Slik flytter du ei ku

Slik flytter du ei ku

Kan du Stress-Free Stockmanship-metoden, er det lettere å flytte dyra dine på en god og sikker måte.

Tine: Demokratiet fungerer, men tilliten er skjør

Tine: Demokratiet fungerer, men tilliten er skjør

Ei unnskyldning frå styreleiar i tolvte time, måtte til for å unngå det som kunne blitt ein skandale under valet på Tine sitt årsmøte. Marit Haugen fekk fornya tillit, men tilliten er skjør.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Undervegs

Undervegs

Øystein Børve var ennå vidaregåandeelev då han kjøpte mjølkebruk i Etne. Tre år seinare har 21-åring har gjort seg mange verdifulle erfaringar. Han legg planar for framtida, men avventar lausdrift.

Eli inviterer til folkemøte

Eli inviterer til folkemøte

Kva gjer du når du tykkjer at folk veit for lite om mat? Inviterer alle andre pluss jordbrukseksperten Anders Nordstad til folkemøte, så klart!

Etterlyser ein mjølkestrategi

Etterlyser ein mjølkestrategi

– For å sikre nok mjølk i åra som kjem, treng me ein mjølkestrategi som seier noko om volum og pris, og kor me skal produsere mjølka, meiner Eivind Midlang.

Stor test for omstillingsevna

Stor test for omstillingsevna

Heretter kjem det til å handla mykje om mindre fosfor. Dei nye gjødselreglane som vart sendt på høyring 20.mars inneber store omstillingar for husdyrbønder over heile landet.

Sau – avl gir resultater

Sau – avl gir resultater

Søyene i sauehuset hjå Eirik Braut Serigstad er høgreiste og kraftige. Eit aktiv avlsarbeid gjennom mange år gir gode resultat, både på tilvekst og på kvalitet på slakteoppgjeret.

Skal, skal ikkje – legge om til jersey

Skal, skal ikkje – legge om til jersey

Det snakkast på bygda om gode pengar i å legge om til jersey. Eirik Braut Serigstad var i tvil, og inviterte Nils Sørskår og Lars Byberg Timpelen i Tine til å rekne for seg.

Driftsbygning må følgje jorda ved bruksrasjonalisering

Driftsbygning må følgje jorda ved bruksrasjonalisering

Når eit gardsbruk vert delt ved bruksrasjonalisering må me tenke langsiktig på matproduksjon og jordvern. Sjølv om det ofte er ynskjer om å la driftsbygningen vera ein del av det frådelte tunet, så må omsynet til samfunnet på lang sikt vega tyngst.

Mykje fjøs for pengane

Mykje fjøs for pengane

Mona Lise Håland og Karstein Grønning overtok heimegarden til Karstein på Sagland i 2022. I november 2023 flytta dei kyrne inn i nytt robotfjøs.

Ny gild kvardag

Ny gild kvardag

Anne og Tor Gaute Eikeland har snart drive eitt heilt år i det nye fjøset. – Eg gler meg kvar dag til å gå i fjøset. Det er gildt å kunne seie, seier Tor Gaute.

– Gildare å ha dyra heime

– Gildare å ha dyra heime

Nina (31) og Torbjørn (32) Øygard har flytt sauene heim til gards. Nå blir det snart lemming i flunkande nytt sauehus i massivtre.

Eli inviterer til folkemøte

Kva gjer du når du tykkjer at folk veit for lite om mat? Inviterer alle andre pluss jordbrukseksperten Anders Nordstad til folkemøte, så klart!

Etterlyser ein mjølkestrategi

– For å sikre nok mjølk i åra som kjem, treng me ein mjølkestrategi som seier noko om volum og pris, og kor me skal produsere mjølka, meiner Eivind Midlang.

Stor test for omstillingsevna

Heretter kjem det til å handla mykje om mindre fosfor. Dei nye gjødselreglane som vart sendt på høyring 20.mars inneber store omstillingar for husdyrbønder over heile landet.

Ein plan som står seg

8. mars 2024. Ap- og Sp-regjeringa legg fram stortingsmeldinga som er meint å staka ut ein ny kurs for norsk landbruk: Ein metode for å rekna ut bondeinntekta, ein plan for opptrapping av bonden si inntekt, samt ein strategi for auka sjølvforsyning.

Lytt og lær

I vekas utgåve av Bondevennen kan reportasjen med veteranane Bjørn Friestad og Ragnvald Gramstad, saman med artiklane frå Norsk landbruksrådgiving, vera ein liten aperitiff før våronna, som er over oss før me veit ordet av det – ein gong rett over påske.

Ikkje dill med dreneringstilskota

Landbrukets klimaplan som skal vera innfridd alt i 2030, inneheld åtte satsingsområde. Satsingsområde fem heiter: Betre bruk av gjødsla og god agronomi. Her blir god drenering nemnt som eit av tiltaka som gir lågare klimagassutslepp.

Meiningsbryting er ikkje polarisering

Det er eit stykke frå bondeopprøret som rasar på kontinentet til roen over stormøtet på Varhaug. Heldigvis. Felles for yrkesfellane i alle landa er likevel håpet og kravet om økonomisk tryggleik og rettferd. Om lys i den mørke tunellen som europeisk matproduksjon er pensa inn i, faktisk og mentalt.

Slik flytter du ei ku

Kan du Stress-Free Stockmanship-metoden, er det lettere å flytte dyra dine på en god og sikker måte.

Lys til fjørfe

Fjørfe er ømfintlige for lys, både farge og intensitet. Å gi fuglene et godt og behagelig lys, vil bidra til å redusere stress, som igjen vil gi økt dyrevelferd og bedre produksjonsresultater.

Bondevennen 7
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 12. april.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Slik flytter du ei ku

Slik flytter du ei ku

Kan du Stress-Free Stockmanship-metoden, er det lettere å flytte dyra dine på en god og sikker måte.

Tine: Demokratiet fungerer, men tilliten er skjør

Tine: Demokratiet fungerer, men tilliten er skjør

Ei unnskyldning frå styreleiar i tolvte time, måtte til for å unngå det som kunne blitt ein skandale under valet på Tine sitt årsmøte. Marit Haugen fekk fornya tillit, men tilliten er skjør.

Undervegs

Undervegs

Øystein Børve var ennå vidaregåandeelev då han kjøpte mjølkebruk i Etne. Tre år seinare har 21-åring har gjort seg mange verdifulle erfaringar. Han legg planar for framtida, men avventar lausdrift.

Eli inviterer til folkemøte

Eli inviterer til folkemøte

Kva gjer du når du tykkjer at folk veit for lite om mat? Inviterer alle andre pluss jordbrukseksperten Anders Nordstad til folkemøte, så klart!

Etterlyser ein mjølkestrategi

Etterlyser ein mjølkestrategi

– For å sikre nok mjølk i åra som kjem, treng me ein mjølkestrategi som seier noko om volum og pris, og kor me skal produsere mjølka, meiner Eivind Midlang.

Stor test for omstillingsevna

Stor test for omstillingsevna

Heretter kjem det til å handla mykje om mindre fosfor. Dei nye gjødselreglane som vart sendt på høyring 20.mars inneber store omstillingar for husdyrbønder over heile landet.

Sau – avl gir resultater

Sau – avl gir resultater

Søyene i sauehuset hjå Eirik Braut Serigstad er høgreiste og kraftige. Eit aktiv avlsarbeid gjennom mange år gir gode resultat, både på tilvekst og på kvalitet på slakteoppgjeret.

Skal, skal ikkje – legge om til jersey

Skal, skal ikkje – legge om til jersey

Det snakkast på bygda om gode pengar i å legge om til jersey. Eirik Braut Serigstad var i tvil, og inviterte Nils Sørskår og Lars Byberg Timpelen i Tine til å rekne for seg.

Driftsbygning må følgje jorda ved bruksrasjonalisering

Driftsbygning må følgje jorda ved bruksrasjonalisering

Når eit gardsbruk vert delt ved bruksrasjonalisering må me tenke langsiktig på matproduksjon og jordvern. Sjølv om det ofte er ynskjer om å la driftsbygningen vera ein del av det frådelte tunet, så må omsynet til samfunnet på lang sikt vega tyngst.

Ny gild kvardag

Ny gild kvardag

Anne og Tor Gaute Eikeland har snart drive eitt heilt år i det nye fjøset. – Eg gler meg kvar dag til å gå i fjøset. Det er gildt å kunne seie, seier Tor Gaute.

Mykje fjøs for pengane

Mykje fjøs for pengane

Mona Lise Håland og Karstein Grønning overtok heimegarden til Karstein på Sagland i 2022. I november 2023 flytta dei kyrne inn i nytt robotfjøs.

– Gildare å ha dyra heime

– Gildare å ha dyra heime

Nina (31) og Torbjørn (32) Øygard har flytt sauene heim til gards. Nå blir det snart lemming i flunkande nytt sauehus i massivtre.

Reinare bekk løner seg

Reinare bekk løner seg

Når ein ny sesong står for døra, er det pengar å tena på gjødslingsfrie kantsoner inntil vatn, slik Trond Lode har gjort.

Det viktige ystenettverket

Det viktige ystenettverket

Norsk Gardsost freista med morgonbad og spa då dei inviterte til Ostesymposium 2024 på Sola Strandhotell. Men for mange var nok nettverk og ostesmaking vel så interessant.

Bondevennen 7
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 12. april.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!