– For oss er dette vera eller ikkje vera

– For oss er dette vera eller ikkje vera

Får Norge Mineraler AS det som dei vil, blir det storstilt gruvedrift på Helleland. Då ryk slektsgarden til Geir Aasmund Dybing. – Eg vil heller molka kyrne enn pengesekken under bakken, seier den unge bonden.

Internasjonal handel er ingen garanti

Internasjonal handel er ingen garanti

I haust kom Riksrevisjonen med sterk kritikk for korleis norske styresmakter har skjøtta sjølvforsyninga av mat dei siste tjue åra. No stiller samlege parti på Stortinget seg bak kritikken.

Trur på halvparten norsk

Trur på halvparten norsk

Støre-regjeringa vil auke sjølvforsyninga frå 40 til 50 prosent. – Eit realistisk mål, meiner landbruksminister Geir Pollestad. Til våren legg han fram Stortingsmeldinga om korleis det skal skje.

NRF-eliten i nytt fjøs

NRF-eliten i nytt fjøs

Fellesbinger til okser høres fint ut, men det har sine ulemper. Nå har eliteoksene på Store Ree fått hver sin binge i det nye fjøset. En milepæl i Geno sin historie.

Hjelmeland testar Inn på tunet

Hjelmeland testar Inn på tunet

Med midlar frå Fylkeskommunen, skal Hjelmeland kommune testa Inn på Tunet med eit dagtilbod for menneske med demens eller kognitiv svikt. Dei håpar at ein gard i kommunen vil vere med.