Få Bondevennen på øyra!

Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Har du lyst å læra meir om gode grovfôrstrategiar? Om korleis du får meir feitt i mjølka, bur deg på lamminga eller fôrar klimasmart?
Fagekspertane våre Ingvild Luteberget Nesheim og Magnus Haugland er klare i studio!

Noe på hjertet? Send ris, ros og tips til podcast@bondevennen.no