Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 20 – 11. juni 2021

Sveinung Nesse Maskinstasjon

Jordbearbeiding, steinhenting, rundballepressing, mixing og graving
Ta kontakt på Tlf: 907 66 985

Nytt av året

Slåing, raking og pressing med to presser med breiplast.
Mads Ove Skrettingland Maskin
Tlf. 484 50 365

Snitting utføres

Snitting med slepesnitter m/krok.
Syreutstyr og solo leige av avlesservogn.
Laurits Engelsvoll Tlf: 454 53 297

LIVDYR

Bv 20 – 11. juni 2021

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf. 911 87 621

Angusbesetning blanda med NRF

Ungkviger og kyr med kalv.
Grønn besetning.
Langåker gard, tlf. 958 26 470 Vest-Agder

MJØLKEKVOTE

Bv 20 – 11. juni 2021

Melkekvote til leie

fra 01.01.22.
Tlf. 908 23 746

Melkekvote ønskes leid

fra 01.01.22. Alt av interesse.
Tlf. 414 07 142

Melkekvote til leie

Rogaland
Fra 2022, Ca 160k
TLf 98690151

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 20 – 11. juni 2021

Siloballar 1., 2. og 3. slått

til salgs, a kr 450,-.
Tlf. 950 54 000

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet.
Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Høyballar 500 kr pr. stk.

Siloballar 400 kr pr. stk.
Tlf. 913 59 639 (Sandnes)

Tørr halm til salgs

pakket 1 og 1 i rundball.
Tlf. 930 94 943