Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 40 – 20. desember 2019

Strøhalm, amm.halm,

ensilasje og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.
Tlf. 957 44 584/991 08 360

Siloballar kr 450,

Høyensilasje kr 900, til salgs.
Tlf. 950 54 000

Siloballer m/ens.middel

1. og 2. slått 2019 til salgs.
Tlf. 911 69 245

Tørr strøhalm og amm. beh. halm

fritt levert på garden til gunstig pris.
Tlf. 975 61 131

Halmballer tilsatt Kofasil

til salgs a kr 450,-.
Tlf. 906 70 445

BEITE

Bv 40 – 20. desember 2019

Ønsker å leige beite

til ammekyr, fra 2020 sesongen.
Tlf. 986 64 294

MJØLKEKVOTE

Bv 38 – 6. desember 2019

Ung melkebonde i Rogaland

skal til å bygga nytt fjos. Treng derfor å leiga melkekvote frå 1.1.2021.
Ta kontakt på tlf. 994 29 132

LIVDYR

Bv 40 – 20. desember 2019

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning, Ove Aanestad tlf 911 87 621