Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post.

Trykk her for annonsering i Bondevennen.

LIVDYR

Bv 9 – 10. mai 2024

Purker til salgs

Småpurker, bedekningsklare purker, drektige purker.
Geir Braut, tlf. 901 31 776

FÔR/HALM

Bv 9 – 10. mai 2024

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet. Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no