Snorklipping på Hole

Snorklipping på Hole

Hole Gardsutsalg har vore i drift sidan i vår, men pandemien har sett ein stoppar for den store opningsfesten. På søndag var det endeleg dags for å klippe snora.

Thorvald i stampe

Thorvald i stampe

Mindre jordpakking, redusert energiforbruk og meir og betre avling. Det er kinderegget som Thorvald skal bidra til. Men vegen fram er lang.

Rogaland kan koma til å mangla ein kvart millionar mål

Rogaland kan koma til å mangla ein kvart millionar mål

Eit høyringsutkast til revidert gjødselvareføreskrift med forslag om kraftig innstraming i spreiearealkrava kan vera rett rundt hjørnet. – Det er uaktuelt å flytte husdyra i Rogaland ut av fylket, seier assisterande landbruksdirektør hjå Statsforvaltaren.