Vil ta tilbake råvaremakta

– Me bønder må vere meir medvitne og meir samla om makta over råvarene, seier bonde Sigmund Rangen.

Tar sjølvkritikk og kritiserer Mattilsynet

Dei tar Mattilsynet sin sluttrapport om manglande dyrevelferd i svinebesetningar i Rogaland på største alvor, men meiner sjauen kring tilsynsrunden har vist at Mattilsynet også må bli betre på deira jobb.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Vipe-vener med gode rutinar

Bønder bryr seg om vipa. Med markeringspinnar, isboksar og trehogst bidreg dei til å trygge den truga fuglen mot maskinar, gjødsel og kråker.

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Avventande til 2024

– Å vere bonde er kompromissets kunst. Nye krav til kalvingsbingar og lufting året rundt kan sjå bra ut på papiret, men i praksis tyr me til kompromiss for å finne gode løysingar, seier Svein Olav Tengesdal.

Steile ryfylkebeiter på stell

Hjå Anne Berit og Anders Verpe har årelang ryddesjau og mykje grisegjødsel endra meiningslause motbakkar til grøne enger.

Vil strekka grøntsesongen

Både grøntprodusent Torleif Todnem og landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønskjer å forlenga sesongen for norsk frukt og grønsaker.

Strid om fosforgjødslingen

Fosfortallene i jorda er for høye i Rogaland. Tilførselen av fosfor til jord gjennom husdyrgjødsel må reduseres, mener Nibio-forsker Anne Falk Øgaard. Jærbonde Jørn Viste alt annet enn enig.

Vil ha kvote på smågris

– Vi må ha en mer langsiktig løsning for svinenæringa, sier bonde Sjur Lauvdal. Han mener kvoteordning på smågris er den beste løsningen.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Gjengen i havgapet

Silje og Alf Magne Haarr vil ikkje bli større enn at dei har grep om drifta og kontroll på økonomien – og tid til kvarandre.

Nyt Norge meir

Det ser lovande ut for frukt og grøntnæringa her til lands.

Karbonfangst i moderne eplehagar

Landbruket vert ofte trekt fram som potensiell kjelde til global oppvarming. Fleirårige kulturar som frukt har derimot fleire eigenskapar som kan bidra til lagring av karbon i både bladverk, ved og jord.

Smått er godt – på papiret

Fylkesmenn over heile landet lovar forsterka satsing på små og mellomstore bruk. Mjølkefjøs med 15-30 kyr skal prioriterast, heiter det. Men kvardagen ser litt annleis ut på grasrota.

Gamle genar i moderne marknadskanalar

Nils Ove Nordland og Ann Elin Tveita ville at gardsdrifta skulle vere enklast mogleg, og selde mjølkekvoten. Dei satsar heller på privatsal av kjøt frå urfe og sau – via eigen nettstad.

Tar sjølvkritikk og kritiserer Mattilsynet

Dei tar Mattilsynet sin sluttrapport om manglande dyrevelferd i svinebesetningar i Rogaland på største alvor, men meiner sjauen kring tilsynsrunden har vist at Mattilsynet også må bli betre på deira jobb.

Vipe-vener med gode rutinar

Bønder bryr seg om vipa. Med markeringspinnar, isboksar og trehogst bidreg dei til å trygge den truga fuglen mot maskinar, gjødsel og kråker.

Avventande til 2024

– Å vere bonde er kompromissets kunst. Nye krav til kalvingsbingar og lufting året rundt kan sjå bra ut på papiret, men i praksis tyr me til kompromiss for å finne gode løysingar, seier Svein Olav Tengesdal.

Vil strekka grøntsesongen

Både grøntprodusent Torleif Todnem og landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønskjer å forlenga sesongen for norsk frukt og grønsaker.

Strid om fosforgjødslingen

Fosfortallene i jorda er for høye i Rogaland. Tilførselen av fosfor til jord gjennom husdyrgjødsel må reduseres, mener Nibio-forsker Anne Falk Øgaard. Jærbonde Jørn Viste alt annet enn enig.

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Nyt Norge meir

Det ser lovande ut for frukt og grøntnæringa her til lands.

Inga kursendring

Med kostnadsauke, overproduksjon og marknadsubalanse som utgangspunkt kan me forstå at partane i jordbruksoppgjeret var letta over å kunne inngå ein avtale 16.mai.

Medan me ventar på staten

I det Bondevennen hamnar i postkassa denne veka er kravet frå landbruket presentert og årets jordbruksoppgjer i gang. Alt tyder på forhandlingar med høg temperatur.

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Karbonfangst i moderne eplehagar

Landbruket vert ofte trekt fram som potensiell kjelde til global oppvarming. Fleirårige kulturar som frukt har derimot fleire eigenskapar som kan bidra til lagring av karbon i både bladverk, ved og jord.

Hva tenker du om Mattilsynet?

Etter mange negative karakteristikker sender nå Mattilsynet ut en undersøkelse via SMS til alle bønder i Rogaland for å få vite hvordan de opplever tilsyn på gården.

Vanlege ugras i eng og beite

Kampen mot ugraset tar tid. Fleirårige ugras med stort rotsystem må følgast opp med behandling over fleire år. Det er viktig å kjenna ugrasa for å velja gode tiltak.

Grovfôr 2020: Kva har me lært so langt?

Tal frå prosjektet Grovfôr 2020 syner stor variasjon i kostnad per FEm, og i variasjonen er det gøymt eit potensiale for kutt i kostnadane. Moglegheitene ligg i å leita fram dei sidene av grovfôrproduksjonen som gjev rom for betring.

ons 20
lør 23
søn 24
jul 17
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Vil ta tilbake råvaremakta

– Me bønder må vere meir medvitne og meir samla om makta over råvarene, seier bonde Sigmund Rangen.

Tar sjølvkritikk og kritiserer Mattilsynet

Dei tar Mattilsynet sin sluttrapport om manglande dyrevelferd i svinebesetningar i Rogaland på største alvor, men meiner sjauen kring tilsynsrunden har vist at Mattilsynet også må bli betre på deira jobb.

Vipe-vener med gode rutinar

Bønder bryr seg om vipa. Med markeringspinnar, isboksar og trehogst bidreg dei til å trygge den truga fuglen mot maskinar, gjødsel og kråker.

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Avventande til 2024

– Å vere bonde er kompromissets kunst. Nye krav til kalvingsbingar og lufting året rundt kan sjå bra ut på papiret, men i praksis tyr me til kompromiss for å finne gode løysingar, seier Svein Olav Tengesdal.

Steile ryfylkebeiter på stell

Hjå Anne Berit og Anders Verpe har årelang ryddesjau og mykje grisegjødsel endra meiningslause motbakkar til grøne enger.

Vil strekka grøntsesongen

Både grøntprodusent Torleif Todnem og landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønskjer å forlenga sesongen for norsk frukt og grønsaker.

Strid om fosforgjødslingen

Fosfortallene i jorda er for høye i Rogaland. Tilførselen av fosfor til jord gjennom husdyrgjødsel må reduseres, mener Nibio-forsker Anne Falk Øgaard. Jærbonde Jørn Viste alt annet enn enig.

Vil ha kvote på smågris

– Vi må ha en mer langsiktig løsning for svinenæringa, sier bonde Sjur Lauvdal. Han mener kvoteordning på smågris er den beste løsningen.

Gjengen i havgapet

Silje og Alf Magne Haarr vil ikkje bli større enn at dei har grep om drifta og kontroll på økonomien – og tid til kvarandre.

Nyt Norge meir

Det ser lovande ut for frukt og grøntnæringa her til lands.

Karbonfangst i moderne eplehagar

Landbruket vert ofte trekt fram som potensiell kjelde til global oppvarming. Fleirårige kulturar som frukt har derimot fleire eigenskapar som kan bidra til lagring av karbon i både bladverk, ved og jord.

Smått er godt – på papiret

Fylkesmenn over heile landet lovar forsterka satsing på små og mellomstore bruk. Mjølkefjøs med 15-30 kyr skal prioriterast, heiter det. Men kvardagen ser litt annleis ut på grasrota.

Gamle genar i moderne marknadskanalar

Nils Ove Nordland og Ann Elin Tveita ville at gardsdrifta skulle vere enklast mogleg, og selde mjølkekvoten. Dei satsar heller på privatsal av kjøt frå urfe og sau – via eigen nettstad.

JORDBRUKSOPPGJERET 2018

Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, meiner det nye mjølketilskotet er eit målretta tiltak for styrking av ryggrada i norsk mjølkeproduksjon.

Tilbyr KSL-hjelp og tilsynsbistand

Elise Unander Mjølhus tilbyr KSL-rettleiing til bønder som treng opprydding og orden i papir- og datakaoset. – Midt i blinken og heilt nødvendig, meiner bonde Rolf Magne Haukalid.

ons 20
lør 23
søn 24
jul 17
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 14

Klyppekurs

14. august