Søker spor i jord

Søker spor i jord

Sør-Rogaland Metallsøkerklubb etterlyser grunneigarar som vil la dei søke etter historiske funn på dyrka mark.

Vipa er her!

Vipa er her!

Vipa er Rogaland sin fylkesfugl, og det er i det opne landskapet ho likar seg best. I Noreg er vipa ein trekkfugl medan lengre sør i Europa lever ho i same område året rundt.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Endeleg gartnarutdanning i Rogaland!

Endeleg gartnarutdanning i Rogaland!

Drøymer du om å bli gartnar? Då kan Tveit vidaregåande skule ha tilbodet du er på jakt etter. Frå hausten av startar dei opp med utdanningstilbodet Vg3 Gartnernæring.

Klar, ferdig, biogass

Klar, ferdig, biogass

Alt ligg til rette for å lukkast med biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Mykje gjødsel, korte avstandar og regionale aktørar innan energi og avfall. Så kvifor skjer det ingenting?

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Snart tid for Helgjødsel

Snart tid for Helgjødsel

Helgjødsel er etter kvart godt innarbeidd i landbruket, men det er viktig at fleire vel dette som første alternativ for komande vekstsesong.

Bø-gris legg grunnlaget for superpurka

Bø-gris legg grunnlaget for superpurka

Norsk Landsvin av topp kvalitet frå Bø i Randaberg blir kryssa med Z-linje Yorkshire frå Topigs Norsvin. Resultatet blir sjølve superpurka, TN70.

Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Nokre gonger bur djevelen i detaljane, blir det sagt. Andre gonger er det Gud. På Kornkonferansen 2020 i slutten av januar var det nok djevelen.

Ei løysing

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Meir slagkraftig jordvern

Meir slagkraftig jordvern

Med ein ny, nasjonal jordvernorganisasjon skal jordvern bli meir synleg i samfunnsdebatten. Nullvisjon skal hamrast inn – og landbruket sjølv slepp ikkje unna.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Vil nå fram til forbrukarane

Vil nå fram til forbrukarane

Marit Epletveit har slåst for ramevilkåra for bøndene i Rogaland i tre år. Væpna med kunnskap om fotosyntesen, vil bondelagsleiaren no ta klimaforvirra forbrukarar i skule.

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Digital dermatitt er krevende, men ikke umulig å bekjempe. Ved god rengjøring og kontroll av klauvene i forbindelse med klauvskjæring, kan du oppdage og behandle sår på et tidlig stadium. Målet er å unngå at sjukdommen spres og blir mer alvorlig.

Hvem kan klare seg med lite soya?

Hvem kan klare seg med lite soya?

Det er store forskjeller på hvor mye protein man klarer å produsere fra graset. Melkebøndene på flat-Jæren er mindre avhengige av soya enn resten av Rogaland.

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Tall fra 2019 viser at det er kommunene på flat-Jæren og øyene rundt som har lavest forbruk av kraftfôr pr. kg melk de produserer.

På mjølkesafari i Bjerkreim

På mjølkesafari i Bjerkreim

Mjølkebønder i Dalane reiste frå fjøs til fjøs for å henta inspirasjon, då landbrukskontoret i Bjerkreim inviterte til «mjølkesafari».

Etterlyser betre bonde-nettvett

Etterlyser betre bonde-nettvett

Bonde Trond Vidar Berge oppmodar yrkesfeller til å bruke bondevett også på nett. Ikkje minst når dei legg ut bilete frå eige fjøs.

Søker spor i jord

Sør-Rogaland Metallsøkerklubb etterlyser grunneigarar som vil la dei søke etter historiske funn på dyrka mark.

Vipa er her!

Vipa er Rogaland sin fylkesfugl, og det er i det opne landskapet ho likar seg best. I Noreg er vipa ein trekkfugl medan lengre sør i Europa lever ho i same område året rundt.

Endeleg gartnarutdanning i Rogaland!

Drøymer du om å bli gartnar? Då kan Tveit vidaregåande skule ha tilbodet du er på jakt etter. Frå hausten av startar dei opp med utdanningstilbodet Vg3 Gartnernæring.

Klar, ferdig, biogass

Alt ligg til rette for å lukkast med biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Mykje gjødsel, korte avstandar og regionale aktørar innan energi og avfall. Så kvifor skjer det ingenting?

Etterlyser betre bonde-nettvett

Bonde Trond Vidar Berge oppmodar yrkesfeller til å bruke bondevett også på nett. Ikkje minst når dei legg ut bilete frå eige fjøs.

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Ein mangelfull kur

Ordkrigen om kjøt og klima rasar med ny styrke etter framlegginga av Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Medvind i motbakke

Det finst nok lettare stader å vera bonde enn i Hardanger. Gardane i dei bratte liene langs fjorden er jo sjølve definisjonen av omgrepet «tungdrivne».

Gläsbygden neste?

Jordbruk over heile landet! Levande distrikt! Slagorda blir gjentatt av den eine landbruksministeren etter den andre. Og likevel: Utviklinga går i stikk motsett retning, og det relativt raskt.

Mjølkekartet i endring

«Mjølkekartet», når det blir klart utpå våren, vil saman med driftsgranskingar og referansebruk, gi styresmaktene eit bilete på kor dei mest sårbare mjølkemiljøa finst – og på kor innsatsen bør rettast inn.

Svinebøndene treng inntektsauke

Korleis er det mogleg å auke inntekta når oppgjersprisane alt nå ligg opp mot målprisen og siste prognosen synar tilnærma marknadsbalanse?

Snart tid for Helgjødsel

Helgjødsel er etter kvart godt innarbeidd i landbruket, men det er viktig at fleire vel dette som første alternativ for komande vekstsesong.

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Digital dermatitt er krevende, men ikke umulig å bekjempe. Ved god rengjøring og kontroll av klauvene i forbindelse med klauvskjæring, kan du oppdage og behandle sår på et tidlig stadium. Målet er å unngå at sjukdommen spres og blir mer alvorlig.

Hvem kan klare seg med lite soya?

Det er store forskjeller på hvor mye protein man klarer å produsere fra graset. Melkebøndene på flat-Jæren er mindre avhengige av soya enn resten av Rogaland.

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Tall fra 2019 viser at det er kommunene på flat-Jæren og øyene rundt som har lavest forbruk av kraftfôr pr. kg melk de produserer.

Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

Det kan være god økonomi i å fôre sau over telledato 1. mars, før de slaktes. Det gjelder for dyretall under 151 vinterfôra sau og ved lav eller ingen alternativverdi på grovfôret. Og så må man selvsagt ha plass og tid til nødvendig stell av dyra.

Bondevennen 8

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. februar

Kommende hendelser

lør 29

Sauabingo

29. februar
mar 02
mar 02
mar 03
mar 03
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Søker spor i jord

Søker spor i jord

Sør-Rogaland Metallsøkerklubb etterlyser grunneigarar som vil la dei søke etter historiske funn på dyrka mark.

Vipa er her!

Vipa er her!

Vipa er Rogaland sin fylkesfugl, og det er i det opne landskapet ho likar seg best. I Noreg er vipa ein trekkfugl medan lengre sør i Europa lever ho i same område året rundt.

Endeleg gartnarutdanning i Rogaland!

Endeleg gartnarutdanning i Rogaland!

Drøymer du om å bli gartnar? Då kan Tveit vidaregåande skule ha tilbodet du er på jakt etter. Frå hausten av startar dei opp med utdanningstilbodet Vg3 Gartnernæring.

Klar, ferdig, biogass

Klar, ferdig, biogass

Alt ligg til rette for å lukkast med biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Mykje gjødsel, korte avstandar og regionale aktørar innan energi og avfall. Så kvifor skjer det ingenting?

Snart tid for Helgjødsel

Snart tid for Helgjødsel

Helgjødsel er etter kvart godt innarbeidd i landbruket, men det er viktig at fleire vel dette som første alternativ for komande vekstsesong.

Bø-gris legg grunnlaget for superpurka

Bø-gris legg grunnlaget for superpurka

Norsk Landsvin av topp kvalitet frå Bø i Randaberg blir kryssa med Z-linje Yorkshire frå Topigs Norsvin. Resultatet blir sjølve superpurka, TN70.

Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Nokre gonger bur djevelen i detaljane, blir det sagt. Andre gonger er det Gud. På Kornkonferansen 2020 i slutten av januar var det nok djevelen.

Ei løysing

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Meir slagkraftig jordvern

Meir slagkraftig jordvern

Med ein ny, nasjonal jordvernorganisasjon skal jordvern bli meir synleg i samfunnsdebatten. Nullvisjon skal hamrast inn – og landbruket sjølv slepp ikkje unna.

Vil nå fram til forbrukarane

Vil nå fram til forbrukarane

Marit Epletveit har slåst for ramevilkåra for bøndene i Rogaland i tre år. Væpna med kunnskap om fotosyntesen, vil bondelagsleiaren no ta klimaforvirra forbrukarar i skule.

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Digital dermatitt er krevende, men ikke umulig å bekjempe. Ved god rengjøring og kontroll av klauvene i forbindelse med klauvskjæring, kan du oppdage og behandle sår på et tidlig stadium. Målet er å unngå at sjukdommen spres og blir mer alvorlig.

Hvem kan klare seg med lite soya?

Hvem kan klare seg med lite soya?

Det er store forskjeller på hvor mye protein man klarer å produsere fra graset. Melkebøndene på flat-Jæren er mindre avhengige av soya enn resten av Rogaland.

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Tall fra 2019 viser at det er kommunene på flat-Jæren og øyene rundt som har lavest forbruk av kraftfôr pr. kg melk de produserer.

På mjølkesafari i Bjerkreim

På mjølkesafari i Bjerkreim

Mjølkebønder i Dalane reiste frå fjøs til fjøs for å henta inspirasjon, då landbrukskontoret i Bjerkreim inviterte til «mjølkesafari».

Etterlyser betre bonde-nettvett

Etterlyser betre bonde-nettvett

Bonde Trond Vidar Berge oppmodar yrkesfeller til å bruke bondevett også på nett. Ikkje minst når dei legg ut bilete frå eige fjøs.

Ein mangelfull kur

Ein mangelfull kur

Ordkrigen om kjøt og klima rasar med ny styrke etter framlegginga av Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Oppgitte og leie over ny klimakur

Oppgitte og leie over ny klimakur

Klimakur 2030 får bønder til å sjå raudt. – Eg er skuffa og lei klimahandteringane frå regjeringa, seier Jørn Viste.

Bondevennen 8

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. februar

Kommende hendelser

lør 29

Sauabingo

29. februar
mar 02
mar 02
mar 03
mar 03