Stø kurs for mjølka

Stø kurs for mjølka

Sjølv med den beste jordbruksavtalen på mange år vil mange av mjølkebøndene som slit i dag få det endå verre i 2023.

– Ikkje ein snuoperasjon

– Ikkje ein snuoperasjon

– Eg ser ikkje grunn til å vere korkje nøgd eller forbanna etter å ha gått gjennom jordbruksavtala, seier bonde Jørund Kvaale Hansen.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Norske bønder på motivasjonstur

Norske bønder på motivasjonstur

Målestokken er større i dansk storfehald, men Alise, Kjersti og Inga finn mykje nyttig informasjon med overføringsverdi likevel.

Velkommen til!

Velkommen til!

Bondevennen var med då 1600 danske ku-entusiastar, og ein handfull norske, samla seg til Kvægkongressen 2022.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Sjå opp for Sjodogg

Sjå opp for Sjodogg

Driv du i område med flått? Då bør du vera på vakt for sjodogg, særleg på lam.

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Med ein normal vekstsesong i Norge og Europa, vil me ha sikker tilgang på såvarer også i 2023. Men såvarene vil nok bli dyrare neste år, seier Jens Randby, plantekultursjef i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Folkeopplyseren på Ullandhaug

Folkeopplyseren på Ullandhaug

Som bonde i Stavanger by opplever Kalle Mæland Nilsen stadig konkurranse om jorda han lever av. Derfor er det viktig å dele bondelivet med folk utenfor.

Godt grovfôr: Fortørking

Godt grovfôr: Fortørking

Fortørking er det mest lønnsomme tiltaket i grovfôrproduksjonen. Lytt deg opp, før sesong!

Rutinane fungerer

Rutinane fungerer

Utbrot av fugleinfluensa og salmonella til tross. Du kan framleis eta biff tartar og rå egg i Norge, seier Per Inge Egeland.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Snur det no?

Snur det no?

Er dette snuoperasjonen me har venta på?

Meiner bøndene må stå på kravet

Meiner bøndene må stå på kravet

Jordbruket sitt krav i jordbruksforhandlingane på 11,5 milliardar kroner vart møtt med eit tilbod frå staten på 8,9 milliardar. – Nå må me stå fast på kravet, seier Sven Martin Håland.

Vassarven på frammarsj

Vassarven på frammarsj

Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?

Vær tidlig på i vårkornåkeren

Vær tidlig på i vårkornåkeren

Det nærmer seg tid for ugrassprøyting i vårkorn. Hvilke ugras du har, vekstskifte på garden, resistensproblematikk og timing er ting du må tenke på når du velger ugrasmiddel.

Hva er best å ensilere med?

Hva er best å ensilere med?

Å lage godt grovfôr er på mange måter en kunst. Ensileringsprosessen er avgjørende for å lykkes.

Stø kurs for mjølka

Sjølv med den beste jordbruksavtalen på mange år vil mange av mjølkebøndene som slit i dag få det endå verre i 2023.

– Ikkje ein snuoperasjon

– Eg ser ikkje grunn til å vere korkje nøgd eller forbanna etter å ha gått gjennom jordbruksavtala, seier bonde Jørund Kvaale Hansen.

Norske bønder på motivasjonstur

Målestokken er større i dansk storfehald, men Alise, Kjersti og Inga finn mykje nyttig informasjon med overføringsverdi likevel.

Velkommen til!

Bondevennen var med då 1600 danske ku-entusiastar, og ein handfull norske, samla seg til Kvægkongressen 2022.

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Med ein normal vekstsesong i Norge og Europa, vil me ha sikker tilgang på såvarer også i 2023. Men såvarene vil nok bli dyrare neste år, seier Jens Randby, plantekultursjef i Felleskjøpet Rogaland Agder.

På tide å innfri

Budsjettnemnda for jordbruket la fram grunnlagstala for jordbruksoppgjeret rett før påske. Tala viser at bondeinntekta kan gå ned nesten 40 000 kroner i år, til 361 000 kroner per årsverk i vederlag for både arbeid og eigenkapital.

Mat eller vern – eller begge delar?

Byfolk, byråkratar og bønder treng mat, kulturlandskap og ein natur med rikt biologisk mangfald. Er det slik at matproduksjonen og bøndene sine interesser må vika for naturvernet når interessekonfliktane toppar seg?

Kalk mot krise

Fleire stader i sørvest har bøndene kunna utnytta tørt vêr og lagelege forhold til å koma i gang med ei svært tidleg vårvinne. På bygda høyrer Bondevennen at mange er ivrige med kalkspreiinga.

Heldigvis noko å gle seg over

Den store uvissa knytt til både tryggingssituasjonen i verda og økonomien kan ta nattesvevnen frå nokon og ein kvar.

Sjå opp for Sjodogg

Driv du i område med flått? Då bør du vera på vakt for sjodogg, særleg på lam.

Vassarven på frammarsj

Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?

Vær tidlig på i vårkornåkeren

Det nærmer seg tid for ugrassprøyting i vårkorn. Hvilke ugras du har, vekstskifte på garden, resistensproblematikk og timing er ting du må tenke på når du velger ugrasmiddel.

Trommesjuke: Advarsel – gass i vomma!

Det er flere årsaker til trommesjuke. Uansett blir resultatet at dyret ikke får fjernet gassen i vomma på normalt vis, noen ganger med ganske dramatiske konsekvenser. Da må du handle raskt.

Tiltak for optimalt beite

God tilgang på god mat gir god produksjon. Dette gjeld både inne i fjøset og ute på beitet. For å få god produksjon på beitet, må me kjenne beitene og legge til rette for mest mogleg smaklege og produktive beiteplanter. Augene dine og erfaringa er viktig!

Bondevennen 18

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 27. mai.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

jun 18

Varhaug Bondelag

18. juni
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Stø kurs for mjølka

Stø kurs for mjølka

Sjølv med den beste jordbruksavtalen på mange år vil mange av mjølkebøndene som slit i dag få det endå verre i 2023.

– Ikkje ein snuoperasjon

– Ikkje ein snuoperasjon

– Eg ser ikkje grunn til å vere korkje nøgd eller forbanna etter å ha gått gjennom jordbruksavtala, seier bonde Jørund Kvaale Hansen.

Norske bønder på motivasjonstur

Norske bønder på motivasjonstur

Målestokken er større i dansk storfehald, men Alise, Kjersti og Inga finn mykje nyttig informasjon med overføringsverdi likevel.

Velkommen til!

Velkommen til!

Bondevennen var med då 1600 danske ku-entusiastar, og ein handfull norske, samla seg til Kvægkongressen 2022.

Sjå opp for Sjodogg

Sjå opp for Sjodogg

Driv du i område med flått? Då bør du vera på vakt for sjodogg, særleg på lam.

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Trur på stabilitet i såvaremarknaden

Med ein normal vekstsesong i Norge og Europa, vil me ha sikker tilgang på såvarer også i 2023. Men såvarene vil nok bli dyrare neste år, seier Jens Randby, plantekultursjef i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Folkeopplyseren på Ullandhaug

Folkeopplyseren på Ullandhaug

Som bonde i Stavanger by opplever Kalle Mæland Nilsen stadig konkurranse om jorda han lever av. Derfor er det viktig å dele bondelivet med folk utenfor.

Godt grovfôr: Fortørking

Godt grovfôr: Fortørking

Fortørking er det mest lønnsomme tiltaket i grovfôrproduksjonen. Lytt deg opp, før sesong!

Rutinane fungerer

Rutinane fungerer

Utbrot av fugleinfluensa og salmonella til tross. Du kan framleis eta biff tartar og rå egg i Norge, seier Per Inge Egeland.

Snur det no?

Snur det no?

Er dette snuoperasjonen me har venta på?

Vassarven på frammarsj

Vassarven på frammarsj

Vassarve er vintereittårig, og mest brysam i attleggsår og eittårige vekstar. Det kjem meldingar om utfordringar i fleirårig eng og beite. Kva skuldast dette, og kva mottiltak kan du gjera?

Vær tidlig på i vårkornåkeren

Vær tidlig på i vårkornåkeren

Det nærmer seg tid for ugrassprøyting i vårkorn. Hvilke ugras du har, vekstskifte på garden, resistensproblematikk og timing er ting du må tenke på når du velger ugrasmiddel.

Hva er best å ensilere med?

Hva er best å ensilere med?

Å lage godt grovfôr er på mange måter en kunst. Ensileringsprosessen er avgjørende for å lykkes.

– Dette er veldig positivt

– Dette er veldig positivt

Veterinærinstituttet gir bøndene tommel opp for goddyrehelse. – Rutinane i fjøset er heilt avgjerande, seier seniorrådgivar Arvid Reiersen.

– Dette er veldig positivt

– Dette er veldig positivt

Veterinærinstituttet gir bøndene tommel opp for goddyrehelse. – Rutinane i fjøset er heilt avgjerande, seier seniorrådgivar Arvid Reiersen.

Trommesjuke: Advarsel – gass i vomma!

Trommesjuke: Advarsel – gass i vomma!

Det er flere årsaker til trommesjuke. Uansett blir resultatet at dyret ikke får fjernet gassen i vomma på normalt vis, noen ganger med ganske dramatiske konsekvenser. Da må du handle raskt.

Vårlykke og skjebneår

Vårlykke og skjebneår

Jeg ble ikke sint eller irritert da jeg skummet gjennom kravdokumentet denne gang. Jeg ble stolt!

Bondevennen 18

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 27. mai.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

jun 18

Varhaug Bondelag

18. juni