Meir mjølk

Meir mjølk

Mjølk er inn igjen. Etter to tiår med stupande forbruk og veganske framtidsutsikter, syter proteintrend, influensarar med kvit bart og fotballstjerner på kartongen for at volumet aukar. Såpass så, at Tine nyleg kunne presentera eit fint resultat for første tertial.

Lovande avtale

Lovande avtale

Den politiske jordbruksvåren har vore turbulent, tempoet høgt og temperaturen tilsvarande. Innimellom ny stortingsmelding, vedtak om auka sjølvberging og nytt talgrunnlag har engasjementet i næringa spent frå kraftsalver til tårer.

Utan draum, ingen plan

Utan draum, ingen plan

Tenk om entusiasmen og ambisjonsnivået for norsk jordbruk var like sprudlande som arbeidet for å ruste opp Øksnevad vgs.

Gass på!

Gass på!

Planane om biogassanlegg på Jæren har versert like lenge som bøndene har vore i uvissa om strengare gjødselreglar. I 15 år, sidan 2009. Nå er dei nye gjødselreglane her. Det er ikkje anlegget for mottak av husdyrgjødsel i Hå.

Stor test for omstillingsevna

Stor test for omstillingsevna

Heretter kjem det til å handla mykje om mindre fosfor. Dei nye gjødselreglane som vart sendt på høyring 20.mars inneber store omstillingar for husdyrbønder over heile landet.

Ein plan som står seg

Ein plan som står seg

8. mars 2024. Ap- og Sp-regjeringa legg fram stortingsmeldinga som er meint å staka ut ein ny kurs for norsk landbruk: Ein metode for å rekna ut bondeinntekta, ein plan for opptrapping av bonden si inntekt, samt ein strategi for auka sjølvforsyning.

Lytt og lær

Lytt og lær

I vekas utgåve av Bondevennen kan reportasjen med veteranane Bjørn Friestad og Ragnvald Gramstad, saman med artiklane frå Norsk landbruksrådgiving, vera ein liten aperitiff før våronna, som er over oss før me veit ordet av det – ein gong rett over påske.

Ikkje dill med dreneringstilskota

Ikkje dill med dreneringstilskota

Landbrukets klimaplan som skal vera innfridd alt i 2030, inneheld åtte satsingsområde. Satsingsområde fem heiter: Betre bruk av gjødsla og god agronomi. Her blir god drenering nemnt som eit av tiltaka som gir lågare klimagassutslepp.