Alt i sau

Alt i sau

At ein familie kan leve av 170 vinterfôra spælsau høyrest ikkje heilt logisk ut. Men Kristina Jordalen og Ivar Haug er aktive på alle områder som har med sau å gjere; hund, ull, avl, beite og sanking. Då gir det meining.

Endeleg bonde

Endeleg bonde

Jenny Kleppe er endeleg bonde. Det er ingenting anna ho vil. Men då ho fekk alt ansvaret i hendene, vart det overveldande. – Eg har ledd og grått om kvarandre. Men aldri angra, seier ho.

Lever av mangesysleri

Lever av mangesysleri

Camilla og Martin Heggelund har 85 vinterfôra sau, 14 ammekyr, godt 1000 slaktegris i året, og ein leigekvote på 37 tonn mjølk. Mangesysleri og låge investeringskostnadar gjer at dei kan leve av garden.

Har funne ein gylden middelveg

Har funne ein gylden middelveg

Ken Rune Birkeland balanserer jobben som dagleg leiar i Dalane Innkjøpslag med gardsdrift og 200 vinterfôra sau.
– Skulle eg makse drifta, måtte eg hatt berre NKS. Det har eg ikkje tid til, seier han.

Undervegs

Undervegs

Øystein Børve var ennå vidaregåandeelev då han kjøpte mjølkebruk i Etne. Tre år seinare har 21-åring har gjort seg mange verdifulle erfaringar. Han legg planar for framtida, men avventar lausdrift.

Ny vår for husdyrgjødsla

Ny vår for husdyrgjødsla

Slangespreiing av husdyrgjødsel er tingen der det er praktisk mogleg, meiner Bjørn Friestad. Medan naboen legg eit tyntflytande stripeteppe over engene hans, kan bonden heller bruka tida i fjøset.