Svinebøndene treng inntektsauke

Svinebøndene treng inntektsauke

Korleis er det mogleg å auke inntekta når oppgjersprisane alt nå ligg opp mot målprisen og siste prognosen synar tilnærma marknadsbalanse?

Hurra for 5G?

Hurra for 5G?

Årets første leiar i Bondevennen er ikkje skriven med utgangspunkt i eit aktuelt saksbilete, ei dyster meiningsmåling eller tunge klimaanalysar.

Kva no, Nortura?

Kva no, Nortura?

Det er diverre få teikn til at uveret i Nortura skal løye med det første.

Ikkje ein rettsstat verdig

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Svinenæringa slit

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Ei viktig påminning

Ei viktig påminning

Det er berre eit drygt år sidan afrikansk svinepest vart stadfesta i Kina. Sidan har sjukdommen spreidd seg i heile landet og til fleire naboland.

Hugs bondevelferda

Hugs bondevelferda

Når nordmenn blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, aukar også krava til husdyrproduksjonen.