Jæren blør bønder

Jæren blør bønder

Innan 15 år vil 36 prosent av smågrisprodusentane i Hå gi seg. Gi seg vil også 46 prosent av mjølkebøndene i Sola, og 44 prosent av sauebøndene i Time.
Kva no, Rogaland?

NRF-avlen må spissast

NRF-avlen må spissast

Øyvind Steinnes vil ha eigne avlsbesetningar for å spisse NRF-avlen for betre haldbarheit.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Saueklipping på timeplanen

Saueklipping på timeplanen

Usikker på kva du skal til hausten? Hallingdal folkehøgskule tilbyr ti ungdommar eit års utdanning i saueklipp. Du kan bli ein av dei, og du vil bli historisk og ettertrakta.

Åtvarar mot standard kontrakt

Åtvarar mot standard kontrakt

Øyvind Andersen fekk medhald frå statsforvaltaren i Agder til å stenga turstien gjennom tunet. Nå rår han grunneigarane langs Kyststi Jæren om å ikkje lata seg pressa til å inngå ugunstige avtalar.

Eit heftig prosjekt i Bjørheimsbygd

Eit heftig prosjekt i Bjørheimsbygd

Å drive gard i Bjørheimsbygd lokka meir enn bylivet og sikre jobbar for Marianne og Torstein Barkve. – Det gir meining å produsere mjølk og mat her i Bygda, seier Marianne.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Bekkenløysing hjå sau og storfe

Bekkenløysing hjå sau og storfe

Lamming og kalving er ei påkjenning. At kyr og søyer også kan få bekkenløysing er mindre kjent, men ikkje mindre smertefullt for dei som vert råka.

Agder: Mjølka fossar mot kysten

Agder: Mjølka fossar mot kysten

Strukturutviklinga fører til at mjølka er i fri flyt frå Indre-Agder til dei sentrale kyststroka. Konsekvensen kan snart bli at verdifullt areal går ut av drift, fryktar landbruksdirektøren, og ropar eit varsku.

Svinenæringa bit seg sjølv i halen

Svinenæringa bit seg sjølv i halen

Alle fortener ein ny sjanse, men ikkje for å gjera den same feilen, skriv Paulo Coelho. Den verdskjende forfattaren har neppe særleg peil på svinehald.

Tur og mold

Tur og mold

Éin million menneske lokkast til jærstrendene årleg. Med «Kyststi Jæren» blir dei truleg fleire. Nå heng nysatsinga på velvilje frå 400 bønder langs traséen – og blant dei er meiningane delte.

Krysspresset aukar

Krysspresset aukar

I forsøka på å «redda verda» er det ofte langt mellom liv og lære.

Etterlyser politikarar som forstår oppgjeret

Etterlyser politikarar som forstår oppgjeret

– Fleire politikarar har peika på jordbruksoppgjeret som årsaka til prisstigninga. Det er direkte feil, seier bonde og lokallagsleiar i Tysvær, Ståle Hustoft.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Krutt til klimadebatten (2)

Krutt til klimadebatten (2)

Er du en klimaversting eller et grønt håp? Som bonde gjelder det å holde tunga rett i munnen!

Skogpengar hopar seg opp

Skogpengar hopar seg opp

Skogeigarar som omset tømmer, må setta av minst fire prosent av bruttoverdien av tømmeret til investeringar i skogen. Problemet? Pengane blir ståande på bok, i følgje Statsforvaltaren i Vestland.

Berekraftstillegg: – Eit spel for galleriet

Berekraftstillegg: – Eit spel for galleriet

Tine innfører eit såkalla berekraftstillegg på to øre per liter mjølk. Eit av krava er å levere to mjølkeprøvar av enkeltkyr per år. – Meiningslaust, seier bonde Tarald Magne Oma.

Tøft nytt år

Tøft nytt år

2023 blir eit år for både feiring og tøffe tak for Bondevennen.

Åtvarar om tøffe år framover

Åtvarar om tøffe år framover

Nortura er midt i ein tung investeringsperiode. Effekten kjem for fullt først i 2025 og 2026. – Det betyr at det kjem tøffe år framover, åtvarar konsernsjefen.

Kva sortar vel du til våren?

Kva sortar vel du til våren?

Når NLR inviterer til sorts- og plantevernmøte på Særheim står øyrene til grønsaksprodusentane på stilkar. For det er no dei skal velje kva som skal i jorda for neste år.

Åtvarar mot standard kontrakt

Øyvind Andersen fekk medhald frå statsforvaltaren i Agder til å stenga turstien gjennom tunet. Nå rår han grunneigarane langs Kyststi Jæren om å ikkje lata seg pressa til å inngå ugunstige avtalar.

Saueklipping på timeplanen

Usikker på kva du skal til hausten? Hallingdal folkehøgskule tilbyr ti ungdommar eit års utdanning i saueklipp. Du kan bli ein av dei, og du vil bli historisk og ettertrakta.

Jæren blør bønder

Innan 15 år vil 36 prosent av smågrisprodusentane i Hå gi seg. Gi seg vil også 46 prosent av mjølkebøndene i Sola, og 44 prosent av sauebøndene i Time.
Kva no, Rogaland?

Agder: Mjølka fossar mot kysten

Strukturutviklinga fører til at mjølka er i fri flyt frå Indre-Agder til dei sentrale kyststroka. Konsekvensen kan snart bli at verdifullt areal går ut av drift, fryktar landbruksdirektøren, og ropar eit varsku.

Tur og mold

Éin million menneske lokkast til jærstrendene årleg. Med «Kyststi Jæren» blir dei truleg fleire. Nå heng nysatsinga på velvilje frå 400 bønder langs traséen – og blant dei er meiningane delte.

Svinenæringa bit seg sjølv i halen

Alle fortener ein ny sjanse, men ikkje for å gjera den same feilen, skriv Paulo Coelho. Den verdskjende forfattaren har neppe særleg peil på svinehald.

Krysspresset aukar

I forsøka på å «redda verda» er det ofte langt mellom liv og lære.

Tøft nytt år

2023 blir eit år for både feiring og tøffe tak for Bondevennen.

Mot i mørketid

Å oppsummera 2022, sjølv når det berre står att nokre dagar av ‘det gamla’, synest nesten overilt.

For sterk kost

Nye nordiske kosthaldsråd er i emning. Råd som etter kvart kan bli offisielle også i Noreg. For første gong skal dei inkludera omsynet til berekraft.

Rogaland grønkar – og stilnar

Bøndene blir færre. Noreg har ifølge Landbruksdirektoratet att berre 36.299 bruk med jordbruksareal i drift. Det er 375 færre enn i fjor, og snaue 2500 færre enn i 2017. Raskast går det ned i Troms, Nordland, Agder og deler av Innlandet. Men i samtlege fylke forsvinn bøndene.

Bekkenløysing hjå sau og storfe

Lamming og kalving er ei påkjenning. At kyr og søyer også kan få bekkenløysing er mindre kjent, men ikkje mindre smertefullt for dei som vert råka.

Giftige, grøne nåler

Heldigvis er sauene laga slik at dei held seg unna giftige planter. Men i somme tilfelle kan det gå gale – svært gale.

Ødemsjuke hos smågris

Får du påvist ødemsjuke, er det viktig å forebygge. Optimaliser fôringen, reduser stressnivå ved avvenning og vurder vaksinering.

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 27. januar.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Jæren blør bønder

Jæren blør bønder

Innan 15 år vil 36 prosent av smågrisprodusentane i Hå gi seg. Gi seg vil også 46 prosent av mjølkebøndene i Sola, og 44 prosent av sauebøndene i Time.
Kva no, Rogaland?

NRF-avlen må spissast

NRF-avlen må spissast

Øyvind Steinnes vil ha eigne avlsbesetningar for å spisse NRF-avlen for betre haldbarheit.

Saueklipping på timeplanen

Saueklipping på timeplanen

Usikker på kva du skal til hausten? Hallingdal folkehøgskule tilbyr ti ungdommar eit års utdanning i saueklipp. Du kan bli ein av dei, og du vil bli historisk og ettertrakta.

Åtvarar mot standard kontrakt

Åtvarar mot standard kontrakt

Øyvind Andersen fekk medhald frå statsforvaltaren i Agder til å stenga turstien gjennom tunet. Nå rår han grunneigarane langs Kyststi Jæren om å ikkje lata seg pressa til å inngå ugunstige avtalar.

Eit heftig prosjekt i Bjørheimsbygd

Eit heftig prosjekt i Bjørheimsbygd

Å drive gard i Bjørheimsbygd lokka meir enn bylivet og sikre jobbar for Marianne og Torstein Barkve. – Det gir meining å produsere mjølk og mat her i Bygda, seier Marianne.

Bekkenløysing hjå sau og storfe

Bekkenløysing hjå sau og storfe

Lamming og kalving er ei påkjenning. At kyr og søyer også kan få bekkenløysing er mindre kjent, men ikkje mindre smertefullt for dei som vert råka.

Agder: Mjølka fossar mot kysten

Agder: Mjølka fossar mot kysten

Strukturutviklinga fører til at mjølka er i fri flyt frå Indre-Agder til dei sentrale kyststroka. Konsekvensen kan snart bli at verdifullt areal går ut av drift, fryktar landbruksdirektøren, og ropar eit varsku.

Svinenæringa bit seg sjølv i halen

Svinenæringa bit seg sjølv i halen

Alle fortener ein ny sjanse, men ikkje for å gjera den same feilen, skriv Paulo Coelho. Den verdskjende forfattaren har neppe særleg peil på svinehald.

Tur og mold

Tur og mold

Éin million menneske lokkast til jærstrendene årleg. Med «Kyststi Jæren» blir dei truleg fleire. Nå heng nysatsinga på velvilje frå 400 bønder langs traséen – og blant dei er meiningane delte.

Tur og mold

Tur og mold

Éin million menneske lokkast til jærstrendene årleg. Med «Kyststi Jæren» blir dei truleg fleire. Nå heng nysatsinga på velvilje frå 400 bønder langs traséen – og blant dei er meiningane delte.

Krysspresset aukar

Krysspresset aukar

I forsøka på å «redda verda» er det ofte langt mellom liv og lære.

Etterlyser politikarar som forstår oppgjeret

Etterlyser politikarar som forstår oppgjeret

– Fleire politikarar har peika på jordbruksoppgjeret som årsaka til prisstigninga. Det er direkte feil, seier bonde og lokallagsleiar i Tysvær, Ståle Hustoft.

Krutt til klimadebatten (2)

Krutt til klimadebatten (2)

Er du en klimaversting eller et grønt håp? Som bonde gjelder det å holde tunga rett i munnen!

Skogpengar hopar seg opp

Skogpengar hopar seg opp

Skogeigarar som omset tømmer, må setta av minst fire prosent av bruttoverdien av tømmeret til investeringar i skogen. Problemet? Pengane blir ståande på bok, i følgje Statsforvaltaren i Vestland.

Berekraftstillegg: – Eit spel for galleriet

Berekraftstillegg: – Eit spel for galleriet

Tine innfører eit såkalla berekraftstillegg på to øre per liter mjølk. Eit av krava er å levere to mjølkeprøvar av enkeltkyr per år. – Meiningslaust, seier bonde Tarald Magne Oma.

Tøft nytt år

Tøft nytt år

2023 blir eit år for både feiring og tøffe tak for Bondevennen.

Åtvarar om tøffe år framover

Åtvarar om tøffe år framover

Nortura er midt i ein tung investeringsperiode. Effekten kjem for fullt først i 2025 og 2026. – Det betyr at det kjem tøffe år framover, åtvarar konsernsjefen.

Kva sortar vel du til våren?

Kva sortar vel du til våren?

Når NLR inviterer til sorts- og plantevernmøte på Særheim står øyrene til grønsaksprodusentane på stilkar. For det er no dei skal velje kva som skal i jorda for neste år.

Krutt til klimadebatten

Krutt til klimadebatten

Savner du litt «gass» for å hive deg frampå i klimadiskusjonen, er det nettopp det Bondevennens nyttårs-podcast byr på!

Geno: Meir mjølk og litt mindre kjøt

Geno: Meir mjølk og litt mindre kjøt

Geno har vedtatt ny avlsstrategi: Betre jur, meir mjølk og høgare tørrstoffinnhald, samt litt mindre vekt på kjøt er framtida. Men ops, kva skjedde med kombikua?

Psssst, min tur no?

Psssst, min tur no?

Mjølkebøndene må tilpasse seg ein lågare kvote. Eit alternativ til færre kyr eller kvoteleige, kan vere fleire kyr og lågare yting, meiner bonde og gründer, Ola Hammer Langleite i Urfe SA.

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 27. januar.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!