Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 21 – 28. juni 2019

Pressing m/biopresse med 23 kniver

Direktesåing 6m m/GPS og tvilling, har såfrø på lager
Gjødselmixing
Utkjøring m/12 m3 Doff m/kanon
Pløying med stripeplog
Sprøyting m/GPS
Kunstgjødselspreiing m/GPS
Dumperkjøring
Mads Ove Skrettingland Maskin,
Hå kommune Tlf. 484 50 365

MASKINAR/UTSTYR sal

Bv 21 – 28. juni 2019

Skal du pløya etter førsteslått/haust?

Effektiv Pakketraktor til plansilo .
Ta kontakt viss interesse.
Tlf. 916 71 492, Per Fotland

MJØLKEKVOTE

Bv 21 – 28. juni 2019

Vi formidlar mjølkekvote

for sal/kjøp/utleige/leige i Rogaland
Vår frist for sal/kjøp er 01.07.2019.
Vår frist for utleige/leige er 01.09.2019.
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland,
tlf: 51 78 91 80

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 21 – 28. juni 2019

Siloballer selges

1. slått 2019. Fortørket, 12 lag plast, samt ensileringsmiddel.
Mob.: 905 86 192, 4312 Sandnes

LIVDYR

Bv 21 – 28. juni 2019

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf 911 87 621

Bv 21 – 28. juni 2019

20 stk. kviger og kyr til salgs

Tlf. 900 16 817 Morten Ullenes