Grønne utfordringer

Grønne utfordringer

Departementsråd, i landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell, var invitert til Kursuka 2016, arrangert av Norsk Landbruksrådgivning (NLR) til å se inn i glasskula og vurdere muligheter og utfordringer for norsk landbruk.

Frå avfall til verdifull hagejord

Frå avfall til verdifull hagejord

Det starta med tare og kloakkslam på sandjorda på garden til Thore Refve. I dag, 50 år seinare, tek Reve Kompost imot fleire tusen tonn avfall frå landbruket og omdannar det til næringsrik kompost.

Prosjekt P – Redusert fosfor i  gjødsla fra enmaga dyr

Prosjekt P – Redusert fosfor i gjødsla fra enmaga dyr

Myndighetene av varsla en revisjon av gjødselvareforskriften, noe som kan få store konsekvenser for landbruket, spesielt i Rogaland. Gjennom et historisk breitt samarbeid, vil næringa nå samarbeide i et 3-årig prosjekt, for å finne metoder som kan redusere utslipp av fosfor i gjødsla til enmaga dyr.