Bonden må møte forbrukaren

Bonden må møte forbrukaren

Landbruket må i større grad møte forbrukaren med faktakunnskap og eit ærleg bilete av husdyrnæringa og norsk matproduksjon, meiner Anne Zondag.

Kuutstilling må opplevast

Kuutstilling må opplevast

Sjølvsagt er det stas å vinne. Men skal me tru Anna Kirstine Aarsland, er miljøet rundt kuutstillinga på Jærmessa den viktigaste motivasjonsfaktoren for å delta.

Opnar terrenget med kje

Opnar terrenget med kje

Ein gjeng Bjerkreim-kje skal beita eit urbant, attgrodd friområde på Ålgård i Gjesdal i sommar. Byfolk skal få utsikt og innsikt.

Norgesfjøset – passe stort

Norgesfjøset – passe stort

Felleskjøpet Agri har lansert eit standardisert nøkkelferdig fjøskonsept for besetningar med rundt 30 kyr og fullt oppdrett av kviger.

Meiner alvor med små fjøs

Meiner alvor med små fjøs

Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.