Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 8 – 26. februar 2021

Sauahøy

m/analyse til salgs, kr 550,- pr. balle
Tlf 950 54 000

Siloballar 1., 2. og 3. slått til salgs, a kr 450,-.

Tlf. 950 54 000

LIVDYR

Bv 8 – 26. februar 2021

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning, Ove Aanestad tlf. 911 87 621

MJØLKEKVOTE

Bv 8 – 26. februar 2021

Ynskjer leiga mjølkekvote

frå 01.01.2022. Alt av interesse. Vestland fylke.
Tlf : 911 85 956
Johannes Himle, Voss

ARBEID UTFØRES

Bv 8 – 26. februar 2021

Saueklipping utføres

Nils Ørjan Hamre, 911 03 612

Treng lammingshjelp

p.g.a. ryggoperasjon, våren 2021 fra ca. 20. april – 20. mai, 150 – 170 sauer.
Tlf. 456 04 276 Nils Magne, Ål i Hallingdal