Frå lågverdi ull til verdifull biogjødsel

Frå lågverdi ull til verdifull biogjødsel

Karin Flatøy Svarstad samla 1,6 tonn lågverdi ull og sende det ut av landet. Attende fekk ho godt over 1,2 tonn pelletert ull – som skal nyttast som gjødsel og jordforbetring.

Ute etter vestlandsskog

Ute etter vestlandsskog

Nasjonalt mål er å verne ti prosent av skogen. Vestland har klart tre prosent til no, og det byrjar å haste.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Krev investeringspakke for mjølk

Krev investeringspakke for mjølk

Bondelaget har i årevis prøvd å forklare politikarane at eit lausdriftskrav utan friske midlar berre er ønsketenking. – Med dagens vilkår og løyvingar diskvalifiserer i praksis regjeringa dei fleste mjølkebruk under 30 kyr for ei framtid i næringa, seier Anders Felde.

– Skeivt fordelte midlar

– Skeivt fordelte midlar

– Det er ikkje berre i mjølkeproduksjonen det er naudsynt med investeringar, seier sauebonde Gudmund Håkull.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Stor satsingsvilje, men snart er kassa tom

Stor satsingsvilje, men snart er kassa tom

I fjor var IN-midlane brukt opp før sommaren. I år kan det bli tomt til påske. – Situasjonen er krevjande, men samstundes er det svært positivt at så mange vil investere, seier Ole-Andreas Smette i IN Vestland.

Ost frå kjøkenbenken til Hilde og Joar

Ost frå kjøkenbenken til Hilde og Joar

2019 og 2020 var travle år for Hilde og Joar Hauge på Fister i Ryfylke. Dei har både bygd mjølkefjøs og starta opp eige ysteri der dei lagar ost utvikla heime på kjøkenet.

To gonger hundre tonn mjølk

To gonger hundre tonn mjølk

Nyleg passerte to av kyrne hjå Jonas Hadland på Salte i Klepp, den magiske 100-tonns grensa for livstidsyting.

Slik oppdagar og behandlar du koksidiose hjå kalv

Slik oppdagar og behandlar du koksidiose hjå kalv

Dei aller fleste som driv med storfeproduksjon har sikkert hatt kalvar med diare. I dei fleste tilfella er diareane fôringsrelaterte. Diare kan også oppstå på grunn av virus, bakteriar og parasittar.

Kan unngå tørrstofftap med rundballar

Kan unngå tørrstofftap med rundballar

Opp mot tjue prosent av tørrstoffet forsvinn i plansilo, medan tilsvarande tal for rundballar er null til to prosent, seier Leif Harbo, og refererer til svenske forsøk.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
– Somme meiner me går for langt

– Somme meiner me går for langt

– Somme meiner me går altfor langt, andre meiner me gjer for lite, seier Arthur Salte, mjølkebonde frå Klepp og styremedlem i Bondelaget sentralt, om dei nye kvotetiltaka.

Fryktar redusert matproduksjon

Fryktar redusert matproduksjon

Landbruket slapp avgift på raudt kjøt, men regjeringa held fast ved at vi skal endre kosthald. Bondelaget reagerer. – Heile poenget er å nå klimamåla utan å redusere norsk matproduksjon, seier Bodhild Fjelltveit i Bondelaget.

Viktig kvotedebatt

Viktig kvotedebatt

Medan salet av mjølk og andre meieriprodukt går på korona-høggir, går det føre seg ein oppheita debatt om kvoteordninga, altså om grunnlaget for den vidare norske mjølkeproduksjonen.

– Det er no korta blir lagt

– Det er no korta blir lagt

Studiearbeid i lokallaga er så vidt i gang før årets jordbruksoppgjer, men i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag veit dei alt kva dei skal spela inn: 50.000 kroner i inntektsauke.

Frå lågverdi ull til verdifull biogjødsel

Karin Flatøy Svarstad samla 1,6 tonn lågverdi ull og sende det ut av landet. Attende fekk ho godt over 1,2 tonn pelletert ull – som skal nyttast som gjødsel og jordforbetring.

Ute etter vestlandsskog

Nasjonalt mål er å verne ti prosent av skogen. Vestland har klart tre prosent til no, og det byrjar å haste.

Krev investeringspakke for mjølk

Bondelaget har i årevis prøvd å forklare politikarane at eit lausdriftskrav utan friske midlar berre er ønsketenking. – Med dagens vilkår og løyvingar diskvalifiserer i praksis regjeringa dei fleste mjølkebruk under 30 kyr for ei framtid i næringa, seier Anders Felde.

– Skeivt fordelte midlar

– Det er ikkje berre i mjølkeproduksjonen det er naudsynt med investeringar, seier sauebonde Gudmund Håkull.

Stor satsingsvilje, men snart er kassa tom

I fjor var IN-midlane brukt opp før sommaren. I år kan det bli tomt til påske. – Situasjonen er krevjande, men samstundes er det svært positivt at så mange vil investere, seier Ole-Andreas Smette i IN Vestland.

To gonger hundre tonn mjølk

Nyleg passerte to av kyrne hjå Jonas Hadland på Salte i Klepp, den magiske 100-tonns grensa for livstidsyting.

Viktig kvotedebatt

Medan salet av mjølk og andre meieriprodukt går på korona-høggir, går det føre seg ein oppheita debatt om kvoteordninga, altså om grunnlaget for den vidare norske mjølkeproduksjonen.

Best i vest

På tampen av fjoråret hevda leiar for det regjeringsoppnemnde Demografiutvalet, Victor Normann, at me har ti-tjue år på oss for å forhindra at distrikts-Noreg blir til «ein gamleheim i naturskjøne omgjevnadar».

Fatt mot

2020 har vore ein prøve for mange, anten ein merkte orona-viruset direkte eller indirekte.

Frykta fuglevirus har nådd Jæren

To tilfelle av fugleinfluensaviruset er registrert på daud kortnebbgås, saman med eit utbrot av fugleinfluensa i ein fuglepark på Jæren. Det er meir enn nok til å setja ein alvorleg støkk i fjørfenæringa og i landbruket elles i heile landet.

Dette får me til

4H samlar det inn. Grønt Punkt Norge tar det imot gratis. Det er forbode å brenna, og frå tid til annan tek små og store turen ut for å rydda naturen fri for det. Det handlar sjølvsagt om plast.

Slik oppdagar og behandlar du koksidiose hjå kalv

Dei aller fleste som driv med storfeproduksjon har sikkert hatt kalvar med diare. I dei fleste tilfella er diareane fôringsrelaterte. Diare kan også oppstå på grunn av virus, bakteriar og parasittar.

Årsaker til kasting hos storfe

Kasting (abort) hos enkeltdyr forekommer i alle storfebesetninger, men hos enkelte kan det også være et besetningsproblem. Hvorfor skjer det og hvordan kan vi prøve å forebygge at det skjer?

Slik er reglane for trekk i produksjonstilskotet endra

Færre, men større trekk for dårleg dyrevelferd. Fleire trekk for ulovlege inngrep i kulturlandskap og brot på gjødsel- og forureiningsreglane. Her les du meir om korleis regelverksbrot kan få konsekvensar for produksjonstilskotet.

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 22. januar.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Frå lågverdi ull til verdifull biogjødsel

Frå lågverdi ull til verdifull biogjødsel

Karin Flatøy Svarstad samla 1,6 tonn lågverdi ull og sende det ut av landet. Attende fekk ho godt over 1,2 tonn pelletert ull – som skal nyttast som gjødsel og jordforbetring.

Ute etter vestlandsskog

Ute etter vestlandsskog

Nasjonalt mål er å verne ti prosent av skogen. Vestland har klart tre prosent til no, og det byrjar å haste.

Krev investeringspakke for mjølk

Krev investeringspakke for mjølk

Bondelaget har i årevis prøvd å forklare politikarane at eit lausdriftskrav utan friske midlar berre er ønsketenking. – Med dagens vilkår og løyvingar diskvalifiserer i praksis regjeringa dei fleste mjølkebruk under 30 kyr for ei framtid i næringa, seier Anders Felde.

– Skeivt fordelte midlar

– Skeivt fordelte midlar

– Det er ikkje berre i mjølkeproduksjonen det er naudsynt med investeringar, seier sauebonde Gudmund Håkull.

Stor satsingsvilje, men snart er kassa tom

Stor satsingsvilje, men snart er kassa tom

I fjor var IN-midlane brukt opp før sommaren. I år kan det bli tomt til påske. – Situasjonen er krevjande, men samstundes er det svært positivt at så mange vil investere, seier Ole-Andreas Smette i IN Vestland.

Ost frå kjøkenbenken til Hilde og Joar

Ost frå kjøkenbenken til Hilde og Joar

2019 og 2020 var travle år for Hilde og Joar Hauge på Fister i Ryfylke. Dei har både bygd mjølkefjøs og starta opp eige ysteri der dei lagar ost utvikla heime på kjøkenet.

To gonger hundre tonn mjølk

To gonger hundre tonn mjølk

Nyleg passerte to av kyrne hjå Jonas Hadland på Salte i Klepp, den magiske 100-tonns grensa for livstidsyting.

Slik oppdagar og behandlar du koksidiose hjå kalv

Slik oppdagar og behandlar du koksidiose hjå kalv

Dei aller fleste som driv med storfeproduksjon har sikkert hatt kalvar med diare. I dei fleste tilfella er diareane fôringsrelaterte. Diare kan også oppstå på grunn av virus, bakteriar og parasittar.

Kan unngå tørrstofftap med rundballar

Kan unngå tørrstofftap med rundballar

Opp mot tjue prosent av tørrstoffet forsvinn i plansilo, medan tilsvarande tal for rundballar er null til to prosent, seier Leif Harbo, og refererer til svenske forsøk.

– Somme meiner me går for langt

– Somme meiner me går for langt

– Somme meiner me går altfor langt, andre meiner me gjer for lite, seier Arthur Salte, mjølkebonde frå Klepp og styremedlem i Bondelaget sentralt, om dei nye kvotetiltaka.

Fryktar redusert matproduksjon

Fryktar redusert matproduksjon

Landbruket slapp avgift på raudt kjøt, men regjeringa held fast ved at vi skal endre kosthald. Bondelaget reagerer. – Heile poenget er å nå klimamåla utan å redusere norsk matproduksjon, seier Bodhild Fjelltveit i Bondelaget.

Viktig kvotedebatt

Viktig kvotedebatt

Medan salet av mjølk og andre meieriprodukt går på korona-høggir, går det føre seg ein oppheita debatt om kvoteordninga, altså om grunnlaget for den vidare norske mjølkeproduksjonen.

– Det er no korta blir lagt

– Det er no korta blir lagt

Studiearbeid i lokallaga er så vidt i gang før årets jordbruksoppgjer, men i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag veit dei alt kva dei skal spela inn: 50.000 kroner i inntektsauke.

Tre kopplam vart til hundre sauer

Tre kopplam vart til hundre sauer

Saueeventyret til Cathrine Undheim starta med tre kopplam i 2014. I dag har ho hundre sauer, sitter i styret i Sør-Jæren sau og geit, og er leiar av ei erfaringsgruppe for kvinner.

IN druknar i søknadar

IN druknar i søknadar

Ei veke ut i det nye året har Olav Tegle i IN Rogaland fått femti søknadar om investeringsstøtte på bordet. – Eg fryktar me kan gå tom for pengar til påske, seier Tegle.

Årsaker til kasting hos storfe

Årsaker til kasting hos storfe

Kasting (abort) hos enkeltdyr forekommer i alle storfebesetninger, men hos enkelte kan det også være et besetningsproblem. Hvorfor skjer det og hvordan kan vi prøve å forebygge at det skjer?

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 22. januar.