Lær av Gjesdal

Lær av Gjesdal

Kva er familiejordbruk i 2016, kva er utsiktene for familiejordbruket? Og ikkje minst, kven skal får oppleve ein oppvekst med dyr og gardsliv i framtida?

Jubileumsbonden

Jubileumsbonden

Terje starta drive garden så snart han var ferdig med grunnskulen. No kan han vise til tre tiår som bonde og matprodusent.

Fann vegen til Todnem

Fann vegen til Todnem

Dei kom fartande på både fire og to hjul, til garden på Todnem i Randaberg, Rogaland. Åpen gard er kjekt for både små og store.

Jorda blir varmare

Jorda blir varmare

Klimaspørsmålet har noko kosmisk ved seg. Vår Herres klinkekule, den lille blå planet, er i trøbbel.