Etablerer biffringer på Sørlandet

Etablerer biffringer på Sørlandet

Produsenter tar selv initiativ til å produsere kvalitetskjøtt basert på naturressurser som ligger ubenyttet, og vil ha flere bønder med seg på laget.

FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

Neste sommer skal Felleskjøpet Rogaland Agder kjøre det remmer og tøy kan holde på halve kraftfôrfabrikken samtidig med at det bygges ny fabrikk. Tidlig i høst skal teorien testes ut med en to uker lang stresstest.

Armar og bein på Stakkestad

Armar og bein på Stakkestad

Dei siste ti åra har Inger Johanne Bligaard og Knut Egil Stakkestad auka produksjonen frå nokre fôringsoksar i heimefjøset, til å telle 60 ammekyr, totalt 174 storfe, 7500 høns og 477 dekar dyrka og overflatedyrka jord, samt beite og skog.