Hokuspokus?

Hokuspokus?

Med nye teknikker og avlsegenskaper kan vi forvente større framgang i høneavlen de neste 20 årene, enn det vi har hatt de siste 20 årene.

Norsk jersey til Europa

Norsk jersey til Europa

Gener fra norske jerseykyr er ettertraktet, og blir snart tilgjengelig for det europeiske avlssamarbeidet.

Genotyping av hunndyr

Genotyping av hunndyr

Genotyping av hundyr er i ferd med å bli et viktig verktøy i avlsplanleggingen. På sikt kan kyr få like sikre avlsverdier som oksene.