Tilgi dem ikke

Tilgi dem ikke

Norges Bondelags nye næringspolitiske program kan lure deg til å tro at det jobbes for endringer i det norske landbruket. Men under overflaten er oppskriften velkjent: mer av det samme gamle, og en rak vei rett mot stupet.

Jordvern med måte

Jordvern med måte

– Ja, eg er for jordvern, men alt med måte, seier industri-gründer Ståle Kyllingstad.

Historisk bondeting

Historisk bondeting

Norges Bondelag erstattar sitt tradisjonelle juni-årsmøte med digitalt årsmøte 30. september.