Gjengen i havgapet

Gjengen i havgapet

Silje og Alf Magne Haarr vil ikkje bli større enn at dei har grep om drifta og kontroll på økonomien – og tid til kvarandre.

Gamle genar i moderne marknadskanalar

Gamle genar i moderne marknadskanalar

Nils Ove Nordland og Ann Elin Tveita ville at gardsdrifta skulle vere enklast mogleg, og selde mjølkekvoten. Dei satsar heller på privatsal av kjøt frå urfe og sau – via eigen nettstad.