Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
FÔR/HØY/HALM/STRØ
Bv 35 – 12. november 2021

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet.
Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Tørr halm

i rundballer – pakket i plast tils.
Tlf. 911 69 245

Grasballar til salgs i Sola.

Tlf. 95 22 56 40