Smaledrift på stor øy

Smaledrift på stor øy

Margunn og Håvard Øvsthus førebur seg på ein travel vår, med lemming og konfirmasjon på same tid. Så kjem den fine tida med fjellbeite og tilsynsturar til fjells.

Med hest som leveveg

Med hest som leveveg

Då Toril Årmot måtte ta eit vegval, valde ho hestesenter framfor mjølkeproduksjon. – Eg har aldri angra, seier Toril, som meiner fleire bør velja med hjartet. Men er du ordentleg bonde, når du driv med hest?

20 år med Jersey

20 år med Jersey

Du må finne ein god strategi for kalveoppdrett og mjølkefeber. Deretter kan du berre nyte fordelane med Jersey – nesten.

Ta fortenesta sjølv

Ta fortenesta sjølv

Somme ser berre utfordringar, andre ser mange moglegheiter i eit lite og bratt vestlandsbruk, og får mykje ut av lite.

TN 70-ungpurkene leverer

TN 70-ungpurkene leverer

Purkene til Tommy Hadland produserer 33.000 smågriser i året. Innsatsen er hardt og målretta arbeid som startar med gode ungpurker.

Beite i by’n

Beite i by’n

I 15 år har dei hogd, brent og rydda i Byheiene i Haugesund. Lønna er eit næringsrikt sauebeite og eit ope kulturlandskap til glede for byens innbyggarar; bynært, veglaust og økologisk.