Smart silofjøs

Smart silofjøs

Hjå Hege og Lars Torgny er det ikkje lenger silosaft og pressa gras i tårnsiloane.

Armar og bein på Stakkestad

Armar og bein på Stakkestad

Dei siste ti åra har Inger Johanne Bligaard og Knut Egil Stakkestad auka produksjonen frå nokre fôringsoksar i heimefjøset, til å telle 60 ammekyr, totalt 174 storfe, 7500 høns og 477 dekar dyrka og overflatedyrka jord, samt beite og skog.