Meiner alvor med små fjøs

Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Nærmar seg balanse for storfekjøt

Talet på ammekyr har auka med ti prosent frå i fjor, medan tal på mjølkekyr er redusert med ein prosent, viser nye tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Vil løfte urfe i Rogaland

Betre utnytting av beiteressursane og auka etterspurnad etter kjøt frå små rasar gjer dei nasjonale storferasane aktuelle for Rogaland.

Må auke talet på mordyr

– Skal dei nasjonale rasen ha framgang må me auke talet på mordyr. Då må alle kyr ha rasereine og ubeslekta avkom, seier Knut Thunheim, som sjølv har ein buskap med vestlandsk raudkolle.

Vil ta tilbake råvaremakta

– Me bønder må vere meir medvitne og meir samla om makta over råvarene, seier bonde Sigmund Rangen.

Tar sjølvkritikk og kritiserer Mattilsynet

Dei tar Mattilsynet sin sluttrapport om manglande dyrevelferd i svinebesetningar i Rogaland på største alvor, men meiner sjauen kring tilsynsrunden har vist at Mattilsynet også må bli betre på deira jobb.

Vipe-vener med gode rutinar

Bønder bryr seg om vipa. Med markeringspinnar, isboksar og trehogst bidreg dei til å trygge den truga fuglen mot maskinar, gjødsel og kråker.

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Avventande til 2024

– Å vere bonde er kompromissets kunst. Nye krav til kalvingsbingar og lufting året rundt kan sjå bra ut på papiret, men i praksis tyr me til kompromiss for å finne gode løysingar, seier Svein Olav Tengesdal.

Steile ryfylkebeiter på stell

Hjå Anne Berit og Anders Verpe har årelang ryddesjau og mykje grisegjødsel endra meiningslause motbakkar til grøne enger.

Vil strekka grøntsesongen

Både grøntprodusent Torleif Todnem og landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønskjer å forlenga sesongen for norsk frukt og grønsaker.

Strid om fosforgjødslingen

Fosfortallene i jorda er for høye i Rogaland. Tilførselen av fosfor til jord gjennom husdyrgjødsel må reduseres, mener Nibio-forsker Anne Falk Øgaard. Jærbonde Jørn Viste alt annet enn enig.

Meiner alvor med små fjøs

Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.

Nærmar seg balanse for storfekjøt

Talet på ammekyr har auka med ti prosent frå i fjor, medan tal på mjølkekyr er redusert med ein prosent, viser nye tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Vil løfte urfe i Rogaland

Betre utnytting av beiteressursane og auka etterspurnad etter kjøt frå små rasar gjer dei nasjonale storferasane aktuelle for Rogaland.

Må auke talet på mordyr

– Skal dei nasjonale rasen ha framgang må me auke talet på mordyr. Då må alle kyr ha rasereine og ubeslekta avkom, seier Knut Thunheim, som sjølv har ein buskap med vestlandsk raudkolle.

Tar sjølvkritikk og kritiserer Mattilsynet

Dei tar Mattilsynet sin sluttrapport om manglande dyrevelferd i svinebesetningar i Rogaland på største alvor, men meiner sjauen kring tilsynsrunden har vist at Mattilsynet også må bli betre på deira jobb.

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Nyt Norge meir

Det ser lovande ut for frukt og grøntnæringa her til lands.

Inga kursendring

Med kostnadsauke, overproduksjon og marknadsubalanse som utgangspunkt kan me forstå at partane i jordbruksoppgjeret var letta over å kunne inngå ein avtale 16.mai.

Medan me ventar på staten

I det Bondevennen hamnar i postkassa denne veka er kravet frå landbruket presentert og årets jordbruksoppgjer i gang. Alt tyder på forhandlingar med høg temperatur.

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Karbonfangst i moderne eplehagar

Landbruket vert ofte trekt fram som potensiell kjelde til global oppvarming. Fleirårige kulturar som frukt har derimot fleire eigenskapar som kan bidra til lagring av karbon i både bladverk, ved og jord.

Hva tenker du om Mattilsynet?

Etter mange negative karakteristikker sender nå Mattilsynet ut en undersøkelse via SMS til alle bønder i Rogaland for å få vite hvordan de opplever tilsyn på gården.

Vanlege ugras i eng og beite

Kampen mot ugraset tar tid. Fleirårige ugras med stort rotsystem må følgast opp med behandling over fleire år. Det er viktig å kjenna ugrasa for å velja gode tiltak.

lør 23
søn 24
jul 17
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 15

Klyppekurs

15. august
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Meiner alvor med små fjøs

Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.

Nærmar seg balanse for storfekjøt

Talet på ammekyr har auka med ti prosent frå i fjor, medan tal på mjølkekyr er redusert med ein prosent, viser nye tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Vil løfte urfe i Rogaland

Betre utnytting av beiteressursane og auka etterspurnad etter kjøt frå små rasar gjer dei nasjonale storferasane aktuelle for Rogaland.

Må auke talet på mordyr

– Skal dei nasjonale rasen ha framgang må me auke talet på mordyr. Då må alle kyr ha rasereine og ubeslekta avkom, seier Knut Thunheim, som sjølv har ein buskap med vestlandsk raudkolle.

Vil ta tilbake råvaremakta

– Me bønder må vere meir medvitne og meir samla om makta over råvarene, seier bonde Sigmund Rangen.

Tar sjølvkritikk og kritiserer Mattilsynet

Dei tar Mattilsynet sin sluttrapport om manglande dyrevelferd i svinebesetningar i Rogaland på største alvor, men meiner sjauen kring tilsynsrunden har vist at Mattilsynet også må bli betre på deira jobb.

Vipe-vener med gode rutinar

Bønder bryr seg om vipa. Med markeringspinnar, isboksar og trehogst bidreg dei til å trygge den truga fuglen mot maskinar, gjødsel og kråker.

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Avventande til 2024

– Å vere bonde er kompromissets kunst. Nye krav til kalvingsbingar og lufting året rundt kan sjå bra ut på papiret, men i praksis tyr me til kompromiss for å finne gode løysingar, seier Svein Olav Tengesdal.

Steile ryfylkebeiter på stell

Hjå Anne Berit og Anders Verpe har årelang ryddesjau og mykje grisegjødsel endra meiningslause motbakkar til grøne enger.

Vil strekka grøntsesongen

Både grøntprodusent Torleif Todnem og landbruks- og matminister Jon Georg Dale ønskjer å forlenga sesongen for norsk frukt og grønsaker.

Strid om fosforgjødslingen

Fosfortallene i jorda er for høye i Rogaland. Tilførselen av fosfor til jord gjennom husdyrgjødsel må reduseres, mener Nibio-forsker Anne Falk Øgaard. Jærbonde Jørn Viste alt annet enn enig.

Vil ha kvote på smågris

– Vi må ha en mer langsiktig løsning for svinenæringa, sier bonde Sjur Lauvdal. Han mener kvoteordning på smågris er den beste løsningen.

Gjengen i havgapet

Silje og Alf Magne Haarr vil ikkje bli større enn at dei har grep om drifta og kontroll på økonomien – og tid til kvarandre.

lør 23
søn 24
jul 17
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 13

Klyppekurs

13. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 14

Klyppekurs

14. august
aug 15

Klyppekurs

15. august