– Grasrota skal også bli høyrt

– Grasrota skal også bli høyrt

– Dei tillitsvalde si oppgåve er å vere ute og snakka med produsentane, og formidla oppover, ikkje feia vekk kritikk med arroganse, seier mjølkebonde Arne Manger.

Kvinner, møt opp!

Kvinner, møt opp!

Etter å ha opplevd å vera einaste kvinne på eit lokallagsmøte, vil leiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, ha fleire damer på banen.