Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 10 – 15. mars 2019

Saueklipping utføres

Kontakt Nils Ørjan Hamre på tlf. 911 03 612

Direkte såing utføres

6 m Einbøck. Karmøy/Haugesund.
Tlf. 902 47 132

Bv 10 – 15. mars 2019

Kunstgjødselspreder:

Bøgballe DZ – 750 kg m/tilleggsutstyr.
Fôrings-/transportkasse: Dalen m/strekkmetallbunn.
Båt: Aluminium – 12 fot/3,8 m – m/TOHATSU 3,5 hk påhengsmotor.
Selges grunnet avvikling – alt i god stand.
Tlf. 971 94 791

DIVERSE

Bv 10 – 15. mars 2019

Tilbud solla skjellsand til salgs.

Levering ferdig spredd el. levering kai eller gard.
Tlf. 900 16 817

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 10 – 15. mars 2019

Frøhøy, tørrhalm og høyensilasje selges

Leveres med bil direkte på gården.
Tlf. 970 90 902

LIVDYR

Bv 10 – 15. mars 2019

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf 911 87 621

MASKINAR/UTSTYR sal