Oppskrift for å oppdatere digital tilgang

Me kan skvisa meir or graset

Me kan skvisa meir or graset

Den glimrande vekstsesongen 2019 har prova at grasdyrkarane på Sør-Vestlandet kan omsetja protein- og energirikt plantemateriale til høgverdige produkt av mjølk og kjøt, med minimale kraftfôrmengder attåt. Denne glade bodskapen treng også forbrukarane å få.

Framtidstraktoren er rattløs og online

Framtidstraktoren er rattløs og online

På landbruksteknikkmessa Agritechnica, viste både John Deere og Massey Ferguson førerhytter hvor rattet var byttet ut med joystick. Teknologien er klar – spørsmålet er om kundene er modne.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Aldri i mål

Aldri i mål

Dyrevelferd, klima og trendar i evig endring – eit fullpakka program for Storfe 2019 spegla dagens utfordringar.

Koplar nye fjøs på gamle

Koplar nye fjøs på gamle

Førre helg valfarta sambygdingar og bønder frå fjern og nær til ope fjøs i Skjold i Vindafjord kommune. To gardar viste fram eigne løysingar med påbygg på eksisterande mjølkefjøs.

Ikkje ein rettsstat verdig

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Forskrifta ikkje haldbar

Forskrifta ikkje haldbar

Guri Wormdahl trur spørsmål om erstatning for pelsdyrbøndene kjem til å vera ei skikkeleg plage for regjeringspartia heilt fram til stortingsvalet.

Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

På flate Jæren løfter fire driftige damer og ein mjølkemann blikket. I nytt gardsysteri skal dei laga ostane som folk enno ikkje veit at dei saknar. Målet er meir verdiskaping på garden og å bidra til breidde i marknaden.

Thorkild treng meir mjølk

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Svinenæringa slit med å finna svara

Svinenæringa slit med å finna svara

Handlingslamming og apati, eller berre små skjær i sjøen før norske svineprodusentar kan fossa vidare på medgangsbølgjer? Gris i 19 leita etter svara som ingen har.

Sædleiaren

Sædleiaren

Gøran Christiansen har faste kundar som forsyner seg raust av utvalet i sædbutikken på Særheim. Ein kjapp kommentar og ein god latter kjem på kjøpet.

Vil ha fleire juletredyrkarar

Vil ha fleire juletredyrkarar

Lena Nergård sine tre er grøne og heilt naturlege. Juletredyrkaren har klokketru på at norske juletre vil vera ettertrakta vare også i framtida og vil gjerne ha fleire produsentar med på laget.

Ta vare på deg sjølv!

Ta vare på deg sjølv!

Er du av dei som tenkjer at når eg er bonde treng ikkje kroppen meir trening enn den eg får i arbeidet? At det går fint å arbeide heile dagen utan å ete? At det greier seg med fire – fem timar søvn per natt, og at pausar er oppskrytt?

Svinenæringa slit

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Vil ta forbrukaren i skule

Vil ta forbrukaren i skule

Skal effekten av «Matsjokket» vare, må forbrukarane forteljast kor genial sauen er, seier Håvard Helgeland, sauebonde og leiar i Rogaland sau og geit.

Framtidstraktoren er rattløs og online

På landbruksteknikkmessa Agritechnica, viste både John Deere og Massey Ferguson førerhytter hvor rattet var byttet ut med joystick. Teknologien er klar – spørsmålet er om kundene er modne.

Aldri i mål

Dyrevelferd, klima og trendar i evig endring – eit fullpakka program for Storfe 2019 spegla dagens utfordringar.

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.

Svinenæringa slit med å finna svara

Handlingslamming og apati, eller berre små skjær i sjøen før norske svineprodusentar kan fossa vidare på medgangsbølgjer? Gris i 19 leita etter svara som ingen har.

Sædleiaren

Gøran Christiansen har faste kundar som forsyner seg raust av utvalet i sædbutikken på Særheim. Ein kjapp kommentar og ein god latter kjem på kjøpet.

Ta vare på deg sjølv!

Er du av dei som tenkjer at når eg er bonde treng ikkje kroppen meir trening enn den eg får i arbeidet? At det går fint å arbeide heile dagen utan å ete? At det greier seg med fire – fem timar søvn per natt, og at pausar er oppskrytt?

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Ei viktig påminning

Det er berre eit drygt år sidan afrikansk svinepest vart stadfesta i Kina. Sidan har sjukdommen spreidd seg i heile landet og til fleire naboland.

Hugs bondevelferda

Når nordmenn blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, aukar også krava til husdyrproduksjonen.

Eit dårleg utgangspunkt

Landbruksminister Olaug Bollestad slapp katten or sekken då ho under Stortingets spørjetime onsdag i førre veke stadfesta at «det aldri har vore snakk omfull erstatning til pelsdyrbøndene.»

Mjølkevegen framover

Staten og Bondelaget har omsider lagt fram ein plan for korleis mjølkeproduksjonen skal kuttast med 100 millionar liter når eksportstøtta til Jarlsberg fell vekk.

Skulle berre…, men det kunne kosta livet!

Kjell Bjarte Vonen skulle berre reinske stein ut av gyllevogna. Han stod i tanken på vogna då han kjende at det svartna for augo. Brått fann han seg sjølv liggande på tvers i vogna med møk opp til halsen.

Bondevennen 39

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 13. desember

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Me kan skvisa meir or graset

Me kan skvisa meir or graset

Den glimrande vekstsesongen 2019 har prova at grasdyrkarane på Sør-Vestlandet kan omsetja protein- og energirikt plantemateriale til høgverdige produkt av mjølk og kjøt, med minimale kraftfôrmengder attåt. Denne glade bodskapen treng også forbrukarane å få.

Framtidstraktoren er rattløs og online

Framtidstraktoren er rattløs og online

På landbruksteknikkmessa Agritechnica, viste både John Deere og Massey Ferguson førerhytter hvor rattet var byttet ut med joystick. Teknologien er klar – spørsmålet er om kundene er modne.

Aldri i mål

Aldri i mål

Dyrevelferd, klima og trendar i evig endring – eit fullpakka program for Storfe 2019 spegla dagens utfordringar.

Koplar nye fjøs på gamle

Koplar nye fjøs på gamle

Førre helg valfarta sambygdingar og bønder frå fjern og nær til ope fjøs i Skjold i Vindafjord kommune. To gardar viste fram eigne løysingar med påbygg på eksisterande mjølkefjøs.

Ikkje ein rettsstat verdig

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Forskrifta ikkje haldbar

Forskrifta ikkje haldbar

Guri Wormdahl trur spørsmål om erstatning for pelsdyrbøndene kjem til å vera ei skikkeleg plage for regjeringspartia heilt fram til stortingsvalet.

Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

På flate Jæren løfter fire driftige damer og ein mjølkemann blikket. I nytt gardsysteri skal dei laga ostane som folk enno ikkje veit at dei saknar. Målet er meir verdiskaping på garden og å bidra til breidde i marknaden.

Thorkild treng meir mjølk

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.

Svinenæringa slit med å finna svara

Svinenæringa slit med å finna svara

Handlingslamming og apati, eller berre små skjær i sjøen før norske svineprodusentar kan fossa vidare på medgangsbølgjer? Gris i 19 leita etter svara som ingen har.

Sædleiaren

Sædleiaren

Gøran Christiansen har faste kundar som forsyner seg raust av utvalet i sædbutikken på Særheim. Ein kjapp kommentar og ein god latter kjem på kjøpet.

Vil ha fleire juletredyrkarar

Vil ha fleire juletredyrkarar

Lena Nergård sine tre er grøne og heilt naturlege. Juletredyrkaren har klokketru på at norske juletre vil vera ettertrakta vare også i framtida og vil gjerne ha fleire produsentar med på laget.

Ta vare på deg sjølv!

Ta vare på deg sjølv!

Er du av dei som tenkjer at når eg er bonde treng ikkje kroppen meir trening enn den eg får i arbeidet? At det går fint å arbeide heile dagen utan å ete? At det greier seg med fire – fem timar søvn per natt, og at pausar er oppskrytt?

Svinenæringa slit

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Vil ta forbrukaren i skule

Vil ta forbrukaren i skule

Skal effekten av «Matsjokket» vare, må forbrukarane forteljast kor genial sauen er, seier Håvard Helgeland, sauebonde og leiar i Rogaland sau og geit.

Betre bønder med mentor

Betre bønder med mentor

Litt tilfeldig vart Lillian og Steinar ein del av mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Eit år seinare takkar dei både mentor Kjetil og NLR for eit lærerikt år.

Høgare mjølkepris med kalving i mai

Høgare mjølkepris med kalving i mai

Ei lita endring i kalvingstidspunkt kan gi store endringar i mjølkeprisen. No kan du sjølv gå inn på Tine sine nettsider og leike deg med kalvingstidspunkt og mjølkepris med Tine Mjølkepriskalender.

Bondevennen 39

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 13. desember