Klippeatletar på kurs

Klippeatletar på kurs

Tre dagar til endes vart via til teknikkforbetring ned på detaljnivå for dei erfarne saueklipparane.

Fagkurs for kvinner

Fagkurs for kvinner

NLR Østafjells inviterer kvinnelige bønder til både ammeku- og sauekurs, med kun kvinnelige deltakere og foredragsholdere. Hvorfor det?