Landbruket kan hjelpa insekta

Landbruket kan hjelpa insekta

Mengda insekt minkar dramatisk i Europa. Landbruket er ein stor del av problemet, men er også ein viktig del av løysinga, seier insektekspert Frode Ødegaard.

Fruktbare Ryfylke

Fruktbare Ryfylke

For berre tre år sidan såg det mørkt ut for frukta og fruktdyrkarmiljøet i Ryfylke. Fylkesmannen i Rogaland, med fleire, lanserte eit prosjekt for å få opp fruktproduksjonen. Fruktdyrkarane svara med millionsatsing.

Areal-løft for norsk tomat

Areal-løft for norsk tomat

– Tomatarealet aukar for første gong på over ti år, jublar Bjarte Åsbø, konsulent i Grøntprodusentenes samarbeidsråd.