Diplom for gode gener

Diplom for gode gener

Tre avlsdiplom og heider til Litago som har produsert 104.000 liter mjølk. Dette vart markert på ope avlsmøte på Genoloftet på Særheim, i midten av juni.

Luksusheim for eliterånar

Luksusheim for eliterånar

Norsvin Alfa seminstasjon er ein av Europas største. Med 4000 kvadratmeter og plass til 304 rånar, skal Norsvin forsyne marknaden med avlsmateriell av ypparste klasse.

Heder og ære på årsmøtet til geno

Heder og ære på årsmøtet til geno

Ny teknologi fører til store endringer for Geno. Full overgang til genomisk seleksjon i 2016, gjorde venteoksene overflødige. Innkjøp av kviger og produksjon av embryo står på trappene. Men enn så lenge er Geno avhengig av at bøndene avler fram gode seminokseemner.

Avlsbesetning i vekst

Avlsbesetning i vekst

Ingenting blir gjort på slump hjå Torleif Susort, heller ikkje tidspunktet for når dei første dyra skulle flyttast inn i det nye fjøset; 12.12 klokka 12 skulle det skje.