Lettvint luksus

Kva skal me ha til middag i dag? Eg tek ein runde i hagen med korg og kniv. Ferske grønsaker, nye poteter og nyplukka bondebønner er så godt at det utgjer minst tre fjerdedelar av maten på tallerkenen.

Inseminørar med auge for dyr

I mest 100 år til saman har Hermund Lende og Reidar Eiliv Time farta rundt på bygda med sæddunken for å inseminere ku, gris og sau.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Bonden må møte forbrukaren

Landbruket må i større grad møte forbrukaren med faktakunnskap og eit ærleg bilete av husdyrnæringa og norsk matproduksjon, meiner Anne Zondag.

Eggeskallet: Superkrefter rett fra naturen

Egget er en næringsrik nistepakke, godt beskyttet av skallet, som gir holdbarhet på flere måneder. Lær mer om hvordan høna legger det geniale egget, og om det perfekte skallet som beskytter det.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Kuutstilling må opplevast

Sjølvsagt er det stas å vinne. Men skal me tru Anna Kirstine Aarsland, er miljøet rundt kuutstillinga på Jærmessa den viktigaste motivasjonsfaktoren for å delta.

Opnar terrenget med kje

Ein gjeng Bjerkreim-kje skal beita eit urbant, attgrodd friområde på Ålgård i Gjesdal i sommar. Byfolk skal få utsikt og innsikt.

Vil mobilisere bøndene for PU-ordninga

Prisutjamningsordninga blir undergravd og det er politisk motivert, seier konsernstyremedlem i Tine, Anders Johansen. No vil han at bøndene tek den viktige ordninga i forsvar.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Setebelte bergar liv

Dei siste ti åra har 63 menneske mista livet i ulukker der traktor har vore involvert.

Det mumlande matfylket

Kva rolle ynskjer eigentleg landbruket i Rogaland å spela i den nasjonale landbruksdebatten?

Norgesfjøset – passe stort

Felleskjøpet Agri har lansert eit standardisert nøkkelferdig fjøskonsept for besetningar med rundt 30 kyr og fullt oppdrett av kviger.

Teknikkdag for fruktdyrkarane

Mindre, smalare og smartare maskinar er det som gjeld når fruktdyrkarane i Hardanger samlast til teknikkdag.

Hva gjør du med landbruksplasten?

Stadig færre bønder brenner landbruksplasten, men noen gjør det fremdeles. Dette er verken lovlig eller bra for miljøet. Returordningen av plast har du allerede betalt for da du kjøpte plastikken. Da blir det for dumt å ikke bruke det.

Gode råd ved kjemisk brakking

Bruk av kjemiske middel ved fornying av gammal eng har blitt meir vanleg. Særleg ved plogfri fornying kan kjemiske middel gi fordelar. Korleis brukar vi midla på best mogleg måte?

Bonden må møte forbrukaren

Landbruket må i større grad møte forbrukaren med faktakunnskap og eit ærleg bilete av husdyrnæringa og norsk matproduksjon, meiner Anne Zondag.

Kuutstilling må opplevast

Sjølvsagt er det stas å vinne. Men skal me tru Anna Kirstine Aarsland, er miljøet rundt kuutstillinga på Jærmessa den viktigaste motivasjonsfaktoren for å delta.

Opnar terrenget med kje

Ein gjeng Bjerkreim-kje skal beita eit urbant, attgrodd friområde på Ålgård i Gjesdal i sommar. Byfolk skal få utsikt og innsikt.

Vil mobilisere bøndene for PU-ordninga

Prisutjamningsordninga blir undergravd og det er politisk motivert, seier konsernstyremedlem i Tine, Anders Johansen. No vil han at bøndene tek den viktige ordninga i forsvar.

Setebelte bergar liv

Dei siste ti åra har 63 menneske mista livet i ulukker der traktor har vore involvert.

Det mumlande matfylket

Kva rolle ynskjer eigentleg landbruket i Rogaland å spela i den nasjonale landbruksdebatten?

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Nyt Norge meir

Det ser lovande ut for frukt og grøntnæringa her til lands.

Inga kursendring

Med kostnadsauke, overproduksjon og marknadsubalanse som utgangspunkt kan me forstå at partane i jordbruksoppgjeret var letta over å kunne inngå ein avtale 16.mai.

Eggeskallet: Superkrefter rett fra naturen

Egget er en næringsrik nistepakke, godt beskyttet av skallet, som gir holdbarhet på flere måneder. Lær mer om hvordan høna legger det geniale egget, og om det perfekte skallet som beskytter det.

Hva gjør du med landbruksplasten?

Stadig færre bønder brenner landbruksplasten, men noen gjør det fremdeles. Dette er verken lovlig eller bra for miljøet. Returordningen av plast har du allerede betalt for da du kjøpte plastikken. Da blir det for dumt å ikke bruke det.

Gode råd ved kjemisk brakking

Bruk av kjemiske middel ved fornying av gammal eng har blitt meir vanleg. Særleg ved plogfri fornying kan kjemiske middel gi fordelar. Korleis brukar vi midla på best mogleg måte?

lør 21
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 15

Klyppekurs

15. august
aug 15

Klyppekurs

15. august
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Lettvint luksus

Kva skal me ha til middag i dag? Eg tek ein runde i hagen med korg og kniv. Ferske grønsaker, nye poteter og nyplukka bondebønner er så godt at det utgjer minst tre fjerdedelar av maten på tallerkenen.

Inseminørar med auge for dyr

I mest 100 år til saman har Hermund Lende og Reidar Eiliv Time farta rundt på bygda med sæddunken for å inseminere ku, gris og sau.

Bonden må møte forbrukaren

Landbruket må i større grad møte forbrukaren med faktakunnskap og eit ærleg bilete av husdyrnæringa og norsk matproduksjon, meiner Anne Zondag.

Eggeskallet: Superkrefter rett fra naturen

Egget er en næringsrik nistepakke, godt beskyttet av skallet, som gir holdbarhet på flere måneder. Lær mer om hvordan høna legger det geniale egget, og om det perfekte skallet som beskytter det.

Kuutstilling må opplevast

Sjølvsagt er det stas å vinne. Men skal me tru Anna Kirstine Aarsland, er miljøet rundt kuutstillinga på Jærmessa den viktigaste motivasjonsfaktoren for å delta.

Opnar terrenget med kje

Ein gjeng Bjerkreim-kje skal beita eit urbant, attgrodd friområde på Ålgård i Gjesdal i sommar. Byfolk skal få utsikt og innsikt.

Vil mobilisere bøndene for PU-ordninga

Prisutjamningsordninga blir undergravd og det er politisk motivert, seier konsernstyremedlem i Tine, Anders Johansen. No vil han at bøndene tek den viktige ordninga i forsvar.

Setebelte bergar liv

Dei siste ti åra har 63 menneske mista livet i ulukker der traktor har vore involvert.

Det mumlande matfylket

Kva rolle ynskjer eigentleg landbruket i Rogaland å spela i den nasjonale landbruksdebatten?

Norgesfjøset – passe stort

Felleskjøpet Agri har lansert eit standardisert nøkkelferdig fjøskonsept for besetningar med rundt 30 kyr og fullt oppdrett av kviger.

Teknikkdag for fruktdyrkarane

Mindre, smalare og smartare maskinar er det som gjeld når fruktdyrkarane i Hardanger samlast til teknikkdag.

Hva gjør du med landbruksplasten?

Stadig færre bønder brenner landbruksplasten, men noen gjør det fremdeles. Dette er verken lovlig eller bra for miljøet. Returordningen av plast har du allerede betalt for da du kjøpte plastikken. Da blir det for dumt å ikke bruke det.

Gode råd ved kjemisk brakking

Bruk av kjemiske middel ved fornying av gammal eng har blitt meir vanleg. Særleg ved plogfri fornying kan kjemiske middel gi fordelar. Korleis brukar vi midla på best mogleg måte?

Meiner alvor med små fjøs

Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.

lør 21
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 15

Klyppekurs

15. august
aug 15

Klyppekurs

15. august