Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 15 – 30. april 2021

Sveinung Nesse Maskinstasjon

Jordbearbeiding, Steinhenting,
Rundballepressing,
Mixing og Graving
Ta kontakt på Tlf: 907 66 985

LIVDYR

Bv 15 – 30. april 2021

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf. 911 87 621

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 15 – 30. april 2021

Sauahøy m/analyse til salgs,

kr 550,- pr. balle
Tlf 950 54 000

Siloballar 1., 2. og 3. slått

til salgs, a kr 450,-.
Tlf. 950 54 000

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet.
Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Tørr halm i rundballer tils.

Tlf. 911 69 245