Det går an å skapa mykje ut or lite

Det går an å skapa mykje ut or lite

– Ikkje gå og snakk om alt du ville og skulle gjort. Få gang. Gjer noko med det, seier Anita Øvregård, mjølkebonden som nettopp opna eige bakstehus, landhandel og kafé på garden.

Blir matt av sutringa

Blir matt av sutringa

Auke i forholdstalet er ikkje umogleg, men eit opplagd høve til å henta ut meir inntekt i mjølkeproduksjonen, seier Anders Braut Ueland.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Reinare plast, please

Reinare plast, please

Alt for mykje av landbruksplasten Westco Miljø på Jæren mottar er full av silorestar, småstein og søppel.

Inseminasjon av sau: Vit kva du gjer

Inseminasjon av sau: Vit kva du gjer

Det er mange fordelar med å inseminere sauene sine sjølv. Men for å sikre eit godt resultat må du vete kva du gjer, og kva du skal sjå etter. Då treng du eit insemineringskurs.

Ville ikkje venta lenger

Ville ikkje venta lenger

Ein ny kvardag i flunkande nytt fjøs er i gang. – Det var ikkje aktuelt å venta lenger med å bygga, seier Tor-Kristian Serigstad.

Har verktøya mot gnagarane

Har verktøya mot gnagarane

Sjølv om kontaktpulveret ikkje lenger er i bruk, har skadedyrfirma stadig verktøya dei treng for å hjelpa deg mot invasjon av rotter og mus. Men førebyggande tiltak blir alltid vurdert før det blir lagt ut åtestasjonar med kjemikaliar.

Endrar landbruksråda i 2024

Endrar landbruksråda i 2024

Namneendring, strukturendring, og mindre rom til regional tilpassing. Slik blir dei regionale landbruksråda i 2024.

Familien krympar

Familien krympar

At Landbruksrådet i Rogaland forsvinn i den forma me kjenner det, slik Bondevennen skriv om denne veka, er knappast dramatisk. Ei heller at det slår seg i lag med Landbruksrådet i Agder, for så på nyåret å bli til eit «Landbrukssamvirket Sør».

Glansbilete slår sprekker

Glansbilete slår sprekker

Arnfinn Landa meiner bønder må bry seg like mykje om dyrevelferd som om løn. – Det hadde vore positivt for dyrevelferda om enkelte var like aktive på garden som på sosiale media, seier han.

Korrekt avliving av gris

Korrekt avliving av gris

Avliving er i mange tilfeller en nødvendighet, men ikke noe vi ser frem til å gjøre. Korrekt opplæring og velholdt utstyr er avgjørende for å få til en korrekt avliving.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Frisk luft er velvære

Frisk luft er velvære

Først når du kan gå ut av fjøset uten at klærne og håret ditt lukter, da er ventilasjonen ok.

Nyopning og gjenbruk på Stend

Nyopning og gjenbruk på Stend

Det 35 år gamle fjøset på Stend vgs. er renovert og modernisert. – Dyrevelferd, berekraft og gjenbruk, er stikkord for det ombygde fjøset, seier gardsstyrar Robert Dalland.

Vakta deg for resistens

Vakta deg for resistens

Resistens mot parasittbehandling er eit problem i mange land. Men ikkje her til lands – eller? Kor effektive er eigentleg medisinane me har mot dei parasittane dei skal handtere?

Avl med nye briller

Avl med nye briller

60 år med NRF-avl har gitt oss ei effektiv ku som produserer stadig meir mjølk. Men vil vi bli i stand til å ta ut det potensialet også i år 2050? – Sannsynlegvis ikkje, trur Laila Aass ved NMBU.

Vestlandskornet havre

Vestlandskornet havre

Vi nordmenn et stadig meir havre, og det har vi godt av. Men få veit at den til sist på 1800-talet stod for to tredelar av kornet langs kysten frå Agder til Trøndelag.

Ein plan for betre grisevelferd

Ein plan for betre grisevelferd

For mange svinebønder i Rogaland kvir seg for å avliva sjuke og skadde dyr. Nå lanserer næringa ein rettleiar om tema. Ønsket er også at avlivingskurs blir obligatorisk for å få Helsegris-status.

Ville ikkje venta lenger

Ein ny kvardag i flunkande nytt fjøs er i gang. – Det var ikkje aktuelt å venta lenger med å bygga, seier Tor-Kristian Serigstad.

Har verktøya mot gnagarane

Sjølv om kontaktpulveret ikkje lenger er i bruk, har skadedyrfirma stadig verktøya dei treng for å hjelpa deg mot invasjon av rotter og mus. Men førebyggande tiltak blir alltid vurdert før det blir lagt ut åtestasjonar med kjemikaliar.

Endrar landbruksråda i 2024

Namneendring, strukturendring, og mindre rom til regional tilpassing. Slik blir dei regionale landbruksråda i 2024.

Vakta deg for resistens

Resistens mot parasittbehandling er eit problem i mange land. Men ikkje her til lands – eller? Kor effektive er eigentleg medisinane me har mot dei parasittane dei skal handtere?

Avl med nye briller

60 år med NRF-avl har gitt oss ei effektiv ku som produserer stadig meir mjølk. Men vil vi bli i stand til å ta ut det potensialet også i år 2050? – Sannsynlegvis ikkje, trur Laila Aass ved NMBU.

Ein plan for betre grisevelferd

For mange svinebønder i Rogaland kvir seg for å avliva sjuke og skadde dyr. Nå lanserer næringa ein rettleiar om tema. Ønsket er også at avlivingskurs blir obligatorisk for å få Helsegris-status.

Reinare plast, please

Alt for mykje av landbruksplasten Westco Miljø på Jæren mottar er full av silorestar, småstein og søppel.

Familien krympar

At Landbruksrådet i Rogaland forsvinn i den forma me kjenner det, slik Bondevennen skriv om denne veka, er knappast dramatisk. Ei heller at det slår seg i lag med Landbruksrådet i Agder, for så på nyåret å bli til eit «Landbrukssamvirket Sør».

Anti-depressivt utearbeid

Landbruksstatistikk har vel mest alltid vore dyster lesnad dei siste tiåra. Slik er det også med siste oppdateringa frå Landbruksdirektoratet.

Del av løysinga

«Regenerativt landbruk er vegen fram for å avkarbonisera matsystemet og gjera landbruket natur-positivt og motstandsdyktig mot klimasjokk. Me meiner regenerativt landbruk er framtida.»

Rogaland er førebudd

I årevis og i uro har bøndene venta på ny gjødselvareforskrift. Fleire gonger skal det ha vore like før lansering. Men nå kjem den, om me skal tru landbruks- og matministeren. Og det bør me jo kunna.

Vilje til mjølk

Folk drikk mindre mjølk. Men det er framleis mange av oss som vil ha kvitt gull i glaset, ost på skiva og krem på kaka, også i framtida.

Inseminasjon av sau: Vit kva du gjer

Det er mange fordelar med å inseminere sauene sine sjølv. Men for å sikre eit godt resultat må du vete kva du gjer, og kva du skal sjå etter. Då treng du eit insemineringskurs.

Korrekt avliving av gris

Avliving er i mange tilfeller en nødvendighet, men ikke noe vi ser frem til å gjøre. Korrekt opplæring og velholdt utstyr er avgjørende for å få til en korrekt avliving.

Frisk luft er velvære

Først når du kan gå ut av fjøset uten at klærne og håret ditt lukter, da er ventilasjonen ok.

Klauvspalteflegmone

Anten har du hatt det i fjøset, eller så har du sikkert høyrt om det. Klauvspalteflegmone er vanleg i lausdriftsfjøs. Det er smittsamt, men det finst god behandling om du er tidleg ute.

Bondevennen 39
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 8. desember.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Det går an å skapa mykje ut or lite

Det går an å skapa mykje ut or lite

– Ikkje gå og snakk om alt du ville og skulle gjort. Få gang. Gjer noko med det, seier Anita Øvregård, mjølkebonden som nettopp opna eige bakstehus, landhandel og kafé på garden.

Blir matt av sutringa

Blir matt av sutringa

Auke i forholdstalet er ikkje umogleg, men eit opplagd høve til å henta ut meir inntekt i mjølkeproduksjonen, seier Anders Braut Ueland.

Reinare plast, please

Reinare plast, please

Alt for mykje av landbruksplasten Westco Miljø på Jæren mottar er full av silorestar, småstein og søppel.

Inseminasjon av sau: Vit kva du gjer

Inseminasjon av sau: Vit kva du gjer

Det er mange fordelar med å inseminere sauene sine sjølv. Men for å sikre eit godt resultat må du vete kva du gjer, og kva du skal sjå etter. Då treng du eit insemineringskurs.

Ville ikkje venta lenger

Ville ikkje venta lenger

Ein ny kvardag i flunkande nytt fjøs er i gang. – Det var ikkje aktuelt å venta lenger med å bygga, seier Tor-Kristian Serigstad.

Har verktøya mot gnagarane

Har verktøya mot gnagarane

Sjølv om kontaktpulveret ikkje lenger er i bruk, har skadedyrfirma stadig verktøya dei treng for å hjelpa deg mot invasjon av rotter og mus. Men førebyggande tiltak blir alltid vurdert før det blir lagt ut åtestasjonar med kjemikaliar.

Endrar landbruksråda i 2024

Endrar landbruksråda i 2024

Namneendring, strukturendring, og mindre rom til regional tilpassing. Slik blir dei regionale landbruksråda i 2024.

Familien krympar

Familien krympar

At Landbruksrådet i Rogaland forsvinn i den forma me kjenner det, slik Bondevennen skriv om denne veka, er knappast dramatisk. Ei heller at det slår seg i lag med Landbruksrådet i Agder, for så på nyåret å bli til eit «Landbrukssamvirket Sør».

Familien krympar

Familien krympar

At Landbruksrådet i Rogaland forsvinn i den forma me kjenner det, slik Bondevennen skriv om denne veka, er knappast dramatisk. Ei heller at det slår seg i lag med Landbruksrådet i Agder, for så på nyåret å bli til eit «Landbrukssamvirket Sør».

Glansbilete slår sprekker

Glansbilete slår sprekker

Arnfinn Landa meiner bønder må bry seg like mykje om dyrevelferd som om løn. – Det hadde vore positivt for dyrevelferda om enkelte var like aktive på garden som på sosiale media, seier han.

Korrekt avliving av gris

Korrekt avliving av gris

Avliving er i mange tilfeller en nødvendighet, men ikke noe vi ser frem til å gjøre. Korrekt opplæring og velholdt utstyr er avgjørende for å få til en korrekt avliving.

Frisk luft er velvære

Frisk luft er velvære

Først når du kan gå ut av fjøset uten at klærne og håret ditt lukter, da er ventilasjonen ok.

Nyopning og gjenbruk på Stend

Nyopning og gjenbruk på Stend

Det 35 år gamle fjøset på Stend vgs. er renovert og modernisert. – Dyrevelferd, berekraft og gjenbruk, er stikkord for det ombygde fjøset, seier gardsstyrar Robert Dalland.

Vakta deg for resistens

Vakta deg for resistens

Resistens mot parasittbehandling er eit problem i mange land. Men ikkje her til lands – eller? Kor effektive er eigentleg medisinane me har mot dei parasittane dei skal handtere?

Avl med nye briller

Avl med nye briller

60 år med NRF-avl har gitt oss ei effektiv ku som produserer stadig meir mjølk. Men vil vi bli i stand til å ta ut det potensialet også i år 2050? – Sannsynlegvis ikkje, trur Laila Aass ved NMBU.

Vestlandskornet havre

Vestlandskornet havre

Vi nordmenn et stadig meir havre, og det har vi godt av. Men få veit at den til sist på 1800-talet stod for to tredelar av kornet langs kysten frå Agder til Trøndelag.

Ein plan for betre grisevelferd

Ein plan for betre grisevelferd

For mange svinebønder i Rogaland kvir seg for å avliva sjuke og skadde dyr. Nå lanserer næringa ein rettleiar om tema. Ønsket er også at avlivingskurs blir obligatorisk for å få Helsegris-status.

Tryggare med ein erfaren bonde på laget

Tryggare med ein erfaren bonde på laget

Magnhild Katrine Hevrøy har eit nytt blikk på framtida, og meir kunnskap om produksjonen. Inga Steinsland har vore mentor, støttespelar og kunnskapsbank gjennom året.

Ikkje gardskattane som er problemet

Ikkje gardskattane som er problemet

– For bøndene er katten først og fremst eit arbeidsdyr, seier Magne Helleland. Han vil ikkje definera gardskatten som ein trugsel mot fuglelivet.

Anti-depressivt utearbeid

Anti-depressivt utearbeid

Landbruksstatistikk har vel mest alltid vore dyster lesnad dei siste tiåra. Slik er det også med siste oppdateringa frå Landbruksdirektoratet.

Bondevennen 39
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 8. desember.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!