Hva kan vi lære av oljå’?

Hva kan vi lære av oljå’?

Oljå’ omstiller seg til fornybarsamfunnet. Det skal vi bønder også gjøre. Og slik vi dyrker mat, kan vi også generere energi.

Utmark og gras som merkevare

Utmark og gras som merkevare

Dagens rammevilkår for sauenæringen tilsier at det er lønnsomt med høgt kraftfôrforbruk. Skal vi redde vårt gode rykte, trenger vi en holdningsendring.

Ny nisje for fjorlam?

Ny nisje for fjorlam?

Ønsker man å knipe inn på kraftfôret kan fjorlamproduksjon på saulam, samt bedre holdbarhet på søyene være veien å gå.

Ingen krisestemning – enno

Ingen krisestemning – enno

Bøndene betalar rekningane, og det er inga krisestemning i Sør-Vest. Vinteren kan likevel bli stri nok for dei som alt slit eller som har høgt straumforbruk, i følgje rekneskapsførarar Bondevennen har snakka med.