Frå bonde til bonde – kjøp og salg

20. desember 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
FÔR/HØY/HALM/STRØ
Bv 16 – 6. mai 2022

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet.
Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Store firkantballer

Tørr halm og NH3 halm
Urea beh. halm, til salgs.
Asbjørn Melby tlf. 905 07 070
Melby Maskinstasjon AS
melbymaskinstasjon@online.no

LIVDYR
Bv 16 – 6. mai 2022

Purker til salgs

Småpurker, bedekningsklare purker, drektige purker.
Geir Braut, tlf. 901 31 776
(Ove Aanestad)

ARBEID UTFØRES
Bv 16 – 6. mai 2022

Sveinung Nesse Maskinstasjon

Jordbearbeiding, steinhenting, rundballepressing, mixing og graving.
Distrikt område: Jær- kommunane
Ta kontakt på tlf.: 907 66 985

MASKINAR/UTSTYR sal
Bv 16 – 6. mai 2022

Foss Eik 4 tonn

med graskarmer selges, nyrestaurert.
Ring tlf. 952 66 163