Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Forundra over budsjettforslaget

Forundra over budsjettforslaget

Lars Petter Bartnes er skuffa over manglande klimamidlar frå regjeringa. – Det hastar å redusere utslepp, seier han.

Har pilene snudd?

Har pilene snudd?

Frå eitt av rekneskapskontora på Jæren blir det meldt om at bøndene som kjem og leverer bilag, har blitt ørlite lettare til beins. Pipa har fått ein betre lyd. Folk byrjar å tru på ein farbar veg framover.

På leit etter gode lauvtre

På leit etter gode lauvtre

Vestlandsskogen har verdiar som aldri når fram til marknaden. På tide å sjå lauvtrea som meir enn vedskog, meiner handtverksentusiastar. Og kanskje trengst det ein tre-børs?

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Vil gå rett på

Vil gå rett på

– Eg skal gå rett på, lover Arthur Salte. Onsdag i førre veke vart Kleppe-bonden valt inn i styret i Norges Bondelag, førebels for eitt år.

Styr produksjonen med ein god avlsplan

Styr produksjonen med ein god avlsplan

Med ein god avlsplan kan du i større grad enn nokon gong skreddarsy eit produksjonsopplegg for mjølkeproduksjonen og auke innteninga på garden.

Fleire ville hatt meir att med driftsreduksjon

Fleire ville hatt meir att med driftsreduksjon

Bønder som produserer mjølk på leigejord til 600 og leiger kvote til 1,50 ville hatt meir att ved å redusera omfanget på drifta, meiner rekneskapsførar Per Herikstad.

Stor smak av liten sau

Stor smak av liten sau

Tjue år med tolmod og målretta avl har resultert i det som kan hende er verdas minste sau. Men om den spesielle sauen til Astrid og Knut Landsnes er liten av vekst, er den stor på smak.

Hjorten er ute av kontroll

Hjorten er ute av kontroll

​– Bonden kan ikkje bere kostnaden for hjort som beitar på privat jordbruksareal, meiner Hogne Straume.

Bondelaget må gira opp

Bondelaget må gira opp

Etter årsmøte i Noregs Bondelag i førre veke er kjensla av at mykje står på spel ikkje til å koma ifrå.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Tilgi dem ikke

Tilgi dem ikke

Norges Bondelags nye næringspolitiske program kan lure deg til å tro at det jobbes for endringer i det norske landbruket. Men under overflaten er oppskriften velkjent: mer av det samme gamle, og en rak vei rett mot stupet.

Treng meir økomjølk

Treng meir økomjølk

Rørosmeieriet har auka omsettinga kvart år dei siste ti åra. No fryktar meieristyrar Trond Vilhelm Lund at det om få år blir mangel på økologisk mjølk til industrien. – Det vil auke importen, seier Lund.

Dyse-demo i mørket

Dyse-demo i mørket

Med dei rette dysene kan du redusera avstandskravet med opp til 90 prosent. – Då får du nytta arealet ditt mykje betre. Ei dyse kostar om lag 130 kroner. Det tener du fort inn att, seier Arne Vagle i NLR.

Får betre gjødselkonsistens med bakteriar

Får betre gjødselkonsistens med bakteriar

Tjukk skorpe og høgt tørrstoffinnhald i husdyrgjødsla har ført til at Atle Tjåland ein gong i månaden året rundt heller ein gitt mengde bakteriekultur ned i gjødsellageret.

Eplepitlar i 80 år

Eplepitlar i 80 år

Seks år gamal vart Torstein Haustveit sett i arbeid heime i eplehagane. 80 år seinare står han her framleis og pitlar eple.

Stor smak av liten sau

Tjue år med tolmod og målretta avl har resultert i det som kan hende er verdas minste sau. Men om den spesielle sauen til Astrid og Knut Landsnes er liten av vekst, er den stor på smak.

Treng meir økomjølk

Rørosmeieriet har auka omsettinga kvart år dei siste ti åra. No fryktar meieristyrar Trond Vilhelm Lund at det om få år blir mangel på økologisk mjølk til industrien. – Det vil auke importen, seier Lund.

Har pilene snudd?

Frå eitt av rekneskapskontora på Jæren blir det meldt om at bøndene som kjem og leverer bilag, har blitt ørlite lettare til beins. Pipa har fått ein betre lyd. Folk byrjar å tru på ein farbar veg framover.

Bondelaget må gira opp

Etter årsmøte i Noregs Bondelag i førre veke er kjensla av at mykje står på spel ikkje til å koma ifrå.

Pelsdyrbøndene må få avklaring

Ingen veg tilbake og usikker veg fram. Det er den fortvilte statusen for familiane til snautt 200 pelsdyrbønder over eit år etter at Stortinget vedtok å leggja ned næringa deira.

Kvotesystem ute av kurs

Det nærmar seg 1. oktober og frist for å melde inn endringar i kvoteforhold. Med dette, og med Bondelaget sitt årsmøte same dag, er det igjen duka for debatt om bra og mindre gode sider ved kvoteordninga.

Bruk presenning ved transport av korn

Sjøl om Rogaland og Agder ikke er av de største kornområdene i landet, gjelder bestemmelsene i «Forskrift om floghavre» fullt og helt også her.

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Beitet gir lite næring om høsten. Dyr som er for lenge ute, uten god tilleggsfôring, taper tilvekst. Avslutning på beitesesongen, avvenning og innsett må planlegges tidlig.

Profilering og omgraving

På Vestlandet blir det stadig meir nedbør. Dei alternative dreneringsmåtane som vart vist fram på markdagen i Fjaler har dermed stor aktualitet.

Bondevennen 32

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 23. oktober.

Kommende hendelser

tir 20
ons 21
tor 22
lør 24
lør 24
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Forundra over budsjettforslaget

Forundra over budsjettforslaget

Lars Petter Bartnes er skuffa over manglande klimamidlar frå regjeringa. – Det hastar å redusere utslepp, seier han.

Har pilene snudd?

Har pilene snudd?

Frå eitt av rekneskapskontora på Jæren blir det meldt om at bøndene som kjem og leverer bilag, har blitt ørlite lettare til beins. Pipa har fått ein betre lyd. Folk byrjar å tru på ein farbar veg framover.

På leit etter gode lauvtre

På leit etter gode lauvtre

Vestlandsskogen har verdiar som aldri når fram til marknaden. På tide å sjå lauvtrea som meir enn vedskog, meiner handtverksentusiastar. Og kanskje trengst det ein tre-børs?

Vil gå rett på

Vil gå rett på

– Eg skal gå rett på, lover Arthur Salte. Onsdag i førre veke vart Kleppe-bonden valt inn i styret i Norges Bondelag, førebels for eitt år.

Styr produksjonen med ein god avlsplan

Styr produksjonen med ein god avlsplan

Med ein god avlsplan kan du i større grad enn nokon gong skreddarsy eit produksjonsopplegg for mjølkeproduksjonen og auke innteninga på garden.

Fleire ville hatt meir att med driftsreduksjon

Fleire ville hatt meir att med driftsreduksjon

Bønder som produserer mjølk på leigejord til 600 og leiger kvote til 1,50 ville hatt meir att ved å redusera omfanget på drifta, meiner rekneskapsførar Per Herikstad.

Stor smak av liten sau

Stor smak av liten sau

Tjue år med tolmod og målretta avl har resultert i det som kan hende er verdas minste sau. Men om den spesielle sauen til Astrid og Knut Landsnes er liten av vekst, er den stor på smak.

Hjorten er ute av kontroll

Hjorten er ute av kontroll

​– Bonden kan ikkje bere kostnaden for hjort som beitar på privat jordbruksareal, meiner Hogne Straume.

Bondelaget må gira opp

Bondelaget må gira opp

Etter årsmøte i Noregs Bondelag i førre veke er kjensla av at mykje står på spel ikkje til å koma ifrå.

Tilgi dem ikke

Tilgi dem ikke

Norges Bondelags nye næringspolitiske program kan lure deg til å tro at det jobbes for endringer i det norske landbruket. Men under overflaten er oppskriften velkjent: mer av det samme gamle, og en rak vei rett mot stupet.

Dyse-demo i mørket

Dyse-demo i mørket

Med dei rette dysene kan du redusera avstandskravet med opp til 90 prosent. – Då får du nytta arealet ditt mykje betre. Ei dyse kostar om lag 130 kroner. Det tener du fort inn att, seier Arne Vagle i NLR.

Får betre gjødselkonsistens med bakteriar

Får betre gjødselkonsistens med bakteriar

Tjukk skorpe og høgt tørrstoffinnhald i husdyrgjødsla har ført til at Atle Tjåland ein gong i månaden året rundt heller ein gitt mengde bakteriekultur ned i gjødsellageret.

Eplepitlar i 80 år

Eplepitlar i 80 år

Seks år gamal vart Torstein Haustveit sett i arbeid heime i eplehagane. 80 år seinare står han her framleis og pitlar eple.

Treng førehandspåmelding i år

Treng førehandspåmelding i år

Koronasituasjonen gjer at du i år må melda deg på før du reiser på medlemsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Treng førehandspåmelding i år

Treng førehandspåmelding i år

Koronasituasjonen gjer at du i år må melda deg på før du reiser på medlemsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Jordvern med måte

Jordvern med måte

– Ja, eg er for jordvern, men alt med måte, seier industri-gründer Ståle Kyllingstad.

Bondevennen 32

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 23. oktober.

Kommende hendelser

tir 20
ons 21
tor 22
lør 24
lør 24