Me kan skvisa meir or graset

Me kan skvisa meir or graset

Den glimrande vekstsesongen 2019 har prova at grasdyrkarane på Sør-Vestlandet kan omsetja protein- og energirikt plantemateriale til høgverdige produkt av mjølk og kjøt, med minimale kraftfôrmengder attåt. Denne glade bodskapen treng også forbrukarane å få.

Forskrifta ikkje haldbar

Forskrifta ikkje haldbar

Guri Wormdahl trur spørsmål om erstatning for pelsdyrbøndene kjem til å vera ei skikkeleg plage for regjeringspartia heilt fram til stortingsvalet.

Vil ta forbrukaren i skule

Vil ta forbrukaren i skule

Skal effekten av «Matsjokket» vare, må forbrukarane forteljast kor genial sauen er, seier Håvard Helgeland, sauebonde og leiar i Rogaland sau og geit.

Vil setta ned kraftfôrprisen

Vil setta ned kraftfôrprisen

– Når kraftfôrprodusentane blir rikare og rikare, medan gjelda til bøndene veks, bør kraftfôrprisen ned, meiner bonde og Raudt-medlem, Tobias Skretting.

Stolar ikkje på Mattilsynet

Stolar ikkje på Mattilsynet

Margrete Dysjaland stolar ikkje på at inspektørar i Mattilsynet seier ifrå til arbeidsgjevar dersom dei er medlemmar i dyrevernsorganisasjonar. Ei innskrenking av organisasjonsfridomen deira bør vurderast, meiner FrP-politikaren.

– Grasrota skal også bli høyrt

– Grasrota skal også bli høyrt

– Dei tillitsvalde si oppgåve er å vere ute og snakka med produsentane, og formidla oppover, ikkje feia vekk kritikk med arroganse, seier mjølkebonde Arne Manger.