2000

Brukte hest i åkeren til langt utpå 2000-talet.

1980

Mjølka 154 tonn då kvotane kom, men kvoten vart sett til 135 tonn.

1971

Bygde nytt fjøs og fekk røyrmjølking og mjølketank. Planta 1000 nordmannedelgran, som ein av dei første her til lands.

1965

Den første traktoren kom til Høyvik, ein MF135 med 3-gir og tømmervinsj. Den kosta 21.000 kroner den gong. Traktoren er framleis i drift.

1956/1957

Forsvaret på Sessvollmoen. FN teneste i Egypt, Suezkrisa (Sinai/Gaza).

1956

Den første fôrhaustaren kom til landet.

1955

Jordbruksskulen på Tveit. Dreng hjå Einar Braut på Jæren.

1954

Fekk straum på garden.