Fryktens økonomi

Fryktens økonomi

Verden og ikke minst den vestlige er midt i den største økonomiske krisen siden den store depresjonen i 1929.

Randaberg satsar på torghandel

Randaberg satsar på torghandel

Bønder på Randaberg er ei sentral brikke i å auka sentrumsaktiviteten i bygda. Nyleg debuterte eit knippe av dei som torghandlarar.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Jærbønder flytta til fjells

Jærbønder flytta til fjells

– Folk heime meinte me var galne som kjøpte gard og flytte til Sirdal frå Jæren. Me har ikkje angra eitt sekund. Dette er berre gildt, seier Gitte Pedersen Årdal.

Skal gjere seg fortent til lojalitet

Skal gjere seg fortent til lojalitet

– Lojalitet er noko vi fortener, ikkje noko vi kan krevje, seier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura. Ho lovar ny konsernstrategi og betre industristruktur når konsernet snart skal legge fram planen for ny «Nye Nortura».

Avlar for friske dyr og høg mjølkepris

Avlar for friske dyr og høg mjølkepris

Bondeyrket byr på mange utfordringar som må løysast, steg for steg. Jostein Holta begynte med buskapen. Målretta avlsarbeid og gs-test av alle kviger begynner å gi resultat. – Det er dyra som sikrar inntekta mi, seier bonden.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Stor interesse for okseauksjonen

Stor interesse for okseauksjonen

Bøndene måtte ty til skjerm og tastatur då dei skulle by på avlsoksar under årets okseauksjon på Staur. Det la ingen dempar på kjøpelysten.

– Pengane er ikkje tapt

– Pengane er ikkje tapt

Genial då den vart innført, men skapar frustrasjon og uro no, seier Willy Finnbakk om medlemskapitalordninga i Nortura. Han tok til orde for å betala tilbake pengane i sitt innlegg under årsmøtet.

Det farlege bondeyrket

Det farlege bondeyrket

Statistikk synar at bondeyrket er blant dei mest ulukkesutsette yrka i Norge.

Ein ny start etter MRSA

Ein ny start etter MRSA

Påvising av MRSA i grisebesetninga sette livet på hovudet for Bente og Kato Frøvik. Etter sanering og ein ny start, kan dei skilte med gode resultat i produksjonen.

Sjekk pumpa før slåtten

Sjekk pumpa før slåtten

Bruk av ensileringsmiddel er ein vanleg praksis i grovfôrdyrkinga. Men å pumpa gjennom tilrådd væskemengd når maskinane fer som olja lyn over grasstrengen, kan vera krevjande nok.

Deltidsbønder på heiltid

Deltidsbønder på heiltid

Gjermund Seim og Miriam Rørlien har funne ei driftsform som gjer det mogleg å drive godt med sau i tillegg til full jobb og familie. – Om eg rekna timar skulle eg aldri hatt tid til arbeid utanom, seier Gjermund.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
– Utmarka er ingen uendelig ressurs

– Utmarka er ingen uendelig ressurs

– Utmarka er ingen uendelig ressurs, sier NIBIO-forsker Yngve Rekdal, og tar til orde for sterkere vern av utmark i hytte-Norges beitegrender. I Bykle er store beiter borte etter femti års hyttebygging, men Rekdal får ikke støtte verken fra ordføreren eller regjeringen.

Gjødselkunst

Gjødselkunst

Igjen er bøndene i Rogaland bekymra over brune bekkar. Det har regna lite i vår. Likevel ser det ut til at for mykje husdyrgjødsel har hamna i vassdraga.

Økt salg av kjøtt og egg

Økt salg av kjøtt og egg

Oppdatert prognose fra Totalmarked kjøtt og egg viser at pilene peker oppover for salget av storfe, gris og egg.

Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?

Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?

Dette er et spørsmål vi ofte får når vi er ute hos produsenter. Svaret kommer som oftest etter en diskusjon rundt tørrstoffprosenten i graset, eventuelle problemer med sporer i melk eller tilfeller av listeriose på sau.

Val av såfrø til eng og beite

Val av såfrø til eng og beite

Vestlandet er ein mangfaldig landsdel der topografi og klima skapar ulike vekstforhold for grovfôrproduksjon. Val av sortar til eng og beite er viktig for produktiviteten til enga.

Randaberg satsar på torghandel

Bønder på Randaberg er ei sentral brikke i å auka sentrumsaktiviteten i bygda. Nyleg debuterte eit knippe av dei som torghandlarar.

Skal gjere seg fortent til lojalitet

– Lojalitet er noko vi fortener, ikkje noko vi kan krevje, seier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura. Ho lovar ny konsernstrategi og betre industristruktur når konsernet snart skal legge fram planen for ny «Nye Nortura».

Stor interesse for okseauksjonen

Bøndene måtte ty til skjerm og tastatur då dei skulle by på avlsoksar under årets okseauksjon på Staur. Det la ingen dempar på kjøpelysten.

Sjekk pumpa før slåtten

Bruk av ensileringsmiddel er ein vanleg praksis i grovfôrdyrkinga. Men å pumpa gjennom tilrådd væskemengd når maskinane fer som olja lyn over grasstrengen, kan vera krevjande nok.

Gode erfaringar med vipediskar

– Vipediskane har fungert utruleg godt, seier maskinentreprenør Ole Asbjørn Nærland om metallplatene som skal trygga vipereir under våronna.

Bønder bekymra over brunt bekkevatn

Fulle gjødsellager og behovet for tidleg plantenærig har ført til brunt gjødselvatn i vassdrag i Rogaland. Bøndene jobbar med utfordringane. – Ideelt skulle 100 prosent av næringa nådd plantene. Det er det me strevar etter, seier Jakob Eskeland.

Gjødselkunst

Igjen er bøndene i Rogaland bekymra over brune bekkar. Det har regna lite i vår. Likevel ser det ut til at for mykje husdyrgjødsel har hamna i vassdraga.

Neste år, derimot…

Kjapt, trygt og billeg. Slagordet til Kiwi, som har egla på seg bøndene ved å kutta i alt låge matvareprisar under påskot av korona-dugnad, kan for så vidt nyttast som oppsummering av årets amputerte jordbruksoppgjer.

Bygdenæringslivet treng vedlikehaldsoppdrag

Også i år kan bøndene gjera enda meir enn å produsera mat. Unnatakstilstanden vil vera den rette anledninga til å visa nasjonen kva som ligg i omgrepet «landbruk i heile landet».

Historisk nedtur

Nedturen vil prega alt frå styrkeforholdet mellom verdsmaktene til kvardagen til milliardar av menneske over heile kloden.

Matberedskap kostar

Folk flest ensar knapt dei mange utanlandske arbeidarane som på fast- eller sesongbasis syter for at frø og plantar kjem i jorda, frukt og grønt blir hausta og fyller butikkhyllene våre.

Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?

Dette er et spørsmål vi ofte får når vi er ute hos produsenter. Svaret kommer som oftest etter en diskusjon rundt tørrstoffprosenten i graset, eventuelle problemer med sporer i melk eller tilfeller av listeriose på sau.

Val av såfrø til eng og beite

Vestlandet er ein mangfaldig landsdel der topografi og klima skapar ulike vekstforhold for grovfôrproduksjon. Val av sortar til eng og beite er viktig for produktiviteten til enga.

Kan gjødsling med husdyrgjødsel bli meir klimavenleg?

Nøkkelen til klimavenleg gjødsling med husdyrgjødsel er å ta vare på nitrogenet slik at det kan nyttast til plantevekst. Det kan ein oppnå ved redusert ammoniakktap og avrenning og god agronomisk praksis, slik at utsleppet av lystgass blir minst mogleg.

Pass på klauvhelsa rundt kalving

I perioden fra to til fire uker før kalving og åtte til tolv uker etterpå, gjennomgår kyrne hormonelle endringer. Det gjør klauvene ekstra sårbare. Unngå klauvskjæring i denne perioden.

Bondevennen 18

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 22. mai

Kommende hendelser

jun 02
jun 06
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Fryktens økonomi

Fryktens økonomi

Verden og ikke minst den vestlige er midt i den største økonomiske krisen siden den store depresjonen i 1929.

Randaberg satsar på torghandel

Randaberg satsar på torghandel

Bønder på Randaberg er ei sentral brikke i å auka sentrumsaktiviteten i bygda. Nyleg debuterte eit knippe av dei som torghandlarar.

Jærbønder flytta til fjells

Jærbønder flytta til fjells

– Folk heime meinte me var galne som kjøpte gard og flytte til Sirdal frå Jæren. Me har ikkje angra eitt sekund. Dette er berre gildt, seier Gitte Pedersen Årdal.

Skal gjere seg fortent til lojalitet

Skal gjere seg fortent til lojalitet

– Lojalitet er noko vi fortener, ikkje noko vi kan krevje, seier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura. Ho lovar ny konsernstrategi og betre industristruktur når konsernet snart skal legge fram planen for ny «Nye Nortura».

Avlar for friske dyr og høg mjølkepris

Avlar for friske dyr og høg mjølkepris

Bondeyrket byr på mange utfordringar som må løysast, steg for steg. Jostein Holta begynte med buskapen. Målretta avlsarbeid og gs-test av alle kviger begynner å gi resultat. – Det er dyra som sikrar inntekta mi, seier bonden.

Stor interesse for okseauksjonen

Stor interesse for okseauksjonen

Bøndene måtte ty til skjerm og tastatur då dei skulle by på avlsoksar under årets okseauksjon på Staur. Det la ingen dempar på kjøpelysten.

– Pengane er ikkje tapt

– Pengane er ikkje tapt

Genial då den vart innført, men skapar frustrasjon og uro no, seier Willy Finnbakk om medlemskapitalordninga i Nortura. Han tok til orde for å betala tilbake pengane i sitt innlegg under årsmøtet.

Det farlege bondeyrket

Det farlege bondeyrket

Statistikk synar at bondeyrket er blant dei mest ulukkesutsette yrka i Norge.

Ein ny start etter MRSA

Ein ny start etter MRSA

Påvising av MRSA i grisebesetninga sette livet på hovudet for Bente og Kato Frøvik. Etter sanering og ein ny start, kan dei skilte med gode resultat i produksjonen.

Sjekk pumpa før slåtten

Sjekk pumpa før slåtten

Bruk av ensileringsmiddel er ein vanleg praksis i grovfôrdyrkinga. Men å pumpa gjennom tilrådd væskemengd når maskinane fer som olja lyn over grasstrengen, kan vera krevjande nok.

Deltidsbønder på heiltid

Deltidsbønder på heiltid

Gjermund Seim og Miriam Rørlien har funne ei driftsform som gjer det mogleg å drive godt med sau i tillegg til full jobb og familie. – Om eg rekna timar skulle eg aldri hatt tid til arbeid utanom, seier Gjermund.

– Utmarka er ingen uendelig ressurs

– Utmarka er ingen uendelig ressurs

– Utmarka er ingen uendelig ressurs, sier NIBIO-forsker Yngve Rekdal, og tar til orde for sterkere vern av utmark i hytte-Norges beitegrender. I Bykle er store beiter borte etter femti års hyttebygging, men Rekdal får ikke støtte verken fra ordføreren eller regjeringen.

Gjødselkunst

Gjødselkunst

Igjen er bøndene i Rogaland bekymra over brune bekkar. Det har regna lite i vår. Likevel ser det ut til at for mykje husdyrgjødsel har hamna i vassdraga.

Økt salg av kjøtt og egg

Økt salg av kjøtt og egg

Oppdatert prognose fra Totalmarked kjøtt og egg viser at pilene peker oppover for salget av storfe, gris og egg.

Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?

Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?

Dette er et spørsmål vi ofte får når vi er ute hos produsenter. Svaret kommer som oftest etter en diskusjon rundt tørrstoffprosenten i graset, eventuelle problemer med sporer i melk eller tilfeller av listeriose på sau.

Val av såfrø til eng og beite

Val av såfrø til eng og beite

Vestlandet er ein mangfaldig landsdel der topografi og klima skapar ulike vekstforhold for grovfôrproduksjon. Val av sortar til eng og beite er viktig for produktiviteten til enga.

Kan bli vanskelegare å unngå sporetrekk

Kan bli vanskelegare å unngå sporetrekk

Nytt kvalitetsbetalingssystem for mjølk kan gjera det vanskelegare å unngå trekk for sporeinnhald i mjølka. Hans Aanestad har hausta sporeerfaringar frå både grasdyrking og fjøsstell.

Gode erfaringar med vipediskar

Gode erfaringar med vipediskar

– Vipediskane har fungert utruleg godt, seier maskinentreprenør Ole Asbjørn Nærland om metallplatene som skal trygga vipereir under våronna.

Kan gjødsling med husdyrgjødsel bli meir klimavenleg?

Kan gjødsling med husdyrgjødsel bli meir klimavenleg?

Nøkkelen til klimavenleg gjødsling med husdyrgjødsel er å ta vare på nitrogenet slik at det kan nyttast til plantevekst. Det kan ein oppnå ved redusert ammoniakktap og avrenning og god agronomisk praksis, slik at utsleppet av lystgass blir minst mogleg.

Bondevennen 18

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 22. mai

Kommende hendelser

jun 02
jun 06