– Landbruket blir angripe

– Landbruket blir angripe

– Det som bit hardast, er at forbodet berre gjeld matproduksjon, seier Nils Melbøe, leiar i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, om forslaget om forbod mot nydyrking av myr.

Her er det bare å stappa i seg…

Her er det bare å stappa i seg…

Stas å kunna bruka ferske grønsaker frå kjøkkenhagen i desember! Ja, for mange slag står fine ennå, til trass for at me har hatt fleire netter med minusgrader.

Kunne ikkje gamble med forsyninga

Kunne ikkje gamble med forsyninga

– Hevinga av forholdstalet i sommar var knytt til ein heilt ekstraordinær tørkesituasjon. Me er no tilbake der me var for eit år sidan, seier Trond Reierstad, styreleiar i Tine.

Heilt perfekt!

Heilt perfekt!

Smågrisprodusent Knut Haugland er stornøgd med Omsetningsrådet si avgjerd om utkjøp av purker.

– Det blir ingen revolusjon

– Det blir ingen revolusjon

– Nortura si største utfordring framover er å vere godt nok til stades i alle kjedene og tene pengar på sal, seier Trine Hasvang Vaag.

Kan tena meir med gardsstyre

Kan tena meir med gardsstyre

Per Herikstad meiner at større bruk har potensiale til å tene fleire hundre tusen kroner i året dersom bonden etablerer eit gardsstyre.

Me bør ta ned temperaturen

Me bør ta ned temperaturen

Debatten mellom kjøtetarar og veganarar vekker sterke kjensler for tida. Filosof Henrik Syse meiner det kan vera fruktbart å ta ned temperaturen.