Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

FÔR/HALM

Bv 35 – 11. november 2022

Vi leverer alle typer grovfôr i store firkantballer

til hele vestlandet.
Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Store firkantballer

Tørr halm, NH3 halm og urea behandlet halm, til salgs.
Asbjørn Melby tlf. 905 07 070
Melby Maskinstasjon AS melbymaskinstasjon@online.no

Strøhalm, amm.halm,

og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.
Tlf. 957 44 584/991 08 360

Halm til salgs

I plastpakkede rundballer.
Tlf. 911 69 245

LIVDYR
Bv 35 – 11. november 2022

Purker til salgs

Småpurker, bedekningsklare purker, drektige purker.
Geir Braut, tlf. 901 31 776
(Ove Aanestad)

Wagyu kviger + drektige

Wagyu kyr til salgs.
Tlf. 94 88 43 49 Hetland Wagyu

Bv 34 – 4. november 2022

Jerseykviger til salgs

5 drektige jerseykviger til salgs.
Kalv. jan.-mars.
Tlf. 917 29 438

Texelvèr 1,5 år gammel

til salgs kr 2.500 + mva.
Petter Aarrestad Tlf. 924 51 777

DIVERSE
Bv 34 – 4. november 2022

Europaller/engangspaller

ønskes kjøpt.
Tlf. 400 13 068