Lever av å klyppe sau

Lever av å klyppe sau

For tvillingsystrene Ruth Jane og Inga Lill Rossevatn frå Eiken i Agder, er sauen både yrke, livsstil og lidenskap. – Me har draumejobben, seier dei to erfarne saueklypparane.

KULA skapar forvirring

KULA skapar forvirring

Riksantikvaren jobbar med ein oversikt over landskap av nasjonal interesse. Dette omfattar i mange område landbruksjord, og registreringa skapar uro blant bønder. No vil Riksantikvaren rydda opp i det dei meiner er misforståingar.

– Utmarka er eit kinderegg

– Utmarka er eit kinderegg

Landbruks– og matminister Olaug Bollestad skilde sauer og snakka varmt om utmarka. Ho vil jobba for å sikra framtidig drift i heiane.

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Nils Are Hatteland er svært kritisk til NLR si rolle som kvotebørs i Rogaland. – Det presser kvoteprisane. NLR skal leve av aktive bønder, ikkje dei passive, seier bonden.

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Medan Tine skrur opp mjølkeprisen for å få inn meir sommarmjølk sender Eivind Midlang buskapen sin til fjells. – Men det nærmar seg ei grense for kor mykje eg kan tape økonomisk på å bruke fjellbeitet, seier bonden.

Gi fri tilgang til mjølk!

Gi fri tilgang til mjølk!

– Gi kalven så mykje mjølk dei klarer å drikke, det får du att i bøtter og spann, oppmodar mjølkebonde Silje Åsnes Skarstein i Olden i Nordfjord.