Kva no, Rogaland?

Kva no, Rogaland?

20 prosent av bøndene i Rogaland seier dei vil avvikla innan 15 år. Ein tredel av mjølkeprodusentane. Kor alvorleg er det?

Mot i mørketid

Mot i mørketid

Å oppsummera 2022, sjølv når det berre står att nokre dagar av ‘det gamla’, synest nesten overilt.

For sterk kost

For sterk kost

Nye nordiske kosthaldsråd er i emning. Råd som etter kvart kan bli offisielle også i Noreg. For første gong skal dei inkludera omsynet til berekraft.

Rogaland grønkar – og stilnar

Rogaland grønkar – og stilnar

Bøndene blir færre. Noreg har ifølge Landbruksdirektoratet att berre 36.299 bruk med jordbruksareal i drift. Det er 375 færre enn i fjor, og snaue 2500 færre enn i 2017. Raskast går det ned i Troms, Nordland, Agder og deler av Innlandet. Men i samtlege fylke forsvinn bøndene.

Sveis kostnadssprekken

Sveis kostnadssprekken

Våronna er i gang. Hjulakslingen på gjødselvogna knekk under spreiing av andre lasset. Ringer du til forhandlar og impulskjøper ny vogn, eller brukar du ein dag på eigen verkstad eller ventar to dagar på at landbruksverkstaden gjer reparasjonsarbeidet for deg?