Norsk jersey til Europa

Norsk jersey til Europa

Gener fra norske jerseykyr er ettertraktet, og blir snart tilgjengelig for det europeiske avlssamarbeidet.

Genotyping av hunndyr

Genotyping av hunndyr

Genotyping av hundyr er i ferd med å bli et viktig verktøy i avlsplanleggingen. På sikt kan kyr få like sikre avlsverdier som oksene.

Diplom for gode gener

Diplom for gode gener

Tre avlsdiplom og heider til Litago som har produsert 104.000 liter mjølk. Dette vart markert på ope avlsmøte på Genoloftet på Særheim, i midten av juni.

Luksusheim for eliterånar

Luksusheim for eliterånar

Norsvin Alfa seminstasjon er ein av Europas største. Med 4000 kvadratmeter og plass til 304 rånar, skal Norsvin forsyne marknaden med avlsmateriell av ypparste klasse.