Frå bonde til bonde – kjøp og salg

des 20, 2013

Annonsene på denne sida har stått på trykk i Bondevennen og blir sletta frå nettsida etter ca 2 veker. Ønsker du annonsa di sletta før dette, kan du senda oss ein e-post. Trykk her for annonsering i Bondevennen.
FÔR/HØY/HALM/STRØ
Bv 27 – 17. september 2021

Vi leverer alle typer grovfôr

i store firkantballer til hele vestlandet.
Pris og kvalitetsgaranti.
Alf Steinhovden – Vestfor AS
456 37 887 – alstein@online.no

Høyensilasje, strøhalm,

amm.beh.halm, frøhøy av engrapp, raigras, strandsvingel, sauesvingel, engsvingel og timotei i firkantbunt til salgs.
Tlf. 95 74 45 84 / 99 10 83 60

LIVDYR
Bv 27 – 17. september 2021

Bedekningsklare ungpurker,

drektige purker, og småpurker til salgs
Formeringsbesetning,
Ove Aanestad tlf. 911 87 621

Fine Holstein kviger til salgs

vant med DeLaval robot.
Halvard Garpestad Tlf. 90 68 89 86

Gode testa indeksvêrar

til sals, alle er gentesta.
Bjerkreim Væraring,
mob. 416 47 732 Andreas Ualand

ARBEID UTFØRES
Bv 27 – 17. september 2021

Saueklipping utføres i Rogaland og Agder

Nils Ørjan Hamre Tlf. 911 03 612

MJØLKEKVOTE
Bv 26 – 10. september 2021

Melkekvote ønskes leid

eller kjøpt til 2022, Rogaland.
Tlf 934 09 411

DIVERSE
Bv 27 – 17. september 2021

Spreieareal

På jakt etter ledig spreieareal i Klepp, Sola eller Sandnes. Gi en lyd om du har ledig og trenger noe grisegjødsel.
Mobil 452 87 830

Vurderer å pakte bort

konsesjonshus for gris i kombinertproduksjon.
Nybygget vart tatt i drift 2011 og har to fs avdelinger med 24 binger i kvar, samt ein slakte avdeling med 18 binger med plass til 12-14 i kvar.
Gjeldepurkeavdeling i eldre driftsbygning.
Holder til i sunnhordaland.
Tlf.: 900 84 551