Rutinane fungerer

Rutinane fungerer

Utbrot av fugleinfluensa og salmonella til tross. Du kan framleis eta biff tartar og rå egg i Norge, seier Per Inge Egeland.

– Dette er veldig positivt

– Dette er veldig positivt

Veterinærinstituttet gir bøndene tommel opp for goddyrehelse. – Rutinane i fjøset er heilt avgjerande, seier seniorrådgivar Arvid Reiersen.

– Dagsatsen må økes kraftig

– Dagsatsen må økes kraftig

– Landbrukets kvinner vegrer seg for å få barn, sier bonde Anna Håland Berget. Nå vil hun få skikk på velferdsordningene i forbindelse med svangerskap og sykdom.

Matkrigen

Matkrigen

Matsjokket i 2022 er ikkje ei gladsak. Men denne runden med «dårleg» nytt er mindre dårleg enn nokon gong tidlegare.

– Må endra GMO-retningslinene

– Må endra GMO-retningslinene

Ei komande matkrise gjer det naudsynt å straks endra GMO-regelverket for å få tilgang til nye marknadar for fôrråvarer, meiner Torleiv Jansen Bru.