Har sikra gjødselleveransar til våren

Har sikra gjødselleveransar til våren

Gjødselmarknaden er krevjande med stigande prisar, stor global uro og usikre leveransar. Felleskjøpet Rogaland Agder har fått dei gjødselvareleveransane dei har blitt lova så langt.

Etterlyser dei unge bøndene

Etterlyser dei unge bøndene

Årsmøtesesongen i bondelaga er i gong, men éi gruppe manglar. – Me skulle gjerne sett fleire av dei unge bøndene, seier Tarald Magne Oma, leiar i Time Bondelag.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Sjå til Kina

Sjå til Kina

I utgangspunktet har mennesket ei unik evne til å tenka framover og til å vera føre var. Fleire utviklingstrekk i tida tyder på at den evna bør aktiviserast no.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Livdyrhandel er risikofylt

Livdyrhandel er risikofylt

Kjøper du livdyr? Vær merksam! Det er uetisk, men faktisk ikkje ulovleg å selja livdyr, sjølv om seljar har mistanke om sjukdom. Du som kjøpar må sjølv ta ansvar.

Kva var rett?

Kva var rett?

Burde eg latt kua elta han litt så det ikkje var rom for tvil, og så handla, spør Brølande bonde. Advokaten svarer.

Krev radiobjøller mot rovdyrtap

Krev radiobjøller mot rovdyrtap

Fleire sauebønder i Tokke lir store tap av til rovdyr. Men då dei ikkje finn kadaver, må dei ta mykje av tapet sjølve. No vil dei ha radiobjøller på alle dyra sine.

Ei ny tid på garden

Ei ny tid på garden

Då Sebastian tok over heimegarden, hadde sine eigne planar for drifta. Mjølkekvoten blei seld for å legga pengane i eit ammekufjøs.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Svin gav pluss i 2020-rekneskapen

Svin gav pluss i 2020-rekneskapen

Skattbar næringsinntekt etter avskriving auka frå 2019 til 2020 med 30.800 kroner til 394.000 kroner per bruk på Haugalandet.

Sauebønder blir utestengt frå kåringssjå

Sauebønder blir utestengt frå kåringssjå

Eit utbrot av saueskabb på geit får konsekvensar for kåringssesongane for alle sauehaldarar som også har geiter på garden. Styrevedtaket i Norsk Sau og Geit skapar reaksjonar.

Bønder på vent

Bønder på vent

Mykje er i det blå medan den nye Ap/Sp-regjeringa riggar seg for å koma i funksjon.

– Brennheit marknad

– Brennheit marknad

Mange vedprodusentar ser allereie ende på vedlageret. Høge straumprisar gjer at folk sikrar seg dei dyrebare kubbane for å halde stovene varme i vinter.

Ei annleis satsing

Ei annleis satsing

Vestlandsk fjordfe har lang historie på Sylvarnes. Det same har bonden, Magne Sylvarnes. Å gå av båten her er som å tre ut or tida nokre timar, og berre vera.

Må mjølke dei gamle kurasane

Må mjølke dei gamle kurasane

Dei kyrne som ein gong forsynte oss nordmenn med både mjølk og kjøt, er i ferd med å endre status til ekstensive kjøtferasar. – Me må snu trenden, seier Ola Hammer Langleite i Urfe SA.

Har sikra gjødselleveransar til våren

Gjødselmarknaden er krevjande med stigande prisar, stor global uro og usikre leveransar. Felleskjøpet Rogaland Agder har fått dei gjødselvareleveransane dei har blitt lova så langt.

Krev radiobjøller mot rovdyrtap

Fleire sauebønder i Tokke lir store tap av til rovdyr. Men då dei ikkje finn kadaver, må dei ta mykje av tapet sjølve. No vil dei ha radiobjøller på alle dyra sine.

Sauebønder blir utestengt frå kåringssjå

Eit utbrot av saueskabb på geit får konsekvensar for kåringssesongane for alle sauehaldarar som også har geiter på garden. Styrevedtaket i Norsk Sau og Geit skapar reaksjonar.

Sjå til Kina

I utgangspunktet har mennesket ei unik evne til å tenka framover og til å vera føre var. Fleire utviklingstrekk i tida tyder på at den evna bør aktiviserast no.

Bønder på vent

Mykje er i det blå medan den nye Ap/Sp-regjeringa riggar seg for å koma i funksjon.

Kulturkrasj

For ein del bønder kan dei sterke kjenslene knytta til gard og jord nesten berre målast med den motsvarande aversjonen mot alle ting byråkrati. Mot papirvelde og reglar som tilsynelatande har som einaste mål å hemma bonden i si skaparkraft.

No – eller for seint

Regjeringskabalen er ennå i støypeskeia, men eit kan me slå fast: Sjeldan har forholda lege så godt til rette for ein ny retning for jordbruket, som no.

Gjødselbombe i spel

Den lenge frykta nye gjødselvareforskrifta er i kjømda. Alvoret, særleg for bøndene i Rogaland, er vanskeleg å underslå.

På med solkrem og oljehyra

Me håpar at dei som aller helst vil drita i klimaet og stikka hovudet i sanden heller hiv seg inn i debattane om korleis landbruket skal møta klimautfordringane framover.

Overvintring av toårig raigras gav god avling

Fire sorter av toårig raigras overvintret godt vinteren 2019-2020 og viser det store avlingspotensialet toårig raigras kan ha året etter såing. Økt tørrstoffprosent andre året gir bedre egenskaper til ensilering med mindre krav til fortørking.

Kan ein utnytta raigras med liten risiko?

Stor avling og god fôrkvalitet gjer fleirårig raigras til ein verdfull grasart uansett om ein sår i reinbestand eller i frøblanding. Eittårig og toårig raigras i lag vil gi tidleg vekst og god gjenvekst. Båe er konkurransesterke mot ugras.

Kor godt trefte du med gjødslinga?

Fôranalysar er eit hjelpemiddel til å planlegga fôringa i vinterhalvåret, men dei kan òg fortelja mykje om gjødslinga i sesongen me har bak oss.

På sporet av sporer

Å produsere ei sporefri mjølk er viktig for å oppnå best mulig pris på mjølka. Les om NLR Vest sitt tilpassede rådgivingsopplegg som vi tilbyr de som sliter med høye sporetall.

Ver presis med kalkinga

Ikkje spar på kalken. Presisjonsteknologi fører til betre utnytting av kalken og jamnar ut variasjonen i pH.

Bondevennen 31

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 15. oktober.

Kommende hendelser

tir 19
tir 19

Varme arbeider kurs

19. oktober
tir 19
ons 20
tor 21
tor 21
fre 22

Varme arbeider kurs

22. oktober
tir 26
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Har sikra gjødselleveransar til våren

Har sikra gjødselleveransar til våren

Gjødselmarknaden er krevjande med stigande prisar, stor global uro og usikre leveransar. Felleskjøpet Rogaland Agder har fått dei gjødselvareleveransane dei har blitt lova så langt.

Etterlyser dei unge bøndene

Etterlyser dei unge bøndene

Årsmøtesesongen i bondelaga er i gong, men éi gruppe manglar. – Me skulle gjerne sett fleire av dei unge bøndene, seier Tarald Magne Oma, leiar i Time Bondelag.

Sjå til Kina

Sjå til Kina

I utgangspunktet har mennesket ei unik evne til å tenka framover og til å vera føre var. Fleire utviklingstrekk i tida tyder på at den evna bør aktiviserast no.

Kva var rett?

Kva var rett?

Burde eg latt kua elta han litt så det ikkje var rom for tvil, og så handla, spør Brølande bonde. Advokaten svarer.

Krev radiobjøller mot rovdyrtap

Krev radiobjøller mot rovdyrtap

Fleire sauebønder i Tokke lir store tap av til rovdyr. Men då dei ikkje finn kadaver, må dei ta mykje av tapet sjølve. No vil dei ha radiobjøller på alle dyra sine.

Ei ny tid på garden

Ei ny tid på garden

Då Sebastian tok over heimegarden, hadde sine eigne planar for drifta. Mjølkekvoten blei seld for å legga pengane i eit ammekufjøs.

Svin gav pluss i 2020-rekneskapen

Svin gav pluss i 2020-rekneskapen

Skattbar næringsinntekt etter avskriving auka frå 2019 til 2020 med 30.800 kroner til 394.000 kroner per bruk på Haugalandet.

Sauebønder blir utestengt frå kåringssjå

Sauebønder blir utestengt frå kåringssjå

Eit utbrot av saueskabb på geit får konsekvensar for kåringssesongane for alle sauehaldarar som også har geiter på garden. Styrevedtaket i Norsk Sau og Geit skapar reaksjonar.

– Brennheit marknad

– Brennheit marknad

Mange vedprodusentar ser allereie ende på vedlageret. Høge straumprisar gjer at folk sikrar seg dei dyrebare kubbane for å halde stovene varme i vinter.

Ei annleis satsing

Ei annleis satsing

Vestlandsk fjordfe har lang historie på Sylvarnes. Det same har bonden, Magne Sylvarnes. Å gå av båten her er som å tre ut or tida nokre timar, og berre vera.

Må mjølke dei gamle kurasane

Må mjølke dei gamle kurasane

Dei kyrne som ein gong forsynte oss nordmenn med både mjølk og kjøt, er i ferd med å endre status til ekstensive kjøtferasar. – Me må snu trenden, seier Ola Hammer Langleite i Urfe SA.

Mest av alt stolt

Mest av alt stolt

I femten strake år har dei levert elitemjølk til Tine. No får dei Sølvtina, og ein tur til Oslo med festmiddag i lag med godt hundre andre mottakarar av Sølvtina og Mjølkespannet.

Mest av alt stolt

Mest av alt stolt

I femten strake år har dei levert elitemjølk til Tine. No får dei Sølvtina, og ein tur til Oslo med festmiddag i lag med godt hundre andre mottakarar av Sølvtina og Mjølkespannet.

Overvintring av toårig raigras gav god avling

Overvintring av toårig raigras gav god avling

Fire sorter av toårig raigras overvintret godt vinteren 2019-2020 og viser det store avlingspotensialet toårig raigras kan ha året etter såing. Økt tørrstoffprosent andre året gir bedre egenskaper til ensilering med mindre krav til fortørking.

La låvetaket bli et kraftsenter

La låvetaket bli et kraftsenter

Ny støtteordning for solceller skal få fart på bønder som vil sikre egen forsyningssikkerhet av strøm. Og utløse potensialet som ligger i låvetaket til å bli viktige kraftsentre i det grønne skiftet.

Bondevennen 31

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 15. oktober.

Kommende hendelser

tir 19
tir 19

Varme arbeider kurs

19. oktober
tir 19
ons 20
tor 21
tor 21
fre 22

Varme arbeider kurs

22. oktober
tir 26