Bondevennen har frå 1898 opparbeidd eit solid renommé som det leiande fagbladet for landbruket på Sør-Vestlandet. Bondevennen blir og lest av mange utanom vårt primær-område, ikkje minst i dei faglege og politiske miljøa.

Solid og variert fagstoff, aktuell debatt, landbrukspolitikk, brei dekning av landbruket sine organisasjonar og ei frisk og uavhengig redaksjonell line er Bondevennen sitt varemerke.

Bondevennen gir ut 40 utgåver av bladet i året med eit gjennomsnittleg sidetal på 32.
Bondevennen er i magasinformat (A4) trykt på god papirkvalitet. Vanleg utgjevingsdag er fredag (sjå utgjevingsplan).

Obs: Frå 01.01.2024 endrar Bondevennen utgjevingsfrekvens og publiserer 22 utgåver i året.

For å gi Bondevennen som gåve, kan du bruke dette skjemaet.

Velg abonnement under, eller send namn, adresse og telefonnummer på ein e-post til post@bondevennen.no merka «Abonnement».

* Prøveabonnement gjeld ein gong pr husstand.  Abonnement fornyast automatisk til «1 mnd. digital – 125 kr i mnd.» etter ei veke og fortset til avtalen seiast opp.

  • Alle abonnement fornyast automatisk til avtalen seiast opp.
  • Du kan seie opp abonnementet kva tid som helst, men seinast 48 timer før perioden utløp.