# thecalfsafira

# thecalfsafira

Safira – ikkje heilt om andre kviger. Sidan ho vart fødd 20. april i år, har kviga til Ingrid Synnøve Nødland og Nora Eline Berner vore med på det meste. Saffen elsker nye utfordringar.

Knallkjekt!

Knallkjekt!

Etter to dagar i lag med bønder som brenn for dei stadeigne kurasane, reiste Maiken Jørmeland og Trond Norland heim til Tau i Rogaland, med auka inspirasjon og lyst til å satsa på deira rase, vestlandsk fjordfe.

4H i pluss med plast

4H i pluss med plast

Vigre 4H på Nærbø i Hå har tatt i mot landbruksplast i ei årrekkje. Det gir gode pengar i lagskassen.

Feirer 70 år med bygdeengasjement

Feirer 70 år med bygdeengasjement

Ein idrettshall blir festlokalet når «Norges største vennegjeng» samlast til fest. Rogaland Bygdeungdomslag feirar 70 år, og inviterer tidlegare medlemmer til markeringa.