Bonden i skvis mellom kjøt og klima

Bonden i skvis mellom kjøt og klima

Kor langt strekk bondevitet til, i møte med forsking og fakta? Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, er skeptisk til kjøtkutt og metanfokus som svaret på klimakrisa.

Wiig Gartneri blir rosa

Wiig Gartneri blir rosa

Jær-himmelen lyser rosa over veksthusa på Vik i Klepp.Grunnen? Nye, energienergisparande LED-lampar.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Meiner målprisen må opp

Meiner målprisen må opp

Svinebøndene fortvilar over utsiktene til nok eit magert år. – Bondelaget sit med nøkkelen, meiner tidlegare Norsvin-leiar.

Gratis varme gir stor skilnad

Gratis varme gir stor skilnad

Etter at Bondevennen omsette og trykte den danske artikkelen «Pass på kalven i kulda» i BV nr. 12 fekk me eit godt tips frå ein av våre faste lesarar.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Sørlandssamlinga: Trøtte av klimaprat

Sørlandssamlinga: Trøtte av klimaprat

Hele fredagen under den tradisjonelle Sørlandssamlinga var viet klima. For mange blir det mye prat og lite handling. – Vi må bli flinkere til å formidle sammenhengene i klimadebatten, mener Harald Støyl, FKRA.

– Me må ta leiinga

– Me må ta leiinga

– Landbruket må prioritera fôr basert på norske ressursar, meiner Norleif Fjeldheim, mjølke- og slaktegrisprodusent på Skjold i Rogaland.

Svinebøndene treng inntektsauke

Svinebøndene treng inntektsauke

Korleis er det mogleg å auke inntekta når oppgjersprisane alt nå ligg opp mot målprisen og siste prognosen synar tilnærma marknadsbalanse?

Bonden står sentralt i klimakampen

Bonden står sentralt i klimakampen

Det er ikkje lenger tvil om at temperaturen på jorda stig, og at dette skuldast menneskeleg aktivitet. Konsekvensane er store, både for natur og samfunn.

Romsleg fjøs for folk og fe

Romsleg fjøs for folk og fe

Terje Birkeland og Elin Fjellheim prioriterte god plass til å gi dyra ein god start på livet, då dei planla fjøset. Både folk og fe ser ut til å trivast med vala.

Plassering av robot og birom i mjølkekufjøs

Plassering av robot og birom i mjølkekufjøs

Mjølkerobotfjøs må kunne utviklast, med plass til meir husdyrareal bak roboten. Biromsavdelinga må ikkje stenge for utviklinga. Sinkyr bak roboten gir minst arbeid, gode forhold for sinkua og enkel logistikk.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Marit og Sven Reiersen heidra med pris

Marit og Sven Reiersen heidra med pris

Det aller viktigaste som skjer på Sørlandssamlinga er Mi har det greit prisen. Prisen vert delt ut kvart år til ein verdig vinnar. I år var det Austre Tveit Gård, Marit og Sven Reiersen, som fekk den høythengende prisen.

Avlsdiplom til Wenche og Ommund Todnem

Avlsdiplom til Wenche og Ommund Todnem

På det tradisjonelle julemøtet på Geno-loftet tok Ommund Todnem imot avlsdiplomet for oksen 12022 Todnem. Ein god robotokse med 32 i avlsverdi, var konklusjonen.

Milliondryss til matprosjekt

Milliondryss til matprosjekt

Nå skal Rogaland Bygdekvinnelag i gang med å dela matgledene sine med heile fylket etter alle tiders julegåve frå Gjensidigestiftelsen.

Hurra for 5G?

Hurra for 5G?

Årets første leiar i Bondevennen er ikkje skriven med utgangspunkt i eit aktuelt saksbilete, ei dyster meiningsmåling eller tunge klimaanalysar.

Vil ikkje selja hamnesiloen

Vil ikkje selja hamnesiloen

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag reagerer negativt på at Felleskjøpet Agri vurderer å selja Stavanger havnesilo.

Bonden i skvis mellom kjøt og klima

Kor langt strekk bondevitet til, i møte med forsking og fakta? Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, er skeptisk til kjøtkutt og metanfokus som svaret på klimakrisa.

Wiig Gartneri blir rosa

Jær-himmelen lyser rosa over veksthusa på Vik i Klepp.Grunnen? Nye, energienergisparande LED-lampar.

Meiner målprisen må opp

Svinebøndene fortvilar over utsiktene til nok eit magert år. – Bondelaget sit med nøkkelen, meiner tidlegare Norsvin-leiar.

Gratis varme gir stor skilnad

Etter at Bondevennen omsette og trykte den danske artikkelen «Pass på kalven i kulda» i BV nr. 12 fekk me eit godt tips frå ein av våre faste lesarar.

Sørlandssamlinga: Trøtte av klimaprat

Hele fredagen under den tradisjonelle Sørlandssamlinga var viet klima. For mange blir det mye prat og lite handling. – Vi må bli flinkere til å formidle sammenhengene i klimadebatten, mener Harald Støyl, FKRA.

Svinebøndene treng inntektsauke

Korleis er det mogleg å auke inntekta når oppgjersprisane alt nå ligg opp mot målprisen og siste prognosen synar tilnærma marknadsbalanse?

Hurra for 5G?

Årets første leiar i Bondevennen er ikkje skriven med utgangspunkt i eit aktuelt saksbilete, ei dyster meiningsmåling eller tunge klimaanalysar.

Kva no, Nortura?

Det er diverre få teikn til at uveret i Nortura skal løye med det første.

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Bonden står sentralt i klimakampen

Det er ikkje lenger tvil om at temperaturen på jorda stig, og at dette skuldast menneskeleg aktivitet. Konsekvensane er store, både for natur og samfunn.

Plassering av robot og birom i mjølkekufjøs

Mjølkerobotfjøs må kunne utviklast, med plass til meir husdyrareal bak roboten. Biromsavdelinga må ikkje stenge for utviklinga. Sinkyr bak roboten gir minst arbeid, gode forhold for sinkua og enkel logistikk.

Pass på kalven i kulda!

Kalver som er under to uker fryser allerede ved ti grader, mens kyr klarer seg bedre i kulden. Tegn på kuldestress er lavere tilvekst, diaré og lungebetennelse hos kalvene, samt lavere melkeytelse hos kyrne.

Sanninga skal gjere vondt

Christian Manser har blitt populær ved å gi upopulære råd til mjølkebønder. – Gode råd skal gjere litt vondt, seier den frittalande sveitsaren.

Ingenting er umogleg

– Kua treng ei mjuk seng, plass ved fôrbrettet, og stressfri kalving. Det umoglege er det ingen som har fått til enda, så ikkje gå for nest best, seier Joep Driessen.

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 24. januar

Kommende hendelser

tor 23
tor 23
man 27
tir 28
tir 28

Time Bondelag

28. januar
tir 28
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Bonden i skvis mellom kjøt og klima

Bonden i skvis mellom kjøt og klima

Kor langt strekk bondevitet til, i møte med forsking og fakta? Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, er skeptisk til kjøtkutt og metanfokus som svaret på klimakrisa.

Wiig Gartneri blir rosa

Wiig Gartneri blir rosa

Jær-himmelen lyser rosa over veksthusa på Vik i Klepp.Grunnen? Nye, energienergisparande LED-lampar.

Meiner målprisen må opp

Meiner målprisen må opp

Svinebøndene fortvilar over utsiktene til nok eit magert år. – Bondelaget sit med nøkkelen, meiner tidlegare Norsvin-leiar.

Gratis varme gir stor skilnad

Gratis varme gir stor skilnad

Etter at Bondevennen omsette og trykte den danske artikkelen «Pass på kalven i kulda» i BV nr. 12 fekk me eit godt tips frå ein av våre faste lesarar.

Sørlandssamlinga: Trøtte av klimaprat

Sørlandssamlinga: Trøtte av klimaprat

Hele fredagen under den tradisjonelle Sørlandssamlinga var viet klima. For mange blir det mye prat og lite handling. – Vi må bli flinkere til å formidle sammenhengene i klimadebatten, mener Harald Støyl, FKRA.

– Me må ta leiinga

– Me må ta leiinga

– Landbruket må prioritera fôr basert på norske ressursar, meiner Norleif Fjeldheim, mjølke- og slaktegrisprodusent på Skjold i Rogaland.

Svinebøndene treng inntektsauke

Svinebøndene treng inntektsauke

Korleis er det mogleg å auke inntekta når oppgjersprisane alt nå ligg opp mot målprisen og siste prognosen synar tilnærma marknadsbalanse?

Bonden står sentralt i klimakampen

Bonden står sentralt i klimakampen

Det er ikkje lenger tvil om at temperaturen på jorda stig, og at dette skuldast menneskeleg aktivitet. Konsekvensane er store, både for natur og samfunn.

Romsleg fjøs for folk og fe

Romsleg fjøs for folk og fe

Terje Birkeland og Elin Fjellheim prioriterte god plass til å gi dyra ein god start på livet, då dei planla fjøset. Både folk og fe ser ut til å trivast med vala.

Plassering av robot og birom i mjølkekufjøs

Plassering av robot og birom i mjølkekufjøs

Mjølkerobotfjøs må kunne utviklast, med plass til meir husdyrareal bak roboten. Biromsavdelinga må ikkje stenge for utviklinga. Sinkyr bak roboten gir minst arbeid, gode forhold for sinkua og enkel logistikk.

Marit og Sven Reiersen heidra med pris

Marit og Sven Reiersen heidra med pris

Det aller viktigaste som skjer på Sørlandssamlinga er Mi har det greit prisen. Prisen vert delt ut kvart år til ein verdig vinnar. I år var det Austre Tveit Gård, Marit og Sven Reiersen, som fekk den høythengende prisen.

Avlsdiplom til Wenche og Ommund Todnem

Avlsdiplom til Wenche og Ommund Todnem

På det tradisjonelle julemøtet på Geno-loftet tok Ommund Todnem imot avlsdiplomet for oksen 12022 Todnem. Ein god robotokse med 32 i avlsverdi, var konklusjonen.

Milliondryss til matprosjekt

Milliondryss til matprosjekt

Nå skal Rogaland Bygdekvinnelag i gang med å dela matgledene sine med heile fylket etter alle tiders julegåve frå Gjensidigestiftelsen.

Hurra for 5G?

Hurra for 5G?

Årets første leiar i Bondevennen er ikkje skriven med utgangspunkt i eit aktuelt saksbilete, ei dyster meiningsmåling eller tunge klimaanalysar.

Vil ikkje selja hamnesiloen

Vil ikkje selja hamnesiloen

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag reagerer negativt på at Felleskjøpet Agri vurderer å selja Stavanger havnesilo.

Mykje fornuft i skiftebeiting

Mykje fornuft i skiftebeiting

Med ein klar beitestrategi kan bruk av skiftebeite vere med på å auke grovfôropptaket og senke kostnadane.

Pass på kalven i kulda!

Pass på kalven i kulda!

Kalver som er under to uker fryser allerede ved ti grader, mens kyr klarer seg bedre i kulden. Tegn på kuldestress er lavere tilvekst, diaré og lungebetennelse hos kalvene, samt lavere melkeytelse hos kyrne.

Gler seg over nytt fjøs

Gler seg over nytt fjøs

Åge Gyland er ein glad bonde, som smilar mykje. I desse tidene smilar han ekstra brett. Om få veker skal eit flunkande nytt mjølkefjøs takast i bruk.

Bondevennen 3

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 24. januar

Kommende hendelser

tor 23
tor 23
man 27
tir 28
tir 28

Time Bondelag

28. januar
tir 28