Til heis for å læra om lam

Til heis for å læra om lam

I det lamma var på veg ned frå fjellet, sende Nortura kundane sine opp. Målet for møtet mellom dei to var auka omsetting av lammekjøt.

Vil ha Bondens marked tilbake

Vil ha Bondens marked tilbake

Mange undrar seg over at matfylke Rogaland ikkje har eit Bondens marked. No prøver ein gjeng entusiastar å få gang på torgdagen att.

Fruktbare Ryfylke

Fruktbare Ryfylke

For berre tre år sidan såg det mørkt ut for frukta og fruktdyrkarmiljøet i Ryfylke. Fylkesmannen i Rogaland, med fleire, lanserte eit prosjekt for å få opp fruktproduksjonen. Fruktdyrkarane svara med millionsatsing.

Etablerer biffringer på Sørlandet

Etablerer biffringer på Sørlandet

Produsenter tar selv initiativ til å produsere kvalitetskjøtt basert på naturressurser som ligger ubenyttet, og vil ha flere bønder med seg på laget.