Mønstrar kalv i tunet

Mønstrar kalv i tunet

Det er meir lettvint å transportera folk enn kalvar, tenker dei i Gjesdal kommune, og sender to dommarar ut på gardsbesøk for å vurdera kalvemønstrarane heime i tunet. Slik får dei engasjert fleire barn og kalvar.

Proffene kommer

Proffene kommer

Tour des Fjords inviterer i samarbeid med Felleskjøpet Rogaland Agder og Bondevennen alle bønder til å skape mest mulig liv langs løypa.

Silobagging, grovfôr i plastikkpølse

Silobagging, grovfôr i plastikkpølse

Grovfôr i pølser, ein heller ukjend ensileringsmetode her til lands. No vert det testa ut hjå enkelte bønder i Rogaland. – Kostnad og kvalitet vil avgjera om dette vert ein interessant metode, seier mjølkeprodusent Per Ådne Skårland, som driv Jærkua Jersey DA.

Plansilo under ordna forhold

Plansilo under ordna forhold

Erfaringar frå bønder som har bygd plansilo, gir nyttig kunnskap for andre som vurderer dette som eit alternativ. God pakking, kontroll på regnvatnet, og god hygiene under uttak, er nyttige stikkord for å redusera svinn og avrenning.

Ungdom søkjer landbruket

Ungdom søkjer landbruket

Den positive trenden med aukande interesse for landbruksfag held fram. 20 prosent fleire ungdom har landbruksfag som sitt fyste studieval i år i samanlikna med 2015.

Kampen om produksjonsvolum og marknadstilgang

Kampen om produksjonsvolum og marknadstilgang

«Bondekanibalisme» har muleggjort den strukturutviklinga vi har hatt og har i landbruket. Det kan høyrast rimeleg brutalt ut, i realiteten har det for veldig mange vore ein frivillig overgang frå landbruk til andre yrke.