Hugs bondevelferda

Hugs bondevelferda

Når nordmenn blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, aukar også krava til husdyrproduksjonen.

Eit dårleg utgangspunkt

Eit dårleg utgangspunkt

Landbruksminister Olaug Bollestad slapp katten or sekken då ho under Stortingets spørjetime onsdag i førre veke stadfesta at «det aldri har vore snakk omfull erstatning til pelsdyrbøndene.»

Mjølkevegen framover

Mjølkevegen framover

Staten og Bondelaget har omsider lagt fram ein plan for korleis mjølkeproduksjonen skal kuttast med 100 millionar liter når eksportstøtta til Jarlsberg fell vekk.

Messetid!

Messetid!

Kvart tredje år får Rogaland eit ekstra godt høve til å visa seg fram som det store jordbruksfylket det er, og i haust skjer det igjen: Agrovisjon 2019 går av stabelen i Stavanger 1.-3. november.

Vegvala

Vegvala

Ingen kan klandra mjølkebonden om han i desse dagar kjenner sterk uro over utviklinga i Tine.

Konsekvensar for FKRA

Konsekvensar for FKRA

Alt no ser me teikn til korleis nedskaleringa i mjølkeproduksjonen skapar ringverknadar også utanfor meierisektoren.

Ei vinnaroppskrift

Ei vinnaroppskrift

Valet er over, folket har talt. Regjeringspartia, og dei såkalla styringspartia Arbeiderpartiet og Høgre, fekk seg ein kraftig smekk.