Kalvingsbinge: Enkelt, rimeleg – og bra

Kalvingsbinge: Enkelt, rimeleg – og bra

Åse Bente Sinnes sukka då det vart krav om kalvingsbinge i båsfjøs. No forstår ho ikkje kvifor ho ikkje har gjort dette før.
– Det går faktisk an å betre dyrevelferda i eit fjøs frå 50 talet, viss du vil, seier ho.

NLR vil inn på fôrbrettet

NLR vil inn på fôrbrettet

Trudde du NLR berre nerda på gras? Slett ikkje. Dei har bygd opp eit rådgivarapparat på økonomi og på bygg, teknologi og klima. No vil dei inn på fôrbrettet.

God sommer!
Femten ferske ystarar!

Femten ferske ystarar!

Gamle og moderne ystetradisjonar lever vidare med ein ny generasjon mjølkeforedlarar.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
– Meld ifrå om jerv

– Meld ifrå om jerv

Jerven er på framgang i fjellbeita til Rogaland og Agder. – Er saueflokken og jerven der samstundes, går det galt, åtvarar fylkesleiar i Aust-Agder Sau og Geit, Kåre Blålid.

Til heis utan frykt

Til heis utan frykt

Nå opnar heia seg for den årvisse rørsla av fe og folk på veg opp til sommarbeite. Me håpar sesongen blir god. Samstundes må me åtvara om at det nå er grunn til å vera ekstra på vakt.

Proff ullnerding

Proff ullnerding

Instruktørane gjorde det ikkje enkelt for kurs­deltakarane som skulle klassifisere ull hjå Nortura. – Me har funne slike som er tvilstilfelle, for å få ein dis­kusjon kring kvalitet og klasse, seier Stein Terje Moen.

Grovfôr og grill på Særheim

Grovfôr og grill på Særheim

Samspel mellom tradisjonell plantekunnskap og moderne teknologi prega dagen då NLR og Nibio inviterte til grovfôrdagen på Særheim.

Tørråtestrategien 2024

Tørråtestrategien 2024

Fjorårets funn av tørråte med genotypen EU43_A1 i de fleste norske potetdistrikt er urovekkende. Sannsynligvis er de fleste av funnene ensbetydende med resistens overfor det virksomme stoffet mandipropamid i Revus.

Lagrar solstraumen i batteri

Lagrar solstraumen i batteri

Bondeframtida er elektrisk. Eirin og Kai Inge Skjæveland har løyst dagens utfordringar kring kraftbehovet på garden, og teke spenningsfylt steg inn i framtida.

– Ikkje vent med andreslåtten

– Ikkje vent med andreslåtten

Dei mange bøndene på Haugalandet som har hausta graset i mai, bør, i følgje Bjørg Karin Dysjaland, følgja godt med og vera medvitne på at andre slåtten også blir tidleg, kanskje så snart som 10. juli.

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

Kalvingsbinge: Enkelt, rimeleg – og bra

Åse Bente Sinnes sukka då det vart krav om kalvingsbinge i båsfjøs. No forstår ho ikkje kvifor ho ikkje har gjort dette før.
– Det går faktisk an å betre dyrevelferda i eit fjøs frå 50 talet, viss du vil, seier ho.

NLR vil inn på fôrbrettet

Trudde du NLR berre nerda på gras? Slett ikkje. Dei har bygd opp eit rådgivarapparat på økonomi og på bygg, teknologi og klima. No vil dei inn på fôrbrettet.

– Meld ifrå om jerv

Jerven er på framgang i fjellbeita til Rogaland og Agder. – Er saueflokken og jerven der samstundes, går det galt, åtvarar fylkesleiar i Aust-Agder Sau og Geit, Kåre Blålid.

Til heis utan frykt

Nå opnar heia seg for den årvisse rørsla av fe og folk på veg opp til sommarbeite. Me håpar sesongen blir god. Samstundes må me åtvara om at det nå er grunn til å vera ekstra på vakt.

Meir mjølk

Mjølk er inn igjen. Etter to tiår med stupande forbruk og veganske framtidsutsikter, syter proteintrend, influensarar med kvit bart og fotballstjerner på kartongen for at volumet aukar. Såpass så, at Tine nyleg kunne presentera eit fint resultat for første tertial.

Lovande avtale

Den politiske jordbruksvåren har vore turbulent, tempoet høgt og temperaturen tilsvarande. Innimellom ny stortingsmelding, vedtak om auka sjølvberging og nytt talgrunnlag har engasjementet i næringa spent frå kraftsalver til tårer.

Utan draum, ingen plan

Tenk om entusiasmen og ambisjonsnivået for norsk jordbruk var like sprudlande som arbeidet for å ruste opp Øksnevad vgs.

Gass på!

Planane om biogassanlegg på Jæren har versert like lenge som bøndene har vore i uvissa om strengare gjødselreglar. I 15 år, sidan 2009. Nå er dei nye gjødselreglane her. Det er ikkje anlegget for mottak av husdyrgjødsel i Hå.

Stor test for omstillingsevna

Heretter kjem det til å handla mykje om mindre fosfor. Dei nye gjødselreglane som vart sendt på høyring 20.mars inneber store omstillingar for husdyrbønder over heile landet.

Tørråtestrategien 2024

Fjorårets funn av tørråte med genotypen EU43_A1 i de fleste norske potetdistrikt er urovekkende. Sannsynligvis er de fleste av funnene ensbetydende med resistens overfor det virksomme stoffet mandipropamid i Revus.

Ringorm – ei kostbar plage

Ringorm er ein soppsjukdom som kan råka mange dyreartar. Dei fleste dyreartane har sin eigen variant av sjukdommen, men det varierer kor alvorleg den slår ut.

Bondevennen 12
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Kalvingsbinge: Enkelt, rimeleg – og bra

Kalvingsbinge: Enkelt, rimeleg – og bra

Åse Bente Sinnes sukka då det vart krav om kalvingsbinge i båsfjøs. No forstår ho ikkje kvifor ho ikkje har gjort dette før.
– Det går faktisk an å betre dyrevelferda i eit fjøs frå 50 talet, viss du vil, seier ho.

NLR vil inn på fôrbrettet

NLR vil inn på fôrbrettet

Trudde du NLR berre nerda på gras? Slett ikkje. Dei har bygd opp eit rådgivarapparat på økonomi og på bygg, teknologi og klima. No vil dei inn på fôrbrettet.

God sommer!
Femten ferske ystarar!

Femten ferske ystarar!

Gamle og moderne ystetradisjonar lever vidare med ein ny generasjon mjølkeforedlarar.

– Meld ifrå om jerv

– Meld ifrå om jerv

Jerven er på framgang i fjellbeita til Rogaland og Agder. – Er saueflokken og jerven der samstundes, går det galt, åtvarar fylkesleiar i Aust-Agder Sau og Geit, Kåre Blålid.

Til heis utan frykt

Til heis utan frykt

Nå opnar heia seg for den årvisse rørsla av fe og folk på veg opp til sommarbeite. Me håpar sesongen blir god. Samstundes må me åtvara om at det nå er grunn til å vera ekstra på vakt.

Til heis utan frykt

Til heis utan frykt

Nå opnar heia seg for den årvisse rørsla av fe og folk på veg opp til sommarbeite. Me håpar sesongen blir god. Samstundes må me åtvara om at det nå er grunn til å vera ekstra på vakt.

Proff ullnerding

Proff ullnerding

Instruktørane gjorde det ikkje enkelt for kurs­deltakarane som skulle klassifisere ull hjå Nortura. – Me har funne slike som er tvilstilfelle, for å få ein dis­kusjon kring kvalitet og klasse, seier Stein Terje Moen.

Grovfôr og grill på Særheim

Grovfôr og grill på Særheim

Samspel mellom tradisjonell plantekunnskap og moderne teknologi prega dagen då NLR og Nibio inviterte til grovfôrdagen på Særheim.

Tørråtestrategien 2024

Tørråtestrategien 2024

Fjorårets funn av tørråte med genotypen EU43_A1 i de fleste norske potetdistrikt er urovekkende. Sannsynligvis er de fleste av funnene ensbetydende med resistens overfor det virksomme stoffet mandipropamid i Revus.

Lagrar solstraumen i batteri

Lagrar solstraumen i batteri

Bondeframtida er elektrisk. Eirin og Kai Inge Skjæveland har løyst dagens utfordringar kring kraftbehovet på garden, og teke spenningsfylt steg inn i framtida.

– Ikkje vent med andreslåtten

– Ikkje vent med andreslåtten

Dei mange bøndene på Haugalandet som har hausta graset i mai, bør, i følgje Bjørg Karin Dysjaland, følgja godt med og vera medvitne på at andre slåtten også blir tidleg, kanskje så snart som 10. juli.

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR vil samarbeide

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

Etterlyser ein meir medviten jærbonde

Etterlyser ein meir medviten jærbonde

Var jærbøndene meir opptatt av kvalitet enn av kvantitet kunne dei bidra mykje meir til å auka sjølvforsynings­graden, meiner jærbonde Jan-Arild Anda.

– Importen ikkje berekraftig

– Importen ikkje berekraftig

Noreg kjøper det meste av frukt og grønt frå land som risikerer å tørka inn. Det er det ikkje sikkert me kan halda fram med, seier grønsaksprodusent Ola Sunde.

Bondevennen 12
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!