Spilte sjansar

Spilte sjansar

Tre gonger i det siste har regjeringa hatt høve til å løfte jordbruket. Tre gonger har dei late det vera.

Eit nytt skattekart

Eit nytt skattekart

Kompassnåla peiker «grøntover». No har også kartet som gjer det mogleg å staka ut kursen kome.

Jordfjern jærkommune

Jordfjern jærkommune

I kampen om matjorda verkar det som om Time kommune ivrar etter å stille seg på feil side av historien.

Gjødselkunst

Gjødselkunst

Igjen er bøndene i Rogaland bekymra over brune bekkar. Det har regna lite i vår. Likevel ser det ut til at for mykje husdyrgjødsel har hamna i vassdraga.

Neste år, derimot…

Neste år, derimot…

Kjapt, trygt og billeg. Slagordet til Kiwi, som har egla på seg bøndene ved å kutta i alt låge matvareprisar under påskot av korona-dugnad, kan for så vidt nyttast som oppsummering av årets amputerte jordbruksoppgjer.