Ammekufôr (1)

Ammekufôr (1)

Med lavere produksjon enn melkekua, trenger ammekua tidvis et fôr som fyller vomma uten å gjøre dem feite. Men hvilket – og hvordan?

Ull til overs?

Ull til overs?

Vil du bli kvitt nokre sekkar ull, er det gull for bybøndene i Stavanger.

Astera Solar
Erstatningsregelverket må oppdaterast

Erstatningsregelverket må oppdaterast

Sjukdomsframkallande smittsamt virus, bakteriar og sopp kan ved eit utbrot i verste fall føra til at du må tøma fjøset, sanera og førebu deg på bandlegging og ein lengre driftsstopp.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Snart slått på Rennesøy

Snart slått på Rennesøy

Siloslåtten er meir eller mindre i rute på Sørvestlandet. Også bonde Dag Galta ventar på at enga skal bli klar for slåmaskinen.

BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI Landbruksbygg meiner byggesett er vegen å gå for å oppnå netto når lausdriftskravet for små og mellomstore mjølkebruk skal stettast. Felleskjøpet Agri er også i marknaden, les Austlandet, med sitt Modulfjøs.

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Ringorm, fugleinfluensa, og storfetuberkulose. Bøndene i Rogaland har fått bryne seg på bandlegging og smitte-angst. Med konstant smitterisiko er det viktig at erstatningsregelverket fungerer. Her er det ein del å gå på, meiner bondelaga på Jæren.

Byrjar å bli tørt på Jæren

Byrjar å bli tørt på Jæren

Det har vore lite nedbør dei siste vekene, og i skrivande stund er det ikkje ein regndrope å finna i langtidsvêrmeldingane.

Puh!

Puh!

Det er en fantastisk periode. Og heldigvis 144 dager igjen til neste gang.

Svinedysenteri – sjelden, men farlig

Svinedysenteri – sjelden, men farlig

Det hender en sjelden gang at vi opplever utbrudd av dysenteri i grisehuset. Derfor er det viktig å ikke utelukke denne sykdommen, men ta prøver for å sjekke status.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Bygde medan kostnadane skaut i vêret

Bygde medan kostnadane skaut i vêret

Anette og Nils Moland bygde nytt til mjølkekyrne midt i dyrtida. Det blir ikkje større investeringar på garden med det aller første, seier dei.

Kontrollert kursendring

Kontrollert kursendring

Dei safe’a med litt for mange kyr og altfor mange kviger. Så utfordra avlsrådgivaren dei til å endre driftsopplegget: Nå skal det blir meir mjølk på færre kyr, og mindre arbeid i fjøset.

Varslar om ukultur i NSG

Varslar om ukultur i NSG

Norsk Sau og Geit er prega av ein ukultur som både tilsette og tillitsvalde lar passere, av frykt for konsekvensane, hevdar Ellen Gudmestad og Livar Ravndal. – Problemet er at administrasjonen styrer styret, seier Ravndal.

Vil ha innsyn i målpris

Vil ha innsyn i målpris

Ståle Hustoft utfordrar Tine til å opne opp om dei avvegingane dei gjer når dei kjem med innspel i målpris i samband med jordbruksoppgjeret.

NSG må avla betre

NSG må avla betre

At ihuga sauefolk også kan vera strinakkar, er noko mange veit.

Ammekufôr (1)

Med lavere produksjon enn melkekua, trenger ammekua tidvis et fôr som fyller vomma uten å gjøre dem feite. Men hvilket – og hvordan?

Ull til overs?

Vil du bli kvitt nokre sekkar ull, er det gull for bybøndene i Stavanger.

BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI Landbruksbygg meiner byggesett er vegen å gå for å oppnå netto når lausdriftskravet for små og mellomstore mjølkebruk skal stettast. Felleskjøpet Agri er også i marknaden, les Austlandet, med sitt Modulfjøs.

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Ringorm, fugleinfluensa, og storfetuberkulose. Bøndene i Rogaland har fått bryne seg på bandlegging og smitte-angst. Med konstant smitterisiko er det viktig at erstatningsregelverket fungerer. Her er det ein del å gå på, meiner bondelaga på Jæren.

Byrjar å bli tørt på Jæren

Det har vore lite nedbør dei siste vekene, og i skrivande stund er det ikkje ein regndrope å finna i langtidsvêrmeldingane.

Bygde medan kostnadane skaut i vêret

Anette og Nils Moland bygde nytt til mjølkekyrne midt i dyrtida. Det blir ikkje større investeringar på garden med det aller første, seier dei.

Erstatningsregelverket må oppdaterast

Sjukdomsframkallande smittsamt virus, bakteriar og sopp kan ved eit utbrot i verste fall føra til at du må tøma fjøset, sanera og førebu deg på bandlegging og ein lengre driftsstopp.

Framleis uavklart

Bra, meiner Bjørn Gimming. Eit løft for mange produksjonar, ikkje minst mjølk. Jau, bondelagsleiaren er nøgd med årets jordbruksavtale.

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Landbruket i Jær-regionen har nå ein eineståande moglegheit til å skipa sitt eige spydspissa kompetansesenter i smørauga på Jæren.

Eit oppgjer for alle

Bondelaget gjer rett i å krevja meir til mjølkebøndene i årets jordbruksoppgjer. Likeeins er kravet om styrka velferdsordningar heilt på sin plass.

Dei bonden treng

«Noreg treng bonden». Slagordet til Bondelaget har vore å lesa på bannerar og plakatar over det ganske land i årevis. Men kva, og kven, treng bonden sjølv?

Svinedysenteri – sjelden, men farlig

Det hender en sjelden gang at vi opplever utbrudd av dysenteri i grisehuset. Derfor er det viktig å ikke utelukke denne sykdommen, men ta prøver for å sjekke status.

Den beryktede Battusen

Lamminga er snart over for mange, og lamma skal ut på beite. Det er et vakkert vårtegn, men i gresset lurer det mange slags farer for små drøvtyggere.

Jurbetennelse hjå søye

Jurbetennelse er ein alvorleg sjukdom hjå søye. Det er viktig å oppdaga tilstanden tidleg og å behandla den av dyrlege, for sjukdomsutviklinga går raskt.

Beinbrudd i kalvinga

Hvis kalven brekker beinet, er det en fordel om det knekker under kneet. Med gips og god behandling er det gode prognoser for å lykkes.

Fem på tolv for antibiotika

I snart hundre år har antibiotika vore til stor velsigning for folk og fe. Slik blir det ikkje i framtida, når bakteriane ikkje lenger lar seg knekke av medisinen.

Bondevennen 19
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 9. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Ammekufôr (1)

Ammekufôr (1)

Med lavere produksjon enn melkekua, trenger ammekua tidvis et fôr som fyller vomma uten å gjøre dem feite. Men hvilket – og hvordan?

Ull til overs?

Ull til overs?

Vil du bli kvitt nokre sekkar ull, er det gull for bybøndene i Stavanger.

Erstatningsregelverket må oppdaterast

Erstatningsregelverket må oppdaterast

Sjukdomsframkallande smittsamt virus, bakteriar og sopp kan ved eit utbrot i verste fall føra til at du må tøma fjøset, sanera og førebu deg på bandlegging og ein lengre driftsstopp.

Snart slått på Rennesøy

Snart slått på Rennesøy

Siloslåtten er meir eller mindre i rute på Sørvestlandet. Også bonde Dag Galta ventar på at enga skal bli klar for slåmaskinen.

BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI lanserer ny vri på Nettofjøset

BRI Landbruksbygg meiner byggesett er vegen å gå for å oppnå netto når lausdriftskravet for små og mellomstore mjølkebruk skal stettast. Felleskjøpet Agri er også i marknaden, les Austlandet, med sitt Modulfjøs.

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Jærlaga vil ha oppdatert smitteregelverk

Ringorm, fugleinfluensa, og storfetuberkulose. Bøndene i Rogaland har fått bryne seg på bandlegging og smitte-angst. Med konstant smitterisiko er det viktig at erstatningsregelverket fungerer. Her er det ein del å gå på, meiner bondelaga på Jæren.

Byrjar å bli tørt på Jæren

Byrjar å bli tørt på Jæren

Det har vore lite nedbør dei siste vekene, og i skrivande stund er det ikkje ein regndrope å finna i langtidsvêrmeldingane.

Byrjar å bli tørt på Jæren

Byrjar å bli tørt på Jæren

Det har vore lite nedbør dei siste vekene, og i skrivande stund er det ikkje ein regndrope å finna i langtidsvêrmeldingane.

Puh!

Puh!

Det er en fantastisk periode. Og heldigvis 144 dager igjen til neste gang.

Svinedysenteri – sjelden, men farlig

Svinedysenteri – sjelden, men farlig

Det hender en sjelden gang at vi opplever utbrudd av dysenteri i grisehuset. Derfor er det viktig å ikke utelukke denne sykdommen, men ta prøver for å sjekke status.

Bygde medan kostnadane skaut i vêret

Bygde medan kostnadane skaut i vêret

Anette og Nils Moland bygde nytt til mjølkekyrne midt i dyrtida. Det blir ikkje større investeringar på garden med det aller første, seier dei.

Kontrollert kursendring

Kontrollert kursendring

Dei safe’a med litt for mange kyr og altfor mange kviger. Så utfordra avlsrådgivaren dei til å endre driftsopplegget: Nå skal det blir meir mjølk på færre kyr, og mindre arbeid i fjøset.

Varslar om ukultur i NSG

Varslar om ukultur i NSG

Norsk Sau og Geit er prega av ein ukultur som både tilsette og tillitsvalde lar passere, av frykt for konsekvensane, hevdar Ellen Gudmestad og Livar Ravndal. – Problemet er at administrasjonen styrer styret, seier Ravndal.

Vil ha innsyn i målpris

Vil ha innsyn i målpris

Ståle Hustoft utfordrar Tine til å opne opp om dei avvegingane dei gjer når dei kjem med innspel i målpris i samband med jordbruksoppgjeret.

NSG må avla betre

NSG må avla betre

At ihuga sauefolk også kan vera strinakkar, er noko mange veit.

Sår mais etter haustrugen

Sår mais etter haustrugen

Gir haustrug og mais svaret på kor mykje det eigentleg er råd å få ut av ei kjelva på Jæren? Svaret kan svært gjerne bli å finna i fôrlageret til Geir Jone Pollestad ein gong seint i haust.

Ventar på varmen

Ventar på varmen

Ein kald vår gjer at fleire plantekulturar ligg opp til ti dagar etter normalen. Grønsaksrådgivar Kari Aarekol melder likevel at det blir gode grønsaker framover.

Bondevennen 19
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 9. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!