På sporet av sporer

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Les om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.

Åtvarar mot volumprodusentane sine gardsmeieri

Åtvarar mot volumprodusentane sine gardsmeieri

Når volumprodusentar i sentrale strok etablerer gardsmeieri, ringer alarmbjøllene i fjøset til Rolf-Daniel Midtun. Han fryktar eit svekka Tine og eit landbruk på veg tilbake til 1920.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Ein ukueleg optimist

Ein ukueleg optimist

Etter eit heilt liv i landbruket er Hallvard Veen framleis eit oppkomme av idear og pågangsmot. Og ei evig tru på at alt går an.

No – eller for seint

No – eller for seint

Regjeringskabalen er ennå i støypeskeia, men eit kan me slå fast: Sjeldan har forholda lege så godt til rette for ein ny retning for jordbruket, som no.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Vil ha satsing på bygdeungdommen

Vil ha satsing på bygdeungdommen

Norges Bygdeungdomslag vil ha liv på bygda og lys i fjøsa. No håper dei den nye regjeringa vil vise at dei satsar på bygdeungdommen og landbruket.

Snorklipping på Hole

Snorklipping på Hole

Hole Gardsutsalg har vore i drift sidan i vår, men pandemien har sett ein stoppar for den store opningsfesten. På søndag var det endeleg dags for å klippe snora.

Ver presis med kalkinga

Ver presis med kalkinga

Ikkje spar på kalken. Presisjonsteknologi fører til betre utnytting av kalken og jamnar ut variasjonen i pH.

Fluger – ei sann plage

Fluger – ei sann plage

Når flugene dukkar opp utpå sommaren er det lett å miste motet. Men du kan gjere små tiltak for å dempe flugeproblemet – og gjere det trivelegare for dyra i fjøset.

Når graset blir tørkestressa

Når graset blir tørkestressa

Det har vore ein tørr vekstsesong på delar av Vestlandet. Korleis blir utviklinga hos plantane påverka av veret, forhold i jorda og agronomisk praksis?

Jærbondens handlingsrom skrumpar inn

Jærbondens handlingsrom skrumpar inn

Jærbonden kjenner på avmakt i møte med landbruksbyråkratiet. Ikkje minst i saker som gjeld råderetten over jorda han er sett til å forvalte.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Eit bræktande eventyr

Eit bræktande eventyr

Sauer, hundar og folk i jamt sig nedover fjellsida og ut dalføra. Ein tørr sesong i fjellet er over. No skal flokkane heim og bøndene gjere opp status.

Thorvald i stampe

Thorvald i stampe

Mindre jordpakking, redusert energiforbruk og meir og betre avling. Det er kinderegget som Thorvald skal bidra til. Men vegen fram er lang.

– Ideell sommar

– Ideell sommar

Så langt har potetavlingane vore gode, men dei seinare sortane lir av tørken, seier potetprodusent Enok Aleksander Kvam.

Rogaland kan koma til å mangla ein kvart millionar mål

Rogaland kan koma til å mangla ein kvart millionar mål

Eit høyringsutkast til revidert gjødselvareføreskrift med forslag om kraftig innstraming i spreiearealkrava kan vera rett rundt hjørnet. – Det er uaktuelt å flytte husdyra i Rogaland ut av fylket, seier assisterande landbruksdirektør hjå Statsforvaltaren.

Gjødselbombe i spel

Gjødselbombe i spel

Den lenge frykta nye gjødselvareforskrifta er i kjømda. Alvoret, særleg for bøndene i Rogaland, er vanskeleg å underslå.

Heidra den dyrebare dyrlegen

Heidra den dyrebare dyrlegen

– Siste vakta di må bli hjå oss, sa Tanja Tunheim Hamre og Svein Arne Hamre til dyrlegen sin, Odd Sigmund Skregelid.

Åtvarar mot volumprodusentane sine gardsmeieri

Når volumprodusentar i sentrale strok etablerer gardsmeieri, ringer alarmbjøllene i fjøset til Rolf-Daniel Midtun. Han fryktar eit svekka Tine og eit landbruk på veg tilbake til 1920.

Snorklipping på Hole

Hole Gardsutsalg har vore i drift sidan i vår, men pandemien har sett ein stoppar for den store opningsfesten. På søndag var det endeleg dags for å klippe snora.

Jærbondens handlingsrom skrumpar inn

Jærbonden kjenner på avmakt i møte med landbruksbyråkratiet. Ikkje minst i saker som gjeld råderetten over jorda han er sett til å forvalte.

Thorvald i stampe

Mindre jordpakking, redusert energiforbruk og meir og betre avling. Det er kinderegget som Thorvald skal bidra til. Men vegen fram er lang.

Rogaland kan koma til å mangla ein kvart millionar mål

Eit høyringsutkast til revidert gjødselvareføreskrift med forslag om kraftig innstraming i spreiearealkrava kan vera rett rundt hjørnet. – Det er uaktuelt å flytte husdyra i Rogaland ut av fylket, seier assisterande landbruksdirektør hjå Statsforvaltaren.

No – eller for seint

Regjeringskabalen er ennå i støypeskeia, men eit kan me slå fast: Sjeldan har forholda lege så godt til rette for ein ny retning for jordbruket, som no.

Gjødselbombe i spel

Den lenge frykta nye gjødselvareforskrifta er i kjømda. Alvoret, særleg for bøndene i Rogaland, er vanskeleg å underslå.

På med solkrem og oljehyra

Me håpar at dei som aller helst vil drita i klimaet og stikka hovudet i sanden heller hiv seg inn i debattane om korleis landbruket skal møta klimautfordringane framover.

Rom for alle

Det kan verke som om nye gardsmeieri med sal og foredling av eiga mjølk poppar opp nesten fortare enn me klarar å skilja nykomarane frå kvarandre.

Meir enn kroner

Medan vitnemåla frå bønder som stenger fjøsdøra er ei stadig påminning om den alvorlege stoda i norsk jordbruk, er det heldigvis også fleire lovande utviklingstrekk å sjå.

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Les om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.

Ver presis med kalkinga

Ikkje spar på kalken. Presisjonsteknologi fører til betre utnytting av kalken og jamnar ut variasjonen i pH.

Fluger – ei sann plage

Når flugene dukkar opp utpå sommaren er det lett å miste motet. Men du kan gjere små tiltak for å dempe flugeproblemet – og gjere det trivelegare for dyra i fjøset.

Når graset blir tørkestressa

Det har vore ein tørr vekstsesong på delar av Vestlandet. Korleis blir utviklinga hos plantane påverka av veret, forhold i jorda og agronomisk praksis?

Når fødselen ikkje startar

Søya skal lemme eller kua skal kalve. Alt ligg til rette, men ingenting skjer. Kva gjer du? Her er ei sjekkliste.

Plukkslakting etter vekt og hold

Vurdering av slakteprosent og hold er viktig for å treffe med plukkslakting av lam. Her er nokre tips og råd når du skal plukke ut slaktemogne lam til Nortura.

Bondevennen 28

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 24. september.

Kommende hendelser

man 27

Økoveka Aurland

25. september - 2. oktober
ons 29
okt 02

Kåring Sandnes

2. oktober
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
På sporet av sporer

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Les om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.

Åtvarar mot volumprodusentane sine gardsmeieri

Åtvarar mot volumprodusentane sine gardsmeieri

Når volumprodusentar i sentrale strok etablerer gardsmeieri, ringer alarmbjøllene i fjøset til Rolf-Daniel Midtun. Han fryktar eit svekka Tine og eit landbruk på veg tilbake til 1920.

Ein ukueleg optimist

Ein ukueleg optimist

Etter eit heilt liv i landbruket er Hallvard Veen framleis eit oppkomme av idear og pågangsmot. Og ei evig tru på at alt går an.

No – eller for seint

No – eller for seint

Regjeringskabalen er ennå i støypeskeia, men eit kan me slå fast: Sjeldan har forholda lege så godt til rette for ein ny retning for jordbruket, som no.

Vil ha satsing på bygdeungdommen

Vil ha satsing på bygdeungdommen

Norges Bygdeungdomslag vil ha liv på bygda og lys i fjøsa. No håper dei den nye regjeringa vil vise at dei satsar på bygdeungdommen og landbruket.

Snorklipping på Hole

Snorklipping på Hole

Hole Gardsutsalg har vore i drift sidan i vår, men pandemien har sett ein stoppar for den store opningsfesten. På søndag var det endeleg dags for å klippe snora.

Ver presis med kalkinga

Ver presis med kalkinga

Ikkje spar på kalken. Presisjonsteknologi fører til betre utnytting av kalken og jamnar ut variasjonen i pH.

Fluger – ei sann plage

Fluger – ei sann plage

Når flugene dukkar opp utpå sommaren er det lett å miste motet. Men du kan gjere små tiltak for å dempe flugeproblemet – og gjere det trivelegare for dyra i fjøset.

Når graset blir tørkestressa

Når graset blir tørkestressa

Det har vore ein tørr vekstsesong på delar av Vestlandet. Korleis blir utviklinga hos plantane påverka av veret, forhold i jorda og agronomisk praksis?

Jærbondens handlingsrom skrumpar inn

Jærbondens handlingsrom skrumpar inn

Jærbonden kjenner på avmakt i møte med landbruksbyråkratiet. Ikkje minst i saker som gjeld råderetten over jorda han er sett til å forvalte.

Eit bræktande eventyr

Eit bræktande eventyr

Sauer, hundar og folk i jamt sig nedover fjellsida og ut dalføra. Ein tørr sesong i fjellet er over. No skal flokkane heim og bøndene gjere opp status.

Thorvald i stampe

Thorvald i stampe

Mindre jordpakking, redusert energiforbruk og meir og betre avling. Det er kinderegget som Thorvald skal bidra til. Men vegen fram er lang.

Rogaland kan koma til å mangla ein kvart millionar mål

Rogaland kan koma til å mangla ein kvart millionar mål

Eit høyringsutkast til revidert gjødselvareføreskrift med forslag om kraftig innstraming i spreiearealkrava kan vera rett rundt hjørnet. – Det er uaktuelt å flytte husdyra i Rogaland ut av fylket, seier assisterande landbruksdirektør hjå Statsforvaltaren.

Gjødselbombe i spel

Gjødselbombe i spel

Den lenge frykta nye gjødselvareforskrifta er i kjømda. Alvoret, særleg for bøndene i Rogaland, er vanskeleg å underslå.

Heidra den dyrebare dyrlegen

Heidra den dyrebare dyrlegen

– Siste vakta di må bli hjå oss, sa Tanja Tunheim Hamre og Svein Arne Hamre til dyrlegen sin, Odd Sigmund Skregelid.

Lør historia

Lør historia

Stein på stein. Slik har Reinert Kjølleberg reparert, vedlikehalde og bygd opp steingardane på bruket. Å ta vare på landskapet har vore ein viktig del av å vidareføra historia på garden.

Lør historia

Lør historia

Stein på stein. Slik har Reinert Kjølleberg reparert, vedlikehalde og bygd opp steingardane på bruket. Å ta vare på landskapet har vore ein viktig del av å vidareføra historia på garden.

Når fødselen ikkje startar

Når fødselen ikkje startar

Søya skal lemme eller kua skal kalve. Alt ligg til rette, men ingenting skjer. Kva gjer du? Her er ei sjekkliste.

Bondevennen 28

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 24. september.

Kommende hendelser

man 27

Økoveka Aurland

25. september - 2. oktober
ons 29
okt 02

Kåring Sandnes

2. oktober