Liv laga i kantsona

Liv laga i kantsona

At maten er produsert i Noreg er ikkje nødvendigvis nok. At bønder tek vare på naturen, styrkar også legitimiteten til landbruket.

Ta pennen fatt for landbruket

Ta pennen fatt for landbruket

Brexit-forhandlingane vil truleg råka norske landbruksprodukt. Bondelagsleiar Marit Epletveit oppmodar bøndene til å ta pennen fatt og synga ut.

Vil teljedatoen til livs

Vil teljedatoen til livs

– Teljedato som grunnlag for utbetaling av husdyrtilskot bør erstattast med gjennomsnittstal, meiner Olav Myhr.

Åtvarar mot svenske tilstandar

Åtvarar mot svenske tilstandar

Masseavliving av høns i Sverige minner oss om verdien av mindre og spreidde besetningar i Noreg, meiner verpehønsprodusent Tone Steinsland.