Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

MASKINAR/UTSTYR kjøp

Bv 38 – 7. desember 2018

Brukt traktor

Eg ønskjer å kjøpa velhalden traktor med 80 til 100 hk. Den må ha 4-hjulstrekk og frontlastar.
Frode, mob. 907 48 403

MASKINAR/UTSTYR sal

Bv 38 – 7. desember 2018

Doff X3 m/hydr.kanon

Serigstad 134 fôrhaustar, til salgs.
Tlf. 94 88 43 49

Bv 37 – 30. november 2018

Grimme kjøleanlegg fra 2010,

for grønnsaker/poteter, til salgs.
Ring 918 31 104

ARBEID UTFØRES

Bv 38 – 7. desember 2018

Saueklipping utføres

Glenn Torland, tlf. 98 66 26 25

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 38 – 7. desember 2018

Frøhøy, tørrhalm og høyensilasje selges

Leveres med bil direkte på gården.
Tlf. 970 90 902

Frøhøy selges

Tlf. 952 93 457 / 905 65 247

Frøhøy, halm og amm.beh. halm til salgs.

Tlf. 916 25 383

Halm til salgs

Tlf. 920 35 368

Bv 37 – 30. november 2018

Grasballar for salg.

Tlf. 480 31 277

LIVDYR

Bv 38 – 7. desember 2018

NRF kalver til salgs

Okse- og kvigekalver, ferdig avvendte med drikke.
Tlf. 986 89 700

JORD

Bv 38 – 7. desember 2018

Jord til grasproduksjon

ønskes leid i Sandnes-Klepp-Solaområdet.
Tlf. 404 97 634

DIVERSE

Bv 37 – 30. november 2018

Jærsk meierihistorie!

Me har 7 bord og 14 tilhøyrande stolar som har vært brukt i melkebaren på tidlegare Jæren Meieri. Borda har rustfritt stål nederst på beina og stolane har messing nederst på beina. Mål på bordplate er 60 x 120. Lettstelt respatex og tre. Kan setjast saman til langbord eller brukast som tomanns-bord. Stolane har trukne seter i kunststoff og tar liten plass. Dette blei kjøpt på auksjonen etter nedleggelsen.
Tlf. 900 93 313