God kalvehelse for bærekraftig storfehold

God kalvehelse for bærekraftig storfehold

Friske kalver utnytter fôret godt, trenger ikke antibiotika og vokser seg til slaktemoden alder på kortere tid. En gruppe forskere ledet av Veterinærinstituttet har satt seg som mål å kartlegge faktorer knyttet til råmelkskvalitet og kalvehelse.

Sjekk ventilasjonen

Sjekk ventilasjonen

God ventilasjon er viktig for god helse og høg produksjon på dyra dine. Dette gjeld sjølvsagt også i dei eldre driftsbygningane.

Puljedrift på kalv

Puljedrift på kalv

Per Kristian Gjerde har 75 kalvingar i året. Kalvane går med ammetanter, og bonden fôrar fram både ku- og oksekalvane. For å utnytte plassen og dyra best mogleg er kalvinga fordelt jamt på 4 gonger i året.

Forebygging av mjølkefeber lønner seg

Forebygging av mjølkefeber lønner seg

Årlige kostnader knyttet til mjølkefeber på norske kyr er beregnet til ca. 50 millioner kroner. Vi har to typer mjølkefeber, klinisk og sub-klinisk. Rett fôring av sinkyr er viktig for å forebygge mjølkefeber.

Kalvemønstring Jærmessa

Kalvemønstring Jærmessa

Med nystrokne skjorter og nyvaska kalvar vart det stil over kalvemønstringa på Jærmessa. Store smil og stolte barn som trivst i lag med kalvane, gjer noko med foreldre og besteforeldre og resten av publikum.