# thecalfsafira

# thecalfsafira

Safira – ikkje heilt om andre kviger. Sidan ho vart fødd 20. april i år, har kviga til Ingrid Synnøve Nødland og Nora Eline Berner vore med på det meste. Saffen elsker nye utfordringar.

Viktig med plan gjennom året

Viktig med plan gjennom året

En årsplan gir mulighet til å planlegge og legge forholdene til rette for god drift etter gårdens samlede ressurser. Det er mulig å planlegge når arbeidsstoppene kommer – og sette av nok tid til å få de rette tingene gjort.

God kalvehelse for bærekraftig storfehold

God kalvehelse for bærekraftig storfehold

Friske kalver utnytter fôret godt, trenger ikke antibiotika og vokser seg til slaktemoden alder på kortere tid. En gruppe forskere ledet av Veterinærinstituttet har satt seg som mål å kartlegge faktorer knyttet til råmelkskvalitet og kalvehelse.