E-gjetaren

E-gjetaren

Gjetaren anno 2017 er elektronisk, har full oversikt, og nyttar sitt eige internett – tingenes internett.

Lamming og lammetap

Lamming og lammetap

Gjennomsnittlig lammetap har i flere år vært relativt stabilt på rett under 20 prosent, men en kan se fra årsmeldingen fra sauekontrollen at lammetapet va rierer i enkeltflokker fra 0 til hele 35 prosent.

Mikromineraler til sau

Mikromineraler til sau

Dyra har et grunnleggende behov for mikromineraler. Hvor stort dette behovet er blir påvirket av produksjon og vekst.