Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 12 – 27. mars 2020

AS/BJØRN

Saueklipping & grovarbeid.
Ta kontakt for tilbud.
Tlf. 41 42 39 91

Sveinung Nesse Maskinstasjon

Utfører; Graving, Massetransport, Steinhenting, Slåing, Raking, Pressing
Tlf. 907 66 985

Lammingshjelp

søkes i Nord-Rogaland, uke 16 t.o.m. uke 18.
Leilighet disponibel.
Tlf. 922 98 914

LIVDYR

Bv 12 – 27. mars 2020

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf 911 87 621

Melkesimmental tilsalgs

Bø Gard Tlf. 902 75 660

ØNSKES KJØPT

Bv 12 – 27. mars 2020

Tks fylltømmer

ønskes kjøpt, for 5-6 m silo.
Tlf. 900 70 069

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 12 – 27. mars 2020

Strøhalm, amm.halm,

ensilasje og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.
Tlf. 957 44 584/991 08 360

Siloballar 1., 2. og 3. slått

fra kr 375,- pr. ball.
Tlf. 950 54 000

Høy i rundballer til salgs

Tlf. 970 67 193

Siloballer til salgs

fra kr 300 – 350 per ball.
Tlf. 913 59 639

Rundballer til salgs

kr 400,- per stk.
Tlf. 984 37 062