Vil ha innsyn i målpris

Vil ha innsyn i målpris

Ståle Hustoft utfordrar Tine til å opne opp om dei avvegingane dei gjer når dei kjem med innspel i målpris i samband med jordbruksoppgjeret.

– Moglegheiter for alle

– Moglegheiter for alle

Jærbonde Åsbjørn Høyland er nøgd med årets jordbruksavtale. – Svartmalinga i sosiale media er ikkje verkelegheita for alle, seier han.

Feil kvotemedisin

Feil kvotemedisin

Nyleg pensjonert mjølkebonde, Rasmus Mjølhus, meiner mjølkekvoten er ein del av verdigrunnlaget på bruket.

– Mjølkebonden tar støyten

– Mjølkebonden tar støyten

Tala frå Budsjettnemnda for jordbruket kom ikkje overraskande på Tor Jacob Solberg, leiar i Norsk Bonde– og Småbrukarlag. – Men me vart litt overraska over kor dårleg mjølkeproduksjonen kom ut, seier han.

Fram med plogen?

Fram med plogen?

Toget går snart for deg som vil berge den glisne grasenga med direktesåing i vår. – Tradisjonell jordarbeiding og attlegg, blir dermed det beste alternativet, i følgje Geir Paulsen.