Klar for frittgåande høns

Klar for frittgåande høns

Rune Opsal var veldig skeptisk til å bygge om frå miljøinnreiing til frittgåande høns i 2016. No er han klar for første innsett med nytt driftsopplegg.

Pilene peikar oppover for Haukeli meieri

Pilene peikar oppover for Haukeli meieri

Det har i det siste vore framsett påstandar om overproduksjon og svak lønsemd i geitemjølkproduksjonen. I tillegg føreslår styresmaktene frivillig oppkjøp av mjølkekvotar. Bondevennen tok turen til meieriet på Haukeli og fekk sjå eit meieri i positiv utvikling og med ein lønsam produksjon.

Bøndene må svara matkjedene

Bøndene må svara matkjedene

Fleire av matkjedene vel vekk egg frå høner i miljøbur i sitt butikksortiment. – Eit alvorleg og urovekkjande signal om manglande kunnskap saman med feil og misforstått bruk av makta til matkjedene, meiner Kjell Andreas Heskestad.

Nortura viktig for Vestlandet

Nortura viktig for Vestlandet

Påstandane om landbruket som ein einaste utgiftspost har vore mange opp gjennom tidene. Med en eigen samfunnsrekneskap for 2016, gir Nortura desse påstandane tydeleg motsvar.