Ein mangelfull kur

Ein mangelfull kur

Ordkrigen om kjøt og klima rasar med ny styrke etter framlegginga av Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Medvind i motbakke

Medvind i motbakke

Det finst nok lettare stader å vera bonde enn i Hardanger. Gardane i dei bratte liene langs fjorden er jo sjølve definisjonen av omgrepet «tungdrivne».

Gläsbygden neste?

Gläsbygden neste?

Jordbruk over heile landet! Levande distrikt! Slagorda blir gjentatt av den eine landbruksministeren etter den andre. Og likevel: Utviklinga går i stikk motsett retning, og det relativt raskt.

Mjølkekartet i endring

Mjølkekartet i endring

«Mjølkekartet», når det blir klart utpå våren, vil saman med driftsgranskingar og referansebruk, gi styresmaktene eit bilete på kor dei mest sårbare mjølkemiljøa finst – og på kor innsatsen bør rettast inn.

Svinebøndene treng inntektsauke

Svinebøndene treng inntektsauke

Korleis er det mogleg å auke inntekta når oppgjersprisane alt nå ligg opp mot målprisen og siste prognosen synar tilnærma marknadsbalanse?

Hurra for 5G?

Hurra for 5G?

Årets første leiar i Bondevennen er ikkje skriven med utgangspunkt i eit aktuelt saksbilete, ei dyster meiningsmåling eller tunge klimaanalysar.

Kva no, Nortura?

Kva no, Nortura?

Det er diverre få teikn til at uveret i Nortura skal løye med det første.