Utnyttar garden med ku, sau og ammeku

Hå-bonden Kurt Herredsvela sin eigedom er på 3000 mål. Det meste av arealet er utmarksbeite. Nå er 25 ammekyr med på laget for å få full utnytting av dei grøne ressursane.

Sørg for rett fôring av ammekua i vinter

Det er nødvendig å vurdere hvordan fôringen kommende vinter skal være, spesielt dersom det nå er et annet grovfôr eller andre mengder enn det som tidligere er brukt.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Fridom og ansvar i heia

– Her oppe er eg fri mann, seier Karl Martin Mattingsdal. Men med jobben som heiasjef, følgjer også eit stort ansvar, både for folk og fe.

Vil endra landbrukssamvirket

Per Olaf Lundteigen legg breisida til mot landbrukssamvirket, matvarekjedane og politiske prioriteringar.

Bonden setter standarden

God helsestatus i dyreholdet kommer ikke av seg selv. Med enkle grep kan produsenter redusere smitterisikoen på eget tun.

Gratis prøveblad
Verv ein venn

Kina satsar på NRF

Norsk Rødt Fe skaper begeistring i Kina. Heile 100.000 sæddosar er eksportert til landet sidan november i fjor då den kinesiske marknaden vart opna for godkjenning av NRF.

Gartneri med noko ekstra

Katrine Hesnes Jarnes og Frode Jarnes utnyttar spelerommet på eigen gard. Resultatet er eit stort utval grønsaker i eigen gardsbutikk, og eit kjøkken med meny som endrar seg i takt med vekstsesongen.

Musikalsk meiningsytrar

– Me må forstå kvifor me skal produsere mat her til lands og kvifor me ikkje kan basere oss på import, seier Aslak Snarteland.

Vil snakke om mental helse

– Unge i dag er flinkere enn før til å snakke om det som er vanskelig, mener styrelederen i NBU. Hun håper det også gjelder unge bønder.

Mentalt tollvern – igjen

Gilde relanserte nyleg kjøttdeigpakken sin med ein utvitydig bodskap i store, raude bokstavar. «Alltid norsk kjøttdeig».

Opna eit verkeleg lite fjøs

Det er mykje snakk om små fjøs om dagen, men kva er eigentleg smått? – Me har vist at det går an, seier Ståle Hustoft.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Stinn brakke og premiedryss

Presentasjon av elitoksane, tildeling av avlsdiplom, og premiering av høgtytande kyr. Det var stinn brakke og god stemning på Geno-loftet under ope avlsmøte onsdag i førre veke.

Dyrkar gras utan glyfosat

Ei eventuell utfasing av verdas mest brukte plantevernmiddel, glyfosat, vippar ikkje Kolbjørn Anda av pinnen. Bonden har greidd seg utan sprøytemiddel i 20 år.

Framtida sikra under glas på Særheim

Etter lang planlegging og med ei ekstraløyving frå regjeringa på over 18 millionar kunne dørene til det nye veksthuset på NIBIO Særheim endeleg opna.

Vil lytta og læra

Bård Hoksrud fekk gjødselvareføreskrifta og pelsdyrsaka rett i fanget over natta. Den nye Landbruks- og matministeren vil ha tollvern og landbruk i heile landet, og lovar å lytta og læra.

Har takhøgd for ulike meiningar

Bonden si oppleving av eigarstyring har blitt endra i Nortura, vedgår konsernsjef Arne Kristian Kolberg. Noridane AS saka er likevel prov på at det nyttar å engasjere seg, meiner han.

Lever av eple

Jane og Geir Henning Spilde er både råvareprodusentar, foredlingsbedrift, grossist og distribusjonsledd for eigne eple. – Me legg ikkje verdiskapinga i andre sine hender, seier Geir Henning.

Bonden setter standarden

God helsestatus i dyreholdet kommer ikke av seg selv. Med enkle grep kan produsenter redusere smitterisikoen på eget tun.

Kina satsar på NRF

Norsk Rødt Fe skaper begeistring i Kina. Heile 100.000 sæddosar er eksportert til landet sidan november i fjor då den kinesiske marknaden vart opna for godkjenning av NRF.

Opna eit verkeleg lite fjøs

Det er mykje snakk om små fjøs om dagen, men kva er eigentleg smått? – Me har vist at det går an, seier Ståle Hustoft.

Stinn brakke og premiedryss

Presentasjon av elitoksane, tildeling av avlsdiplom, og premiering av høgtytande kyr. Det var stinn brakke og god stemning på Geno-loftet under ope avlsmøte onsdag i førre veke.

Dyrkar gras utan glyfosat

Ei eventuell utfasing av verdas mest brukte plantevernmiddel, glyfosat, vippar ikkje Kolbjørn Anda av pinnen. Bonden har greidd seg utan sprøytemiddel i 20 år.

Mentalt tollvern – igjen

Gilde relanserte nyleg kjøttdeigpakken sin med ein utvitydig bodskap i store, raude bokstavar. «Alltid norsk kjøttdeig».

Makt og avmakt i samvirka

Det er ikkje mindre enn ei kraftsalve mot utviklinga i samvirka som Ola-Jørn Tilrem, bonde i Brønnøy, kjem med i Moldrok-spalta vår denne veka.

Landbruket i skuggen av utviklinga

Dyrevernalliansen, Noah og Anima. Tre små og unge organisasjonar som stadig evnar å vippa det etablerte landbruket av pinnen. Kva skjer?

Gjer klar for ny statsråd

Først kom Sylvi Listhaug og bles av tilskot- og kvotetak. Så kom den durkdrivne Jon Georg Dale og konsoliderte partifellen si line: Volum. Færre bønder. Større bruk. Kritikken frå bondeorganisasjonane roa seg.

Grenser for vekst

Lammesesongen har så langt tildelt småfebøndene to nasestyvarar.

Sørg for rett fôring av ammekua i vinter

Det er nødvendig å vurdere hvordan fôringen kommende vinter skal være, spesielt dersom det nå er et annet grovfôr eller andre mengder enn det som tidligere er brukt.

Har du nok marginar på rett side?

Usikra arbeid i lange stigar, frontlastar som arbeidsplattform, handtere store oksar åleine, arbeide i siloen utan vifte på, vinkelslipar utan augevern. Har du marginar å gå på?

Vellykket modell

Etter den tørre sommeren ser vi – igjen – at den norske jordbruksmodellen fungerer bedre enn alle kjente alternativ.

Sluttfôring av lam

Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.

[sg_popup id=3]

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Utnyttar garden med ku, sau og ammeku

Hå-bonden Kurt Herredsvela sin eigedom er på 3000 mål. Det meste av arealet er utmarksbeite. Nå er 25 ammekyr med på laget for å få full utnytting av dei grøne ressursane.

Sørg for rett fôring av ammekua i vinter

Det er nødvendig å vurdere hvordan fôringen kommende vinter skal være, spesielt dersom det nå er et annet grovfôr eller andre mengder enn det som tidligere er brukt.

Fridom og ansvar i heia

– Her oppe er eg fri mann, seier Karl Martin Mattingsdal. Men med jobben som heiasjef, følgjer også eit stort ansvar, både for folk og fe.

Vil endra landbrukssamvirket

Per Olaf Lundteigen legg breisida til mot landbrukssamvirket, matvarekjedane og politiske prioriteringar.

Bonden setter standarden

God helsestatus i dyreholdet kommer ikke av seg selv. Med enkle grep kan produsenter redusere smitterisikoen på eget tun.

Kina satsar på NRF

Norsk Rødt Fe skaper begeistring i Kina. Heile 100.000 sæddosar er eksportert til landet sidan november i fjor då den kinesiske marknaden vart opna for godkjenning av NRF.

Gartneri med noko ekstra

Katrine Hesnes Jarnes og Frode Jarnes utnyttar spelerommet på eigen gard. Resultatet er eit stort utval grønsaker i eigen gardsbutikk, og eit kjøkken med meny som endrar seg i takt med vekstsesongen.

Musikalsk meiningsytrar

– Me må forstå kvifor me skal produsere mat her til lands og kvifor me ikkje kan basere oss på import, seier Aslak Snarteland.

Vil snakke om mental helse

– Unge i dag er flinkere enn før til å snakke om det som er vanskelig, mener styrelederen i NBU. Hun håper det også gjelder unge bønder.

Mentalt tollvern – igjen

Gilde relanserte nyleg kjøttdeigpakken sin med ein utvitydig bodskap i store, raude bokstavar. «Alltid norsk kjøttdeig».

Opna eit verkeleg lite fjøs

Det er mykje snakk om små fjøs om dagen, men kva er eigentleg smått? – Me har vist at det går an, seier Ståle Hustoft.

Stinn brakke og premiedryss

Presentasjon av elitoksane, tildeling av avlsdiplom, og premiering av høgtytande kyr. Det var stinn brakke og god stemning på Geno-loftet under ope avlsmøte onsdag i førre veke.

Dyrkar gras utan glyfosat

Ei eventuell utfasing av verdas mest brukte plantevernmiddel, glyfosat, vippar ikkje Kolbjørn Anda av pinnen. Bonden har greidd seg utan sprøytemiddel i 20 år.

Framtida sikra under glas på Særheim

Etter lang planlegging og med ei ekstraløyving frå regjeringa på over 18 millionar kunne dørene til det nye veksthuset på NIBIO Særheim endeleg opna.

Vil lytta og læra

Bård Hoksrud fekk gjødselvareføreskrifta og pelsdyrsaka rett i fanget over natta. Den nye Landbruks- og matministeren vil ha tollvern og landbruk i heile landet, og lovar å lytta og læra.

Har takhøgd for ulike meiningar

Bonden si oppleving av eigarstyring har blitt endra i Nortura, vedgår konsernsjef Arne Kristian Kolberg. Noridane AS saka er likevel prov på at det nyttar å engasjere seg, meiner han.

Lever av eple

Jane og Geir Henning Spilde er både råvareprodusentar, foredlingsbedrift, grossist og distribusjonsledd for eigne eple. – Me legg ikkje verdiskapinga i andre sine hender, seier Geir Henning.

Alvor i svinenæringa

Kattepina i norsk svineproduksjon ser ikkje ut til å gå over med det første.

Kritikk=bjørneteneste

Å boikotta Sørlandschips for at dei lagar chips av danske poteter, råkar til sjuande og sist den norske bonden, seier Tommy Christiansen.

Stikk nasen i jorda di

– Dyrka areal er ein knapp ressurs, men me har ein stor unytta kapasitet i jordvolumet, seier Reidun Pommeresche, forskar ved NORSØK.