Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

MJØLKEKVOTE

Bv 19 – 15. juni 2018

Vi formidlar mjølkekvote for sal/kjøp/utleige/leige.

Vår frist for sal/kjøp er 01.07.2018.
Vår frist for utleige/leige er 1.09.2018.
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, tlf. 51 78 91 80

Melkekvote til leie

91.000 l kvote til leie, fra og med 2019.
Ta kontakt på tlf. 997 17 540

MASKINAR/UTSTYR kjøp

Bv 19 – 15. juni 2018

Tørrgjødselutstyr

for Underhaug avlesservogn ønskes kjøpt.
Evt. komplett tørrgjødselvogn.
Tlf. 975 20 794

FÔR/HØY/HALM

Bv 19 – 15. juni 2018

Strøhalm og frøhøy i firkantbunt til salgs.

Tlf. 957 44 584/991 08 369

Rundballar ønskes kjøpt

evt. etablering av fôravtale.
Tlf. 916 84 882

ARBEID UTFØRES

Bv 18 – 8. juni 2018

Gjødselmixing

90o hver side
Pløying. Balletransport. Horving m/hydraulisk crossboard
Steinhenting rake og rive alt i ett
Osland Maskin Tlf 920 29 479

DIVERSE

Bv 19 – 15. juni 2018

Sponballar til salgs

til ku, hest, sau, gris og kylling.
Tlf. 913 22 155

Spøneballar til salgs

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11

Helge- og ferieavløser

til melkeproduksjon og gris ønskes snarest. Sola kommune, evt. leilighet følger med.
Kontakt Arild, tlf. 911 50 419

LIVDYR

Bv 19 – 15. juni 2018

Kyr og kviger til salgs.

Tlf. 900 16 817