Kina satsar på NRF

Norsk Rødt Fe skaper begeistring i Kina. Heile 100.000 sæddosar er eksportert til landet sidan november i fjor då den kinesiske marknaden vart opna for godkjenning av NRF.

Gartneri med noko ekstra

Katrine Hesnes Jarnes og Frode Jarnes utnyttar spelerommet på eigen gard. Resultatet er eit stort utval grønsaker i eigen gardsbutikk, og eit kjøkken med meny som endrar seg i takt med vekstsesongen.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Musikalsk meiningsytrar

– Me må forstå kvifor me skal produsere mat her til lands og kvifor me ikkje kan basere oss på import, seier Aslak Snarteland.

Vil snakke om mental helse

– Unge i dag er flinkere enn før til å snakke om det som er vanskelig, mener styrelederen i NBU. Hun håper det også gjelder unge bønder.

Mentalt tollvern – igjen

Gilde relanserte nyleg kjøttdeigpakken sin med ein utvitydig bodskap i store, raude bokstavar. «Alltid norsk kjøttdeig».

Gratis prøveblad
Verv ein venn

Opna eit verkeleg lite fjøs

Det er mykje snakk om små fjøs om dagen, men kva er eigentleg smått? – Me har vist at det går an, seier Ståle Hustoft.

Stinn brakke og premiedryss

Presentasjon av elitoksane, tildeling av avlsdiplom, og premiering av høgtytande kyr. Det var stinn brakke og god stemning på Geno-loftet under ope avlsmøte onsdag i førre veke.

Dyrkar gras utan glyfosat

Ei eventuell utfasing av verdas mest brukte plantevernmiddel, glyfosat, vippar ikkje Kolbjørn Anda av pinnen. Bonden har greidd seg utan sprøytemiddel i 20 år.

Framtida sikra under glas på Særheim

Etter lang planlegging og med ei ekstraløyving frå regjeringa på over 18 millionar kunne dørene til det nye veksthuset på NIBIO Særheim endeleg opna.

Vil lytta og læra

Bård Hoksrud fekk gjødselvareføreskrifta og pelsdyrsaka rett i fanget over natta. Den nye Landbruks- og matministeren vil ha tollvern og landbruk i heile landet, og lovar å lytta og læra.

Har takhøgd for ulike meiningar

Bonden si oppleving av eigarstyring har blitt endra i Nortura, vedgår konsernsjef Arne Kristian Kolberg. Noridane AS saka er likevel prov på at det nyttar å engasjere seg, meiner han.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Lever av eple

Jane og Geir Henning Spilde er både råvareprodusentar, foredlingsbedrift, grossist og distribusjonsledd for eigne eple. – Me legg ikkje verdiskapinga i andre sine hender, seier Geir Henning.

Alvor i svinenæringa

Kattepina i norsk svineproduksjon ser ikkje ut til å gå over med det første.

Kritikk=bjørneteneste

Å boikotta Sørlandschips for at dei lagar chips av danske poteter, råkar til sjuande og sist den norske bonden, seier Tommy Christiansen.

Stikk nasen i jorda di

– Dyrka areal er ein knapp ressurs, men me har ein stor unytta kapasitet i jordvolumet, seier Reidun Pommeresche, forskar ved NORSØK.

Geita, ein godt bevart løyndom

Geitebøndene produserer kjøt og mjølk i verdsklasse. Det skapar forventningar til industrien. – Vi ventar, men det skjer lite, seier Eva Fjørstad.

Kina satsar på NRF

Norsk Rødt Fe skaper begeistring i Kina. Heile 100.000 sæddosar er eksportert til landet sidan november i fjor då den kinesiske marknaden vart opna for godkjenning av NRF.

Opna eit verkeleg lite fjøs

Det er mykje snakk om små fjøs om dagen, men kva er eigentleg smått? – Me har vist at det går an, seier Ståle Hustoft.

Stinn brakke og premiedryss

Presentasjon av elitoksane, tildeling av avlsdiplom, og premiering av høgtytande kyr. Det var stinn brakke og god stemning på Geno-loftet under ope avlsmøte onsdag i førre veke.

Dyrkar gras utan glyfosat

Ei eventuell utfasing av verdas mest brukte plantevernmiddel, glyfosat, vippar ikkje Kolbjørn Anda av pinnen. Bonden har greidd seg utan sprøytemiddel i 20 år.

Framtida sikra under glas på Særheim

Etter lang planlegging og med ei ekstraløyving frå regjeringa på over 18 millionar kunne dørene til det nye veksthuset på NIBIO Særheim endeleg opna.

Vil lytta og læra

Bård Hoksrud fekk gjødselvareføreskrifta og pelsdyrsaka rett i fanget over natta. Den nye Landbruks- og matministeren vil ha tollvern og landbruk i heile landet, og lovar å lytta og læra.

Mentalt tollvern – igjen

Gilde relanserte nyleg kjøttdeigpakken sin med ein utvitydig bodskap i store, raude bokstavar. «Alltid norsk kjøttdeig».

Makt og avmakt i samvirka

Det er ikkje mindre enn ei kraftsalve mot utviklinga i samvirka som Ola-Jørn Tilrem, bonde i Brønnøy, kjem med i Moldrok-spalta vår denne veka.

Landbruket i skuggen av utviklinga

Dyrevernalliansen, Noah og Anima. Tre små og unge organisasjonar som stadig evnar å vippa det etablerte landbruket av pinnen. Kva skjer?

Gjer klar for ny statsråd

Først kom Sylvi Listhaug og bles av tilskot- og kvotetak. Så kom den durkdrivne Jon Georg Dale og konsoliderte partifellen si line: Volum. Færre bønder. Større bruk. Kritikken frå bondeorganisasjonane roa seg.

Grenser for vekst

Lammesesongen har så langt tildelt småfebøndene to nasestyvarar.

Har du nok marginar på rett side?

Usikra arbeid i lange stigar, frontlastar som arbeidsplattform, handtere store oksar åleine, arbeide i siloen utan vifte på, vinkelslipar utan augevern. Har du marginar å gå på?

Vellykket modell

Etter den tørre sommeren ser vi – igjen – at den norske jordbruksmodellen fungerer bedre enn alle kjente alternativ.

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

[sg_popup id=3]

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Kina satsar på NRF

Norsk Rødt Fe skaper begeistring i Kina. Heile 100.000 sæddosar er eksportert til landet sidan november i fjor då den kinesiske marknaden vart opna for godkjenning av NRF.

Gartneri med noko ekstra

Katrine Hesnes Jarnes og Frode Jarnes utnyttar spelerommet på eigen gard. Resultatet er eit stort utval grønsaker i eigen gardsbutikk, og eit kjøkken med meny som endrar seg i takt med vekstsesongen.

Musikalsk meiningsytrar

– Me må forstå kvifor me skal produsere mat her til lands og kvifor me ikkje kan basere oss på import, seier Aslak Snarteland.

Vil snakke om mental helse

– Unge i dag er flinkere enn før til å snakke om det som er vanskelig, mener styrelederen i NBU. Hun håper det også gjelder unge bønder.

Mentalt tollvern – igjen

Gilde relanserte nyleg kjøttdeigpakken sin med ein utvitydig bodskap i store, raude bokstavar. «Alltid norsk kjøttdeig».

Opna eit verkeleg lite fjøs

Det er mykje snakk om små fjøs om dagen, men kva er eigentleg smått? – Me har vist at det går an, seier Ståle Hustoft.

Stinn brakke og premiedryss

Presentasjon av elitoksane, tildeling av avlsdiplom, og premiering av høgtytande kyr. Det var stinn brakke og god stemning på Geno-loftet under ope avlsmøte onsdag i førre veke.

Dyrkar gras utan glyfosat

Ei eventuell utfasing av verdas mest brukte plantevernmiddel, glyfosat, vippar ikkje Kolbjørn Anda av pinnen. Bonden har greidd seg utan sprøytemiddel i 20 år.

Framtida sikra under glas på Særheim

Etter lang planlegging og med ei ekstraløyving frå regjeringa på over 18 millionar kunne dørene til det nye veksthuset på NIBIO Særheim endeleg opna.

Vil lytta og læra

Bård Hoksrud fekk gjødselvareføreskrifta og pelsdyrsaka rett i fanget over natta. Den nye Landbruks- og matministeren vil ha tollvern og landbruk i heile landet, og lovar å lytta og læra.

Har takhøgd for ulike meiningar

Bonden si oppleving av eigarstyring har blitt endra i Nortura, vedgår konsernsjef Arne Kristian Kolberg. Noridane AS saka er likevel prov på at det nyttar å engasjere seg, meiner han.

Lever av eple

Jane og Geir Henning Spilde er både råvareprodusentar, foredlingsbedrift, grossist og distribusjonsledd for eigne eple. – Me legg ikkje verdiskapinga i andre sine hender, seier Geir Henning.

Alvor i svinenæringa

Kattepina i norsk svineproduksjon ser ikkje ut til å gå over med det første.

Kritikk=bjørneteneste

Å boikotta Sørlandschips for at dei lagar chips av danske poteter, råkar til sjuande og sist den norske bonden, seier Tommy Christiansen.

Stikk nasen i jorda di

– Dyrka areal er ein knapp ressurs, men me har ein stor unytta kapasitet i jordvolumet, seier Reidun Pommeresche, forskar ved NORSØK.

Geita, ein godt bevart løyndom

Geitebøndene produserer kjøt og mjølk i verdsklasse. Det skapar forventningar til industrien. – Vi ventar, men det skjer lite, seier Eva Fjørstad.

Sparer tid med slangespreiing

Emil Herredsvela har mange jern i elden og må vera effektiv. Det er berre ein av mange grunnar til at han brukar slangespreiar til gjødslinga.

2018-tørken sett frå verdsrommet

Verknaden av «den tørraste sommaren i manns minne» er tydelege på desse bileta, som Bondevennen har fått tilgang til frå NIBIO.

Store konsekvensar ved glyfosatforbod

Framtida for glyfosat er i det blå. Redusert kornavling, hyppigare pløying og auka jorderosjon kan bli konsekvensen av eit forbod, i følgje ein ny NIBIO-rapport.