Grovfôrpris i eit kriseår

I eit kriseår er det nesten alltid god økonomi å skaffe seg fôr nok til å behalde produksjonsdyra.

Spirende suksess i konteiner

I en ombygd fraktkonteiner spirer nye smaker. Barbara og Kamil driver med matproduksjon midt i byen, og kokkene står nærmest i kø for produktene deres.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Skræmd over ekstreme krefter mot landbruket

Per Voll er meld til politiet av ein dyrevernorganisasjon etter at Mattilsynet var på besøk. No oppmodar han faglaga og Mattilsynet til å stå opp mot det han kallar ekstreme krefter mot næringa.

Skrik etter poteter

– Jærbøndene bør dyrka meir poteter, det er eit nederlag at me ikkje greier å levera nok til Hoff, meiner Arne Vagle, seniorrådgjevar hjå Norsk Landbruksrådgiving i Rogaland.

Landbruket i skuggen av utviklinga

Dyrevernalliansen, Noah og Anima. Tre små og unge organisasjonar som stadig evnar å vippa det etablerte landbruket av pinnen. Kva skjer?

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Løse hoder i matfatet?

Stortinget har i det store og hele ikke hatt kontroll med utviklingen i landbruket, skriver Svenn Arne Lie.

Vellykket modell

Etter den tørre sommeren ser vi – igjen – at den norske jordbruksmodellen fungerer bedre enn alle kjente alternativ.

Klimasmart mjølk og kjøt?

Forskarane utfordrar jærbøndene: – Kva er ein klimasmart og lønsam produksjon av mjølk og kjøt?

Det gildaste som finst

Dei kjøpte seg gard i Hjelmeland og investerte i ein heseblesande travel kvardag med sau, ammekyr, saueklipping og tømring. – Tanken på å angra har ikkje streifa oss, seier småbarnsforeldra Linda Norheim og Morten Merland.

Sjonglerer med fiber

Karen Elisabet Rydland Sæbø og Gaute Aarbø i Rydland Storfe, kjøper verken rundballer eller livdyr, men sjonglerer med ulike slag kraftfôr når dei har knapt med grovfôr. Dei let seg heller ikkje stresse om dei ikkje fyller mjølkekvota.

Fem av hundre grisingar må vekk

Landbruksdirektoratet sitt forslag til justeringar av svinekonsesjonen vil redusera talet på eingongspurker om det blir vedteke. – Det har me ikkje tid til å venta på, seier leiaren i Norsvin Rogaland.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Unge tankar i gammalt tun

Stig Ronny Tveiten og Susanne Lien vil halde på det tradisjonelle preget i gardstunet. Gjennomtenkte grep gjer at drifta passar i ei moderne tid.

Første REKO i Rogaland

Den stadig meir populære arenaen for direktesal mellom bonde og forbrukar startar opp i Rogaland.

– Treng ikkje merking

– Eg trur ikkje mange produsentar i Hå vil binda seg til ei merkeordning for dyrevelferd, seier Mons Skrettingland, varaordførar i landets mest husdyrtette kommune.

Gjer klar for ny statsråd

Først kom Sylvi Listhaug og bles av tilskot- og kvotetak. Så kom den durkdrivne Jon Georg Dale og konsoliderte partifellen si line: Volum. Færre bønder. Større bruk. Kritikken frå bondeorganisasjonane roa seg.

Luftvegsvirus spreier seg

Antistoff til det smittsame luftvegsviruset PRCV er påvist i minst 17 svinebesetningar i Rogaland og Agder. Korleis smitten har kome til Norge, er ei gåte.

Høg eigenandel hindra erstatning

Forsikringa dekka ikkje tjuveriet av sju skremmedragar i juletrefeltet til Torleif Hodne. Eigenandelen var 25.000 kroner og ikkje 4.000 slik Hodne trudde.

Skræmd over ekstreme krefter mot landbruket

Per Voll er meld til politiet av ein dyrevernorganisasjon etter at Mattilsynet var på besøk. No oppmodar han faglaga og Mattilsynet til å stå opp mot det han kallar ekstreme krefter mot næringa.

Sjonglerer med fiber

Karen Elisabet Rydland Sæbø og Gaute Aarbø i Rydland Storfe, kjøper verken rundballer eller livdyr, men sjonglerer med ulike slag kraftfôr når dei har knapt med grovfôr. Dei let seg heller ikkje stresse om dei ikkje fyller mjølkekvota.

Fem av hundre grisingar må vekk

Landbruksdirektoratet sitt forslag til justeringar av svinekonsesjonen vil redusera talet på eingongspurker om det blir vedteke. – Det har me ikkje tid til å venta på, seier leiaren i Norsvin Rogaland.

Første REKO i Rogaland

Den stadig meir populære arenaen for direktesal mellom bonde og forbrukar startar opp i Rogaland.

Luftvegsvirus spreier seg

Antistoff til det smittsame luftvegsviruset PRCV er påvist i minst 17 svinebesetningar i Rogaland og Agder. Korleis smitten har kome til Norge, er ei gåte.

Landbruket i skuggen av utviklinga

Dyrevernalliansen, Noah og Anima. Tre små og unge organisasjonar som stadig evnar å vippa det etablerte landbruket av pinnen. Kva skjer?

Gjer klar for ny statsråd

Først kom Sylvi Listhaug og bles av tilskot- og kvotetak. Så kom den durkdrivne Jon Georg Dale og konsoliderte partifellen si line: Volum. Færre bønder. Større bruk. Kritikken frå bondeorganisasjonane roa seg.

Grenser for vekst

Lammesesongen har så langt tildelt småfebøndene to nasestyvarar.

Dette er ikkje syt

55 prosent av eit normalår for kornbøndene. 5,5 milliardar kroner i forventa totaltap for næringa. 12 000 søknader om avlingsskadeerstatning.

Solidaritet

Svidde avlingar og fôrmangel set landbruket på prøve, men får også fram det beste i næringa.

Fôrviklingar

Først tre månadar inn i den verste tørken på over 100 år tok statsminister Erna Solberg turen ut i den solsvidde åkeren til ein fortvilt bonde.

Vellykket modell

Etter den tørre sommeren ser vi – igjen – at den norske jordbruksmodellen fungerer bedre enn alle kjente alternativ.

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

tir 25
ons 26

Medlemsmøte Jærtexel

26. september
ons 26
tor 27

Turer

27. september
tor 27

[sg_popup id=3]

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Grovfôrpris i eit kriseår

I eit kriseår er det nesten alltid god økonomi å skaffe seg fôr nok til å behalde produksjonsdyra.

Spirende suksess i konteiner

I en ombygd fraktkonteiner spirer nye smaker. Barbara og Kamil driver med matproduksjon midt i byen, og kokkene står nærmest i kø for produktene deres.

Skræmd over ekstreme krefter mot landbruket

Per Voll er meld til politiet av ein dyrevernorganisasjon etter at Mattilsynet var på besøk. No oppmodar han faglaga og Mattilsynet til å stå opp mot det han kallar ekstreme krefter mot næringa.

Skrik etter poteter

– Jærbøndene bør dyrka meir poteter, det er eit nederlag at me ikkje greier å levera nok til Hoff, meiner Arne Vagle, seniorrådgjevar hjå Norsk Landbruksrådgiving i Rogaland.

Landbruket i skuggen av utviklinga

Dyrevernalliansen, Noah og Anima. Tre små og unge organisasjonar som stadig evnar å vippa det etablerte landbruket av pinnen. Kva skjer?

Løse hoder i matfatet?

Stortinget har i det store og hele ikke hatt kontroll med utviklingen i landbruket, skriver Svenn Arne Lie.

Vellykket modell

Etter den tørre sommeren ser vi – igjen – at den norske jordbruksmodellen fungerer bedre enn alle kjente alternativ.

Klimasmart mjølk og kjøt?

Forskarane utfordrar jærbøndene: – Kva er ein klimasmart og lønsam produksjon av mjølk og kjøt?

Det gildaste som finst

Dei kjøpte seg gard i Hjelmeland og investerte i ein heseblesande travel kvardag med sau, ammekyr, saueklipping og tømring. – Tanken på å angra har ikkje streifa oss, seier småbarnsforeldra Linda Norheim og Morten Merland.

Sjonglerer med fiber

Karen Elisabet Rydland Sæbø og Gaute Aarbø i Rydland Storfe, kjøper verken rundballer eller livdyr, men sjonglerer med ulike slag kraftfôr når dei har knapt med grovfôr. Dei let seg heller ikkje stresse om dei ikkje fyller mjølkekvota.

Fem av hundre grisingar må vekk

Landbruksdirektoratet sitt forslag til justeringar av svinekonsesjonen vil redusera talet på eingongspurker om det blir vedteke. – Det har me ikkje tid til å venta på, seier leiaren i Norsvin Rogaland.

Unge tankar i gammalt tun

Stig Ronny Tveiten og Susanne Lien vil halde på det tradisjonelle preget i gardstunet. Gjennomtenkte grep gjer at drifta passar i ei moderne tid.

Første REKO i Rogaland

Den stadig meir populære arenaen for direktesal mellom bonde og forbrukar startar opp i Rogaland.

– Treng ikkje merking

– Eg trur ikkje mange produsentar i Hå vil binda seg til ei merkeordning for dyrevelferd, seier Mons Skrettingland, varaordførar i landets mest husdyrtette kommune.

Gjer klar for ny statsråd

Først kom Sylvi Listhaug og bles av tilskot- og kvotetak. Så kom den durkdrivne Jon Georg Dale og konsoliderte partifellen si line: Volum. Færre bønder. Større bruk. Kritikken frå bondeorganisasjonane roa seg.

Luftvegsvirus spreier seg

Antistoff til det smittsame luftvegsviruset PRCV er påvist i minst 17 svinebesetningar i Rogaland og Agder. Korleis smitten har kome til Norge, er ei gåte.

Høg eigenandel hindra erstatning

Forsikringa dekka ikkje tjuveriet av sju skremmedragar i juletrefeltet til Torleif Hodne. Eigenandelen var 25.000 kroner og ikkje 4.000 slik Hodne trudde.

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

tir 25
ons 26

Medlemsmøte Jærtexel

26. september
ons 26
tor 27

Turer

27. september
tor 27