Snart tid for Helgjødsel

Snart tid for Helgjødsel

Helgjødsel er etter kvart godt innarbeidd i landbruket, men det er viktig at fleire vel dette som første alternativ for komande vekstsesong.

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Digital dermatitt er krevende, men ikke umulig å bekjempe. Ved god rengjøring og kontroll av klauvene i forbindelse med klauvskjæring, kan du oppdage og behandle sår på et tidlig stadium. Målet er å unngå at sjukdommen spres og blir mer alvorlig.

Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

Det kan være god økonomi i å fôre sau over telledato 1. mars, før de slaktes. Det gjelder for dyretall under 151 vinterfôra sau og ved lav eller ingen alternativverdi på grovfôret. Og så må man selvsagt ha plass og tid til nødvendig stell av dyra.