# thecalfsafira

# thecalfsafira

Safira – ikkje heilt om andre kviger. Sidan ho vart fødd 20. april i år, har kviga til Ingrid Synnøve Nødland og Nora Eline Berner vore med på det meste. Saffen elsker nye utfordringar.