Fruktbare Ryfylke

Fruktbare Ryfylke

For berre tre år sidan såg det mørkt ut for frukta og fruktdyrkarmiljøet i Ryfylke. Fylkesmannen i Rogaland, med fleire, lanserte eit prosjekt for å få opp fruktproduksjonen. Fruktdyrkarane svara med millionsatsing.

Areal-løft for norsk tomat

Areal-løft for norsk tomat

– Tomatarealet aukar for første gong på over ti år, jublar Bjarte Åsbø, konsulent i Grøntprodusentenes samarbeidsråd.

Norsk grøntsal aukar

Norsk grøntsal aukar

Salet av norsk frukt og grønt aukar. Nina Heiberg i Gartnerhallen oppmodar fleire til å satsa på grøntnæringa.