Armar og bein på Stakkestad

Armar og bein på Stakkestad

Dei siste ti åra har Inger Johanne Bligaard og Knut Egil Stakkestad auka produksjonen frå nokre fôringsoksar i heimefjøset, til å telle 60 ammekyr, totalt 174 storfe, 7500 høns og 477 dekar dyrka og overflatedyrka jord, samt beite og skog.

Tårnsilo, avleggs eller renessanse?

Tårnsilo, avleggs eller renessanse?

Tårnsilo var einerådane på 70 og 80-talet når det gjaldt lagring av surfôr, men grunna utvikling i hausteteknikk og arealavstandar tok andre ensileringsmetodar over meir og meir av arenaen utover 90-talet.

Tilsyn på garden? Ja takk, men…

Tilsyn på garden? Ja takk, men…

Bondevennen har skrive om tilsyn på gardane i det siste. I samband med artiklane var mi oppgåve å finne tak i ein bonde som hadde eit positivt bilete av det å ta imot ulike kontrollørar på garden.