Lagrar solstraumen i batteri

Lagrar solstraumen i batteri

Bondeframtida er elektrisk. Eirin og Kai Inge Skjæveland har løyst dagens utfordringar kring kraftbehovet på garden, og teke spenningsfylt steg inn i framtida.

– Ikkje vent med andreslåtten

– Ikkje vent med andreslåtten

Dei mange bøndene på Haugalandet som har hausta graset i mai, bør, i følgje Bjørg Karin Dysjaland, følgja godt med og vera medvitne på at andre slåtten også blir tidleg, kanskje så snart som 10. juli.

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

Etterlyser ein meir medviten jærbonde

Etterlyser ein meir medviten jærbonde

Var jærbøndene meir opptatt av kvalitet enn av kvantitet kunne dei bidra mykje meir til å auka sjølvforsynings­graden, meiner jærbonde Jan-Arild Anda.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Åpent fjøs Hornnes
– Importen ikkje berekraftig

– Importen ikkje berekraftig

Noreg kjøper det meste av frukt og grønt frå land som risikerer å tørka inn. Det er det ikkje sikkert me kan halda fram med, seier grønsaksprodusent Ola Sunde.

Alt i sau

Alt i sau

At ein familie kan leve av 170 vinterfôra spælsau høyrest ikkje heilt logisk ut. Men Kristina Jordalen og Ivar Haug er aktive på alle områder som har med sau å gjere; hund, ull, avl, beite og sanking. Då gir det meining.

Meir mjølk

Meir mjølk

Mjølk er inn igjen. Etter to tiår med stupande forbruk og veganske framtidsutsikter, syter proteintrend, influensarar med kvit bart og fotballstjerner på kartongen for at volumet aukar. Såpass så, at Tine nyleg kunne presentera eit fint resultat for første tertial.

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm er ein soppsjukdom som kan råka mange dyreartar. Dei fleste dyreartane har sin eigen variant av sjukdommen, men det varierer kor alvorleg den slår ut.

Noko å tenka på etter lemming

Noko å tenka på etter lemming

Dyrevelferd treng ikkje koste skjorta. Med enkle midlar og minimalt med tid, kan du gjere ein stor skilnad for lamma dine. Det har du att på tilveksten.

Nerd på gras

Nerd på gras

Når hordalandsbonden står i enga og treng råd, ringer dei Lise Austrheim i NLR. – Om dei ringer ein kveld eller ei helg, er det fordi dei er opprådd. Viss eg kan hjelpe, så gjer eg gjerne det, seier rådgivaren.

Fest for fellesskap

Fest for fellesskap

Dei kallar seg Bondeoptimistane og fredag samla dei 100 bønder til alt anna enn politikk og fag i Eiken.

Diamanten og nykalveren

Diamanten og nykalveren

Gå ut i fjøset og se hvordan du kan gjøre for­­holdene super-de lux for den nykalva melkekua.

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

I Agder er mjølkebøndene forsiktig optimistar med tanke på omlegging til lausdrift. Men mange tør ikkje investere meir enn at dei har høve til å legge ned. – Urovekkande, seier Jonny Fjukstad i Tine.

Lagrar solstraumen i batteri

Bondeframtida er elektrisk. Eirin og Kai Inge Skjæveland har løyst dagens utfordringar kring kraftbehovet på garden, og teke spenningsfylt steg inn i framtida.

– Ikkje vent med andreslåtten

Dei mange bøndene på Haugalandet som har hausta graset i mai, bør, i følgje Bjørg Karin Dysjaland, følgja godt med og vera medvitne på at andre slåtten også blir tidleg, kanskje så snart som 10. juli.

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

– Importen ikkje berekraftig

Noreg kjøper det meste av frukt og grønt frå land som risikerer å tørka inn. Det er det ikkje sikkert me kan halda fram med, seier grønsaksprodusent Ola Sunde.

Noko å tenka på etter lemming

Dyrevelferd treng ikkje koste skjorta. Med enkle midlar og minimalt med tid, kan du gjere ein stor skilnad for lamma dine. Det har du att på tilveksten.

Meir mjølk

Mjølk er inn igjen. Etter to tiår med stupande forbruk og veganske framtidsutsikter, syter proteintrend, influensarar med kvit bart og fotballstjerner på kartongen for at volumet aukar. Såpass så, at Tine nyleg kunne presentera eit fint resultat for første tertial.

Lovande avtale

Den politiske jordbruksvåren har vore turbulent, tempoet høgt og temperaturen tilsvarande. Innimellom ny stortingsmelding, vedtak om auka sjølvberging og nytt talgrunnlag har engasjementet i næringa spent frå kraftsalver til tårer.

Utan draum, ingen plan

Tenk om entusiasmen og ambisjonsnivået for norsk jordbruk var like sprudlande som arbeidet for å ruste opp Øksnevad vgs.

Gass på!

Planane om biogassanlegg på Jæren har versert like lenge som bøndene har vore i uvissa om strengare gjødselreglar. I 15 år, sidan 2009. Nå er dei nye gjødselreglane her. Det er ikkje anlegget for mottak av husdyrgjødsel i Hå.

Stor test for omstillingsevna

Heretter kjem det til å handla mykje om mindre fosfor. Dei nye gjødselreglane som vart sendt på høyring 20.mars inneber store omstillingar for husdyrbønder over heile landet.

Ein plan som står seg

8. mars 2024. Ap- og Sp-regjeringa legg fram stortingsmeldinga som er meint å staka ut ein ny kurs for norsk landbruk: Ein metode for å rekna ut bondeinntekta, ein plan for opptrapping av bonden si inntekt, samt ein strategi for auka sjølvforsyning.

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm er ein soppsjukdom som kan råka mange dyreartar. Dei fleste dyreartane har sin eigen variant av sjukdommen, men det varierer kor alvorleg den slår ut.

Bondevennen 12
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Lagrar solstraumen i batteri

Lagrar solstraumen i batteri

Bondeframtida er elektrisk. Eirin og Kai Inge Skjæveland har løyst dagens utfordringar kring kraftbehovet på garden, og teke spenningsfylt steg inn i framtida.

– Ikkje vent med andreslåtten

– Ikkje vent med andreslåtten

Dei mange bøndene på Haugalandet som har hausta graset i mai, bør, i følgje Bjørg Karin Dysjaland, følgja godt med og vera medvitne på at andre slåtten også blir tidleg, kanskje så snart som 10. juli.

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

Etterlyser ein meir medviten jærbonde

Etterlyser ein meir medviten jærbonde

Var jærbøndene meir opptatt av kvalitet enn av kvantitet kunne dei bidra mykje meir til å auka sjølvforsynings­graden, meiner jærbonde Jan-Arild Anda.

– Importen ikkje berekraftig

– Importen ikkje berekraftig

Noreg kjøper det meste av frukt og grønt frå land som risikerer å tørka inn. Det er det ikkje sikkert me kan halda fram med, seier grønsaksprodusent Ola Sunde.

Alt i sau

Alt i sau

At ein familie kan leve av 170 vinterfôra spælsau høyrest ikkje heilt logisk ut. Men Kristina Jordalen og Ivar Haug er aktive på alle områder som har med sau å gjere; hund, ull, avl, beite og sanking. Då gir det meining.

Meir mjølk

Meir mjølk

Mjølk er inn igjen. Etter to tiår med stupande forbruk og veganske framtidsutsikter, syter proteintrend, influensarar med kvit bart og fotballstjerner på kartongen for at volumet aukar. Såpass så, at Tine nyleg kunne presentera eit fint resultat for første tertial.

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm er ein soppsjukdom som kan råka mange dyreartar. Dei fleste dyreartane har sin eigen variant av sjukdommen, men det varierer kor alvorleg den slår ut.

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm er ein soppsjukdom som kan råka mange dyreartar. Dei fleste dyreartane har sin eigen variant av sjukdommen, men det varierer kor alvorleg den slår ut.

Noko å tenka på etter lemming

Noko å tenka på etter lemming

Dyrevelferd treng ikkje koste skjorta. Med enkle midlar og minimalt med tid, kan du gjere ein stor skilnad for lamma dine. Det har du att på tilveksten.

Nerd på gras

Nerd på gras

Når hordalandsbonden står i enga og treng råd, ringer dei Lise Austrheim i NLR. – Om dei ringer ein kveld eller ei helg, er det fordi dei er opprådd. Viss eg kan hjelpe, så gjer eg gjerne det, seier rådgivaren.

Fest for fellesskap

Fest for fellesskap

Dei kallar seg Bondeoptimistane og fredag samla dei 100 bønder til alt anna enn politikk og fag i Eiken.

Diamanten og nykalveren

Diamanten og nykalveren

Gå ut i fjøset og se hvordan du kan gjøre for­­holdene super-de lux for den nykalva melkekua.

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

Agder: Vil ha økonomi til å avvikle

I Agder er mjølkebøndene forsiktig optimistar med tanke på omlegging til lausdrift. Men mange tør ikkje investere meir enn at dei har høve til å legge ned. – Urovekkande, seier Jonny Fjukstad i Tine.

Open gard – Jenny style

Open gard – Jenny style

Barnefamiliane strøymde til Hattaland i Klepp, då Jenny Kleppe inviterte til kuslepp og open gard. – Det må ei Jenny til for å få til dette, seier Karin Fuglestad i Nortura.

Fryktar for sjølvforsyninga

Fryktar for sjølvforsyninga

Anders Schanche Rettedal fryktar sterkare utfasing av ammekuprodusentar i kjølvatnet av årets jordbruksavtale. Husdyrtilskotet enda 100 millionar under bøndene sitt krav, medan faglaga godkjende staten sitt tilbod på husdyrtilskotet.

Endeleg bonde

Endeleg bonde

Jenny Kleppe er endeleg bonde. Det er ingenting anna ho vil. Men då ho fekk alt ansvaret i hendene, vart det overveldande. – Eg har ledd og grått om kvarandre. Men aldri angra, seier ho.

Bondevennen 12
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!