24.11.2016 tils.
Tlf. 473 97 047

MASKINAR/UTSTYR salg
Bv 25/26 – 30. juni 2017

Reime innredning til gris

6 fødebingar + 18 gjeldsuggebåsar.
Gratis ved demontering.
Tlf. 452 84 422

JAKT
Bv 27/28 – 14. juli 2017

Jakt på hjort, rådyr og småvilt

ønskes i området Jæren, Bjerkreim el. Gjesdal. Erfarne jegere.
Tlf. 900 47 678

HØY/HALM
Bv 27/28 – 14. juli 2017

Høyensilasje kr 600,

til salgs.
Tlf. 950 54 000

Bv 25/26 – 30. juni 2017

Høyensilasje kr 600,

til salgs.
Tlf. 950 54 000

Høy til salgs

350 kr pr rundballe.
Sandnes
sms til: 476 36 651

 

MELKEKVOTE
Bv 27/28 – 14. juli 2017

70.000 liter melkekvote

til leie fra 1.1.2018, Aust- og Vest-Agder. Bud ønskes.
Tlf. 473 06 681 (e.kl. 19.00)

ARBEID UTFØRES
Bv 27/28 – 14. juli 2017

Avløysing

Utleie av arbeidskraft
Videreformidling av arbeidskraft
www.landbruk-sor.no
Tlf. 957 06 540

Bv 25/26 – 30. juni 2017

Utkjøring m/12 kubikk Doff,

gjødselmixing, pløying m/ stripeplog, horving,
Direkte såing, 6m, sprøyting, steinhenting, kunstgjødselspreiing m/GPS.
Mads Ove Skrettingland Maskin, Varhaug
Tlf. 48 45 03 65

DIVERSE
Bv 27/28 – 14. juli 2017

Spøneballar til salgs

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11