Søker spor i jord

Søker spor i jord

Sør-Rogaland Metallsøkerklubb etterlyser grunneigarar som vil la dei søke etter historiske funn på dyrka mark.

Vipa er her!

Vipa er her!

Vipa er Rogaland sin fylkesfugl, og det er i det opne landskapet ho likar seg best. I Noreg er vipa ein trekkfugl medan lengre sør i Europa lever ho i same område året rundt.

Endeleg gartnarutdanning i Rogaland!

Endeleg gartnarutdanning i Rogaland!

Drøymer du om å bli gartnar? Då kan Tveit vidaregåande skule ha tilbodet du er på jakt etter. Frå hausten av startar dei opp med utdanningstilbodet Vg3 Gartnernæring.

Klar, ferdig, biogass

Klar, ferdig, biogass

Alt ligg til rette for å lukkast med biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Mykje gjødsel, korte avstandar og regionale aktørar innan energi og avfall. Så kvifor skjer det ingenting?

Etterlyser betre bonde-nettvett

Etterlyser betre bonde-nettvett

Bonde Trond Vidar Berge oppmodar yrkesfeller til å bruke bondevett også på nett. Ikkje minst når dei legg ut bilete frå eige fjøs.