Landbruket kan hjelpa insekta

Landbruket kan hjelpa insekta

Mengda insekt minkar dramatisk i Europa. Landbruket er ein stor del av problemet, men er også ein viktig del av løysinga, seier insektekspert Frode Ødegaard.

Fôrar gjødsla

Fôrar gjødsla

Ved å tilsette mikroorganismar rett i gjødselkjellaren, håper familien Haarr å oppnå betre utnytting av næringsstoffa i gjødsla.

Mykje lort og mykje varme

Mykje lort og mykje varme

Sjette april i år opna utstillinga «Mykje lort og mykje varme» på Vitengarden, Jærmuseet, i Hå. Utstillinga viser korleis organisk avfall blir ein fornybar ressurs.