Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 18 – 31. mai 2019

Direktesåing 6m

m/GPS og tvilling, har såfrø på lager
Gjødselmixing
Utkjøring m/12 m3 Doff m/kanon
Pløying med stripeplog
Sprøyting m/GPS
Kunstgjødselspreiing m/GPS
Dumperkjøring
Pressing m/biopresse
Mads Ove Skrettingland Maskin,
Hå kommune Tlf. 484 50 365

MJØLKEKVOTE

Bv 19 – 14. juni 2019

Vi formidlar mjølkekvote

for sal/kjøp/utleige/leige i Rogaland
Vår frist for sal/kjøp er 01.07.2019.
Vår frist for utleige/leige er 01.09.2019.
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland,
tlf. 51 78 91 80

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 19 – 14. juni 2019

Ammoniakk behandlet halm til salgs.

kr 500, +mva pr. stk.
Tlf. 915 77117

LIVDYR

Bv 19 – 14. juni 2019

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf 911 87 621