Treng meir stankelbein-kunnskap

Treng meir stankelbein-kunnskap

– Me treng forskingsmidlar for å læra meir om myrstankelbein, seier rådgivar Ole Arnfinn Røysland, etter å ha møtt fortvila bønder med brune beite denne våren.

Vil redusere grunnkvotane

Vil redusere grunnkvotane

– Ein reduksjon av grunnkvotane vil ikkje generere omsettingsavgift all den tid staten eig kvoteordninga for mjølk, seier Per Ådne Skårland.

Bondelagsstyre utan rogalendingar

Bondelagsstyre utan rogalendingar

– Litt bekymra er eg nok, seier Bjarne A. Undheim, som gjerne ville hatt fleire tillitsvalde frå Rogaland på toppen og enda fleire på veg oppover.