Velkommen til!

Velkommen til!

Bondevennen var med då 1600 danske ku-entusiastar, og ein handfull norske, samla seg til Kvægkongressen 2022.

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Med ein normal vekstsesong i Norge og Europa, vil me ha sikker tilgang på såvarer også i 2023. Men såvarene vil nok bli dyrare neste år, seier Jens Randby, plantekultursjef i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Meiner bøndene må stå på kravet

Meiner bøndene må stå på kravet

Jordbruket sitt krav i jordbruksforhandlingane på 11,5 milliardar kroner vart møtt med eit tilbod frå staten på 8,9 milliardar. – Nå må me stå fast på kravet, seier Sven Martin Håland.