Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 21 – 19. juni 2020

Sveinung Nesse Maskinstasjon

Utfører; Graving, Massetransport, Steinhenting, Slåing, Raking, Pressing
Tlf. 907 66 985

Pressing m/biopresse

Nettbinding, syreutstyr 710 dekk.
Mads Ove Skrettingland Maskin
Tlf. 48 45 03 65

Saueklipper

Ole Petter Ljosdal
Tlf. 99 35 72 53

Bv 20 – 12. juni 2020

Slåttearbeid utføres

Slept finsnitter med syreutstyr.
Laurits Engelsvoll tlf: 454 53 297

MASKINAR/UTSTYR kjøp

Bv 21 – 19. juni 2020

Melkeautomat til lam ønskes kjøpt.

Tlf. 977 54 657

GARDSBRUK

Bv 21 – 19. juni 2020

Gårdsbruk/jord ønskes leid

Alt av interesse.
Tor Magne Raugstad
Tlf. 920 13 487

Gårdsbruk m/ melkeproduksjon

ønskes forpaktet/ leid
Tlf 920 50 814

MASKINAR/UTSTYR sal

Bv 21 – 19. juni 2020

Claas presse 375 RC

2014, sentralsmøring, automatisk kjedesmøring. Dekk: 600/40 – 22,5.
Serigstad pumpe og stativ for 200 l. 3800 baller. Strøken.
Mobil: 926 88 731

LIVDYR

Bv 20 – 12. juni 2020

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf. 911 87 621

Ønsker å kjøpe ku eller

kvige nær/nylig kalving.
Må ha grønn klauvstatus.
Tlf. 950 25 283

Bv 20 – 12. juni 2020

Melkesimmental tilsalgs

Bø Gard Tlf. 902 75 660

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 21 – 19. juni 2020

Siloballar 1., 2. og 3. slått

fra kr 375,- pr. ball.
Tlf. 950 54 000