Lamming og lammetap

Lamming og lammetap

Gjennomsnittlig lammetap har i flere år vært relativt stabilt på rett under 20 prosent, men en kan se fra årsmeldingen fra sauekontrollen at lammetapet va rierer i enkeltflokker fra 0 til hele 35 prosent.

Nok er nok

Nok er nok

Fulle reguleringslager og tomme butikkhyller. Det er kontrasten sauebøndene opplever i dagens marknadssituasjon for lam.