Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Plutselig er det beitesesong. Våryre storfe skal på grønt gras – og gjerne hilse på naboen sine dyr. Legg en plan for hvordan du kan unngå å få ringorm med deg inn fra beite til høsten.

Byggjer alliansar for byjorda

Byggjer alliansar for byjorda

Bøndene i Kristiansand er klare for å kjempa for matjorda i kommunen, og opplever ei bølgje av velvilje.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Meiner landbruket blir gløymt i det grøne skiftet

Meiner landbruket blir gløymt i det grøne skiftet

Styreleiar i Felleskjøpet Rogaland Agder legg breisida til mot styresmaktene si definering av det grøne skiftet. Sjølv meiner han at omgrepet har blitt tannlaust og definerer det heile som ein salig lapskaus.

Etterlyser droneførarar til vipesøk

Etterlyser droneførarar til vipesøk

Fjorårets vipeprosjekt synte at det er råd å kartlegge vipereir med hjelp av drone med varmesøkjande kamera. Nå jaktar vipevenene på droneførarar.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Vil ha tilbake kvotetaket

Vil ha tilbake kvotetaket

I 2014 vart kvotetaka på geite- og kumjølk heva til 900 tonn. Det vil Småbrukarlaget reversera.

Topp melkeytelse på toppen av Norge

Topp melkeytelse på toppen av Norge

På 70o nord produserer Pradit og Viggo Myhre melk i Norgestoppen, landets nordligste jordbær, og sommerblomster. Om vinteren mikser Viggo frosne rundballer og brøyter kommunale veier.

Sirkulærøkonomi på småbruket

Sirkulærøkonomi på småbruket

– Løa skal bli pengemaskina mi, seier Helene Olli Sollid og gliser breitt. Det høge grindbygget som reiser seg på gamle murar, skal husa verdas minste lausdriftfjøs, men har også rom til selskap og kurs, kjøtforedling og ysting.

– Gjer det litt triveleg for deg sjølv

– Gjer det litt triveleg for deg sjølv

Det er påske, og for mange av våre lesarar er det einstydande med ein ting: Lemming. Småferådgivar Stian Espedal vil at det skal bli ei god tid for både folk og fe.

Den store leverikten

Den store leverikten

Leverikte kan vere ei plage for fe og folk. Her får du nyttige råd om korleis du tar tak i problemet.

Årshjulet – Lamminga

Årshjulet – Lamminga

Lamminga er høydepunktet for de fleste saueprodusenter. Innsatsen disse dagene og ukene om våren er grunnlaget for fine lam og gode resultat om høsten.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Nyskipa bondelag spissar krava

Nyskipa bondelag spissar krava

Eit nystarta Vestfold og Telemark Bondelag gjer seg klare for det dei meiner må bli tidenes jordbruksoppgjer.

Samarbeid med folkehøgskule

Samarbeid med folkehøgskule

Evje-bonde Terje Birkeland har starta eit samarbeid med Evje Folkehøgskule. Etter påske skal om lag 30 elevar samlast i tunet hjå Birkeland. Elevane går på linjefaga «Dyreomsorg» og «Solidaritet og bærekraft».

Ny styreleiar i Geno

Ny styreleiar i Geno

Etter ni år som styreleiar i Geno takka Jan Ole Melby nei til attval og gir klubba over til Vegard Nils Smenes. 34-åringen blir med det den yngste styreleiaren gjennom Geno si lange historie.

Meiner landbruket blir gløymt i det grøne skiftet

Styreleiar i Felleskjøpet Rogaland Agder legg breisida til mot styresmaktene si definering av det grøne skiftet. Sjølv meiner han at omgrepet har blitt tannlaust og definerer det heile som ein salig lapskaus.

Etterlyser droneførarar til vipesøk

Fjorårets vipeprosjekt synte at det er råd å kartlegge vipereir med hjelp av drone med varmesøkjande kamera. Nå jaktar vipevenene på droneførarar.

Samarbeid med folkehøgskule

Evje-bonde Terje Birkeland har starta eit samarbeid med Evje Folkehøgskule. Etter påske skal om lag 30 elevar samlast i tunet hjå Birkeland. Elevane går på linjefaga «Dyreomsorg» og «Solidaritet og bærekraft».

Ny styreleiar i Geno

Etter ni år som styreleiar i Geno takka Jan Ole Melby nei til attval og gir klubba over til Vegard Nils Smenes. 34-åringen blir med det den yngste styreleiaren gjennom Geno si lange historie.

På høg tid med gjødsel-avklaring

Dato for ny gjødselvareføreskrift er ennå i det blå, men uroa over kva konsekvensar den kan få ligg som ein skugge over husdyrnæringa på n’te året.

Éin sjanse til

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønskjer omkamp om lausdriftskravet. Kravet bør berre gjelda nybygg, meiner dei, og det må ta den tida det treng å legga om. NBS vil auka lønsemda for mindre bruk og sikra investeringsmidlar slik at dei kan investera, utan å måtta utvida produksjonen.

Minst to kroner, takk

Fôringsanlegget byrjar å knaka i samanføyingane. Malinga flassar av. Ventilasjonskapasiteten er for dårleg og betonggolvet ved purkekrybba kan minna om eit brusteinsgolv. Norske grisehus byrjar å trekkje på åra.

La bekken renna blå

Mange vil nok gjerne ut med husdyrgjødsla snart, men forvaltninga manar til atterhald. I førre veke gjekk Statsforvaltaren i Rogaland ut på eigne nettsider og oppmoda bøndene om å venta med vårgjødsla.

Sjølvskot

Nokre politiske utspel slår hardare enn andre. Leiinga i Q-meieriene sine utfall, slik dei vart framstilt i Bondebladet nyleg, er eigna til både å auka konfliktnivået, styrke oppslutninga om motparten – og provosera til nyttig debatt.

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Plutselig er det beitesesong. Våryre storfe skal på grønt gras – og gjerne hilse på naboen sine dyr. Legg en plan for hvordan du kan unngå å få ringorm med deg inn fra beite til høsten.

Den store leverikten

Leverikte kan vere ei plage for fe og folk. Her får du nyttige råd om korleis du tar tak i problemet.

Årshjulet – Lamminga

Lamminga er høydepunktet for de fleste saueprodusenter. Innsatsen disse dagene og ukene om våren er grunnlaget for fine lam og gode resultat om høsten.

Aurhelle som sperrelag

Aurhelle i jord er tette lag som skuldast nedvasking og samankitting av løyste sambindingar. Aurhelle reduserer infiltrasjonen av sigevatn, og kan føra til dårleg drenering sjølv på grovkorna jord. Kalking og høgare pH nedover i jordprofilet kan seinka utvikling av aurhelle.

Årshjulet: Inn for lamming

De siste seks til åtte ukene før lamming er det spesielt viktig med riktig fôring og lavt stressnivå for å forberede søya til lamming.

Bondevennen 14

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk onsdag 23. april.

Kommende hendelser

mai 15
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Plutselig er det beitesesong. Våryre storfe skal på grønt gras – og gjerne hilse på naboen sine dyr. Legg en plan for hvordan du kan unngå å få ringorm med deg inn fra beite til høsten.

Byggjer alliansar for byjorda

Byggjer alliansar for byjorda

Bøndene i Kristiansand er klare for å kjempa for matjorda i kommunen, og opplever ei bølgje av velvilje.

Meiner landbruket blir gløymt i det grøne skiftet

Meiner landbruket blir gløymt i det grøne skiftet

Styreleiar i Felleskjøpet Rogaland Agder legg breisida til mot styresmaktene si definering av det grøne skiftet. Sjølv meiner han at omgrepet har blitt tannlaust og definerer det heile som ein salig lapskaus.

Vil ha tilbake kvotetaket

Vil ha tilbake kvotetaket

I 2014 vart kvotetaka på geite- og kumjølk heva til 900 tonn. Det vil Småbrukarlaget reversera.

På høg tid med gjødsel-avklaring

På høg tid med gjødsel-avklaring

Dato for ny gjødselvareføreskrift er ennå i det blå, men uroa over kva konsekvensar den kan få ligg som ein skugge over husdyrnæringa på n’te året.

Topp melkeytelse på toppen av Norge

Topp melkeytelse på toppen av Norge

På 70o nord produserer Pradit og Viggo Myhre melk i Norgestoppen, landets nordligste jordbær, og sommerblomster. Om vinteren mikser Viggo frosne rundballer og brøyter kommunale veier.

Sirkulærøkonomi på småbruket

Sirkulærøkonomi på småbruket

– Løa skal bli pengemaskina mi, seier Helene Olli Sollid og gliser breitt. Det høge grindbygget som reiser seg på gamle murar, skal husa verdas minste lausdriftfjøs, men har også rom til selskap og kurs, kjøtforedling og ysting.

– Gjer det litt triveleg for deg sjølv

– Gjer det litt triveleg for deg sjølv

Det er påske, og for mange av våre lesarar er det einstydande med ein ting: Lemming. Småferådgivar Stian Espedal vil at det skal bli ei god tid for både folk og fe.

Den store leverikten

Den store leverikten

Leverikte kan vere ei plage for fe og folk. Her får du nyttige råd om korleis du tar tak i problemet.

Årshjulet – Lamminga

Årshjulet – Lamminga

Lamminga er høydepunktet for de fleste saueprodusenter. Innsatsen disse dagene og ukene om våren er grunnlaget for fine lam og gode resultat om høsten.

Nyskipa bondelag spissar krava

Nyskipa bondelag spissar krava

Eit nystarta Vestfold og Telemark Bondelag gjer seg klare for det dei meiner må bli tidenes jordbruksoppgjer.

Samarbeid med folkehøgskule

Samarbeid med folkehøgskule

Evje-bonde Terje Birkeland har starta eit samarbeid med Evje Folkehøgskule. Etter påske skal om lag 30 elevar samlast i tunet hjå Birkeland. Elevane går på linjefaga «Dyreomsorg» og «Solidaritet og bærekraft».

Ny styreleiar i Geno

Ny styreleiar i Geno

Etter ni år som styreleiar i Geno takka Jan Ole Melby nei til attval og gir klubba over til Vegard Nils Smenes. 34-åringen blir med det den yngste styreleiaren gjennom Geno si lange historie.

Snart våronn

Snart våronn

Det vårast. I det minste i følgje kalenderen. Bøndene ser fram til passe kald nordavind, stabil blå himmel og lange arbeidsøkter. Bondevennen har teke ein liten runde for å lodda stemninga.

Kjempar for Egsjordet

Kjempar for Egsjordet

Magne Thorvald Bakken er siste mjølkebonde i Kristiansand. No kjempar han for at bystyret ikkje skal bygge ned matjorda på Eg.

– Heilt feil tidspunkt

– Heilt feil tidspunkt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag varslar omkamp om lausdriftskravet. – Heilt feil tidspunkt. Utsetter vi lausdriftskravet kan vi gløyme ei investeringspakke, seier Anders Felde i Vestland Bondelag.

Bondevennen 14

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk onsdag 23. april.

Kommende hendelser

mai 15