Hentar energi i eigen skog

Hentar energi i eigen skog

Skog har størst potensial, og er billegast, når det gjeld bioenergi, seier Karl Ludvig Ådland. Flisfyring i gardsvarmeanlegg kan vera bonden sin måte å betra eigen økonomi og felles klima. Hjå Lars Kåre Almeland på Voss har flisfyren vore i bruk sidan 1980-talet.

– Q avhengig av Tine, seier Q-sjef

– Q avhengig av Tine, seier Q-sjef

– Norske mjølkeprodusentar er heilt avhengige av eit sterkt Tine, seier Bent Myrdahl, direktør i Q-meieriene. – Det er import som truar norske mjølkebønder, ikkje Q, seier Arthur Salte, rådsmedlem i Tine.

Mercy Farm – Styrka sjølvrespekt gjennom arbeid

Mercy Farm – Styrka sjølvrespekt gjennom arbeid

Mykje jord ligg brakk og folk svelt i svartjordslandet, Ukraina. For to år sidan vart stiftinga Mercy Farm etablert heilt vest i landet. Dei produserer grønsaker i moderne vektshus og dyrkar 14 ulike vekstar på friland. Mykje av maten vert råvarer i næringsrik mat til fattige barn og eldre.

Slakt smart

Slakt smart

Nortura ønsker ein større del av storfeslaktet første halvår og mindre om hausten. – Ikkje umogleg, men det krev bevisstgjering og planlegging, seier Asgeir Svendsen.