Grønnfôravling på tampen av sesongen

Grønnfôravling på tampen av sesongen

Når tørken rammer kan du sikre noen drøyende strå fra en grønnfôravling på nivå med en tredjeslått. Det er mest aktuelt etter tidlig tresking, tidligkulturer eller dårlig eng som trenger fornying.

Fôring med lite grovfôr

Fôring med lite grovfôr

Kraftfôr kan aldri erstatte grovfôr fullt og helt, men det finnes flere fiberrike kraftfôrslag som kan brukes for å drøye grovfôret når avlinga har svikta.