Sei di meining om Bondevennen!

Bondevennen må bu seg på endringar framover og spør deg:
Kva tykkjer du om bladet, og korleis vil du lesa oss framover?

Klikk her for å gå til lesarundersøkinga

Vil ha innsyn i målpris

Vil ha innsyn i målpris

Ståle Hustoft utfordrar Tine til å opne opp om dei avvegingane dei gjer når dei kjem med innspel i målpris i samband med jordbruksoppgjeret.

Astera Solar
Sår mais etter haustrugen

Sår mais etter haustrugen

Gir haustrug og mais svaret på kor mykje det eigentleg er råd å få ut av ei kjelva på Jæren? Svaret kan svært gjerne bli å finna i fôrlageret til Geir Jone Pollestad ein gong seint i haust.

Ventar på varmen

Ventar på varmen

Ein kald vår gjer at fleire plantekulturar ligg opp til ti dagar etter normalen. Grønsaksrådgivar Kari Aarekol melder likevel at det blir gode grønsaker framover.

Nye tankar i gamle bygg

Nye tankar i gamle bygg

Vibeke og Andreas Kvalevåg er opptatt av gjenbruk. – Vi vil utnytte det vi har av bygningar og rom, slik at vi kan forsvare investeringane med den drifta vi har, og vere bønder på heiltid, seier dei to.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Framleis uavklart

Framleis uavklart

Bra, meiner Bjørn Gimming. Eit løft for mange produksjonar, ikkje minst mjølk. Jau, bondelagsleiaren er nøgd med årets jordbruksavtale.

– Moglegheiter for alle

– Moglegheiter for alle

Jærbonde Åsbjørn Høyland er nøgd med årets jordbruksavtale. – Svartmalinga i sosiale media er ikkje verkelegheita for alle, seier han.

Den beryktede Battusen

Den beryktede Battusen

Lamminga er snart over for mange, og lamma skal ut på beite. Det er et vakkert vårtegn, men i gresset lurer det mange slags farer for små drøvtyggere.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Alltid undervegs

Alltid undervegs

Avdråtten auka med 2000 kilo EKM då Lars Vassend bytta ut mjølkegrava med robot. Men eit spissa avlsarbeid og betre kalvestell kan også vise seg å vere jokerar i drifta.

Bunaden blir norsk-norsk!

Bunaden blir norsk-norsk!

Dei siste ti åra har norsk ull gått frå å vere mest utenkeleg som råvare i bunaden, til å bli høgt verdsett.

Invester i klauvene

Invester i klauvene

Smertefrie bein er en forutsetning for god dyrevelferd og bedre økonomi. Sats på det!

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Landbruket i Jær-regionen har nå ein eineståande moglegheit til å skipa sitt eige spydspissa kompetansesenter i smørauga på Jæren.

Tørke gir plass til norske varer

Tørke gir plass til norske varer

Dårleg tilgang på importerte grønsaker gir høgare prisar – også utanom tollperiodane. Dette kan kome norske produsentar til gode.

Jurbetennelse hjå søye

Jurbetennelse hjå søye

Jurbetennelse er ein alvorleg sjukdom hjå søye. Det er viktig å oppdaga tilstanden tidleg og å behandla den av dyrlege, for sjukdomsutviklinga går raskt.

Sår mais etter haustrugen

Gir haustrug og mais svaret på kor mykje det eigentleg er råd å få ut av ei kjelva på Jæren? Svaret kan svært gjerne bli å finna i fôrlageret til Geir Jone Pollestad ein gong seint i haust.

Ventar på varmen

Ein kald vår gjer at fleire plantekulturar ligg opp til ti dagar etter normalen. Grønsaksrådgivar Kari Aarekol melder likevel at det blir gode grønsaker framover.

Bunaden blir norsk-norsk!

Dei siste ti åra har norsk ull gått frå å vere mest utenkeleg som råvare i bunaden, til å bli høgt verdsett.

Framleis uavklart

Bra, meiner Bjørn Gimming. Eit løft for mange produksjonar, ikkje minst mjølk. Jau, bondelagsleiaren er nøgd med årets jordbruksavtale.

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Landbruket i Jær-regionen har nå ein eineståande moglegheit til å skipa sitt eige spydspissa kompetansesenter i smørauga på Jæren.

Eit oppgjer for alle

Bondelaget gjer rett i å krevja meir til mjølkebøndene i årets jordbruksoppgjer. Likeeins er kravet om styrka velferdsordningar heilt på sin plass.

Dei bonden treng

«Noreg treng bonden». Slagordet til Bondelaget har vore å lesa på bannerar og plakatar over det ganske land i årevis. Men kva, og kven, treng bonden sjølv?

Eit mål for mjølka

Mjølkepolitikk er nok for spesielt interesserte, men i førre veke via NRK Debatten nettopp til mjølk i beste sendetid. Det dreidde seg om den moglege avgrensinga av distribusjonstilskotet som mellom anna Q-Meieriene har fått for å sikra konkurranse i marknaden.

Utan skam

Klimautskjelte norske bønder har noko å læra av olje- og gassbransjen. Sistnemnde står for ein firedel av dei norske klimagassutsleppa og sidan 1990 har dei auka utsleppa sine med 48 prosent.

Den beryktede Battusen

Lamminga er snart over for mange, og lamma skal ut på beite. Det er et vakkert vårtegn, men i gresset lurer det mange slags farer for små drøvtyggere.

Jurbetennelse hjå søye

Jurbetennelse er ein alvorleg sjukdom hjå søye. Det er viktig å oppdaga tilstanden tidleg og å behandla den av dyrlege, for sjukdomsutviklinga går raskt.

Beinbrudd i kalvinga

Hvis kalven brekker beinet, er det en fordel om det knekker under kneet. Med gips og god behandling er det gode prognoser for å lykkes.

Fem på tolv for antibiotika

I snart hundre år har antibiotika vore til stor velsigning for folk og fe. Slik blir det ikkje i framtida, når bakteriane ikkje lenger lar seg knekke av medisinen.

Jursår

En del eldre kyr kan være disponert for å få større eller mindre sårdannelser på juret, mellom framsjuret og fram mot magen. Du lukter det gjerne før du ser det, men hva kan du gjøre med det?

Råd mot leverikter på frammarsj

Leverikten brer om seg både geografisk og i vertsdyret. Det finst behandling, men det er viktig å prøve å førebygge problemet.

Bondevennen 18
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 2. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Sei di meining om Bondevennen!

Bondevennen må bu seg på endringar framover og spør deg:
Kva tykkjer du om bladet, og korleis vil du lesa oss framover?

Klikk her for å gå til lesarundersøkinga

Vil ha innsyn i målpris

Vil ha innsyn i målpris

Ståle Hustoft utfordrar Tine til å opne opp om dei avvegingane dei gjer når dei kjem med innspel i målpris i samband med jordbruksoppgjeret.

Sår mais etter haustrugen

Sår mais etter haustrugen

Gir haustrug og mais svaret på kor mykje det eigentleg er råd å få ut av ei kjelva på Jæren? Svaret kan svært gjerne bli å finna i fôrlageret til Geir Jone Pollestad ein gong seint i haust.

Ventar på varmen

Ventar på varmen

Ein kald vår gjer at fleire plantekulturar ligg opp til ti dagar etter normalen. Grønsaksrådgivar Kari Aarekol melder likevel at det blir gode grønsaker framover.

Nye tankar i gamle bygg

Nye tankar i gamle bygg

Vibeke og Andreas Kvalevåg er opptatt av gjenbruk. – Vi vil utnytte det vi har av bygningar og rom, slik at vi kan forsvare investeringane med den drifta vi har, og vere bønder på heiltid, seier dei to.

Framleis uavklart

Framleis uavklart

Bra, meiner Bjørn Gimming. Eit løft for mange produksjonar, ikkje minst mjølk. Jau, bondelagsleiaren er nøgd med årets jordbruksavtale.

– Moglegheiter for alle

– Moglegheiter for alle

Jærbonde Åsbjørn Høyland er nøgd med årets jordbruksavtale. – Svartmalinga i sosiale media er ikkje verkelegheita for alle, seier han.

Den beryktede Battusen

Den beryktede Battusen

Lamminga er snart over for mange, og lamma skal ut på beite. Det er et vakkert vårtegn, men i gresset lurer det mange slags farer for små drøvtyggere.

Den beryktede Battusen

Den beryktede Battusen

Lamminga er snart over for mange, og lamma skal ut på beite. Det er et vakkert vårtegn, men i gresset lurer det mange slags farer for små drøvtyggere.

Alltid undervegs

Alltid undervegs

Avdråtten auka med 2000 kilo EKM då Lars Vassend bytta ut mjølkegrava med robot. Men eit spissa avlsarbeid og betre kalvestell kan også vise seg å vere jokerar i drifta.

Bunaden blir norsk-norsk!

Bunaden blir norsk-norsk!

Dei siste ti åra har norsk ull gått frå å vere mest utenkeleg som råvare i bunaden, til å bli høgt verdsett.

Invester i klauvene

Invester i klauvene

Smertefrie bein er en forutsetning for god dyrevelferd og bedre økonomi. Sats på det!

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Landbruket i Jær-regionen har nå ein eineståande moglegheit til å skipa sitt eige spydspissa kompetansesenter i smørauga på Jæren.

Tørke gir plass til norske varer

Tørke gir plass til norske varer

Dårleg tilgang på importerte grønsaker gir høgare prisar – også utanom tollperiodane. Dette kan kome norske produsentar til gode.

Jurbetennelse hjå søye

Jurbetennelse hjå søye

Jurbetennelse er ein alvorleg sjukdom hjå søye. Det er viktig å oppdaga tilstanden tidleg og å behandla den av dyrlege, for sjukdomsutviklinga går raskt.

Betre rådgiving med nye NLR

Betre rådgiving med nye NLR

NLR går frå elleve sjølvstendige einingar til ei eining med seks regionar. Det kan gi fleire positive effektar, meiner styreleiaren.

Betre opptak av mjølk frå smokk

Betre opptak av mjølk frå smokk

Å fôre mjølk frå bøtte eller skål kan gi dårlegare utnytting av næringsstoffa i mjølka, og svakare tilvekst, enn om du nyttar bøtte med smokk.

Bondevennen 18
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 2. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!