Oppskrift for å oppdatere digital tilgang

Umetta marknad for lokal mat

Umetta marknad for lokal mat

Drøymer du om å starte ein ny produksjon eller næring på bruket, er det ingen grunn til å sitte på gjerdet. Kundane får nemleg ikkje nok av lokal mat og opplevingar.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Skal snu Tine-skuta

Skal snu Tine-skuta

Tine er ikkje i krise. Men det blir krise innan 2025, om ikkje selskapet gjer endringar no, seier styreleiar Marit Haugen.

Kvinnherad mot straumen

Kvinnherad mot straumen

Storstila nydyrking, og kamp om jord og gardar. – Det er grådig kjekt å jobba på landbrukskontoret i Kvinnherad! seier Tore Eik, som nesten ikkje trur det som skjer.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Kan skvisa meir ut av mjølka

Kan skvisa meir ut av mjølka

Pilene peikar nedover for økonomien i norsk mjølkeproduksjon. Alt er likevel ikkje heilsvart. Det er marginar å hente for dei som vil løfte økonomien på eigen gard eit hakk eller to kroner.

Kjempa om gull i klipping av ull

Kjempa om gull i klipping av ull

Førre helg stod i sauen sitt namn, med klippemaskinar som dura,føter som dansa, og ull som føyk. Bondevennen var med då Glenn Torland deltok i NM i saueklipping og ullhandtering for femte gong.

Vil rødliste matjorda

Vil rødliste matjorda

Ved å rødliste matjord får matjord et helt annet vern enn den har i dag – et vern som innebærer at den skal brukes – ikke fredes, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
REKO i vekst

REKO i vekst

Konseptet Reko-ring har vore aktivt i Norge i snautt to år. Veksten har vore formidabel.

Forsvaret kan rekvirera traktoren

Forsvaret kan rekvirera traktoren

Følg med på Altinn. I ein krigssituasjon kan forsvaret rekvirera traktoren din. Du kan til og med risikera å måtta stilla som sjåfør.

Heidra med Mikkelprisen

Heidra med Mikkelprisen

Pelsdyrbøndene Unni J. Skadsem og Bertran Trane Skadsem vart hylla av sine eigne på Riksutstillinga på Hamar med næringa sin eigen høgt hengande ærespris, Mikkelprisen.

Vil utvida jordvern-omgrepet

Vil utvida jordvern-omgrepet

Jordvern bør handla om meir enn dekar. Også molda si evne til å halda på karbon, vatn og artsmangfald bør med i rekneskapen, meiner Arne Bardalen, spesialrådgjevar ved Nibio.

Vegvala

Vegvala

Ingen kan klandra mjølkebonden om han i desse dagar kjenner sterk uro over utviklinga i Tine.

Umetta marknad for lokal mat

Drøymer du om å starte ein ny produksjon eller næring på bruket, er det ingen grunn til å sitte på gjerdet. Kundane får nemleg ikkje nok av lokal mat og opplevingar.

Skal snu Tine-skuta

Tine er ikkje i krise. Men det blir krise innan 2025, om ikkje selskapet gjer endringar no, seier styreleiar Marit Haugen.

Kvinnherad mot straumen

Storstila nydyrking, og kamp om jord og gardar. – Det er grådig kjekt å jobba på landbrukskontoret i Kvinnherad! seier Tore Eik, som nesten ikkje trur det som skjer.

Kan skvisa meir ut av mjølka

Pilene peikar nedover for økonomien i norsk mjølkeproduksjon. Alt er likevel ikkje heilsvart. Det er marginar å hente for dei som vil løfte økonomien på eigen gard eit hakk eller to kroner.

Kjempa om gull i klipping av ull

Førre helg stod i sauen sitt namn, med klippemaskinar som dura,føter som dansa, og ull som føyk. Bondevennen var med då Glenn Torland deltok i NM i saueklipping og ullhandtering for femte gong.

Vegvala

Ingen kan klandra mjølkebonden om han i desse dagar kjenner sterk uro over utviklinga i Tine.

Konsekvensar for FKRA

Alt no ser me teikn til korleis nedskaleringa i mjølkeproduksjonen skapar ringverknadar også utanfor meierisektoren.

Ei vinnaroppskrift

Valet er over, folket har talt. Regjeringspartia, og dei såkalla styringspartia Arbeiderpartiet og Høgre, fekk seg ein kraftig smekk.

Bismaken

Flammane i Amazonas blottstiller kor avleggs det globale handelssystemet vårt er.

Kan du nok om dyrehelse?

Fra nyttår gjelder kunnskapskravet i «Dyrehelseforskriften». Alle husdyrprodusenter skal dokumentere kunnskap om smitte, smittevern og forebygging.

Se opp for spolorm!

Leveranmerkninger i USR gir en indikasjon på hvor stort smittepress av spolorm det er i besetningen. Smittepresset kan reduseres med forebyggende tiltak og bevisst behandling.

Bondevennen 31

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 18. oktober

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Umetta marknad for lokal mat

Umetta marknad for lokal mat

Drøymer du om å starte ein ny produksjon eller næring på bruket, er det ingen grunn til å sitte på gjerdet. Kundane får nemleg ikkje nok av lokal mat og opplevingar.

Skal snu Tine-skuta

Skal snu Tine-skuta

Tine er ikkje i krise. Men det blir krise innan 2025, om ikkje selskapet gjer endringar no, seier styreleiar Marit Haugen.

Kvinnherad mot straumen

Kvinnherad mot straumen

Storstila nydyrking, og kamp om jord og gardar. – Det er grådig kjekt å jobba på landbrukskontoret i Kvinnherad! seier Tore Eik, som nesten ikkje trur det som skjer.

Kan skvisa meir ut av mjølka

Kan skvisa meir ut av mjølka

Pilene peikar nedover for økonomien i norsk mjølkeproduksjon. Alt er likevel ikkje heilsvart. Det er marginar å hente for dei som vil løfte økonomien på eigen gard eit hakk eller to kroner.

Kjempa om gull i klipping av ull

Kjempa om gull i klipping av ull

Førre helg stod i sauen sitt namn, med klippemaskinar som dura,føter som dansa, og ull som føyk. Bondevennen var med då Glenn Torland deltok i NM i saueklipping og ullhandtering for femte gong.

Vil rødliste matjorda

Vil rødliste matjorda

Ved å rødliste matjord får matjord et helt annet vern enn den har i dag – et vern som innebærer at den skal brukes – ikke fredes, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

REKO i vekst

REKO i vekst

Konseptet Reko-ring har vore aktivt i Norge i snautt to år. Veksten har vore formidabel.

Forsvaret kan rekvirera traktoren

Forsvaret kan rekvirera traktoren

Følg med på Altinn. I ein krigssituasjon kan forsvaret rekvirera traktoren din. Du kan til og med risikera å måtta stilla som sjåfør.

Heidra med Mikkelprisen

Heidra med Mikkelprisen

Pelsdyrbøndene Unni J. Skadsem og Bertran Trane Skadsem vart hylla av sine eigne på Riksutstillinga på Hamar med næringa sin eigen høgt hengande ærespris, Mikkelprisen.

Vil utvida jordvern-omgrepet

Vil utvida jordvern-omgrepet

Jordvern bør handla om meir enn dekar. Også molda si evne til å halda på karbon, vatn og artsmangfald bør med i rekneskapen, meiner Arne Bardalen, spesialrådgjevar ved Nibio.

Vegvala

Vegvala

Ingen kan klandra mjølkebonden om han i desse dagar kjenner sterk uro over utviklinga i Tine.

Krev full kompensasjon

Krev full kompensasjon

Senterpartiet har sendt forslag til Stortinget om full kompensasjon til pelsdyrbøndene. – Det står om den økonomiske framtida til dei som blir råka av avviklingsvedtaket, seier Geir Pollestad.

Målet er det perfekte eplet

Målet er det perfekte eplet

I bakkar så bratte at «feiaren neppe har lov å gå der», haustar Kari Lutro 45 tonn epler, 7-8 tonn plommer og ein heil del pærer. Dei 13.000 frukttrea gjev rikeleg med arbeid heile året

Bondevennen 31

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 18. oktober