Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 36 – 20. november 2020

Grasballar og tørrhalm

til salgs. Kan leveres.
Tlf. 970 90 902

Strøhalm, amm.halm,

ensilasje og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.

Tlf. 957 44 584/991 08 360

Høy/grasballer

til sau, hest og storfe, m/fôrprøve. Tørket og snittet kvalitetsfôr, i rundballer. 10 lag plast. 2 kr pr kg.
Ta kontakt for fôrprøve.
Tlf: 930 30 909
Mail: john.olav.aase@lyse.net

DIVERSE

Bv 36 – 20. november 2020

Gårdsbruk/jord ønskes leid

Alt av interesse.
Tor Magne Raugstad
Tlf. 920 13 48

Treng lammingshjelp

p.g.a. ryggoperasjon, våren 2021 fra ca. 20. april – 20. mai, 150 – 170 sauer.
Tlf. 456 04 276 Nils Magne, Ål i Hallingdal

LIVDYR

Bv 36 – 20. november 2020

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf. 911 87 621

MASKINAR/UTSTYR sal

Bv 36 – 20. november 2020

Behandling/klauvboks til salgs.

Tlf. 416 96 342