– Urett skal me retta opp i

Fylkeslandbruksdirektør i Rogaland lovar å rydda opp dersom bønder har fått avkorta produksjonstilskot på grunnlag av feilaktige Mattilsynet-rapportar.

Vegskilje for mjølkebonden

Norsk mjølkeproduksjon må reduserast med opp til formidable 100 millionar liter – eller åtte prosent av den totale produksjonen, innan 2021.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Vil redusere grunnkvotane

– Ein reduksjon av grunnkvotane vil ikkje generere omsettingsavgift all den tid staten eig kvoteordninga for mjølk, seier Per Ådne Skårland.

Med luft under vengene

– For oss vart økologisk det beste alternativet. Ikkje fordi det er økologisk, men fordi eg vil at hønene mine skal gå ute, seier Jan Johannessen.

Mange grunnar til å vera bønder lenge

Grunna helseutfordringar har familien Undheim valt å hoppa over ein generasjon. Nå har barnebarnet, 20-åringen Eirin Undheim, blitt ein del av arbeidsstyrken på garden.

Ver føre var i sporekampen

Årsaka til sporar ligg oftast i grovfôret. Mjølkerutinar, reinhald, grashaustingsmetodar og bruk av rette ensileringsmiddel er viktige nøkkelord for å unngå dei i mjølka.

– Vi må ta agroøkologi på alvor

Agroøkologi er det som må til for å sikra naturmangfaldet og berekraftig økonomi, meiner FN. Stein Brubæk meiner det er på høg tid å ta oppmodinga på alvor.

Urolege over lausgjeldauke

Tveit Regnskap har døme på bønder med fleire millionar i lausgjeld. Rekneskapsførarar, vareleverandørar og bankar er urolege.

Ferdigstilling, overdragelse og oppstartsfase

Når entreprenørene er ferdige med sitt arbeid på fjøset, begynner ditt. Du er nå en bonde rustet for framtiden. Men husker du å følge opp pliktene, kravene og rettighetene dine som byggherre?

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad

Bondelagsstyre utan rogalendingar

– Litt bekymra er eg nok, seier Bjarne A. Undheim, som gjerne ville hatt fleire tillitsvalde frå Rogaland på toppen og enda fleire på veg oppover.

Frå korn til gras på ei veke

Henning Madsen meiner fodder av bygg kan erstatte både importert soya og korn, og heimeavla grovfôr. Dermed utfordrar han både tradisjonelle fôringsregimer og etablert landbrukspolitikk.

Tragisk med nullkrav for svin

Geir Nesse og Sem Garborg er skuffa over Bondelaget og oppgitt over nok eit null-krav for svinebøndene. – Tragisk, me treng auka målprisar nå, seier dei.

God start på grønsakssesongen

Grønsakene er i rute, og det blir meldt om jamn og god vekst. – Eit godt utgangspunkt for ei bra hausting, seier Kari Aarekol i NLR.

– Urett skal me retta opp i

Fylkeslandbruksdirektør i Rogaland lovar å rydda opp dersom bønder har fått avkorta produksjonstilskot på grunnlag av feilaktige Mattilsynet-rapportar.

– Vi må ta agroøkologi på alvor

Agroøkologi er det som må til for å sikra naturmangfaldet og berekraftig økonomi, meiner FN. Stein Brubæk meiner det er på høg tid å ta oppmodinga på alvor.

Urolege over lausgjeldauke

Tveit Regnskap har døme på bønder med fleire millionar i lausgjeld. Rekneskapsførarar, vareleverandørar og bankar er urolege.

Frå korn til gras på ei veke

Henning Madsen meiner fodder av bygg kan erstatte både importert soya og korn, og heimeavla grovfôr. Dermed utfordrar han både tradisjonelle fôringsregimer og etablert landbrukspolitikk.

Tragisk med nullkrav for svin

Geir Nesse og Sem Garborg er skuffa over Bondelaget og oppgitt over nok eit null-krav for svinebøndene. – Tragisk, me treng auka målprisar nå, seier dei.

Vegskilje for mjølkebonden

Norsk mjølkeproduksjon må reduserast med opp til formidable 100 millionar liter – eller åtte prosent av den totale produksjonen, innan 2021.

Skamvit

Skjebnetimen nærmar seg for pelsdyrnæringa. Til no har regjeringas prosess mot landets snautt 170 pelsdyrbønder vore ei tragisk oppvising i politisk ryggesløyse.

Rett pris, ikkje billegast

Det er på tide at Noreg får ei lov om god handelsskikk. Difor er det gledeleg at regjeringa endeleg har sendt eit lovutkast om dette på høyring. Går alt etter planen blir forslaget lagt fram for Stortinget i haust, for at lova kan tre i kraft på nyåret.

Hatten av for bondeberedskapen!

Hatten av for bønder i Rogaland og Agder som let vårvinne vera vårvinne og trør til når flammane trugar lokalsamfunnet!

Den viktige myra

I lys av klimatrugsmålet og den pågåande utarminga av artsmangfaldet, meiner Bondevennen at eit forbod mot nydyrking av myr bør aksepterast, men på to ufråvikelege vilkår:

Ver føre var i sporekampen

Årsaka til sporar ligg oftast i grovfôret. Mjølkerutinar, reinhald, grashaustingsmetodar og bruk av rette ensileringsmiddel er viktige nøkkelord for å unngå dei i mjølka.

Ferdigstilling, overdragelse og oppstartsfase

Når entreprenørene er ferdige med sitt arbeid på fjøset, begynner ditt. Du er nå en bonde rustet for framtiden. Men husker du å følge opp pliktene, kravene og rettighetene dine som byggherre?

Frå korn til gras på ei veke

Henning Madsen meiner fodder av bygg kan erstatte både importert soya og korn, og heimeavla grovfôr. Dermed utfordrar han både tradisjonelle fôringsregimer og etablert landbrukspolitikk.

Bonden er smittevernsjef

Flere sjukdommer kommer til Norge nå enn før på grunn av klimaendringer, økt reiseaktivitet og import av dyr. Formålet med den nye dyrehelseforskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer. Og smittevernsjefen, det er bonden sjøl.

Byggeperioden

Byggeperioden er den mest hektiske og spennende perioden i et utbyggingsprosjekt, men som byggherre – vet du alt du trenger å vite?

Bondevennen 19

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 14. juni

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

– Urett skal me retta opp i

Fylkeslandbruksdirektør i Rogaland lovar å rydda opp dersom bønder har fått avkorta produksjonstilskot på grunnlag av feilaktige Mattilsynet-rapportar.

Vegskilje for mjølkebonden

Norsk mjølkeproduksjon må reduserast med opp til formidable 100 millionar liter – eller åtte prosent av den totale produksjonen, innan 2021.

Vil redusere grunnkvotane

– Ein reduksjon av grunnkvotane vil ikkje generere omsettingsavgift all den tid staten eig kvoteordninga for mjølk, seier Per Ådne Skårland.

Med luft under vengene

– For oss vart økologisk det beste alternativet. Ikkje fordi det er økologisk, men fordi eg vil at hønene mine skal gå ute, seier Jan Johannessen.

Mange grunnar til å vera bønder lenge

Grunna helseutfordringar har familien Undheim valt å hoppa over ein generasjon. Nå har barnebarnet, 20-åringen Eirin Undheim, blitt ein del av arbeidsstyrken på garden.

Ver føre var i sporekampen

Årsaka til sporar ligg oftast i grovfôret. Mjølkerutinar, reinhald, grashaustingsmetodar og bruk av rette ensileringsmiddel er viktige nøkkelord for å unngå dei i mjølka.

– Vi må ta agroøkologi på alvor

Agroøkologi er det som må til for å sikra naturmangfaldet og berekraftig økonomi, meiner FN. Stein Brubæk meiner det er på høg tid å ta oppmodinga på alvor.

Urolege over lausgjeldauke

Tveit Regnskap har døme på bønder med fleire millionar i lausgjeld. Rekneskapsførarar, vareleverandørar og bankar er urolege.

Ferdigstilling, overdragelse og oppstartsfase

Når entreprenørene er ferdige med sitt arbeid på fjøset, begynner ditt. Du er nå en bonde rustet for framtiden. Men husker du å følge opp pliktene, kravene og rettighetene dine som byggherre?

Bondelagsstyre utan rogalendingar

– Litt bekymra er eg nok, seier Bjarne A. Undheim, som gjerne ville hatt fleire tillitsvalde frå Rogaland på toppen og enda fleire på veg oppover.

Frå korn til gras på ei veke

Henning Madsen meiner fodder av bygg kan erstatte både importert soya og korn, og heimeavla grovfôr. Dermed utfordrar han både tradisjonelle fôringsregimer og etablert landbrukspolitikk.

Tragisk med nullkrav for svin

Geir Nesse og Sem Garborg er skuffa over Bondelaget og oppgitt over nok eit null-krav for svinebøndene. – Tragisk, me treng auka målprisar nå, seier dei.

God start på grønsakssesongen

Grønsakene er i rute, og det blir meldt om jamn og god vekst. – Eit godt utgangspunkt for ei bra hausting, seier Kari Aarekol i NLR.

Klamrar seg til håpet

Full erstatning i staden for kompensasjon basert på bokført verdi kan tvinga regjeringa til å gjera om det komande vedtaket mot pelsdyrhald. Det håper i alle fall stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Glad for avtale

– Tilbakemeldingane eg har fått så langt, er at våre medlemmar er glade for at me kom i mål med ei jordbruksavtale også dette året, seier leiaren i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit.

Bondevennen 19

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 14. juni