Ring Marit

Ring Marit

– Me har trivest. Å heile tida byggja, dyrka og gjera kvardagane enklare har vore drivande.

Kritisk

Kritisk

2022 ber alle bod om å bli eit turbulent år.

Utidig eksperiment

Utidig eksperiment

Det er oppdrift i landbruksnæringa. Så meinte iallfall landbruks- og matminister Sandra Borch i ein tale til fjørfebøndene i Rogaland nyleg.

Utmarka – neste skanse?

Utmarka – neste skanse?

Gjennom årtusen og fram til ganske nyleg var utmarka ein stad for sakte tid og nøysam ressursforvalting. To nye publikasjonar stadfestar at den tida er forbi.

Grenser for jærsk vekst?

Grenser for jærsk vekst?

Fjørfebøndenes frykt har blitt til realitet. For første gong i Noreg er sterkt smittsam fugleinfluensa påvist på to gardar på Jæren. Alle verpehønene er avliva, og omfattande tiltak er sett i verk i to sonar, ti kilometer ut frå gardane.

Tryggast for kven?

Tryggast for kven?

Norsk landbruk skryter med rette på seg å produsera verdas tryggaste mat, men måten den blir produsert på etterlet ennå alt for mange offer.