Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
LIVDYR
Bv 8 – 3. mars 2023

Purker til salgs

Småpurker, bedekningsklare purker, drektige purker.
Geir Braut, tlf. 901 31 776
(Ove Aanestad)

ARBEID UTFØRES
Bv 8 – 3. mars 2023

Direktesåing med

Rapid såmaskin 3m og grasarbeid utføres.
Byberg Maskinstasjon
Tlf. 951 64 016

DIVERSE
Bv 8 – 3. mars 2023

SAGESPON til salgs.

Tlf. 905 24 425

FÔR/HALM

Bv 8 – 3. mars 2023

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet. Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Store firkantballer

Tørr halm, NH3 halm og urea behandlet halm, til salgs.
Asbjørn Melby tlf. 905 07 070
Melby Maskinstasjon AS
melbymaskinstasjon@online.no

Strøhalm, amm.halm,

og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.
Tlf. 957 44 584/991 08 360