Kalvingsbinge: Enkelt, rimeleg – og bra

Kalvingsbinge: Enkelt, rimeleg – og bra

Åse Bente Sinnes sukka då det vart krav om kalvingsbinge i båsfjøs. No forstår ho ikkje kvifor ho ikkje har gjort dette før.
– Det går faktisk an å betre dyrevelferda i eit fjøs frå 50 talet, viss du vil, seier ho.

NLR vil inn på fôrbrettet

NLR vil inn på fôrbrettet

Trudde du NLR berre nerda på gras? Slett ikkje. Dei har bygd opp eit rådgivarapparat på økonomi og på bygg, teknologi og klima. No vil dei inn på fôrbrettet.

– Meld ifrå om jerv

– Meld ifrå om jerv

Jerven er på framgang i fjellbeita til Rogaland og Agder. – Er saueflokken og jerven der samstundes, går det galt, åtvarar fylkesleiar i Aust-Agder Sau og Geit, Kåre Blålid.