Spår ei framtid for gamle husdyrrasar

Spår ei framtid for gamle husdyrrasar

Auka kostnadar, svakare inntening og ein ustabil marknadssituasjon gjorde at shetlandsbonden Ronnie Eunson, kom til eit vegskilje; slutte eller legge om. Han valde det siste.

Lever av tang i havgapet

Lever av tang i havgapet

Sauene på North Ronaldsay er ikkje som andre sauer. Dei hardføre og nøysame dyra lever store delar av livet av tang i fjæra. No er sauene trua.

Den nordatlantiske sauen

Den nordatlantiske sauen

Dei stadeigne sauerasane over heile Nord-Atlanteren er genetisk i slekt med kvarandre, med genar nedarva frå vikingtida. Rasane er unikt tilpassa eit hardt klima.

Vikingsauen på nye tokt

Vikingsauen på nye tokt

Er det på tide å bytte ut plastikk og syntetiske stoff med berekraftig ull og tekstilar som kan vare i generasjonar?

– Det skal smake litt «mormor»

– Det skal smake litt «mormor»

Ved eit lite vegkryss i Gulen kommune i Ytre Sogn, har ekteparet Kathrine Styve Høydal og Yngve Høydal bygd opp ei bedrift som kombinerer lokale råvarer, gode smakar og ein sosial møtestad.

Nye ringormutbrot i Sør-Rogaland

Nye ringormutbrot i Sør-Rogaland

Ringorm var likevel ikkje utrydda. Sidan august har fleire storfebesetningar i Sør-Rogaland fått påvist soppsjukdommen. Mattilsynet arbeider intenst med å hindra smittespreiing og for å finna ut kva som har skjedd.