Tar to veker sommarferie

Tar to veker sommarferie

Gardsdrift er ikkje alt her i livet, meiner Sindre Årsvoll. Kvar sommar overlèt han ansvar og arbeid til avløysaren og reiser til Sørlandet på to vekers campingferie med familien.

Naturomsyn blir prioritert

Naturomsyn blir prioritert

Det lenge varsla myrdyrkingsforbodet er vedteke. Naturomsyn vil få prioritet hjå Fylkesmannen når søknadar om dispensasjon skal vurderast.

Fryktens økonomi

Fryktens økonomi

Verden og ikke minst den vestlige er midt i den største økonomiske krisen siden den store depresjonen i 1929.

– Pengane er ikkje tapt

– Pengane er ikkje tapt

Genial då den vart innført, men skapar frustrasjon og uro no, seier Willy Finnbakk om medlemskapitalordninga i Nortura. Han tok til orde for å betala tilbake pengane i sitt innlegg under årsmøtet.