Strategi er viktigare enn rase

Strategi er viktigare enn rase

Har du ein bevisst avlsstrategi eller flyt du med straumen? – Ein god strategi for utvikling av buskapen gir markant betre inntening, uavhengig av rase, seier avlsrådgivar Lars Byberg Timpelen.

Berekraft på menyen: God idé, men…

Berekraft på menyen: God idé, men…

Til sommaren får Norge nye kosthaldsråd der fellesnordiske miljø- og berekraftsomgrep kan bli inkludert. – Ein god idé, men då må dei rette føresetnadane og tala bli lagt til grunn og brukte, seier Arthur Salte.

Sjå til Dalane!

Sjå til Dalane!

Strategisk plasserte konteinarar har gjort det lettare for bøndene i Dalane å bli kvitt plasten og halda det ryddig rundt dørene. – Sjå til Dalane. Dette må det vera råd å innføra også på Jæren og i andre kommunar, seier Egil Svela.

Rogaland grønkar – og stilnar

Rogaland grønkar – og stilnar

Bøndene blir færre. Noreg har ifølge Landbruksdirektoratet att berre 36.299 bruk med jordbruksareal i drift. Det er 375 færre enn i fjor, og snaue 2500 færre enn i 2017. Raskast går det ned i Troms, Nordland, Agder og deler av Innlandet. Men i samtlege fylke forsvinn bøndene.