Fagkurs for kvinner

Fagkurs for kvinner

NLR Østafjells inviterer kvinnelige bønder til både ammeku- og sauekurs, med kun kvinnelige deltakere og foredragsholdere. Hvorfor det?

Fjøsåpning Yndestad gård

Fjøsåpning Yndestad gård

Lørdag 14. oktober åpnet Karsten Yndestad gård og fjøs og inviterte sambygdinger og andre interesserte for å se nærmere på det ny ammekufjøset.

Viktig med plan gjennom året

Viktig med plan gjennom året

En årsplan gir mulighet til å planlegge og legge forholdene til rette for god drift etter gårdens samlede ressurser. Det er mulig å planlegge når arbeidsstoppene kommer – og sette av nok tid til å få de rette tingene gjort.

Smart silofjøs

Smart silofjøs

Hjå Hege og Lars Torgny er det ikkje lenger silosaft og pressa gras i tårnsiloane.

Armar og bein på Stakkestad

Armar og bein på Stakkestad

Dei siste ti åra har Inger Johanne Bligaard og Knut Egil Stakkestad auka produksjonen frå nokre fôringsoksar i heimefjøset, til å telle 60 ammekyr, totalt 174 storfe, 7500 høns og 477 dekar dyrka og overflatedyrka jord, samt beite og skog.