Frå bonde til bonde – kjøp og salg

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
LIVDYR
Bv 1 – 13. januar 2023

Purker til salgs

Småpurker, bedekningsklare purker, drektige purker.
Geir Braut, tlf. 901 31 776
(Ove Aanestad)

HUSDYR
Bv 1 – 13. januar 2023

Border collie, hannhund

1,5 år til salgs, godkjent KL 1. Klar for arbeid.
Border collie tispe 1 år til salgs. Starta opp på sau.

Arvid Årdal, 911 52 104

FÔR/HALM

Bv 1 – 13. januar 2023

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet. Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Store firkantballer

Tørr halm, NH3 halm og urea behandlet halm, til salgs.
Asbjørn Melby tlf. 905 07 070
Melby Maskinstasjon AS
melbymaskinstasjon@online.no

Strøhalm, amm.halm,

og frøhøy i plastpakket firkantbunt, til salgs.
Tlf. 957 44 584/991 08 360

Låvetørket høy 1.slått og 2.slått

samt høyensilasje til salgs.
Henv. Høyfjell Charolais AS Tore Solberg mob.957 95 232
Mail: tore-so4@online.no