Raude blink for svinenæringa

Raude blink for svinenæringa

Varsellampene for framtida til norsk svineproduksjon slik me kjenner den i dag, blinkar blodraudt. Nye avsløringar om dårleg dyrevelferd gjer at omdømmet og tilliten til svineprodusentane heng i ein syltynn tråd.

Undergravinga held fram

Undergravinga held fram

Frihandelsavtala som Noreg og Storbritannia annonserte 4.juni vart heldigvis ikkje så dårleg for jordbruket som frykta.

Sjå opp for kostnadsauken

Sjå opp for kostnadsauken

Binda renta, eller lata den flyta? Signala frå fleire av dei største bankane tilseier at dette snart kan bli eit høgaktuelt dilemma for mange, inkludert for bønder med mykje gjeld.

Sanninga i handa

Sanninga i handa

Auga speglar sjela heiter det, men også hendene avslører mykje om kven me er.

Naudsynt brot med staten

Naudsynt brot med staten

Bondevennen kjem ut éin gong i veka og går denne gongen i trykken midt i det kanskje mest dramatiske og krevjande jordbruksoppgjeret som har vore nokon gong.

Eit skjebneoppgjer

Eit skjebneoppgjer

Alvoret var ikkje til å misforstå då leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, saman med Norges Bonde- og småbrukarlag, la fram kravet til årets jordbruksforhandlingar i førre veke.

Høgt spel

Høgt spel

Noreg og Storbritannia er i innspurten i forhandlingane om ein ny handelsavtale. Partane held korta tett til brystet, men på bordet ligg norsk fisk og truleg britisk sau.

Eit naudsynt opprør

Eit naudsynt opprør

Når eit opprør no feiar over landet, meiner Bondevennen at det bør tolkast som eit sunnheitsteikn. For stoda er langt frå heilsvart. Her er framleis stor vilje til satsing, til å produsera mat – om berre vilkåra blir mykje betre.