Den viktige arbeidsplassen

Den viktige arbeidsplassen

Ein dag i veka får naturbrukselev Tom gjere det han likar aller best: Arbeide på gard med mjølkekyr.

Vestlandsk gards-øl kan få verdsarvstatus

Vestlandsk gards-øl kan få verdsarvstatus

– Heimebrygging med kveik kan bli vel så viktig som sider for verdiskapinga i landbruket, meiner Atle Ove Martinussen i Vestnorsk Kulturakademi. Søknad om verdsarvstatus er på gang.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Grip moglegheitene

Grip moglegheitene

Carl Peder Eiane har som mål å drive betre enn snittet og levere råvarer av topp kvalitet til Tine og Nortura. – Givande og meiningsfullt, men til tider har det vore beintøft, seier bonden.

Takkar for seg etter 105 år

Takkar for seg etter 105 år

Tre Tine-profilar i sørvest takkar nå for seg. Til saman har dei tent meierisamvirket i meir enn eit århundre. Her summerer Tore Joa, Knut Schibevåg og Ingve Dubland karrierane og delar tankar om Tine sine framtidsutfordringar.

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Beitet gir lite næring om høsten. Dyr som er for lenge ute, uten god tilleggsfôring, taper tilvekst. Avslutning på beitesesongen, avvenning og innsett må planlegges tidlig.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Deler på timar og maskinar

Deler på timar og maskinar

Benedikte og Morten Christensen har bygd fjøs til mjølk og ammekyr. – Samarbeidet med andre bønder har vore avgjerande for at me torde satsa, seier Morten.

Søker nye lokomotiv

Søker nye lokomotiv

Eit eller to nye prosjekt kan få ballen til å rulle. Kjartan Nyhammer, landbrukssjef i Alver, utfordrar lokale landbrukskontor til å ta ei aktiv rolle for å motivere mjølkebønder til å bygge om til lausdrift.

Ny giv for Dagros i Gulen

Ny giv for Dagros i Gulen

Ein køyretur langs smale bygdevegar i Gulen kommune er som ei reise attende til ei tid der all ting stod stille, også hjå mjølkeproduksjonen, inntil i vinter.

Markvandring – ein viktig møtestad

Markvandring – ein viktig møtestad

På markvandringane møtast produsentane for å dela av eigen erfaring og kunnskap. Denne varme onsdagen var ikkje eit unnatak. – Raust, seier ein av dei frammøtte.

Bekymring over kraftfôrgjelda

Bekymring over kraftfôrgjelda

Makslån i banken pluss leasingavtalar og høg kraftfôrgjeld er ingen god kombinasjon for bondeøkonomien. Rekneskapsførarar på Jæren er bekymra, men følgje SR-Bank og Felleskjøpet er ikkje stoda dramatisk.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Spilte sjansar

Spilte sjansar

Tre gonger i det siste har regjeringa hatt høve til å løfte jordbruket. Tre gonger har dei late det vera.

Tar to veker sommarferie

Tar to veker sommarferie

Gardsdrift er ikkje alt her i livet, meiner Sindre Årsvoll. Kvar sommar overlèt han ansvar og arbeid til avløysaren og reiser til Sørlandet på to vekers campingferie med familien.

Profilering og omgraving

Profilering og omgraving

På Vestlandet blir det stadig meir nedbør. Dei alternative dreneringsmåtane som vart vist fram på markdagen i Fjaler har dermed stor aktualitet.

Betre kvardag med SPF

Betre kvardag med SPF

Etter at dei la om til SPF er smågrisperioden korta ned med to veker. – No har me betre tilvekst, mindre arbeid og god tid til reingjering og tørking før neste innsett, seier Lars Våge.

Valde vekk SPF

Valde vekk SPF

Magnhild Aanestad valde å halde fram med konvensjonell produksjon. – Men døra er ikkje lukka att. Eg kan sanera seinare, seier ho.

Trur på SPF innan 2030

Trur på SPF innan 2030

Norsvin ønsker å legge om heile svinenæringa til SPF-gris innan 2030. – Fullt mogleg, men det er eit økonomisk spørsmål. Bonden klarer ikkje dette åleine, seier Olav Eik-Nes i Norsvin.

Deler på timar og maskinar

Benedikte og Morten Christensen har bygd fjøs til mjølk og ammekyr. – Samarbeidet med andre bønder har vore avgjerande for at me torde satsa, seier Morten.

Søker nye lokomotiv

Eit eller to nye prosjekt kan få ballen til å rulle. Kjartan Nyhammer, landbrukssjef i Alver, utfordrar lokale landbrukskontor til å ta ei aktiv rolle for å motivere mjølkebønder til å bygge om til lausdrift.

Ny giv for Dagros i Gulen

Ein køyretur langs smale bygdevegar i Gulen kommune er som ei reise attende til ei tid der all ting stod stille, også hjå mjølkeproduksjonen, inntil i vinter.

Markvandring – ein viktig møtestad

På markvandringane møtast produsentane for å dela av eigen erfaring og kunnskap. Denne varme onsdagen var ikkje eit unnatak. – Raust, seier ein av dei frammøtte.

Bekymring over kraftfôrgjelda

Makslån i banken pluss leasingavtalar og høg kraftfôrgjeld er ingen god kombinasjon for bondeøkonomien. Rekneskapsførarar på Jæren er bekymra, men følgje SR-Bank og Felleskjøpet er ikkje stoda dramatisk.

Spilte sjansar

Tre gonger i det siste har regjeringa hatt høve til å løfte jordbruket. Tre gonger har dei late det vera.

Eit nytt skattekart

Kompassnåla peiker «grøntover». No har også kartet som gjer det mogleg å staka ut kursen kome.

Jordfjern jærkommune

I kampen om matjorda verkar det som om Time kommune ivrar etter å stille seg på feil side av historien.

Gjødselkunst

Igjen er bøndene i Rogaland bekymra over brune bekkar. Det har regna lite i vår. Likevel ser det ut til at for mykje husdyrgjødsel har hamna i vassdraga.

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Beitet gir lite næring om høsten. Dyr som er for lenge ute, uten god tilleggsfôring, taper tilvekst. Avslutning på beitesesongen, avvenning og innsett må planlegges tidlig.

Profilering og omgraving

På Vestlandet blir det stadig meir nedbør. Dei alternative dreneringsmåtane som vart vist fram på markdagen i Fjaler har dermed stor aktualitet.

Enkle tiltak i utgått eng

Har du utgått eng, og innser at du ikke kan sette i gang med jordarbeiding med det første, er det likevel noen enkle tiltak som kan gjøres.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 26. juni

Kommende hendelser

Det er ingen kommende events for øyeblikket.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Kjære lesar! Bondevennen tar pause i juli. Me er tilbake att i postkassa 14. august.
Dersom du tek kontakt med oss, vil me kome tilbake til deg så snart som råd.
Neste annonsefrist er torsdag 6. august. God sommar!

Den viktige arbeidsplassen

Den viktige arbeidsplassen

Ein dag i veka får naturbrukselev Tom gjere det han likar aller best: Arbeide på gard med mjølkekyr.

Vestlandsk gards-øl kan få verdsarvstatus

Vestlandsk gards-øl kan få verdsarvstatus

– Heimebrygging med kveik kan bli vel så viktig som sider for verdiskapinga i landbruket, meiner Atle Ove Martinussen i Vestnorsk Kulturakademi. Søknad om verdsarvstatus er på gang.

Grip moglegheitene

Grip moglegheitene

Carl Peder Eiane har som mål å drive betre enn snittet og levere råvarer av topp kvalitet til Tine og Nortura. – Givande og meiningsfullt, men til tider har det vore beintøft, seier bonden.

Takkar for seg etter 105 år

Takkar for seg etter 105 år

Tre Tine-profilar i sørvest takkar nå for seg. Til saman har dei tent meierisamvirket i meir enn eit århundre. Her summerer Tore Joa, Knut Schibevåg og Ingve Dubland karrierane og delar tankar om Tine sine framtidsutfordringar.

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Beitet gir lite næring om høsten. Dyr som er for lenge ute, uten god tilleggsfôring, taper tilvekst. Avslutning på beitesesongen, avvenning og innsett må planlegges tidlig.

Deler på timar og maskinar

Deler på timar og maskinar

Benedikte og Morten Christensen har bygd fjøs til mjølk og ammekyr. – Samarbeidet med andre bønder har vore avgjerande for at me torde satsa, seier Morten.

Søker nye lokomotiv

Søker nye lokomotiv

Eit eller to nye prosjekt kan få ballen til å rulle. Kjartan Nyhammer, landbrukssjef i Alver, utfordrar lokale landbrukskontor til å ta ei aktiv rolle for å motivere mjølkebønder til å bygge om til lausdrift.

Ny giv for Dagros i Gulen

Ny giv for Dagros i Gulen

Ein køyretur langs smale bygdevegar i Gulen kommune er som ei reise attende til ei tid der all ting stod stille, også hjå mjølkeproduksjonen, inntil i vinter.

Markvandring – ein viktig møtestad

Markvandring – ein viktig møtestad

På markvandringane møtast produsentane for å dela av eigen erfaring og kunnskap. Denne varme onsdagen var ikkje eit unnatak. – Raust, seier ein av dei frammøtte.

Bekymring over kraftfôrgjelda

Bekymring over kraftfôrgjelda

Makslån i banken pluss leasingavtalar og høg kraftfôrgjeld er ingen god kombinasjon for bondeøkonomien. Rekneskapsførarar på Jæren er bekymra, men følgje SR-Bank og Felleskjøpet er ikkje stoda dramatisk.

Spilte sjansar

Spilte sjansar

Tre gonger i det siste har regjeringa hatt høve til å løfte jordbruket. Tre gonger har dei late det vera.

Tar to veker sommarferie

Tar to veker sommarferie

Gardsdrift er ikkje alt her i livet, meiner Sindre Årsvoll. Kvar sommar overlèt han ansvar og arbeid til avløysaren og reiser til Sørlandet på to vekers campingferie med familien.

Profilering og omgraving

Profilering og omgraving

På Vestlandet blir det stadig meir nedbør. Dei alternative dreneringsmåtane som vart vist fram på markdagen i Fjaler har dermed stor aktualitet.

Betre kvardag med SPF

Betre kvardag med SPF

Etter at dei la om til SPF er smågrisperioden korta ned med to veker. – No har me betre tilvekst, mindre arbeid og god tid til reingjering og tørking før neste innsett, seier Lars Våge.

Valde vekk SPF

Valde vekk SPF

Magnhild Aanestad valde å halde fram med konvensjonell produksjon. – Men døra er ikkje lukka att. Eg kan sanera seinare, seier ho.

Trur på SPF innan 2030

Trur på SPF innan 2030

Norsvin ønsker å legge om heile svinenæringa til SPF-gris innan 2030. – Fullt mogleg, men det er eit økonomisk spørsmål. Bonden klarer ikkje dette åleine, seier Olav Eik-Nes i Norsvin.

– SPF er ingen porselensgris

– SPF er ingen porselensgris

– SPF-grisen er like robust som annan gris. I tillegg er den enda friskare, seier spesialveterinær Stine Margrete Gulliksen i Helsetjenesten for svin i Animalia.

Nortura varslar gigantsatsing

Nortura varslar gigantsatsing

Nortura sine nye milliardplaner inneber bygging av nytt slakteri i Kviamarka i Hå med ein prislapp på 600 millionar kroner.

Pass på kalvemelka i sommervarmen

Pass på kalvemelka i sommervarmen

I varme perioder kan temperaturen i fjøset bli godt over 20 grader. Da er det ekstra viktig å sørge for at kalvemelka står kjølig og at bøtter og smokker blir grundig rengjort.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 26. juni

Kommende hendelser

Det er ingen kommende events for øyeblikket.