Eit skjebneoppgjer

Eit skjebneoppgjer

Alvoret var ikkje til å misforstå då leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, saman med Norges Bonde- og småbrukarlag, la fram kravet til årets jordbruksforhandlingar i førre veke.

– Gjeld ikkje berre mjølkefjøs

– Gjeld ikkje berre mjølkefjøs

– Ikkje gløym at kravet om lausdrift frå 2034 også gjeld for ammekuprodusentar med dyra sine på bås, seier Ivar J. Ognøy.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Ein pangstart for kalven

Ein pangstart for kalven

Den innsatsen du brukar på å gi kalven ein god start, får du att i høgare mjølkeyting i første og andre laktasjon.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
For dyrt med biogass?

For dyrt med biogass?

Kan kollektiv handlekraft berga rogalandslandbruket mot konsekvensane av ny og strengare gjødselvareforskrift?

Liten kvote og høg mjølkepris

Liten kvote og høg mjølkepris

– At me er små betyr ikkje at me ikkje har moglegheiter. Finn ut kva potensial du har på bruket, og bli motivert av dei som får det til, seier Erik Kvinge.

Kraftfôrprisen hindrar øko-satsing

Kraftfôrprisen hindrar øko-satsing

Rogaland kjem desidert dårlegast ut i statistikken over økologisk jordbruksareal. – Det er veldig synd viss me ikkje klarer tilfredsstilla den norske forbrukaren sjølve, seier øko-bonde Kolbjørn Anda.

Høgt spel

Høgt spel

Noreg og Storbritannia er i innspurten i forhandlingane om ein ny handelsavtale. Partane held korta tett til brystet, men på bordet ligg norsk fisk og truleg britisk sau.

Utvider fjøset etter berre tre år

Utvider fjøset etter berre tre år

Same året som Maiken og Andreas Aarsvold tok over garden, bygde dei ammekufjøs og starta opp med limousin. No er dei i gang med å nærast dobla produksjonen med ei utviding av fjøset.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Hjortebestanden må ned

Hjortebestanden må ned

Magne Norddal tapar 25 prosent av grasavlinga til hjorten. Ein kostnad på 831 kroner per dekar. I tillegg kjem kostnadar med hyppigare attlegg, gjerding og drift av meir areal. – Vi treng ein nasjonal plan for kor vi vil med hjorteviltet, seier mjølkebonden.

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.

Bom stopp for eksplosjonsfarleg gjødsel

Bom stopp for eksplosjonsfarleg gjødsel

Dei tre gjødselvareleverandørane i Rogaland har valt å slutta å importera og selja gjødsel der meir enn 28 prosent av nitrogenet er ammoniumnitrat.

Hekta på høy

Hekta på høy

Hardangerbonden Vegard Hjelmeland produserer årleg 150 tonn grønt og velluktande høy. Vegard meiner det er plass til fleire høyprodusentar. Også på Vestlandet.

Til det beste for Tine

Til det beste for Tine

Årsmøtet i Tine valde å kaste dei tilsette ut av rådet og komande årsmøter. Det skjedde ikkje utan motstand, både frå dei tilsette og frå fleire av eigarane.

Fortvilar over snylting på plastreturordninga

Fortvilar over snylting på plastreturordninga

Det er ikkje sikkert at miljøgebyret på rundballeplasten er betalt, sjølv om det kan sjå slik ut på fakturaen. – Dette er bedrageri, seier KSL-revisor Martin Haarr.

For dyrt med biogass?

Kan kollektiv handlekraft berga rogalandslandbruket mot konsekvensane av ny og strengare gjødselvareforskrift?

Store smådriftsfordelar

Sommarmjølk og jerseykyr gjer stort utslag på mjølkeprisen. Samstundes håper Erik Kvinge at god dyrevelferd og stabil fôring skal betale seg i fleire laktasjonar – og sal av livdyr. – Det er store smådriftsfordelar på små bruk, seier han, og oppmodar bønder på mindre bruk om å vurdere korleis dei best mogleg kan tilpasse drifta.

Hjortebestanden må ned

Magne Norddal tapar 25 prosent av grasavlinga til hjorten. Ein kostnad på 831 kroner per dekar. I tillegg kjem kostnadar med hyppigare attlegg, gjerding og drift av meir areal. – Vi treng ein nasjonal plan for kor vi vil med hjorteviltet, seier mjølkebonden.

Eit skjebneoppgjer

Alvoret var ikkje til å misforstå då leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, saman med Norges Bonde- og småbrukarlag, la fram kravet til årets jordbruksforhandlingar i førre veke.

Høgt spel

Noreg og Storbritannia er i innspurten i forhandlingane om ein ny handelsavtale. Partane held korta tett til brystet, men på bordet ligg norsk fisk og truleg britisk sau.

Eit naudsynt opprør

Når eit opprør no feiar over landet, meiner Bondevennen at det bør tolkast som eit sunnheitsteikn. For stoda er langt frå heilsvart. Her er framleis stor vilje til satsing, til å produsera mat – om berre vilkåra blir mykje betre.

På høg tid med gjødsel-avklaring

Dato for ny gjødselvareføreskrift er ennå i det blå, men uroa over kva konsekvensar den kan få ligg som ein skugge over husdyrnæringa på n’te året.

Éin sjanse til

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønskjer omkamp om lausdriftskravet. Kravet bør berre gjelda nybygg, meiner dei, og det må ta den tida det treng å legga om. NBS vil auka lønsemda for mindre bruk og sikra investeringsmidlar slik at dei kan investera, utan å måtta utvida produksjonen.

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Plutselig er det beitesesong. Våryre storfe skal på grønt gras – og gjerne hilse på naboen sine dyr. Legg en plan for hvordan du kan unngå å få ringorm med deg inn fra beite til høsten.

Den store leverikten

Leverikte kan vere ei plage for fe og folk. Her får du nyttige råd om korleis du tar tak i problemet.

Årshjulet – Lamminga

Lamminga er høydepunktet for de fleste saueprodusenter. Innsatsen disse dagene og ukene om våren er grunnlaget for fine lam og gode resultat om høsten.

Aurhelle som sperrelag

Aurhelle i jord er tette lag som skuldast nedvasking og samankitting av løyste sambindingar. Aurhelle reduserer infiltrasjonen av sigevatn, og kan føra til dårleg drenering sjølv på grovkorna jord. Kalking og høgare pH nedover i jordprofilet kan seinka utvikling av aurhelle.

Årshjulet: Inn for lamming

De siste seks til åtte ukene før lamming er det spesielt viktig med riktig fôring og lavt stressnivå for å forberede søya til lamming.

Bondevennen 16

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 7. mai.

Kommende hendelser

lør 15
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Eit skjebneoppgjer

Eit skjebneoppgjer

Alvoret var ikkje til å misforstå då leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, saman med Norges Bonde- og småbrukarlag, la fram kravet til årets jordbruksforhandlingar i førre veke.

– Gjeld ikkje berre mjølkefjøs

– Gjeld ikkje berre mjølkefjøs

– Ikkje gløym at kravet om lausdrift frå 2034 også gjeld for ammekuprodusentar med dyra sine på bås, seier Ivar J. Ognøy.

For dyrt med biogass?

For dyrt med biogass?

Kan kollektiv handlekraft berga rogalandslandbruket mot konsekvensane av ny og strengare gjødselvareforskrift?

Store smådriftsfordelar

Store smådriftsfordelar

Sommarmjølk og jerseykyr gjer stort utslag på mjølkeprisen. Samstundes håper Erik Kvinge at god dyrevelferd og stabil fôring skal betale seg i fleire laktasjonar – og sal av livdyr. – Det er store smådriftsfordelar på små bruk, seier han, og oppmodar bønder på mindre bruk om å vurdere korleis dei best mogleg kan tilpasse drifta.

Liten kvote og høg mjølkepris

Liten kvote og høg mjølkepris

– At me er små betyr ikkje at me ikkje har moglegheiter. Finn ut kva potensial du har på bruket, og bli motivert av dei som får det til, seier Erik Kvinge.

Kraftfôrprisen hindrar øko-satsing

Kraftfôrprisen hindrar øko-satsing

Rogaland kjem desidert dårlegast ut i statistikken over økologisk jordbruksareal. – Det er veldig synd viss me ikkje klarer tilfredsstilla den norske forbrukaren sjølve, seier øko-bonde Kolbjørn Anda.

Høgt spel

Høgt spel

Noreg og Storbritannia er i innspurten i forhandlingane om ein ny handelsavtale. Partane held korta tett til brystet, men på bordet ligg norsk fisk og truleg britisk sau.

Utvider fjøset etter berre tre år

Utvider fjøset etter berre tre år

Same året som Maiken og Andreas Aarsvold tok over garden, bygde dei ammekufjøs og starta opp med limousin. No er dei i gang med å nærast dobla produksjonen med ei utviding av fjøset.

Hjortebestanden må ned

Hjortebestanden må ned

Magne Norddal tapar 25 prosent av grasavlinga til hjorten. Ein kostnad på 831 kroner per dekar. I tillegg kjem kostnadar med hyppigare attlegg, gjerding og drift av meir areal. – Vi treng ein nasjonal plan for kor vi vil med hjorteviltet, seier mjølkebonden.

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.

Bom stopp for eksplosjonsfarleg gjødsel

Bom stopp for eksplosjonsfarleg gjødsel

Dei tre gjødselvareleverandørane i Rogaland har valt å slutta å importera og selja gjødsel der meir enn 28 prosent av nitrogenet er ammoniumnitrat.

Hekta på høy

Hekta på høy

Hardangerbonden Vegard Hjelmeland produserer årleg 150 tonn grønt og velluktande høy. Vegard meiner det er plass til fleire høyprodusentar. Også på Vestlandet.

Til det beste for Tine

Til det beste for Tine

Årsmøtet i Tine valde å kaste dei tilsette ut av rådet og komande årsmøter. Det skjedde ikkje utan motstand, både frå dei tilsette og frå fleire av eigarane.

Fortvilar over snylting på plastreturordninga

Fortvilar over snylting på plastreturordninga

Det er ikkje sikkert at miljøgebyret på rundballeplasten er betalt, sjølv om det kan sjå slik ut på fakturaen. – Dette er bedrageri, seier KSL-revisor Martin Haarr.

Eit naudsynt opprør

Eit naudsynt opprør

Når eit opprør no feiar over landet, meiner Bondevennen at det bør tolkast som eit sunnheitsteikn. For stoda er langt frå heilsvart. Her er framleis stor vilje til satsing, til å produsera mat – om berre vilkåra blir mykje betre.

Bondeopprør mobiliserer grasrota

Bondeopprør mobiliserer grasrota

Talgrunnlaget for jordbruksoppgjeret må endrast, meiner bøndene bak #Bondeopprør21. Tusenvis har slutta seg til initiativet.

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Plutselig er det beitesesong. Våryre storfe skal på grønt gras – og gjerne hilse på naboen sine dyr. Legg en plan for hvordan du kan unngå å få ringorm med deg inn fra beite til høsten.

Bondevennen 16

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 7. mai.

Kommende hendelser

lør 15