Vellykket modell

Vellykket modell

Etter den tørre sommeren ser vi – igjen – at den norske jordbruksmodellen fungerer bedre enn alle kjente alternativ.