Lokkar elevar med moderne fjøs

Lokkar elevar med moderne fjøs

Den ærverdige landbruksskulen på Holt har bygd eit fjøs for framtida. Med tilbod om opplæring i moderne fjøsteknologi og fornybar energi håpar dei å trekke fleire elevar.

Eit ufrivillig pauseår

Eit ufrivillig pauseår

Svak søking til VG 3 agronom på Nye Voss vidaregåande skule, gjer at agronomklassa vert lagt på is komande skuleår.

Ungdom søkjer landbruket

Ungdom søkjer landbruket

Den positive trenden med aukande interesse for landbruksfag held fram. 20 prosent fleire ungdom har landbruksfag som sitt fyste studieval i år i samanlikna med 2015.

Ungdom søker landbruksstudier

Ungdom søker landbruksstudier

I år er det registrert en økning i tallet på unge som ønsker seg ei utdanning i landbruket, både på høgskole-/universitetsnivå, og på videregående skole. Gjermundnes vgs i Møre og Romsdal er en av skolene som merker denne trenden.

SNOP i Hordaland

SNOP i Hordaland

I løpet av fem samlingar, har 17 deltakarar gjort draumane sine om til konkrete planar. Dei har utarbeida forretningsplanar og mål for prosjektet. No skal dei heim og realisera planane.