Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Mykje av såfrøet og gjødsla til våren er på plass i lagerbygningane til Felleskjøpet. For å avlasta transportpress til våren og eventuelle koronarestriksjonar, oppmodast dei kundane som kan til å ta heim gjødsel alt nå.

Kan få meir for mjølka neste år

Kan få meir for mjølka neste år

2020 var året då det uføreseielege slo inn også i mjølkemarknaden. Årets hendingar kan føra til lågare omsetningsavgift, høgare grunnpris – og nok skummamjølkpulver neste år.

Klar tale frå vest

Klar tale frå vest

Anders Felde og Peder Nernæs fekk stor støtte frå lokallaga då dei vart valde som leiar og nestleiar av nye Vestland Bondelag. Som takk for tilliten skal dei snakke høgt og tydeleg om auka inntekt, investeringsmidlar og kanaliseringspolitikk.

Godt nøgd med eurobagging

Godt nøgd med eurobagging

Tårnsilo, plansilo, rundballar eller plastpølser? Etter fem år med eurobagging, er ikkje bonde Lauritz Haarr i tvil.

Skal løna seg å driva jorda

Skal løna seg å driva jorda

– Mitt inntrykk er at den meinige mann heiar på bonden, seier Grethe Monica Haug. Som nyvald leiar i Voss Bondelag er ho oppteken av levelege vilkår både for små og store bruk.

Vil ha ti prosent av jordbruksjorda

Vil ha ti prosent av jordbruksjorda

Ornitologar vil bruke minst ti prosent av jordbruksjorda til fuglehabitat og inviterer til dialog med landbruksnæringa. Bonde Magne Helleland er sterkt kritisk og fryktar ein dialog på ornitologane sine premiss.