Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.

ARBEID UTFØRES

Bv 29 – 5. oktober 2018

Saueklipper

Omreisende saueklipper, Rogaland og Telemark.
Ole P. Ljosdal, tlf. 993 57 253

Norsk saueklipper ledig

Tlf. 974 24 654

Bv 28 – 28. september 2018

Saueklipping utføres

i Dalane og deler av Agder.
Nils Ørjan Hamre Tlf. 911 03 612

Vil du ha utført klauvskjæring på sau?

Vennligst ta kontakt på
tlf. 909 40 257

FÔR/HØY/HALM/STRØ

Bv 29 – 5. oktober 2018

Norsk høy selges (H2)

Tlf. 957 30 060

Frøhøy, tørrhalm og høyensilasje selges

Leveres med bil direkte på gården.
Tlf. 970 90 902

Norskprodusert strø- og amm.beh.halm i 4 kantbunt til salgs.

Tlf. 95 74 45 84/991 08 360

Spøneballar til salgs

Otto Topdal, tlf. 99 16 21 11

LIVDYR

Bv 29 – 5. oktober 2018

Vêrlam-saulam

NKS, Suffolk og Chropshire selges.
Tlf. 911 59 838

Bjerkreim væraring

Gode testa indeksværer for salg
Andreas Ualand,
Tlf. 41 64 77 32 a-ualan@online.no

Kåra Ryggja verlam til salgs

Tlf. 913 15 542

Kåra verlam til salgs

av Fuglestad og Reinrasa Dala.
2 stk. vaksne verar av Grå Trønder, kåra som lam.
Tlf. 994 00 521

2 stk. Charolais verlam

og 1 stk. Charolais åring, til salgs.
Tlf. 41 20 73 23

Bv 28 – 28. september 2018

Indeksvêrar til salgs

født 2016-17
Sandnes Vêraring Tlf. 995 40 975