Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

FÔR/HALM

Bv 28 – 23. september 2022

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet.
Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Store firkantballer

Tørr halm og NH3 halm. Urea beh. halm, til salgs.
Asbjørn Melby tlf. 905 07 070
Melby Maskinstasjon AS
melbymaskinstasjon@online.no

Strøhalm, amm.halm,

og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.
Tlf. 957 44 584/991 08 360

LIVDYR
Bv 28 – 23. september 2022

Purker til salgs

Småpurker, bedekningsklare purker, drektige purker.
Geir Braut, tlf. 901 31 776
(Ove Aanestad)

Bjerkreim Veraring har

gode gentestet NKS værer for salg.
Andreas Ualand Tlf. 416 47 732

MASKINAR/UTSTYR kjøp
Bv 28 – 23. september 2022

Brukte båsmatter

ønskes kjøpt.
Tlf. 993 36 271