Norsk jersey til Europa

Norsk jersey til Europa

Gener fra norske jerseykyr er ettertraktet, og blir snart tilgjengelig for det europeiske avlssamarbeidet.

Genotyping av hunndyr

Genotyping av hunndyr

Genotyping av hundyr er i ferd med å bli et viktig verktøy i avlsplanleggingen. På sikt kan kyr få like sikre avlsverdier som oksene.