Tryggare start med mentor

Tryggare start med mentor

Runar kjøpte gard på den fri marknaden – og skaffa seg mentor i same slengen. Med ei så tung investering var det viktig for den unge bonden å kome rett ut frå start. Då er Elling Johan Stangeland si lange erfaring frå landbruket gull verdt.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gode råd er gratis med mentor

Gode råd er gratis med mentor

Frist for å søke mentorordninga går ut i dag, 1. desember. Ordninga gjeld no for heile landet og i år har 121 bønder nytta ordninga. Alle typar produksjonar og bruksstørrelsar er aktuelle, frå tradisjonelle husdyr- og planteproduksjonar til frukt og bær, hest, og Inn på tunet.
Les meir om ordninga påwww.nlr.no/mentor/

Samvirkeeigar – meld deg!

Samvirkeeigar – meld deg!

Klår melding frå leiarane i samvirka sine sentrale valkomitear: Kunne du tenkja deg ein periode som tillitsvald, så gi beskjed no.

Uroa over vekstambisjonar

Uroa over vekstambisjonar

Hå-bonde Åsbjørn Høyland vil ha Stortinget på banen for å stagga jærkommunane sine vekstplanar på dyrka mark.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
– Hald deg til rutinane

– Hald deg til rutinane

– No har pandemien hatt oss i si klamme hand i fleire månadar, og så kjem fugleinfluensaen i tillegg. Det kan nok bli litt mykje for nokon, seier Reidun Teigland Kristiansen i Nortura.

Vil pandemi setja dyr fri?

Vil pandemi setja dyr fri?

Ei ulukke kjem sjeldan aleine heiter det, og 2020 vil truleg bli ståande som eit overtydeleg døme på at det gamle ordtaket har noko føre seg.

Tryggare med mentor

Tryggare med mentor

Som nyetablerte bønder søker Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme kunnskap overalt; hjå andre bønder, på internett – og hjå sin eigen mentor Kristin Skranefjell Eikeland.

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Mykje av såfrøet og gjødsla til våren er på plass i lagerbygningane til Felleskjøpet. For å avlasta transportpress til våren og eventuelle koronarestriksjonar, oppmodast dei kundane som kan til å ta heim gjødsel alt nå.

Historisk kartlegging av gamle storferasar

Historisk kartlegging av gamle storferasar

Dei er små, dei er få og dei lever spreidd rundt om i landet. No skal eigenskapane til dei bevaringsverdige storferasane på sør og vestlandet kartleggast.

Kan få meir for mjølka neste år

Kan få meir for mjølka neste år

2020 var året då det uføreseielege slo inn også i mjølkemarknaden. Årets hendingar kan føra til lågare omsetningsavgift, høgare grunnpris – og nok skummamjølkpulver neste år.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Toppa pallen med småpoteter

Toppa pallen med småpoteter

Av 800 nominerte var det to potetdyrkarar med sans for kortreist mat og tiltak mot matsvinn som i år stakk av med tittelen Årets unge bonde.

Klar tale frå vest

Klar tale frå vest

Anders Felde og Peder Nernæs fekk stor støtte frå lokallaga då dei vart valde som leiar og nestleiar av nye Vestland Bondelag. Som takk for tilliten skal dei snakke høgt og tydeleg om auka inntekt, investeringsmidlar og kanaliseringspolitikk.

Nyfylking i vest

Nyfylking i vest

Med den digitale skipinga av eit samla Vestland Bondelag førre torsdag vart det sett punktum for over 70 års historie som separate lag.

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

En bevisst utsettelse av første inseminering gir en forlenga laktasjon. Men ikke alle kyr er i stand til å klare en forlenga laktasjon like godt. Et nytt forskningsprosjekt ser på muligheten til å utpeke egna og uegna kyr.

Godt nøgd med eurobagging

Godt nøgd med eurobagging

Tårnsilo, plansilo, rundballar eller plastpølser? Etter fem år med eurobagging, er ikkje bonde Lauritz Haarr i tvil.

Tryggare start med mentor

Runar kjøpte gard på den fri marknaden – og skaffa seg mentor i same slengen. Med ei så tung investering var det viktig for den unge bonden å kome rett ut frå start. Då er Elling Johan Stangeland si lange erfaring frå landbruket gull verdt.

Gode råd er gratis med mentor

Frist for å søke mentorordninga går ut i dag, 1. desember. Ordninga gjeld no for heile landet og i år har 121 bønder nytta ordninga. Alle typar produksjonar og bruksstørrelsar er aktuelle, frå tradisjonelle husdyr- og planteproduksjonar til frukt og bær, hest, og Inn på tunet.
Les meir om ordninga påwww.nlr.no/mentor/

Samvirkeeigar – meld deg!

Klår melding frå leiarane i samvirka sine sentrale valkomitear: Kunne du tenkja deg ein periode som tillitsvald, så gi beskjed no.

Uroa over vekstambisjonar

Hå-bonde Åsbjørn Høyland vil ha Stortinget på banen for å stagga jærkommunane sine vekstplanar på dyrka mark.

Tryggare med mentor

Som nyetablerte bønder søker Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme kunnskap overalt; hjå andre bønder, på internett – og hjå sin eigen mentor Kristin Skranefjell Eikeland.

Vil pandemi setja dyr fri?

Ei ulukke kjem sjeldan aleine heiter det, og 2020 vil truleg bli ståande som eit overtydeleg døme på at det gamle ordtaket har noko føre seg.

Nyfylking i vest

Med den digitale skipinga av eit samla Vestland Bondelag førre torsdag vart det sett punktum for over 70 års historie som separate lag.

Kanarifuglane i matfatet

Ti prosent av jordbruksarealet. Om lag éin million dekar. Det er kva Norsk Ornitologisk Foreining (NOF) føreslår å setja av for å gi fuglane i kulturlandskapet ein sjanse til å klara seg.

Legitime krav

Ennå er det langt til vår, men fylkesleiarar i både Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget er alt i ferd med å skru opp forventingane til neste års jordbruksoppgjer. I Bondevennen og andre media kjem dei tillitsvalde med konkrete krav.

Eksamen for to

Ein ny tilsynskampanje står neppe høgst på lista til ei pressa svinenæring, men det er nett det Mattilsynet varslar på nyåret.

Tine treng meir enn sterkt omdøme

Tine-eigarane har all grunn til å gle seg over topp-plasseringa i omdømeundersøkinga til Ipsos i førre veke. Samvirke har vore i tet lenge, men gjorde i år eit imponerande byks blant 108 av dei største verksemdene i landet.

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

En bevisst utsettelse av første inseminering gir en forlenga laktasjon. Men ikke alle kyr er i stand til å klare en forlenga laktasjon like godt. Et nytt forskningsprosjekt ser på muligheten til å utpeke egna og uegna kyr.

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Mattilsynet føreslår å innføre omsorgsbingar til alle dyr i alle typar storfefjøs. I tillegg ønsker dei endringar i krav til beite og mosjon for storfe. Heilårleg krav til mosjon for storfe i båsfjøs frå 2024 er foreslått teke bort.

Kva finst igjen i ei fjerdeårs- eng av det me sådde?

Tenk haustestrategi før du kjøper frøblanding. Er vekstsesongen lang nok til tre slåttar, vil timotei mangla gjenvekstevne til ein tredjeslått. Dette gapet må tettast av artar med god gjenvekstevne. I område med kortare vekstsesong klarar timotei seg betre åleine.

Bondevennen 38

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 4. desember.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Tryggare start med mentor

Tryggare start med mentor

Runar kjøpte gard på den fri marknaden – og skaffa seg mentor i same slengen. Med ei så tung investering var det viktig for den unge bonden å kome rett ut frå start. Då er Elling Johan Stangeland si lange erfaring frå landbruket gull verdt.

Gode råd er gratis med mentor

Gode råd er gratis med mentor

Frist for å søke mentorordninga går ut i dag, 1. desember. Ordninga gjeld no for heile landet og i år har 121 bønder nytta ordninga. Alle typar produksjonar og bruksstørrelsar er aktuelle, frå tradisjonelle husdyr- og planteproduksjonar til frukt og bær, hest, og Inn på tunet.
Les meir om ordninga påwww.nlr.no/mentor/

Samvirkeeigar – meld deg!

Samvirkeeigar – meld deg!

Klår melding frå leiarane i samvirka sine sentrale valkomitear: Kunne du tenkja deg ein periode som tillitsvald, så gi beskjed no.

Uroa over vekstambisjonar

Uroa over vekstambisjonar

Hå-bonde Åsbjørn Høyland vil ha Stortinget på banen for å stagga jærkommunane sine vekstplanar på dyrka mark.

– Hald deg til rutinane

– Hald deg til rutinane

– No har pandemien hatt oss i si klamme hand i fleire månadar, og så kjem fugleinfluensaen i tillegg. Det kan nok bli litt mykje for nokon, seier Reidun Teigland Kristiansen i Nortura.

Vil pandemi setja dyr fri?

Vil pandemi setja dyr fri?

Ei ulukke kjem sjeldan aleine heiter det, og 2020 vil truleg bli ståande som eit overtydeleg døme på at det gamle ordtaket har noko føre seg.

Tryggare med mentor

Tryggare med mentor

Som nyetablerte bønder søker Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme kunnskap overalt; hjå andre bønder, på internett – og hjå sin eigen mentor Kristin Skranefjell Eikeland.

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Førebels full kontroll i Felleskjøpet

Mykje av såfrøet og gjødsla til våren er på plass i lagerbygningane til Felleskjøpet. For å avlasta transportpress til våren og eventuelle koronarestriksjonar, oppmodast dei kundane som kan til å ta heim gjødsel alt nå.

Historisk kartlegging av gamle storferasar

Historisk kartlegging av gamle storferasar

Dei er små, dei er få og dei lever spreidd rundt om i landet. No skal eigenskapane til dei bevaringsverdige storferasane på sør og vestlandet kartleggast.

Kan få meir for mjølka neste år

Kan få meir for mjølka neste år

2020 var året då det uføreseielege slo inn også i mjølkemarknaden. Årets hendingar kan føra til lågare omsetningsavgift, høgare grunnpris – og nok skummamjølkpulver neste år.

Toppa pallen med småpoteter

Toppa pallen med småpoteter

Av 800 nominerte var det to potetdyrkarar med sans for kortreist mat og tiltak mot matsvinn som i år stakk av med tittelen Årets unge bonde.

Klar tale frå vest

Klar tale frå vest

Anders Felde og Peder Nernæs fekk stor støtte frå lokallaga då dei vart valde som leiar og nestleiar av nye Vestland Bondelag. Som takk for tilliten skal dei snakke høgt og tydeleg om auka inntekt, investeringsmidlar og kanaliseringspolitikk.

Nyfylking i vest

Nyfylking i vest

Med den digitale skipinga av eit samla Vestland Bondelag førre torsdag vart det sett punktum for over 70 års historie som separate lag.

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

Forlenga laktasjon: Hvilke kyr egner seg?

En bevisst utsettelse av første inseminering gir en forlenga laktasjon. Men ikke alle kyr er i stand til å klare en forlenga laktasjon like godt. Et nytt forskningsprosjekt ser på muligheten til å utpeke egna og uegna kyr.

Godt nøgd med eurobagging

Godt nøgd med eurobagging

Tårnsilo, plansilo, rundballar eller plastpølser? Etter fem år med eurobagging, er ikkje bonde Lauritz Haarr i tvil.

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Mattilsynet føreslår å innføre omsorgsbingar til alle dyr i alle typar storfefjøs. I tillegg ønsker dei endringar i krav til beite og mosjon for storfe. Heilårleg krav til mosjon for storfe i båsfjøs frå 2024 er foreslått teke bort.

Skal løna seg å driva jorda

Skal løna seg å driva jorda

– Mitt inntrykk er at den meinige mann heiar på bonden, seier Grethe Monica Haug. Som nyvald leiar i Voss Bondelag er ho oppteken av levelege vilkår både for små og store bruk.

Vil ha ti prosent av jordbruksjorda

Vil ha ti prosent av jordbruksjorda

Ornitologar vil bruke minst ti prosent av jordbruksjorda til fuglehabitat og inviterer til dialog med landbruksnæringa. Bonde Magne Helleland er sterkt kritisk og fryktar ein dialog på ornitologane sine premiss.

Bondevennen 38

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 4. desember.