Giftige, grøne nåler

Giftige, grøne nåler

Heldigvis er sauene laga slik at dei held seg unna giftige planter. Men i somme tilfelle kan det gå gale – svært gale.

Ikke frykt dagligvaren

Ikke frykt dagligvaren

Det er på tide å ta opp konkurransen mot dagligvaren. Ikke bare jobbe for dem.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Rogalands-fosfor i balanse

Rogalands-fosfor i balanse

Ny rapport viser at både avlingsnivå og opptak av fosfor i plantene er høgare enn tidlegare rekna med. – Fosforgjødslinga er i balanse, og fosfornivået i jorda i Rogaland er høgt, men stabilt, seier Helga Hellesø, prosjektleiar for rapporten.

Ni tiltak for mindre fosfor

Ni tiltak for mindre fosfor

Ni tiltak kan bidra til redusert tilførsel og betre utnytting av fosfor. – Lukkast Rogalandsjordbruket med desse tiltaka, kan truleg produksjonen oppretthaldast sjølv om gjødselkravet vert skjerpa, seier Helga Hellesø.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Fleire tre, takk

Fleire tre, takk

Eirik Linndal er ein av dei som syter for at den 200 år gamle tradisjonen med å ta inn og pynte juletre kan halda fram. Men han treng fleire kollegaar framover.

Tar ikkje attval

Tar ikkje attval

Leiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit tar ikkje attval.

Færre husdyrprodusentar – fleire grøntprodusentar

Færre husdyrprodusentar – fleire grøntprodusentar

Landbrukspartnarskapen i Rogaland bad bøndene svare på kva dei trur skjer på gardane deira i løpet av dei neste 15 åra. Færre bønder vil ha dyr på beite og i fjøs. Fleire vil satsa på grønsaker på friland og i tunnel.

Brøyt veg for mjølkebilen

Brøyt veg for mjølkebilen

Set opp snøstikkene langs gardsvegen og klipp greinene på trea langs vegen nå før vinteren kjem, oppmodar Tine-sjåfør Jone Birkeland.

Sveis kostnadssprekken

Sveis kostnadssprekken

Våronna er i gang. Hjulakslingen på gjødselvogna knekk under spreiing av andre lasset. Ringer du til forhandlar og impulskjøper ny vogn, eller brukar du ein dag på eigen verkstad eller ventar to dagar på at landbruksverkstaden gjer reparasjonsarbeidet for deg?

Ammeku for dummies

Ammeku for dummies

Ammeku er en krevende produksjon. Denne uka gjør podcasten deg litt klokere på den.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Ødemsjuke hos smågris

Ødemsjuke hos smågris

Får du påvist ødemsjuke, er det viktig å forebygge. Optimaliser fôringen, reduser stressnivå ved avvenning og vurder vaksinering.

Nyttig med eige nettverk

Nyttig med eige nettverk

Det kan høyrast ut som ei fallitterklæring at vi i 2022 må ha eigne konferansar for kvinner. Men to dagar på Geno sitt kurs i avl, berre for damer, forklarer kvifor.

Avlsplanlegging i ammetåka

Avlsplanlegging i ammetåka

Avlsstrategi, ammetåke og generasjonsskifte. Det er mykje ein vert kasta ut i når ein overtek ein gard.

Skjerpar avlsopplegget

Skjerpar avlsopplegget

Med langsiktig avlsplanlegging er det godt å ha nokon som held deg i øyrene, som til dømes avlsrådgivar Gro Knutsen.

Samlar Karalaget til klimainnsats

Samlar Karalaget til klimainnsats

– Skal landbruket nå sine klimamål utan å kutte i matproduksjonen, må me sjølve ta styringa, seier Ansgar Solheim. No mobiliserer han kameratgjengen til å ta i bruk Klimakalkulatoren.

Betalar for forsking som ikkje finn stad

Betalar for forsking som ikkje finn stad

Norske eggprodusentar har i fleire år betalt inn fleire millionar til forsking som ikkje har kome i gang. – Me blir loppa for pengar me ikkje får noko att for, seier eggprodusent Sigurd Høyland.

Rogalands-fosfor i balanse

Ny rapport viser at både avlingsnivå og opptak av fosfor i plantene er høgare enn tidlegare rekna med. – Fosforgjødslinga er i balanse, og fosfornivået i jorda i Rogaland er høgt, men stabilt, seier Helga Hellesø, prosjektleiar for rapporten.

Ni tiltak for mindre fosfor

Ni tiltak kan bidra til redusert tilførsel og betre utnytting av fosfor. – Lukkast Rogalandsjordbruket med desse tiltaka, kan truleg produksjonen oppretthaldast sjølv om gjødselkravet vert skjerpa, seier Helga Hellesø.

Færre husdyrprodusentar – fleire grøntprodusentar

Landbrukspartnarskapen i Rogaland bad bøndene svare på kva dei trur skjer på gardane deira i løpet av dei neste 15 åra. Færre bønder vil ha dyr på beite og i fjøs. Fleire vil satsa på grønsaker på friland og i tunnel.

Brøyt veg for mjølkebilen

Set opp snøstikkene langs gardsvegen og klipp greinene på trea langs vegen nå før vinteren kjem, oppmodar Tine-sjåfør Jone Birkeland.

Sveis kostnadssprekken

Våronna er i gang. Hjulakslingen på gjødselvogna knekk under spreiing av andre lasset. Ringer du til forhandlar og impulskjøper ny vogn, eller brukar du ein dag på eigen verkstad eller ventar to dagar på at landbruksverkstaden gjer reparasjonsarbeidet for deg?

Sju år

– Alt går etter planen. Som sine sovjetiske førebilete har Vladimir Putin servert same løgna sjølv lenge etter at det byrja å gå gale for russisk side i krigen mot Ukraina.

Livsviktige historier

Mennesket er ein enkel skapning. Sjølv etter nokre millionar års evolusjon og kulturell utvikling skal det ikkje meir til enn at nokon sklir på eit bananskal eller forskrevar seg mellom båtripa og bryggekanten før me ler høgt.

Ti tiltak som bergar husdyrproduksjonen?

Rogalandsjordbruket tvinnar ikkje tomlar i påvente av ny gjødselvareforskrift. No har fylkets arbeidsgruppe på saka levert sitt oppdaterte kunnskapsgrunnlag om fosforbalansen i jord og på gardsnivå.

Kva slags visjon?

Agrovisjon går av stabelen i Stavanger 4.-6. november. Bondevennen er messeavis. Til glede for eksisterande og nye lesarar har me fylt denne utgåva med masse messeaktuelt lesestoff.

Korn eller kunst

Kva er det med Rogaland? I sør, på Jæren, kappast dei om å få byggja ned matjorda.

Giftige, grøne nåler

Heldigvis er sauene laga slik at dei held seg unna giftige planter. Men i somme tilfelle kan det gå gale – svært gale.

Ødemsjuke hos smågris

Får du påvist ødemsjuke, er det viktig å forebygge. Optimaliser fôringen, reduser stressnivå ved avvenning og vurder vaksinering.

Førebu søya til paring og lamming

Skal søya bere fram livskraftige lam og vere ein god morsau, er det avgjerande at ho sjølv er i passe godt hold. Grunnlaget legg du no, fram mot paring.

Pære- og siderpraksis

Å jobba som veterinær byr på varierte kvardagar. Og somme gonger ganske så utradisjonelle handteringsmetodar.

Når maten rotnar i vomma

Kjenner du igjen kalven på biletet? Har du hatt slike tilfelle i di besetning, bør du lesa vidare.

Bondevennen 38

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 25. november.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Giftige, grøne nåler

Giftige, grøne nåler

Heldigvis er sauene laga slik at dei held seg unna giftige planter. Men i somme tilfelle kan det gå gale – svært gale.

Ikke frykt dagligvaren

Ikke frykt dagligvaren

Det er på tide å ta opp konkurransen mot dagligvaren. Ikke bare jobbe for dem.

Rogalands-fosfor i balanse

Rogalands-fosfor i balanse

Ny rapport viser at både avlingsnivå og opptak av fosfor i plantene er høgare enn tidlegare rekna med. – Fosforgjødslinga er i balanse, og fosfornivået i jorda i Rogaland er høgt, men stabilt, seier Helga Hellesø, prosjektleiar for rapporten.

Ni tiltak for mindre fosfor

Ni tiltak for mindre fosfor

Ni tiltak kan bidra til redusert tilførsel og betre utnytting av fosfor. – Lukkast Rogalandsjordbruket med desse tiltaka, kan truleg produksjonen oppretthaldast sjølv om gjødselkravet vert skjerpa, seier Helga Hellesø.

Fleire tre, takk

Fleire tre, takk

Eirik Linndal er ein av dei som syter for at den 200 år gamle tradisjonen med å ta inn og pynte juletre kan halda fram. Men han treng fleire kollegaar framover.

Tar ikkje attval

Tar ikkje attval

Leiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit tar ikkje attval.

Færre husdyrprodusentar – fleire grøntprodusentar

Færre husdyrprodusentar – fleire grøntprodusentar

Landbrukspartnarskapen i Rogaland bad bøndene svare på kva dei trur skjer på gardane deira i løpet av dei neste 15 åra. Færre bønder vil ha dyr på beite og i fjøs. Fleire vil satsa på grønsaker på friland og i tunnel.

Brøyt veg for mjølkebilen

Brøyt veg for mjølkebilen

Set opp snøstikkene langs gardsvegen og klipp greinene på trea langs vegen nå før vinteren kjem, oppmodar Tine-sjåfør Jone Birkeland.

Brøyt veg for mjølkebilen

Brøyt veg for mjølkebilen

Set opp snøstikkene langs gardsvegen og klipp greinene på trea langs vegen nå før vinteren kjem, oppmodar Tine-sjåfør Jone Birkeland.

Sveis kostnadssprekken

Sveis kostnadssprekken

Våronna er i gang. Hjulakslingen på gjødselvogna knekk under spreiing av andre lasset. Ringer du til forhandlar og impulskjøper ny vogn, eller brukar du ein dag på eigen verkstad eller ventar to dagar på at landbruksverkstaden gjer reparasjonsarbeidet for deg?

Ammeku for dummies

Ammeku for dummies

Ammeku er en krevende produksjon. Denne uka gjør podcasten deg litt klokere på den.

Ødemsjuke hos smågris

Ødemsjuke hos smågris

Får du påvist ødemsjuke, er det viktig å forebygge. Optimaliser fôringen, reduser stressnivå ved avvenning og vurder vaksinering.

Nyttig med eige nettverk

Nyttig med eige nettverk

Det kan høyrast ut som ei fallitterklæring at vi i 2022 må ha eigne konferansar for kvinner. Men to dagar på Geno sitt kurs i avl, berre for damer, forklarer kvifor.

Avlsplanlegging i ammetåka

Avlsplanlegging i ammetåka

Avlsstrategi, ammetåke og generasjonsskifte. Det er mykje ein vert kasta ut i når ein overtek ein gard.

Skjerpar avlsopplegget

Skjerpar avlsopplegget

Med langsiktig avlsplanlegging er det godt å ha nokon som held deg i øyrene, som til dømes avlsrådgivar Gro Knutsen.

Samlar Karalaget til klimainnsats

Samlar Karalaget til klimainnsats

– Skal landbruket nå sine klimamål utan å kutte i matproduksjonen, må me sjølve ta styringa, seier Ansgar Solheim. No mobiliserer han kameratgjengen til å ta i bruk Klimakalkulatoren.

Betalar for forsking som ikkje finn stad

Betalar for forsking som ikkje finn stad

Norske eggprodusentar har i fleire år betalt inn fleire millionar til forsking som ikkje har kome i gang. – Me blir loppa for pengar me ikkje får noko att for, seier eggprodusent Sigurd Høyland.

Ein mentor på laget

Ein mentor på laget

Når kvardagen er ny, ansvaret stort og spørsmåla mange, er det godt med ein mentor på laget. Gjennom sitt første år som bonde, har Anita Garheim Stangeland fått rettleiing frå Merethe Mørk.

Sju år

Sju år

– Alt går etter planen. Som sine sovjetiske førebilete har Vladimir Putin servert same løgna sjølv lenge etter at det byrja å gå gale for russisk side i krigen mot Ukraina.

– Heilt ekstremt

– Heilt ekstremt

Tronge tider? Nja, innteninga til FKRA under Agrovisjon tilseier kanskje noko anna. – Heilt ekstremt, meiner marknadssjef Jan Maldal.

Bondevennen 38

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 25. november.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!