Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 5 – 8. februar 2019

Nessaklipp!

Klipping av sau! 14 års erfaring.
Klipper alle dager!
Ta kontakt for tilbud!
Tlf.414 23 991 Asbjørn Nessa

Saueklipping utføres

Kontakt Nils Ørjan Hamre på tlf. 911 03 612

MASKINAR/UTSTYR sal

Bv 5 – 8. februar 2019

Vicon kombipresse

kjørt 33000 baller, har 3 stk til salgs, bra stand,tidl. eiger Olav Taksdal
Tlf. 958 22 070

DIVERSE

Bv 5 – 8. februar 2019

Tak gis bort mot riving/henting 14 x 70 m.

H-panner og tresperr.
Tlf. 95 94 99 98

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 5 – 8. februar 2019

Frøhøy, tørrhalm og høyensilasje selges

Leveres med bil direkte på gården.
Tlf. 970 90 902

Siloballer til salgs, 3 slått.

Ring 909 88 885

LIVDYR

Bv 5 – 8. februar 2019

Bedekningsklare ungpurker og drektige purker til salgs

Formeringsbesetning
Ove Aanestad Tlf. 911 87 621