Mark i systemet

Mark i systemet

Med auka hjortebestand i vest, aukar faren for at sau og geit vert råka av parasitten hjernemark. For dyr som vert råka er det dessverre berre ein utveg; avliving.

Antibiotika til produksjonsdyr

Antibiotika til produksjonsdyr

Når dyra på fjøset vert sjuke og treng behandling gjer me dyrlegar alltid ei vurdering. Kva type behandlingsform skal me velje og kvifor? Målet er friske dyr og trygg mat utan legemiddelrestar – og redusert risiko for antibiotikaresistens.

Balansekunst

Balansekunst

God mineraldekning er viktig om du skal lykkes med saueproduksjonen. Og for å sikre god mineralbalanse året gjennom, må du kjenne behovet til sauen og innholdet i fôrrasjonen.