Måtte skapa ny tillit

Måtte skapa ny tillit

Leiar i Rogaland pelsdyralslag, Jan Ove Horpestad, har vore gjennom tidenes snuoperasjon for å få pelsdyrnæringa på rett kjøl. No delar han gjerne erfaringane med svinebønder under press.

Svinebønder uroar seg for tilsyn

Svinebønder uroar seg for tilsyn

Mattilsynet sine umelde tilsyn skaper sterk uro blant slaktegrisbøndene i Rogaland. Mattilsynet, på si side, melder om trakassering og aggresjon mot inspektørane.

Luksusheim for eliterånar

Luksusheim for eliterånar

Norsvin Alfa seminstasjon er ein av Europas største. Med 4000 kvadratmeter og plass til 304 rånar, skal Norsvin forsyne marknaden med avlsmateriell av ypparste klasse.