Dannar grunneigarlag før E39-landing

Statens vegvesen er i ferd med å landa traseen for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Nå organiserer grunneigarane i Rogaland seg for å få ei hand på rattet før siste streken blir sett på kartet.

Uansvarleg høyringsutkast

Pelsdyrbøndene fortvilar over den moglege erstatninga som blir føreslege i høyringsutkastet til lova om avvikling av pelsdyrnæringa. – Statsråd Hoksrud tar ikkje ansvar, seier Leif John Haugstad.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gaveabonnement
Verv ein venn

Heilt perfekt!

Smågrisprodusent Knut Haugland er stornøgd med Omsetningsrådet si avgjerd om utkjøp av purker.

Nortura i drift

Hjørnesteinen Nortura er kringsett av utfordringar. Ei siste oppdatering på problema i slakterisamvirket fekk me då konsernsjef Arne Kristian Kolberg nyleg måtte gå grunna manglande resultat.

Bønder på skikkeleg

Det var alt eller ingenting for Ingvild og Eirik Luteberget Nesheim då dei overtok heimegarden til Eirik i 2016.

Strid om gjerdeplikten

Bane NOR vil ikkje lenger vedlikehalda gjerdene langs jernbanelina på eigedommen til Lars Madland og andre bønder som grensar til jernbanen. Det finn ikkje bonden seg i.

Danskene drives av vekst og eksport

Høy gjeld er den største utfordringa i dansk landbruk. Antall produsenter går ned mens produksjonen øker. Dansk landbruk er i strek grad drevet av eksport.

Kva no, MatPrat?

Kva rolle skal opplysningskontoret for kjøt og egg ha i ei tid kor me vert oppmoda om å ete mindre kjøt?

Vil ha meir areal i drift

Meir enn 50 000 dekar jordbruksjord ligg unytta i Telemark. Det vil Fylkesmannen gjere noko med.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad

Kraftparadokset

Dei mange åtvaringane om fôrmangel, masseslakt og mjølkemanko til trass – i haust produserer husdyrlandbruket for fulle muggar på nesten alle frontar.

– Det blir ingen revolusjon

– Nortura si største utfordring framover er å vere godt nok til stades i alle kjedene og tene pengar på sal, seier Trine Hasvang Vaag.

Rike – men ikkje på pengar

Gunhild Øigarden og Nils Drabløs driv økologisk mjølkeproduksjon med Vestlandsk fjordfe. Dei nyttar utmarka på stølen og bygde nytt stølsfjøs i 1997. Dei står rakrygga mot straumen, men er uroa over utviklinga – både i samfunnet og i landbruket.

Hjorten utfordrar landbruket på Voss

Bonden har vore boredekksarbeidar i Nordsjøen sidan 1991. Etter så mange år, har dei jamne avbrekka frå fjøs og bratte bakkar på garden Røthe i Dyrvedalen i Voss, blitt ein vane.

Sørlandssamlinga 40 år

Talet på deltakarar til Sørlandssamlinga stig år for år. Det er inga førtiårskrise å spore når arrangementet går av stabelen rett over nyttår.

Slaktar dyregod

– Skal du bli ein god slaktar, er det veldig viktig å vera glad i dyr, seier Stian Espedal, som nett har skrive ei bok om korleis du lagar mat av dei.

Verv ein venn
Gaveabonnement

Dannar grunneigarlag før E39-landing

Statens vegvesen er i ferd med å landa traseen for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Nå organiserer grunneigarane i Rogaland seg for å få ei hand på rattet før siste streken blir sett på kartet.

Uansvarleg høyringsutkast

Pelsdyrbøndene fortvilar over den moglege erstatninga som blir føreslege i høyringsutkastet til lova om avvikling av pelsdyrnæringa. – Statsråd Hoksrud tar ikkje ansvar, seier Leif John Haugstad.

Strid om gjerdeplikten

Bane NOR vil ikkje lenger vedlikehalda gjerdene langs jernbanelina på eigedommen til Lars Madland og andre bønder som grensar til jernbanen. Det finn ikkje bonden seg i.

Danskene drives av vekst og eksport

Høy gjeld er den største utfordringa i dansk landbruk. Antall produsenter går ned mens produksjonen øker. Dansk landbruk er i strek grad drevet av eksport.

Kva no, MatPrat?

Kva rolle skal opplysningskontoret for kjøt og egg ha i ei tid kor me vert oppmoda om å ete mindre kjøt?

Nortura i drift

Hjørnesteinen Nortura er kringsett av utfordringar. Ei siste oppdatering på problema i slakterisamvirket fekk me då konsernsjef Arne Kristian Kolberg nyleg måtte gå grunna manglande resultat.

Kraftparadokset

Dei mange åtvaringane om fôrmangel, masseslakt og mjølkemanko til trass – i haust produserer husdyrlandbruket for fulle muggar på nesten alle frontar.

Monstervegen

– Det som for vegvesenet nå er ei ideell løysing, blir ein katastrofe for bøndene og matproduksjonen på Bråstein, seier den pensjonerte bonden Tor Håland.

Krevjande tider

No byrjar dei økonomiske nøkkeltala for 2017-landbruksrekneskapa å bli kjent.

Sei ost!

Ostenasjonen Noreg slår på stortromma når World Cheese Awards går av stabelen i Bergen i dag, fredag 2.november. 3500 ostar frå heile verda er påmelde.

Slaktegrisprodusent? Unngå trekk!

Driv du slaktegrisproduksjon? Registrer deg i Helsegris for slaktegrisprodusentar og unngå trekk på kr 0,50 pr. kg etter 1. januar 2019.

Sørg for rett fôring av ammekua i vinter

Det er nødvendig å vurdere hvordan fôringen kommende vinter skal være, spesielt dersom det nå er et annet grovfôr eller andre mengder enn det som tidligere er brukt.

Har du nok marginar på rett side?

Usikra arbeid i lange stigar, frontlastar som arbeidsplattform, handtere store oksar åleine, arbeide i siloen utan vifte på, vinkelslipar utan augevern. Har du marginar å gå på?

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Dannar grunneigarlag før E39-landing

Statens vegvesen er i ferd med å landa traseen for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Nå organiserer grunneigarane i Rogaland seg for å få ei hand på rattet før siste streken blir sett på kartet.

Uansvarleg høyringsutkast

Pelsdyrbøndene fortvilar over den moglege erstatninga som blir føreslege i høyringsutkastet til lova om avvikling av pelsdyrnæringa. – Statsråd Hoksrud tar ikkje ansvar, seier Leif John Haugstad.

Heilt perfekt!

Smågrisprodusent Knut Haugland er stornøgd med Omsetningsrådet si avgjerd om utkjøp av purker.

Nortura i drift

Hjørnesteinen Nortura er kringsett av utfordringar. Ei siste oppdatering på problema i slakterisamvirket fekk me då konsernsjef Arne Kristian Kolberg nyleg måtte gå grunna manglande resultat.

Bønder på skikkeleg

Det var alt eller ingenting for Ingvild og Eirik Luteberget Nesheim då dei overtok heimegarden til Eirik i 2016.

Strid om gjerdeplikten

Bane NOR vil ikkje lenger vedlikehalda gjerdene langs jernbanelina på eigedommen til Lars Madland og andre bønder som grensar til jernbanen. Det finn ikkje bonden seg i.

Danskene drives av vekst og eksport

Høy gjeld er den største utfordringa i dansk landbruk. Antall produsenter går ned mens produksjonen øker. Dansk landbruk er i strek grad drevet av eksport.

Kva no, MatPrat?

Kva rolle skal opplysningskontoret for kjøt og egg ha i ei tid kor me vert oppmoda om å ete mindre kjøt?

Vil ha meir areal i drift

Meir enn 50 000 dekar jordbruksjord ligg unytta i Telemark. Det vil Fylkesmannen gjere noko med.

Kraftparadokset

Dei mange åtvaringane om fôrmangel, masseslakt og mjølkemanko til trass – i haust produserer husdyrlandbruket for fulle muggar på nesten alle frontar.

– Det blir ingen revolusjon

– Nortura si største utfordring framover er å vere godt nok til stades i alle kjedene og tene pengar på sal, seier Trine Hasvang Vaag.

Rike – men ikkje på pengar

Gunhild Øigarden og Nils Drabløs driv økologisk mjølkeproduksjon med Vestlandsk fjordfe. Dei nyttar utmarka på stølen og bygde nytt stølsfjøs i 1997. Dei står rakrygga mot straumen, men er uroa over utviklinga – både i samfunnet og i landbruket.

Hjorten utfordrar landbruket på Voss

Bonden har vore boredekksarbeidar i Nordsjøen sidan 1991. Etter så mange år, har dei jamne avbrekka frå fjøs og bratte bakkar på garden Røthe i Dyrvedalen i Voss, blitt ein vane.

Sørlandssamlinga 40 år

Talet på deltakarar til Sørlandssamlinga stig år for år. Det er inga førtiårskrise å spore når arrangementet går av stabelen rett over nyttår.

Slaktar dyregod

– Skal du bli ein god slaktar, er det veldig viktig å vera glad i dyr, seier Stian Espedal, som nett har skrive ei bok om korleis du lagar mat av dei.

Kan tena meir med gardsstyre

Per Herikstad meiner at større bruk har potensiale til å tene fleire hundre tusen kroner i året dersom bonden etablerer eit gardsstyre.

Monstervegen

– Det som for vegvesenet nå er ei ideell løysing, blir ein katastrofe for bøndene og matproduksjonen på Bråstein, seier den pensjonerte bonden Tor Håland.

Dramatiske konsekvensar med ny E39-trasé

Ein ny E39-trasé og ein komande tverrforbindelse til Jæren vil øydeleggja garden til Håvard Håland på Bråstein. – Det handlar om levebrødet mitt, seier han.