Oppsving for vipa?

Oppsving for vipa?

Vipa er kritisk truga, men dei siste åra er det faktisk registrert ein liten oppgang i Rogaland. – Det kan vera at vipestripene fungerer, seier Christian Pedersen i NIBIO, men påpeiker at det er alt for tidleg å friskmelda fuglen.

Åtvarar mot standard kontrakt

Åtvarar mot standard kontrakt

Øyvind Andersen fekk medhald frå statsforvaltaren i Agder til å stenga turstien gjennom tunet. Nå rår han grunneigarane langs Kyststi Jæren om å ikkje lata seg pressa til å inngå ugunstige avtalar.

Saueklipping på timeplanen

Saueklipping på timeplanen

Usikker på kva du skal til hausten? Hallingdal folkehøgskule tilbyr ti ungdommar eit års utdanning i saueklipp. Du kan bli ein av dei, og du vil bli historisk og ettertrakta.

Jæren blør bønder

Jæren blør bønder

Innan 15 år vil 36 prosent av smågrisprodusentane i Hå gi seg. Gi seg vil også 46 prosent av mjølkebøndene i Sola, og 44 prosent av sauebøndene i Time.
Kva no, Rogaland?

Agder: Mjølka fossar mot kysten

Agder: Mjølka fossar mot kysten

Strukturutviklinga fører til at mjølka er i fri flyt frå Indre-Agder til dei sentrale kyststroka. Konsekvensen kan snart bli at verdifullt areal går ut av drift, fryktar landbruksdirektøren, og ropar eit varsku.

Tur og mold

Tur og mold

Éin million menneske lokkast til jærstrendene årleg. Med «Kyststi Jæren» blir dei truleg fleire. Nå heng nysatsinga på velvilje frå 400 bønder langs traséen – og blant dei er meiningane delte.