Endeleg geitebonde

Endeleg geitebonde

Stina Fosen har alltid drøymt om å mjølke geit. No kokar ho brunost på eigen støl.

Tett, men ikkje for tett

Tett, men ikkje for tett

Tone Steinsland meiner små besetningar regulert gjennom konsesjonsregelverket reduserer konsekvensane av smitteutbrot på husdyrtette Jæren.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Må ta driveplikta på alvor

Må ta driveplikta på alvor

Ein femdel av jordbruksarealet i Vestland kan vere ute av drift. No vil Statsforvaltaren ha betre kontroll med at driveplikta blir oppfylt. Og det held ikkje lenger med beitepussar.

Sjømannsbøndene på Utsira

Sjømannsbøndene på Utsira

Samhold og dugnadsånd gir åpne kulturlandskap og lokalmat i Norges minste kommune, der ingen kan leve av jorda alene.

Kle på kalven i vinter!

Kle på kalven i vinter!

Når gradestokken viser under ti grader, eller når det regnar og bles rundt fjøs og kalvehytter, hugs å kle på kalven. Det gjeld om kalven er ute i hytte, eller står i eit kaldt rom i fjøset.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
«Oljå» som eksempel

«Oljå» som eksempel

Sluttdato for olja? Avlyse konsesjonsrundar? Trekka tildelte leitelisensar?

Vil ha nye jordprøvar

Vil ha nye jordprøvar

Viss jordprøvane hadde vist meir av kva jordbiologien kan bidra med, kunne ein redusert gjødselmengda og oppnådd same resultat, seier kornbonden Hellek Berge.

Bøndene vil ha haldbare kyr

Bøndene vil ha haldbare kyr

Harald Kolstad sine oksesædkundar vil ha haldbare spesialmjølkekyr. Kua som ikkje skal rekrutterast etter, blir gjerne inseminert med hannsæd frå kjøtfe.

Ny 6R-serie lansert

Ny 6R-serie lansert

Fleire hestar er lagt til under panseret medan dashbord-instrumenteringa bak rattet er borte vekk på dei nye modellane i John Deere 6R-serien.

Kvotetak?

Kvotetak?

På same måte som det ikkje hadde så store konsekvensar å setja opp kvotetaket, vil det heller ikkje skje så store endringar ved at det vert sett ned.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Mentor for ein god start

Mentor for ein god start

Les om ferske bønder som har fått tilbod om eit år med mentor gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Mentorordninga har som mål at unge, nyetablerte bønder skal få tilgang til kunnskap og erfaring frå meir erfarne bønder.

Planlegg årshjulet i lag

Planlegg årshjulet i lag

Anne Aakhus og Even Simensen har lite erfaring med husdyr. No bygger dei fjøs til sau og storfe. Mentor Åse Ingebjørg Flateland heiar fram den unge familien.

Starthjelp i eit lite miljø

Starthjelp i eit lite miljø

Bente og Tore Hommeland valde økologisk drift og urfe då dei overtok heimegarden til Bente. Med eit litt utradisjonelt val har det vore fint å ha ein mentor som tenker litt likt.

Lærer marknad av mentor

Lærer marknad av mentor

Thea Helena Opheim dyrkar tretti ulike vekstar på tre dekar jord. Dyrking er ein ting, sal og marknadsføring noko heilt anna. No får ho gratis råd av mentor, Erik Halvorsen.

Forserar bakkane med motor i Doff-hjula

Forserar bakkane med motor i Doff-hjula

Forsand-bonden Ivan Magne Fossan har montert hjul med hydraulisk drift frå framakslingen til ein gammal John Deere-traktor på Doffen. Dermed får han draghjelp når han spreier husdyrgjødsel i dei brattaste beitebakkane.

Må ta driveplikta på alvor

Ein femdel av jordbruksarealet i Vestland kan vere ute av drift. No vil Statsforvaltaren ha betre kontroll med at driveplikta blir oppfylt. Og det held ikkje lenger med beitepussar.

Bøndene vil ha haldbare kyr

Harald Kolstad sine oksesædkundar vil ha haldbare spesialmjølkekyr. Kua som ikkje skal rekrutterast etter, blir gjerne inseminert med hannsæd frå kjøtfe.

Ny 6R-serie lansert

Fleire hestar er lagt til under panseret medan dashbord-instrumenteringa bak rattet er borte vekk på dei nye modellane i John Deere 6R-serien.

Mentor for ein god start

Les om ferske bønder som har fått tilbod om eit år med mentor gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Mentorordninga har som mål at unge, nyetablerte bønder skal få tilgang til kunnskap og erfaring frå meir erfarne bønder.

Planlegg årshjulet i lag

Anne Aakhus og Even Simensen har lite erfaring med husdyr. No bygger dei fjøs til sau og storfe. Mentor Åse Ingebjørg Flateland heiar fram den unge familien.

Grenser for jærsk vekst?

Fjørfebøndenes frykt har blitt til realitet. For første gong i Noreg er sterkt smittsam fugleinfluensa påvist på to gardar på Jæren. Alle verpehønene er avliva, og omfattande tiltak er sett i verk i to sonar, ti kilometer ut frå gardane.

Tryggast for kven?

Norsk landbruk skryter med rette på seg å produsera verdas tryggaste mat, men måten den blir produsert på etterlet ennå alt for mange offer.

Massetest

Med Hurdalserklæringa i ryggen, 754 millionar kroner i kompensasjon for kostnadsauke og 200 millionar i ekstra investeringsstøtte, skaper den nye landbruksministeren etterlengta entusiasme blant bøndene.

Ikkje til å tru

Mattilsynet er skakkøyrt og treng auka ressursar, pengar og folk, for å koma på rett kjøl. Det er skræmande å registrera at talet på årsverk i Mattilsynet har blitt redusert med kring 15 prosent dei siste fire åra.

Nortura leverer

Nortura har kanskje fått ei ripe i ytste lakken etter vedtaket om å kutta 147 årsverk frå skjerelinjene i Steinkjer og på Forus, men det sterke resultatet for andre tertial vitnar elles om eit framoverlent kjøtsamvirke i stigande form.

Kle på kalven i vinter!

Når gradestokken viser under ti grader, eller når det regnar og bles rundt fjøs og kalvehytter, hugs å kle på kalven. Det gjeld om kalven er ute i hytte, eller står i eit kaldt rom i fjøset.

Landbruket i økonomisk krise

Bondeorganisasjonene og myndighetene er i fullstendig villrede når de måler lønnsomhet og inntektsutvikling i landbruket.

Ikkje berre timeløna som motiverer

Det ligg fleire motivasjonsfaktorar enn timebetaling til grunn når bøndene signerer lånepapira i banken, erfarer økonomirådgivar i Tveit.

Skjedeframfall og børframfall

Skjedeframfall og børframfall er ikkje uvanlege hjå sau og storfe, men det er to ulike lidingar som må vurderast og handterast på kvar sin måte.

Bondevennen 39

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 10. desember.

Kommende hendelser

ons 08

Stavanger Bondelag

8. desember
ons 08
man 13
ons 15
jun 18

Varhaug Bondelag

18. juni, 2022
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Endeleg geitebonde

Endeleg geitebonde

Stina Fosen har alltid drøymt om å mjølke geit. No kokar ho brunost på eigen støl.

Tett, men ikkje for tett

Tett, men ikkje for tett

Tone Steinsland meiner små besetningar regulert gjennom konsesjonsregelverket reduserer konsekvensane av smitteutbrot på husdyrtette Jæren.

Må ta driveplikta på alvor

Må ta driveplikta på alvor

Ein femdel av jordbruksarealet i Vestland kan vere ute av drift. No vil Statsforvaltaren ha betre kontroll med at driveplikta blir oppfylt. Og det held ikkje lenger med beitepussar.

Sjømannsbøndene på Utsira

Sjømannsbøndene på Utsira

Samhold og dugnadsånd gir åpne kulturlandskap og lokalmat i Norges minste kommune, der ingen kan leve av jorda alene.

Kle på kalven i vinter!

Kle på kalven i vinter!

Når gradestokken viser under ti grader, eller når det regnar og bles rundt fjøs og kalvehytter, hugs å kle på kalven. Det gjeld om kalven er ute i hytte, eller står i eit kaldt rom i fjøset.

«Oljå» som eksempel

«Oljå» som eksempel

Sluttdato for olja? Avlyse konsesjonsrundar? Trekka tildelte leitelisensar?

Vil ha nye jordprøvar

Vil ha nye jordprøvar

Viss jordprøvane hadde vist meir av kva jordbiologien kan bidra med, kunne ein redusert gjødselmengda og oppnådd same resultat, seier kornbonden Hellek Berge.

Bøndene vil ha haldbare kyr

Bøndene vil ha haldbare kyr

Harald Kolstad sine oksesædkundar vil ha haldbare spesialmjølkekyr. Kua som ikkje skal rekrutterast etter, blir gjerne inseminert med hannsæd frå kjøtfe.

Ny 6R-serie lansert

Ny 6R-serie lansert

Fleire hestar er lagt til under panseret medan dashbord-instrumenteringa bak rattet er borte vekk på dei nye modellane i John Deere 6R-serien.

Kvotetak?

Kvotetak?

På same måte som det ikkje hadde så store konsekvensar å setja opp kvotetaket, vil det heller ikkje skje så store endringar ved at det vert sett ned.

Mentor for ein god start

Mentor for ein god start

Les om ferske bønder som har fått tilbod om eit år med mentor gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Mentorordninga har som mål at unge, nyetablerte bønder skal få tilgang til kunnskap og erfaring frå meir erfarne bønder.

Planlegg årshjulet i lag

Planlegg årshjulet i lag

Anne Aakhus og Even Simensen har lite erfaring med husdyr. No bygger dei fjøs til sau og storfe. Mentor Åse Ingebjørg Flateland heiar fram den unge familien.

Starthjelp i eit lite miljø

Starthjelp i eit lite miljø

Bente og Tore Hommeland valde økologisk drift og urfe då dei overtok heimegarden til Bente. Med eit litt utradisjonelt val har det vore fint å ha ein mentor som tenker litt likt.

Lærer marknad av mentor

Lærer marknad av mentor

Thea Helena Opheim dyrkar tretti ulike vekstar på tre dekar jord. Dyrking er ein ting, sal og marknadsføring noko heilt anna. No får ho gratis råd av mentor, Erik Halvorsen.

Forserar bakkane med motor i Doff-hjula

Forserar bakkane med motor i Doff-hjula

Forsand-bonden Ivan Magne Fossan har montert hjul med hydraulisk drift frå framakslingen til ein gammal John Deere-traktor på Doffen. Dermed får han draghjelp når han spreier husdyrgjødsel i dei brattaste beitebakkane.

Grenser for jærsk vekst?

Grenser for jærsk vekst?

Fjørfebøndenes frykt har blitt til realitet. For første gong i Noreg er sterkt smittsam fugleinfluensa påvist på to gardar på Jæren. Alle verpehønene er avliva, og omfattande tiltak er sett i verk i to sonar, ti kilometer ut frå gardane.

– Nok eit døme på diskriminering

– Nok eit døme på diskriminering

– Kvinnediskriminering i landbruket skuldast strukturfeil og haldningar på ville vegar, seier bonde Marianne Aschehoug Lunåsmo. Ho reagerer sterkt på Tine sitt nye påloggingssystem der berre «hovudbrukar» får logge seg inn.

For mange bønder jobbar uten marginar

For mange bønder jobbar uten marginar

Det hender ikkje meg. Det har gått bra før. Har dårleg tid. Skal berre … men så skjer det. Kvart år er det folk som mister livet eller blir alvorleg skadd i arbeid på garden.

Bondevennen 39

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 10. desember.

Kommende hendelser

ons 08

Stavanger Bondelag

8. desember
ons 08
man 13
ons 15
jun 18

Varhaug Bondelag

18. juni, 2022