Diplom for gode gener

Diplom for gode gener

Tre avlsdiplom og heider til Litago som har produsert 104.000 liter mjølk. Dette vart markert på ope avlsmøte på Genoloftet på Særheim, i midten av juni.