Einaste måten å påverka

Einaste måten å påverka

Førebuingane til årets jordbruksforhandlingar er sparka i gong. – Studieringane er den einaste måten å påverka inn mot forhandlingane, seier Bodhild Fjelltveit.

Ring Marit

Ring Marit

– Me har trivest. Å heile tida byggja, dyrka og gjera kvardagane enklare har vore drivande.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Stress ned!

Stress ned!

Menneske er svært ulike når det gjeld å takle stress og nye situasjonar. Men har du tenkt over at det er slik i dyreverda også?

Veit ikkje kor lenge marknadsuroa vil vara

Veit ikkje kor lenge marknadsuroa vil vara

Den norske bonden som står på fjøsgolvet og bit negler i frustrasjon over global uro og heftig kostnadsauke må bu seg på urolege og uføreseielege tider ei stund til, meiner Christian Anton Smedshaug.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Kjempar mot utgiftsauken

Kjempar mot utgiftsauken

Kostnadsauken skvisar landbruket. Matproduksjonen blir råka, seier Bondelaget. Småbrukarlaget vil ha tilleggsforhandlingar.

På toppen av eit allereie uvanleg år

På toppen av eit allereie uvanleg år

For å ta pulsen på den dagsaktuelle stoda har me snakka med toppsjefane i dei tre samvirka: Per Harald Vabø i FKRA, Gunnar Hovland i Tine og Anne Marit Panengstuen, i Nortura.

Tysværbønder har drive beitelag i hundre år

Tysværbønder har drive beitelag i hundre år

Gjetarlivet er ikkje for folk med tynt skinn og låge joggesko. Lars Bredal (80) frå Skjoldastraumen heldt i si tid på å setja livet til på ei ettersanking på Haukeli.

Podcast-premiere!

Podcast-premiere!

Bondevennens fagpodcast er på lufta – og det med høgt feittinnhald!

Kritisk

Kritisk

2022 ber alle bod om å bli eit turbulent år.

– Dette går ikkje i hop

– Dette går ikkje i hop

Kostnadsgaloppen held fram. Om rekningane har vore heftige fram til no, blir det ikkje lettare med det første, meiner Selmer Wathne.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Fjerna 230 km med piggtråd

Fjerna 230 km med piggtråd

148 rogalandsbønder fjerna piggtrådgjerde tilsvarande køyreavstanden frå Stavanger til Kristiansand i fjor.

Renteauke rammar likviditeten

Renteauke rammar likviditeten

Norges Bank sette opp si styringsrente frå 0,25 til 0,5 prosent rett før jul. – Me har ingen ting å gå på, seier Rogaland Bondelag.

Tydelig prioritering av unge bønder

Tydelig prioritering av unge bønder

Unge bønder under 35 år er prioritert når IBU-midlene i Agder skal fordeles. – Svært viktig for rekrutteringen, sier fylkeslederen i Bondelaget.

Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Fosfor tilført jorda gjennom rett bruk av husdyrgjødsla blir teke ut gjennom avlinga med dagens regelverk, konstaterer bonde Kristian Vinningland og rådgjevar Ragnvald Gramstad. Det blir heilt feil å skjerpe spreiearealkrava, meiner dei.

Gir gamle gen nytt liv

Gir gamle gen nytt liv

På garden Nybø i Røldal blir tida skrudd tilbake. Saueflokken skal bli reinrasa dalasau igjen.

Veit ikkje kor lenge marknadsuroa vil vara

Den norske bonden som står på fjøsgolvet og bit negler i frustrasjon over global uro og heftig kostnadsauke må bu seg på urolege og uføreseielege tider ei stund til, meiner Christian Anton Smedshaug.

Kjempar mot utgiftsauken

Kostnadsauken skvisar landbruket. Matproduksjonen blir råka, seier Bondelaget. Småbrukarlaget vil ha tilleggsforhandlingar.

Svinebøndene tryglar om hjelp

Utgiftsnivået til svinebøndene dei siste månadane har nådd eit alarmerande nivå, seier Bjørn Ståle Bekkeheien. Fakturabeløpet frå straumleverandøren hans for desember 2021 var på 82.000 kroner, rundt 50.000 kroner meir enn normalt.

På toppen av eit allereie uvanleg år

For å ta pulsen på den dagsaktuelle stoda har me snakka med toppsjefane i dei tre samvirka: Per Harald Vabø i FKRA, Gunnar Hovland i Tine og Anne Marit Panengstuen, i Nortura.

Podcast-premiere!

Bondevennens fagpodcast er på lufta – og det med høgt feittinnhald!

Ring Marit

– Me har trivest. Å heile tida byggja, dyrka og gjera kvardagane enklare har vore drivande.

Kritisk

2022 ber alle bod om å bli eit turbulent år.

Utidig eksperiment

Det er oppdrift i landbruksnæringa. Så meinte iallfall landbruks- og matminister Sandra Borch i ein tale til fjørfebøndene i Rogaland nyleg.

Utmarka – neste skanse?

Gjennom årtusen og fram til ganske nyleg var utmarka ein stad for sakte tid og nøysam ressursforvalting. To nye publikasjonar stadfestar at den tida er forbi.

Fjerna 230 km med piggtråd

148 rogalandsbønder fjerna piggtrådgjerde tilsvarande køyreavstanden frå Stavanger til Kristiansand i fjor.

Kle på kalven i vinter!

Når gradestokken viser under ti grader, eller når det regnar og bles rundt fjøs og kalvehytter, hugs å kle på kalven. Det gjeld om kalven er ute i hytte, eller står i eit kaldt rom i fjøset.

Landbruket i økonomisk krise

Bondeorganisasjonene og myndighetene er i fullstendig villrede når de måler lønnsomhet og inntektsutvikling i landbruket.

Ikkje berre timeløna som motiverer

Det ligg fleire motivasjonsfaktorar enn timebetaling til grunn når bøndene signerer lånepapira i banken, erfarer økonomirådgivar i Tveit.

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 21. januar.

Få Bondevennen på øyra!
14. januar er Bondevennen på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Einaste måten å påverka

Einaste måten å påverka

Førebuingane til årets jordbruksforhandlingar er sparka i gong. – Studieringane er den einaste måten å påverka inn mot forhandlingane, seier Bodhild Fjelltveit.

Ring Marit

Ring Marit

– Me har trivest. Å heile tida byggja, dyrka og gjera kvardagane enklare har vore drivande.

Stress ned!

Stress ned!

Menneske er svært ulike når det gjeld å takle stress og nye situasjonar. Men har du tenkt over at det er slik i dyreverda også?

Kjempar mot utgiftsauken

Kjempar mot utgiftsauken

Kostnadsauken skvisar landbruket. Matproduksjonen blir råka, seier Bondelaget. Småbrukarlaget vil ha tilleggsforhandlingar.

Svinebøndene tryglar om hjelp

Svinebøndene tryglar om hjelp

Utgiftsnivået til svinebøndene dei siste månadane har nådd eit alarmerande nivå, seier Bjørn Ståle Bekkeheien. Fakturabeløpet frå straumleverandøren hans for desember 2021 var på 82.000 kroner, rundt 50.000 kroner meir enn normalt.

På toppen av eit allereie uvanleg år

På toppen av eit allereie uvanleg år

For å ta pulsen på den dagsaktuelle stoda har me snakka med toppsjefane i dei tre samvirka: Per Harald Vabø i FKRA, Gunnar Hovland i Tine og Anne Marit Panengstuen, i Nortura.

Tysværbønder har drive beitelag i hundre år

Tysværbønder har drive beitelag i hundre år

Gjetarlivet er ikkje for folk med tynt skinn og låge joggesko. Lars Bredal (80) frå Skjoldastraumen heldt i si tid på å setja livet til på ei ettersanking på Haukeli.

Podcast-premiere!

Podcast-premiere!

Bondevennens fagpodcast er på lufta – og det med høgt feittinnhald!

Kritisk

Kritisk

2022 ber alle bod om å bli eit turbulent år.

– Dette går ikkje i hop

– Dette går ikkje i hop

Kostnadsgaloppen held fram. Om rekningane har vore heftige fram til no, blir det ikkje lettare med det første, meiner Selmer Wathne.

Fjerna 230 km med piggtråd

Fjerna 230 km med piggtråd

148 rogalandsbønder fjerna piggtrådgjerde tilsvarande køyreavstanden frå Stavanger til Kristiansand i fjor.

Renteauke rammar likviditeten

Renteauke rammar likviditeten

Norges Bank sette opp si styringsrente frå 0,25 til 0,5 prosent rett før jul. – Me har ingen ting å gå på, seier Rogaland Bondelag.

Tydelig prioritering av unge bønder

Tydelig prioritering av unge bønder

Unge bønder under 35 år er prioritert når IBU-midlene i Agder skal fordeles. – Svært viktig for rekrutteringen, sier fylkeslederen i Bondelaget.

Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Fosfor tilført jorda gjennom rett bruk av husdyrgjødsla blir teke ut gjennom avlinga med dagens regelverk, konstaterer bonde Kristian Vinningland og rådgjevar Ragnvald Gramstad. Det blir heilt feil å skjerpe spreiearealkrava, meiner dei.

Gir gamle gen nytt liv

Gir gamle gen nytt liv

På garden Nybø i Røldal blir tida skrudd tilbake. Saueflokken skal bli reinrasa dalasau igjen.

Vil gjerde vipa inne

Vil gjerde vipa inne

Vipa er kritisk truga. Margrete Dysjaland føreslår å gjerde reir og vipeungar inne for å berge dei.

Såmanns drøm

Såmanns drøm

Gjennom slektene
Bar folket vårt noko med seg-

SenseHub melder frå om brunst

SenseHub melder frå om brunst

Aktivitetsmålaren SenseHub varslar bonden om brunst, men er også eit viktig hjelpemiddel for å overvake helsetilstanden til dyra i buskapen.

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 21. januar.

Få Bondevennen på øyra!
14. januar er Bondevennen på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!