Tolking av fôranalyser – del 2

Tolking av fôranalyser – del 2

En mineralanalyse er en slags fasit på gjødselplanen. I ukens podcast får du episode 2 om tolking av fôranalyser.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Framtida er rød og rund

Framtida er rød og rund

De blir færre, og kostnadene tårner seg opp. Likevel har Helene Bø tro på framtida, for på Fogn holder tomatbøndene sammen og finner felles løsninger.

Bur saman – driv kvar for seg

Bur saman – driv kvar for seg

– Du får ikkje gjort mykje på ein gard utan at du har sett deg mål, seier Kenneth Bjerkreim. – Det får bli eit mål at me ein dag kan gifte oss, seier Kine Lie. Dei to er sambuarar, men driv gard kvar for seg.

Gull!

Gull!

Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Bondevennens podcast gir deg tips til korleis.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Trivst best framme i skoa

Trivst best framme i skoa

Fredrik Skaarer Fjose er bankmannen som skifta beite. Men kan han få vestlandsbonden til å tenkje meir business og mindre idealisme?

Den stille fienden

Den stille fienden

Bakterien Clostridium perfringenes er naturlig i blindtarmen til kylling, men når den går over og etablerer seg i tynntarmen, kan det bli problemer.

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Sykkelstien langs den nasjonale turistvegen ved jærhavet er ferdigregulert, men strengare jordvernsignal frå regjeringa gjer at lokale bønder ønskjer omkamp for matjorda.

Epler i vinden

Epler i vinden

Jo Arild og Anne har skapt Randabergs første fruktgård. Nå gjør de suksess med sin ureiste sider.

Jordbruket si tid

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

– Skal me ta vare på alt?

– Skal me ta vare på alt?

– Verneinteresser kjem i vegen for matproduksjon, seier leiar i Time Bondelag, Tarald Magne Oma. – Skal me verkeleg ta vare på alt?

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Gris på lykkepiller?

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose fører til tidleg fosterdød, kasting og dødfødde eller svakfødde lam. Praktiske råd er vanskeleg, men heldigvis finst det ein svært effektiv vaksine.

Slåttekarar under jærhimmelen

Slåttekarar under jærhimmelen

Ferdig med slåtten og klar for fôrhaustarfest? «Ja, takk», sa meir enn 300 jærbuar og valfarta til Varhaug.

Grovfôr: Seljars marknad

Grovfôr: Seljars marknad

Det er grovfôrseljars marknad medan innsatsfaktorane kostar skjorta. Tre kroner per kilo tørrstoff bør vera rettleiande pris for grovfôret i år, meiner fôrdyrkar Leif Harbo.

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Viljen Nedrebø har nett teke i bruk ombygd og påbygd robotfjøs med fôringsliggebås til ein totalkostnad på 4,5 millionar kroner. – Ei investering med basis i eigen kvote og garden sine ressursar elles, seier bonden.

Gulrota i kjømda

Gulrota i kjømda

Gulrotsesongen har begynt bra, men har vore litt kaldt, seier grønsaksrådgivar Kari Aarekol. Snart kjem årets grøde til butikkane.

Gull!

Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Bondevennens podcast gir deg tips til korleis.

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Sykkelstien langs den nasjonale turistvegen ved jærhavet er ferdigregulert, men strengare jordvernsignal frå regjeringa gjer at lokale bønder ønskjer omkamp for matjorda.

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Gjer sommaren trygg

Fleire fatale ulukker med traktor og ATV-ar dei siste vekene er ei alvorleg påminning om kor viktig det er å retta merksemda mot tryggleik i kvardagane våre.

Lov å håpa

Trass historisk store tal står ikkje jubelen i taket etter at staten og bøndene vart samde om jordbruksavtala sist veke.

Den stille fienden

Bakterien Clostridium perfringenes er naturlig i blindtarmen til kylling, men når den går over og etablerer seg i tynntarmen, kan det bli problemer.

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose fører til tidleg fosterdød, kasting og dødfødde eller svakfødde lam. Praktiske råd er vanskeleg, men heldigvis finst det ein svært effektiv vaksine.

Etter julebordet i fjøset

Julegaven fra kyrne var ikke helt det bonden hadde tenkt seg, med seks tonn kraftfôr utover spaltene og en kjempe ryddejobb midt i høgtida…

Når det går makk i dyra

Beitande dyr er reine idyllen, men idyllen slår sprekker når dyra vert angripne av flugelarvar. Ikkje uvanleg, men smertefullt og dødeleg, om det ikkje vert oppdaga og handtert i tide.

Sjukdommar og skadedyr i korn

Dei vanlegaste skadegjerarane i kornåkrane her på sørvestlandet er soppsjukdommen mjøldogg, ei knippe bladflekksjukdommar og insektet bladlus. Ved å kjenna til korleis skadegjerarane overlever og spreier seg kan du enklare setja inn rett tiltak til rett tid.

Hvordan få mest ut av gjødsla framover?

2022 er et krevende år med høye gjødselpriser og lite nedbør mange steder. Uten gjødselkompensasjonsordning i jordbruksavtalen, vil god utnytting av gjødsla være svært viktig utover sesongen. Her får du råd om hvordan du går fram.

Bondevennen 23

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 12. august.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

sep 15
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Tolking av fôranalyser – del 2

Tolking av fôranalyser – del 2

En mineralanalyse er en slags fasit på gjødselplanen. I ukens podcast får du episode 2 om tolking av fôranalyser.

Framtida er rød og rund

Framtida er rød og rund

De blir færre, og kostnadene tårner seg opp. Likevel har Helene Bø tro på framtida, for på Fogn holder tomatbøndene sammen og finner felles løsninger.

Bur saman – driv kvar for seg

Bur saman – driv kvar for seg

– Du får ikkje gjort mykje på ein gard utan at du har sett deg mål, seier Kenneth Bjerkreim. – Det får bli eit mål at me ein dag kan gifte oss, seier Kine Lie. Dei to er sambuarar, men driv gard kvar for seg.

Gull!

Gull!

Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Bondevennens podcast gir deg tips til korleis.

Trivst best framme i skoa

Trivst best framme i skoa

Fredrik Skaarer Fjose er bankmannen som skifta beite. Men kan han få vestlandsbonden til å tenkje meir business og mindre idealisme?

Den stille fienden

Den stille fienden

Bakterien Clostridium perfringenes er naturlig i blindtarmen til kylling, men når den går over og etablerer seg i tynntarmen, kan det bli problemer.

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Sykkelstien langs den nasjonale turistvegen ved jærhavet er ferdigregulert, men strengare jordvernsignal frå regjeringa gjer at lokale bønder ønskjer omkamp for matjorda.

Epler i vinden

Epler i vinden

Jo Arild og Anne har skapt Randabergs første fruktgård. Nå gjør de suksess med sin ureiste sider.

Jordbruket si tid

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

– Skal me ta vare på alt?

– Skal me ta vare på alt?

– Verneinteresser kjem i vegen for matproduksjon, seier leiar i Time Bondelag, Tarald Magne Oma. – Skal me verkeleg ta vare på alt?

Gris på lykkepiller?

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose fører til tidleg fosterdød, kasting og dødfødde eller svakfødde lam. Praktiske råd er vanskeleg, men heldigvis finst det ein svært effektiv vaksine.

Grovfôr: Seljars marknad

Grovfôr: Seljars marknad

Det er grovfôrseljars marknad medan innsatsfaktorane kostar skjorta. Tre kroner per kilo tørrstoff bør vera rettleiande pris for grovfôret i år, meiner fôrdyrkar Leif Harbo.

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Viljen Nedrebø har nett teke i bruk ombygd og påbygd robotfjøs med fôringsliggebås til ein totalkostnad på 4,5 millionar kroner. – Ei investering med basis i eigen kvote og garden sine ressursar elles, seier bonden.

Gulrota i kjømda

Gulrota i kjømda

Gulrotsesongen har begynt bra, men har vore litt kaldt, seier grønsaksrådgivar Kari Aarekol. Snart kjem årets grøde til butikkane.

Lovande på Grødaland

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Lovande på Grødaland

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Slikk norsk is i sommar

Slikk norsk is i sommar

Har du ein mjølkekvote på 200.000 liter, blir mjølka frå eine kua di brukt til å produsera iskrem. – Norsk iskrem er fantastiske produkt med smak i verdsklasse. Her ligg potensial for auka sal, seier Arthur Salte.

Etter julebordet i fjøset

Etter julebordet i fjøset

Julegaven fra kyrne var ikke helt det bonden hadde tenkt seg, med seks tonn kraftfôr utover spaltene og en kjempe ryddejobb midt i høgtida…

Bondevennen 23

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 12. august.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

sep 15