BN+

Har fått nok: Bønder i Nederland protesterer mot myndighetenes strenge krav til gjødselspredning. Demonstrantene mener også at de blir skviset av for mange krav til kutt i fosfor- og nitrogen-utslipp, via klimatiltak til dyrevelferd. Teksten på plakaten lyder: ”Gras spiser CO2. Uten bønder går det til helvete.” Foto: Robin Utrecht/shutterstock/REX/NTB

Nederlandske bønder er møkkleieStrengere gjødselkrav står i sentrum når nederlandske bønder blokkerer trafikken i protest. Bøndene frykter at det blir umulig å oppnå gode avlinger, og de frykter for økonomien. Ikke ulikt norske bønder som tar store grovfôravlinger og som venter på ny gjødselvareforskrift, kanskje…


Bart van Gool, NLR Vest


Det siste halvåret har større eller mindre bondedemonstrasjoner satt sitt preg på kontinentet, særlig i Nederland og Tyskland. Bøndenes hovedkrav er rettferdige priser for det de produserer. Det vil si priser som dekker produksjonskostnaden og en inntekt på linje med resten av samfunnet.

Nederland unntaket

Bøndene i Nederland skiller seg i så måte litt ut fra sine europeiske yrkesfeller. Her har demonstrasjonene vært rettet mot en dom i forvaltningsdomstolen som i mai 2019 erklærte ugyldig en omfattende handlingsplan (PAS) for å redusere nitrogenutslippet til verneverdige landskapsområder (Natura 2000-områder). Dette fordi målinger viste at tiltakene i planen ikke førte til de reduksjoner i nitrogenutslipp som planen forutsatte. Da resultatene av PAS uteble, fremmet natur- og miljøvernorganisasjoner, samt tre provinser med svært tett husdyrhold sørøst i Nederland, krav om å erklære handlingsplanen for ugyldig. Og i mai i fjor fikk de altså medhold av domstolen.

Beskyttet, men truet

De samlede nitrogenutslippene fra industri, bygg og anlegg, trafikk og jordbruk er store i Nederland. Utslippene gjør betydelig skade på Natura 2000-områder, da de blir overgjødslet med nitrogenrik nedbør. En av konsekvensene er at stedegen vegetasjon med små nitrogen-krav forandrer seg til vegetasjon med store nitrogenkrav. Dette påvirker i sin tur økosystemet Natura 2000-områdene negativt, ettersom det biologiske mangfoldet blir utarmet. PAS ble utarbeidet i 2015. Den var ment å beskytte Natura 2000-områder mot nitrogengjødsling fra luften. I EU sammenheng har disse områder særskilt beskyttelses-status.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.