Vil ha satsing på bygdeungdommen

Vil ha satsing på bygdeungdommen

Norges Bygdeungdomslag vil ha liv på bygda og lys i fjøsa. No håper dei den nye regjeringa vil vise at dei satsar på bygdeungdommen og landbruket.

– Ideell sommar

– Ideell sommar

Så langt har potetavlingane vore gode, men dei seinare sortane lir av tørken, seier potetprodusent Enok Aleksander Kvam.

Samvirke frontar sentralisering

Samvirke frontar sentralisering

Terje Halleland vil ikkje kritisere dekk og diesellandbruket. Tvert om. FrP-politikaren meiner det er avgjerande for lønsemd i næringa.

Revolusjon? Ja takk!

Revolusjon? Ja takk!

BV-kommentar: Å tette inntektsgapet er ikkje mogleg utan å endre landbrukspolitikken. Spørsmålet er kva samfunnet er villig til å betale for trygg mat og nok mat på bordet.

…men vil me ofra fridomen?

…men vil me ofra fridomen?

Kronikk: Det er umogeleg å auka inntektene i landbruket til det nivået Bondeopprøret snakkar om, utan å innføra produksjonskontroll.