• Daniel Fidjeland-Skilnad, 6 år, Tjørhom

 
Teikningane er mange, og kunstnarane er utruleg flinke!

 

Jane Brit Sande

 

Me er tru til tradisjonar her i Bondevennen. Teikningar frå barnehender har strømma inn til redaksjonen i ei årrekke. Blanke ark blir til fargerike kunstverk med hjelp av litt fantasi, flittige barnehender, og gode fargestiftar. Me er så takksamme! Takk til kvar og ein som har sendt juleteikning til oss!