Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 27 – 18. september 2020

Strøhalm, amm.halm,

ensilasje og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.
Tlf. 957 44 584/991 08 360

Tørr halm til salgs.

Tlf. 928 57 291

Bv 26 – 11. september 2020

Siloballer selges

Fjorårets modeller (2019).
4312 Sandnes
Mob: 905 86 192

Siloballar selges rimeleg

Tlf. 907 67 059

MASKINAR/UTSTYR sal

Bv 26 – 11. september 2020

Trivselsystem silosaftpumpe

m/3-faset motor, til salgs.
Sugehøyde 6 meter.
Tlf. 413 35 758

GARDSBRUK/JORD

Bv 27 – 18. september 2020

Gårdsbruk/jord ønskes leid

Alt av interesse.
Tor Magne Raugstad
Tlf. 920 13 487

Dyrka mark ønskes leid

i Tysvær, Skjold og Sveio.
Tlf. 930 19 199

Ønsker å forpakte/

evt. kjøpe gårdsbruk på
Haugalandet.
Tlf. 930 19 199

ARBEID UTFØRES

Bv 27 – 18. september 2020

Saueklipping utføres

Nils Ørjan Hamre, 911 03 612

MJØLKEKVOTE

Bv 27 – 18. september 2020

Melkekvote til leige

60.000 l i Rogaland.
Tlf. 91 88 42 49

LIVDYR

Bv 27 – 18. september 2020

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf. 911 87 621

NKS indeksvêrar

Bjerkreim Vêraring har også i år mange gode testa vêrar til sals.
Andreas Ualand, tlf. 416 47 732

Kåret rasegodkjente

blæsete verlam til salgs
Tlf 995 98 736 og 984 84 729

Norske verlam m/horn, fleire fargar,

1 stk. blæsete, kåra ver,
2 år gamal til sals.
Tlf. 911 97 878

Fuglestad brogete vêr

3 år gammel til salgs. Kåret som lam.
Tlf. 51 49 82 20

Bv 26 – 11. september 2020

Store flotte

Fuglestad/brogete og blæse vêrlam og saulam/Texel saulam, til salgs.
Tlf. 907 86 059. Risa

Norske vêrar m/horn,

fleire fargar, til sals.
Tlf. 911 97 878