FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

FKRA stresstester kraftfôrfabrikken

Neste sommer skal Felleskjøpet Rogaland Agder kjøre det remmer og tøy kan holde på halve kraftfôrfabrikken samtidig med at det bygges ny fabrikk. Tidlig i høst skal teorien testes ut med en to uker lang stresstest.

Det evinnelege sporestyret

Det evinnelege sporestyret

Kvifor slit vi stadig med sporar i mjølka og kvifor har vi ikkje fått til eit fôr fritt for sporar, når vi veit så mykje om kva som påverkar sporeinnhaldet?

Fôring og fruktbarhet

Fôring og fruktbarhet

Sørg for energidekning i starten av laktasjonen, og vær spesielt oppmerksom på førstegangskalverne. Følg med på urea-innholdet i mjølka, og velg riktig kraftfôr til grovfôret.