No – eller for seint

No – eller for seint

Regjeringskabalen er ennå i støypeskeia, men eit kan me slå fast: Sjeldan har forholda lege så godt til rette for ein ny retning for jordbruket, som no.

Gjødselbombe i spel

Gjødselbombe i spel

Den lenge frykta nye gjødselvareforskrifta er i kjømda. Alvoret, særleg for bøndene i Rogaland, er vanskeleg å underslå.

På med solkrem og oljehyra

På med solkrem og oljehyra

Me håpar at dei som aller helst vil drita i klimaet og stikka hovudet i sanden heller hiv seg inn i debattane om korleis landbruket skal møta klimautfordringane framover.

Rom for alle

Rom for alle

Det kan verke som om nye gardsmeieri med sal og foredling av eiga mjølk poppar opp nesten fortare enn me klarar å skilja nykomarane frå kvarandre.

Meir enn kroner

Meir enn kroner

Medan vitnemåla frå bønder som stenger fjøsdøra er ei stadig påminning om den alvorlege stoda i norsk jordbruk, er det heldigvis også fleire lovande utviklingstrekk å sjå.

Endring i sikte

Endring i sikte

Ein usedvanleg hendingsrik vår kulminerte førre veke då Stortinget handsama jordbruksoppgjeret. Resultatet vart rett nok som forventa: statens tilbod vart ståande.

Raude blink for svinenæringa

Raude blink for svinenæringa

Varsellampene for framtida til norsk svineproduksjon slik me kjenner den i dag, blinkar blodraudt. Nye avsløringar om dårleg dyrevelferd gjer at omdømmet og tilliten til svineprodusentane heng i ein syltynn tråd.