Tore tok knekken på sporane

Tore tok knekken på sporane

Slaget om å knekka sporeproblema i fjøset var krevjande for Tore Vikane, men mjølkeprodusenten frå Kvinherad nekta å gje opp. No er mjølka sporefri.