Bondeopprøret: Hva nå?

Bondeopprøret: Hva nå?

Med rett tallgrunnlag som utgangspunkt må vi få en konkret dato for når inntektsgapet til andre grupper er tettet. Bondeopprøret er ikke over før dette er på plass, skriver opprørerne i denne teksten.

Ta pause, drikk vatn og tenk deg om

Ta pause, drikk vatn og tenk deg om

I slåtten skal alt skje så fort. Men tunge maskiner og dårleg tid er ein farleg kombinasjon. – Tenk deg om to gonger, oppmodar Anders Felde i Vestland Bondelag.

– Kostnadane eksploderer

– Kostnadane eksploderer

Med gjødselprisar i ferd med å skyta i vêret, blir den totale kostnadsauken enda verre å handtera for bøndene, fastslår Sven Reiersen.

– Myndigheitene har feila

– Myndigheitene har feila

Landbruket manglar arbeidskraft. Men med stengde grenser blir tusenvis av kompetente og effektive arbeidarar sitjande på vent, spreidd over heile verda.