Liv laga for Vestlandsmodellen?

Liv laga for Vestlandsmodellen?

Seks vestlandsgardar startar andelslandbruk, for å få hjelp av fleire hender og meir liv på garden. Men kor blir det av forbrukarane?

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Motstraums satsing

Motstraums satsing

Per Inge Undheim har eit velhalde båsfjøs og gode arbeidsrutinar. At han ikkje er klar for lausdrift, betyr ikkje at han er hekta av som mjølkebonde.

Kan koma noko positivt ut av krisa

Kan koma noko positivt ut av krisa

Klarar bøndene å halda seg friske og løysa flokane med sesongarbeid, fryktar ikkje dei to rekneskapsførarane Bondevennen har snakka med negative økonomiske konsekvensar for bøndene. Det kan til og med koma noko positivt ut av krisa, seier dei.

– Vi opplever stolthet i hele verdikjeden

– Vi opplever stolthet i hele verdikjeden

Hele landet er berørt av korona-utbruddet, men norske matprodusenter svikter ikke. Samvirkene er i beredskap for å holde produksjonen i sving. – Vi opplever en stolthet i hele verdikjeden, sier Tine.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Nei, alt bør ikkje bli som før

Nei, alt bør ikkje bli som før

Verda, landet og kvardagen vår er snudd på hovudet i kampen mot koronaviruset. Frå den eine dagen til den andre vart rutinane våre og systema som me set vår lit til, kasta ut i uvissa.

Kan ikke ta maten for gitt

Kan ikke ta maten for gitt

Ola Hedstein mener det er på høy tid å utarbeide ei grundig risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning.

Nå mjølkar roboten kyrne til Jørgen

Nå mjølkar roboten kyrne til Jørgen

Om roboten har teke over mjølkejobben til den tidlegare norgesmeisteren i maskinmjølking, har bonden langt frå blitt arbeidsledig av den grunn. Ein vindpark i området opnar terrenget for auka beitebruk og nydyrking.

Inn på tunet-samvirke vokser

Inn på tunet-samvirke vokser

Omsetningen for Inn på tunet-gårder som har organisert seg i samvirker, vokser kraftig. Inn på tunet Sørlandet SA har doblet omsetningen på ett år, og vil starte opp i Rogaland.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Vil halvere nedbygginga av jord

Vil halvere nedbygginga av jord

– Ei svært realistisk målsetting, seier Sp-politikar Geir Pollestad om partiet sitt forslag om å redusere omdisponeringa av matjord til 2000 dekar årleg innan 2026.

Lytt til erfarne landbruksfolk

Lytt til erfarne landbruksfolk

Korkje Nortura eller bondeorganisasjonane sparar på krutet i kritikken mot Landbruks- og matdepartementet sine framlegg om endringar i marknadsreguleringa, eller den såkalla rammeforskrifta.

Sikre deg en god avtale

Sikre deg en god avtale

Det er ikke fritt fram for en eller annen utbygger som skal forbi din eiendom med ledninger i jord, luft eller vei å bare sette i gang med et offentlig vedtak i hånden. Som grunneier må du ha en avtale som ivaretar dine interesser.

– Bruk telefonen

– Bruk telefonen

– Ting endrar seg frå dag til dag også hjå NLR. Me føreheld oss til dei til ei kvar tid gjeldande beredskapsplanar, seier Helga Hellesø, dagleg leiar i NLR-Rogaland.

Draumen om Ombo

Draumen om Ombo

Ann-Mari Lindanger er ein av to mjølkebønder som er att på øya Ombo i Rogaland. No drøymer ho og familien om fjøs med robot.

Styrer mot lågare yting

Styrer mot lågare yting

Mjølkebonden er pressa på mange frontar. Lågare forholdstal, tapte leigekvotar, og utfordring med klima og generelt våtare vêr. – For meg er strategien meir grovfôr, lågare yting og fleire kyr, seier Ståle Hustoft.

Kan koma noko positivt ut av krisa

Klarar bøndene å halda seg friske og løysa flokane med sesongarbeid, fryktar ikkje dei to rekneskapsførarane Bondevennen har snakka med negative økonomiske konsekvensar for bøndene. Det kan til og med koma noko positivt ut av krisa, seier dei.

– Vi opplever stolthet i hele verdikjeden

Hele landet er berørt av korona-utbruddet, men norske matprodusenter svikter ikke. Samvirkene er i beredskap for å holde produksjonen i sving. – Vi opplever en stolthet i hele verdikjeden, sier Tine.

– Bruk telefonen

– Ting endrar seg frå dag til dag også hjå NLR. Me føreheld oss til dei til ei kvar tid gjeldande beredskapsplanar, seier Helga Hellesø, dagleg leiar i NLR-Rogaland.

Styrer mot lågare yting

Mjølkebonden er pressa på mange frontar. Lågare forholdstal, tapte leigekvotar, og utfordring med klima og generelt våtare vêr. – For meg er strategien meir grovfôr, lågare yting og fleire kyr, seier Ståle Hustoft.

Nei, alt bør ikkje bli som før

Verda, landet og kvardagen vår er snudd på hovudet i kampen mot koronaviruset. Frå den eine dagen til den andre vart rutinane våre og systema som me set vår lit til, kasta ut i uvissa.

Lytt til erfarne landbruksfolk

Korkje Nortura eller bondeorganisasjonane sparar på krutet i kritikken mot Landbruks- og matdepartementet sine framlegg om endringar i marknadsreguleringa, eller den såkalla rammeforskrifta.

Sårbart

Kina går på sparebluss grunna utbrotet av koronaviruset. Når «verdas fabrikk» for alle tenkjelege og utenkjelege varer stoppar opp, merkast ringverknadane over heile kloden. Også her i Noreg.

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Sikre deg en god avtale

Det er ikke fritt fram for en eller annen utbygger som skal forbi din eiendom med ledninger i jord, luft eller vei å bare sette i gang med et offentlig vedtak i hånden. Som grunneier må du ha en avtale som ivaretar dine interesser.

Biogassanlegg på Vestlandet?

Fleire stader på Vestlandet vurderer ein biogassanlegg. Landbruket er ein viktig aktør som leverandør og mottakar av husdyrgjødsel. Utfordringane, men òg moglegheitene, står i kø.

Klima bør bli den nye EU-kampen

Nei-sida vant EU-kampen i 1994 fordi den var best – den hadde mest kunnskap i debatten. Nå er det klimaet som er på alles lepper. Landbruket burde velge samme strategi som i 94.

Klarte å bli kvitt digital dermatitt

Då klauvskjeraren oppdaga digital dermatitt på 15 kyr våren 2017, frykta bonde Svein Jarle Njåstad at dei ikkje skulle klare å bli kvitt smitten. Mindre enn eitt år seinare, vart alle kyrne friskmelde i fjøsen på Osterøy.

Bondevennen 12

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 27. mars

Kommende hendelser

jun 02
jun 06
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Liv laga for Vestlandsmodellen?

Liv laga for Vestlandsmodellen?

Seks vestlandsgardar startar andelslandbruk, for å få hjelp av fleire hender og meir liv på garden. Men kor blir det av forbrukarane?

Motstraums satsing

Motstraums satsing

Per Inge Undheim har eit velhalde båsfjøs og gode arbeidsrutinar. At han ikkje er klar for lausdrift, betyr ikkje at han er hekta av som mjølkebonde.

Kan koma noko positivt ut av krisa

Kan koma noko positivt ut av krisa

Klarar bøndene å halda seg friske og løysa flokane med sesongarbeid, fryktar ikkje dei to rekneskapsførarane Bondevennen har snakka med negative økonomiske konsekvensar for bøndene. Det kan til og med koma noko positivt ut av krisa, seier dei.

– Vi opplever stolthet i hele verdikjeden

– Vi opplever stolthet i hele verdikjeden

Hele landet er berørt av korona-utbruddet, men norske matprodusenter svikter ikke. Samvirkene er i beredskap for å holde produksjonen i sving. – Vi opplever en stolthet i hele verdikjeden, sier Tine.

Nei, alt bør ikkje bli som før

Nei, alt bør ikkje bli som før

Verda, landet og kvardagen vår er snudd på hovudet i kampen mot koronaviruset. Frå den eine dagen til den andre vart rutinane våre og systema som me set vår lit til, kasta ut i uvissa.

Kan ikke ta maten for gitt

Kan ikke ta maten for gitt

Ola Hedstein mener det er på høy tid å utarbeide ei grundig risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning.

Nå mjølkar roboten kyrne til Jørgen

Nå mjølkar roboten kyrne til Jørgen

Om roboten har teke over mjølkejobben til den tidlegare norgesmeisteren i maskinmjølking, har bonden langt frå blitt arbeidsledig av den grunn. Ein vindpark i området opnar terrenget for auka beitebruk og nydyrking.

Inn på tunet-samvirke vokser

Inn på tunet-samvirke vokser

Omsetningen for Inn på tunet-gårder som har organisert seg i samvirker, vokser kraftig. Inn på tunet Sørlandet SA har doblet omsetningen på ett år, og vil starte opp i Rogaland.

Vil halvere nedbygginga av jord

Vil halvere nedbygginga av jord

– Ei svært realistisk målsetting, seier Sp-politikar Geir Pollestad om partiet sitt forslag om å redusere omdisponeringa av matjord til 2000 dekar årleg innan 2026.

Lytt til erfarne landbruksfolk

Lytt til erfarne landbruksfolk

Korkje Nortura eller bondeorganisasjonane sparar på krutet i kritikken mot Landbruks- og matdepartementet sine framlegg om endringar i marknadsreguleringa, eller den såkalla rammeforskrifta.

Sikre deg en god avtale

Sikre deg en god avtale

Det er ikke fritt fram for en eller annen utbygger som skal forbi din eiendom med ledninger i jord, luft eller vei å bare sette i gang med et offentlig vedtak i hånden. Som grunneier må du ha en avtale som ivaretar dine interesser.

– Bruk telefonen

– Bruk telefonen

– Ting endrar seg frå dag til dag også hjå NLR. Me føreheld oss til dei til ei kvar tid gjeldande beredskapsplanar, seier Helga Hellesø, dagleg leiar i NLR-Rogaland.

Draumen om Ombo

Draumen om Ombo

Ann-Mari Lindanger er ein av to mjølkebønder som er att på øya Ombo i Rogaland. No drøymer ho og familien om fjøs med robot.

Styrer mot lågare yting

Styrer mot lågare yting

Mjølkebonden er pressa på mange frontar. Lågare forholdstal, tapte leigekvotar, og utfordring med klima og generelt våtare vêr. – For meg er strategien meir grovfôr, lågare yting og fleire kyr, seier Ståle Hustoft.

Kva skal framtidskua levera på?

Kva skal framtidskua levera på?

Mjølk, kjøt eller klima? NRF-kua har mykje å leve opp til om dagen. – Det eine utelukkar ikkje det andre, seier Hans Storlien, marknadssjef i Geno.

Bondevennen 12

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 27. mars

Kommende hendelser

jun 02
jun 06