Beitepredikanten

Beitepredikanten

Joel Salatin er overtydd om at Herren set den beste standarden for jordbruket. Difor er både kyrne og hønene hans på konstant beite i skaparverket.

Ny norsk frøblanding gir meir mangfald

Ny norsk frøblanding gir meir mangfald

Med ei ny, heilnorsk og lokaltilpassa frøblanding skal NIBIO Landvik få sørlandske enger og vegkantar til å summa av liv. Innan fem år er håpet å kunne tilby stadeigne frøblandingar til heile landet.

Vil ikkje ha storfe på kornjord

Vil ikkje ha storfe på kornjord

Landbrukspolitikken dei siste åra har ført til ei stadig skeivare produksjonsfordeling mellom sentrale landbruksområde og distrikta. Prosessen er godt hjelpt av samvirka, Bondelaget og vestlandsbonden sjølv, meiner Anders Felde.

Vil dyrka mat på myra

Vil dyrka mat på myra

Landbruket skal ta sin del, men forbruksmønsteret vårt har større skuld i klimaendringane enn kua og myra, meiner den nye fylkesleiaren i Møre og Romsdal Bondelag.

Bli ein influensar

Bli ein influensar

Det viktigaste tiltaket mot feilinformasjon om landbruket på nettet, er å sjølv bli meir synlege i debatten, meiner Elisabeth Sæther frå Norges Bondelag.

Eier må ha full kontroll på uteoksene

Eier må ha full kontroll på uteoksene

Ut på tur, aldri sur, men kanskje litt skeptisk om det dukker opp en okse på stien. Det er eier av oksene som har ansvar for at turfolk ikke blir skadd, og for at naboens kyr ikke blir bedekket.