Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

DIVERSE

Bv 21 – 17. august 2018

Sponballar til salgs

til ku, hest, sau, gris og kylling.
Tlf. 913 22 155

Spøneballar til salgs

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11

 

LIVDYR

Bv 21 – 17. august 2018

Ca. 25 søyer (NKS) til salgs, grunnet opphør.

Tlf. 934 54 649, Karmøy

 

MJØLKEKVOTE

Bv 21 – 17. august 2018

Melkekvote til leie

50.000 l til leie i Rogaland.
Tlf. 918 84 249