Eit oppgjer for mjølka

Eit oppgjer for mjølka

Mjølkeprodusentane på Jæren bør vera takksame for årets jordbruksavtale, men det er i andre delar av landet dei treng mest stimuli for å sikre framtida til norsk mjølk.

Ikkje sløs pengar på ting du ikkje treng

Ikkje sløs pengar på ting du ikkje treng

Er du blant dei som handlar inn tilskotsfôr for å vere på den sikre sida? Det er mykje flott til sals, men med mindre du har påvist mangel, er det berre tre ting du bør vurdera før lamming.

Nøgd med jordbruksavtalen

Nøgd med jordbruksavtalen

Det må vera lov å seia i frå, også når noko er bra og at ein er nøgd. I sum er årets jordbruksavtale bra, seier leiaren i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft.

Gratis prøveblad
Ola Hodnefjell Haugen
Bøndene vann

Bøndene vann

For å få fortgang i arbeidet med omkøyringsveg på Kverneland, saksøkte Time Energipark sju grunneigarar som motsette seg grunnundersøkingar. I dag tapte Time Energipark.

Overgangsfôring til beite

Overgangsfôring til beite

Nå er det endeleg tid for at beitene skal fyllast med dyr igjen. Overgangen frå innefôring med surfôr til ungt beitegras er stor for vomma, så korleis gjer du overgangen god?

Lever av mangesysleri

Lever av mangesysleri

Camilla og Martin Heggelund har 85 vinterfôra sau, 14 ammekyr, godt 1000 slaktegris i året, og ein leigekvote på 37 tonn mjølk. Mangesysleri og låge investeringskostnadar gjer at dei kan leve av garden.

Kaldt og vått, men vår til slutt

Kaldt og vått, men vår til slutt

Våren har langt frå vore perfekt i Rogaland, men det kan likevel laga seg. Ansgar Solheim har både roer, raigrasgrønfôr, beite og bygg på garden.

Eit oppgjer for mjølka

Mjølkeprodusentane på Jæren bør vera takksame for årets jordbruksavtale, men det er i andre delar av landet dei treng mest stimuli for å sikre framtida til norsk mjølk.

Nøgd med jordbruksavtalen

Det må vera lov å seia i frå, også når noko er bra og at ein er nøgd. I sum er årets jordbruksavtale bra, seier leiaren i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft.

Utan draum, ingen plan

Tenk om entusiasmen og ambisjonsnivået for norsk jordbruk var like sprudlande som arbeidet for å ruste opp Øksnevad vgs.

Gass på!

Planane om biogassanlegg på Jæren har versert like lenge som bøndene har vore i uvissa om strengare gjødselreglar. I 15 år, sidan 2009. Nå er dei nye gjødselreglane her. Det er ikkje anlegget for mottak av husdyrgjødsel i Hå.

Stor test for omstillingsevna

Heretter kjem det til å handla mykje om mindre fosfor. Dei nye gjødselreglane som vart sendt på høyring 20.mars inneber store omstillingar for husdyrbønder over heile landet.

Ein plan som står seg

8. mars 2024. Ap- og Sp-regjeringa legg fram stortingsmeldinga som er meint å staka ut ein ny kurs for norsk landbruk: Ein metode for å rekna ut bondeinntekta, ein plan for opptrapping av bonden si inntekt, samt ein strategi for auka sjølvforsyning.

Lytt og lær

I vekas utgåve av Bondevennen kan reportasjen med veteranane Bjørn Friestad og Ragnvald Gramstad, saman med artiklane frå Norsk landbruksrådgiving, vera ein liten aperitiff før våronna, som er over oss før me veit ordet av det – ein gong rett over påske.

Ikkje dill med dreneringstilskota

Landbrukets klimaplan som skal vera innfridd alt i 2030, inneheld åtte satsingsområde. Satsingsområde fem heiter: Betre bruk av gjødsla og god agronomi. Her blir god drenering nemnt som eit av tiltaka som gir lågare klimagassutslepp.

Ikkje sløs pengar på ting du ikkje treng

Er du blant dei som handlar inn tilskotsfôr for å vere på den sikre sida? Det er mykje flott til sals, men med mindre du har påvist mangel, er det berre tre ting du bør vurdera før lamming.

Overgangsfôring til beite

Nå er det endeleg tid for at beitene skal fyllast med dyr igjen. Overgangen frå innefôring med surfôr til ungt beitegras er stor for vomma, så korleis gjer du overgangen god?

Bondevennen 9
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 10. mai

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Eit oppgjer for mjølka

Eit oppgjer for mjølka

Mjølkeprodusentane på Jæren bør vera takksame for årets jordbruksavtale, men det er i andre delar av landet dei treng mest stimuli for å sikre framtida til norsk mjølk.

Ikkje sløs pengar på ting du ikkje treng

Ikkje sløs pengar på ting du ikkje treng

Er du blant dei som handlar inn tilskotsfôr for å vere på den sikre sida? Det er mykje flott til sals, men med mindre du har påvist mangel, er det berre tre ting du bør vurdera før lamming.

Nøgd med jordbruksavtalen

Nøgd med jordbruksavtalen

Det må vera lov å seia i frå, også når noko er bra og at ein er nøgd. I sum er årets jordbruksavtale bra, seier leiaren i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft.

Bøndene vann

Bøndene vann

For å få fortgang i arbeidet med omkøyringsveg på Kverneland, saksøkte Time Energipark sju grunneigarar som motsette seg grunnundersøkingar. I dag tapte Time Energipark.

Overgangsfôring til beite

Overgangsfôring til beite

Nå er det endeleg tid for at beitene skal fyllast med dyr igjen. Overgangen frå innefôring med surfôr til ungt beitegras er stor for vomma, så korleis gjer du overgangen god?

Lever av mangesysleri

Lever av mangesysleri

Camilla og Martin Heggelund har 85 vinterfôra sau, 14 ammekyr, godt 1000 slaktegris i året, og ein leigekvote på 37 tonn mjølk. Mangesysleri og låge investeringskostnadar gjer at dei kan leve av garden.

Kaldt og vått, men vår til slutt

Kaldt og vått, men vår til slutt

Våren har langt frå vore perfekt i Rogaland, men det kan likevel laga seg. Ansgar Solheim har både roer, raigrasgrønfôr, beite og bygg på garden.

Onne-risiko, sjølv med god HMS

Onne-risiko, sjølv med god HMS

– Vi har eit landbruk med flinke bønder og stort HMS-fokus, seier Halle Arnes. Likevel kan ting gå galt, ikkje minst akkurat nå.

Utan draum, ingen plan

Utan draum, ingen plan

Tenk om entusiasmen og ambisjonsnivået for norsk jordbruk var like sprudlande som arbeidet for å ruste opp Øksnevad vgs.

Tjuvstart på slåtten

Tjuvstart på slåtten

​Det var fleire som måtte gni seg i auga på veg til arbeid og skule på måndag. Kalenderen viste 6. mai og på Skas, på grensa mellom Sola og Klepp, låg graset slått i ranker på ei av kjelvene langs med vegen.

Bondevennen 9
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 10. mai

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!