Tett, men ikkje for tett

Tett, men ikkje for tett

Tone Steinsland meiner små besetningar regulert gjennom konsesjonsregelverket reduserer konsekvensane av smitteutbrot på husdyrtette Jæren.

Vil ha nye jordprøvar

Vil ha nye jordprøvar

Viss jordprøvane hadde vist meir av kva jordbiologien kan bidra med, kunne ein redusert gjødselmengda og oppnådd same resultat, seier kornbonden Hellek Berge.

Kvotetak?

Kvotetak?

På same måte som det ikkje hadde så store konsekvensar å setja opp kvotetaket, vil det heller ikkje skje så store endringar ved at det vert sett ned.

– Nok eit døme på diskriminering

– Nok eit døme på diskriminering

– Kvinnediskriminering i landbruket skuldast strukturfeil og haldningar på ville vegar, seier bonde Marianne Aschehoug Lunåsmo. Ho reagerer sterkt på Tine sitt nye påloggingssystem der berre «hovudbrukar» får logge seg inn.

Kua i rommet

Kua i rommet

”Kua i rommet blir oversett på COP26”, sier vegan-gruppa Climate Healers til avisa The Guardian. Vel, kua er jo ikke i et slikt rom, og det skal den heller ikke være. Da hadde klimatoppmøtet blitt en ordentlig møkkakonferanse.

Metan-krava står fast

Metan-krava står fast

Norge har blitt del av ein internasjonal avtale om reduksjon av verdas metangassutslepp med tretti prosent. Avtalen har skapt uvisse blant norske bønder om kva klimatiltak som gjeld.

Næringa treng ikkje giddelause

Næringa treng ikkje giddelause

Agronom’en kan ikkje vere for dei som ikkje gidd noko anna. Me som brenn for landbruk og matproduksjon fortener den høgare statusen som følgjer med eit fagbrev.