Prøv Bondevennen gratis!

Gratis og heilt uforpliktande kan du nå få tilsendt eit par av dei siste utgåvene av Bondevennen til gjennomlesing. Med desse blada følgjer eit godt abonnementstilbod, som det sjølvsagt står deg heilt fritt å nytta deg av. Du vil ikkje bli registrert på nokon måte for seinare marknadsføring m.m.

Bladpengar for 2019 er 1150,-, inkludert elektronisk utgåve.

Bondevennen har frå 1898 opparbeidd eit solid renommé som det leiande fagbladet
for landbruket på Sør-Vestlandet. (Bondevennen blir og lesen av mange utanom vårt primær-område, ikkje minst i dei faglege og politiske miljøa.) Solid og variert fagstoff, aktuell debatt, landbrukspolitikk, brei dekning av landbruket sine organisasjonar og ei frisk og uavhengig redaksjonell line er Bondevennen sitt varemerke.

Du får 40 utgåver av bladet i året med eit gjennomsnittleg sidetal på 32.
Bondevennen er i magasinformat (A4) trykt på god papirkvalitet.
Vanleg utgjevingsdag er fredag (sjå utgjevingsplan).

For å gi Bondevennen som gåve, kan du bruke dette skjemaet.

Fyll ut skjemaet under, eller send namn, adresse og telefonnummer på ein e-post til post@bondevennen.no merka «Abonnement» eller «Prøveblad».

Navn:*

Adresse:*

Postnummer*

Stad*

E-post*

Telefon:*

Eg ynskjer eit abonnement på Bondevennen.Eg ynskjer uforpliktande prøveblad.