Alvor nå

Alvor nå

Er du blant dei som går i minus grunna høge straumprisar, alt no i september? Har du ein konkret plan for korleis du kjem deg gjennom vinteren? Ikkje det?

Kraftig kost

Kraftig kost

Medan ein på Jæren jublar over flotte grovfôravlingar, ekstra mange gule kornåkrar og bugnande grønsaksfelt, regnar nordvestlandet vekk. Mange har ikkje kunna ta andreslåtten og gruar med tanke på vinterfôret.

Ditt gull

Ditt gull

Det er knytt stor spaning til planane for eit svært biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune på Jæren.

Resignasjon ikkje svaret

Resignasjon ikkje svaret

Frå 110 anlegg i 1992 står me att med berre 29 når Tine neste år legg ned også på Voss. Sjølvsagt vekkjer vedtaket som vart fatta i juni reaksjonar blant tilsette og lokale bønder.

Jordbruket si tid

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

Lovande på Grødaland

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Gjer sommaren trygg

Gjer sommaren trygg

Fleire fatale ulukker med traktor og ATV-ar dei siste vekene er ei alvorleg påminning om kor viktig det er å retta merksemda mot tryggleik i kvardagane våre.