– Pengane er ikkje tapt

– Pengane er ikkje tapt

Genial då den vart innført, men skapar frustrasjon og uro no, seier Willy Finnbakk om medlemskapitalordninga i Nortura. Han tok til orde for å betala tilbake pengane i sitt innlegg under årsmøtet.

– Bør vera førebudd på alt

– Bør vera førebudd på alt

Internasjonale forskarar åtvarar om ein ny tørkesommar. Klimaforskar Reidun Gangstø Skaland vil ikkje sjå i krystallkula og spå vêret for kommande vekstsesong.

– Det handlar om identitet

– Det handlar om identitet

– Me er ikkje interessert i å vera ein utgått brokkoli, seier 2. nestleiar i Bondelaget Frøydis Haugen om reaksjonane mot den gamle kornnek-logoen – som no er kraftig modernisert.