Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

– Ein kraftig kostnadsauke i kombinasjon med eit dårleg jordbruksoppgjer og altfor lite midlar til investering. Det er katastrofalt for utbyggingsbruka, åtvarar Jo Helge Sunde i Tine.

Mangler du en utmerkelse fra Tine?

Mangler du en utmerkelse fra Tine?

Bønder som har vært i samdrift mellom 2004 og 2016 kan søke om dispensasjon fra plakettregelverket. Søknadsfristen er 12. juli.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Nå kan det vera aktuelt å binde renta

Nå kan det vera aktuelt å binde renta

Med kanskje to prosent renteauke og 20.000 kroner i ekstra renteutgifter per million i gjeld i sikte, kan det vera ein ide å vurdera å redusera utgiftssmellen med å binde renta.

Bondeopprøret: Hva nå?

Bondeopprøret: Hva nå?

Med rett tallgrunnlag som utgangspunkt må vi få en konkret dato for når inntektsgapet til andre grupper er tettet. Bondeopprøret er ikke over før dette er på plass, skriver opprørerne i denne teksten.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Høgt celletal og mastitt

Høgt celletal og mastitt

Vegen fram til god jurhelse og lågt celletal kan verke både lang og bratt, men kunnskap er makt i kampen mot «kokkane».

Raude blink for svinenæringa

Raude blink for svinenæringa

Varsellampene for framtida til norsk svineproduksjon slik me kjenner den i dag, blinkar blodraudt. Nye avsløringar om dårleg dyrevelferd gjer at omdømmet og tilliten til svineprodusentane heng i ein syltynn tråd.

Ta pause, drikk vatn og tenk deg om

Ta pause, drikk vatn og tenk deg om

I slåtten skal alt skje så fort. Men tunge maskiner og dårleg tid er ein farleg kombinasjon. – Tenk deg om to gonger, oppmodar Anders Felde i Vestland Bondelag.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Bønder blir gassråvareleverandørar

Bønder blir gassråvareleverandørar

Fjorten bønder i Sunnhordland har meldt interesse for å levere husdyrgjødsel til biogassprodusenten Renevo på Stord. Nå er dei første avtalane signert.

Digital saueskule for heile landet

Digital saueskule for heile landet

Tanken var å lansere ein saueskule for bønder i Rogaland. Så kom korona. No får veterinær og PhD Siv Meling, statleg støtte til å utarbeide eit nasjonalt digitalt undervisningstilbod til sauebønder over heile landet; Sau360.

Fleire jærbønder startar gardsutsal

Fleire jærbønder startar gardsutsal

Dei siste to åra har det skjedd noko på Jæren. Mange flotte gardsutsal poppar opp, og fleire er under planlegging. Lokalmat er i vinden som aldri før, men er det plass til alle?

– Kostnadane eksploderer

– Kostnadane eksploderer

Med gjødselprisar i ferd med å skyta i vêret, blir den totale kostnadsauken enda verre å handtera for bøndene, fastslår Sven Reiersen.

Undergravinga held fram

Undergravinga held fram

Frihandelsavtala som Noreg og Storbritannia annonserte 4.juni vart heldigvis ikkje så dårleg for jordbruket som frykta.

Fellesskap på fellesbeite

Fellesskap på fellesbeite

På Gjøvdal fellesbeite i Åmli, Agder, er 131 kyr komne på plass for sommaren. I fire månadar skal dei boltre seg på 450 dekar med grønt gras.

Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

– Ein kraftig kostnadsauke i kombinasjon med eit dårleg jordbruksoppgjer og altfor lite midlar til investering. Det er katastrofalt for utbyggingsbruka, åtvarar Jo Helge Sunde i Tine.

Nå kan det vera aktuelt å binde renta

Med kanskje to prosent renteauke og 20.000 kroner i ekstra renteutgifter per million i gjeld i sikte, kan det vera ein ide å vurdera å redusera utgiftssmellen med å binde renta.

Raude blink for svinenæringa

Varsellampene for framtida til norsk svineproduksjon slik me kjenner den i dag, blinkar blodraudt. Nye avsløringar om dårleg dyrevelferd gjer at omdømmet og tilliten til svineprodusentane heng i ein syltynn tråd.

Undergravinga held fram

Frihandelsavtala som Noreg og Storbritannia annonserte 4.juni vart heldigvis ikkje så dårleg for jordbruket som frykta.

Sjå opp for kostnadsauken

Binda renta, eller lata den flyta? Signala frå fleire av dei største bankane tilseier at dette snart kan bli eit høgaktuelt dilemma for mange, inkludert for bønder med mykje gjeld.

Sanninga i handa

Auga speglar sjela heiter det, men også hendene avslører mykje om kven me er.

Naudsynt brot med staten

Bondevennen kjem ut éin gong i veka og går denne gongen i trykken midt i det kanskje mest dramatiske og krevjande jordbruksoppgjeret som har vore nokon gong.

Eit skjebneoppgjer

Alvoret var ikkje til å misforstå då leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, saman med Norges Bonde- og småbrukarlag, la fram kravet til årets jordbruksforhandlingar i førre veke.

Siloslått – kva bør du tenkja på?

Det er alltid ei utfordring å finna fram til rett slåttetid. Eit klart mål må vera å berga inn eit grovfôr som gir stor avling, høveleg energikonsentrasjon og best mogleg gjæringskvalitet.

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.

Unngå ringormsmitte i beitesesongen

Plutselig er det beitesesong. Våryre storfe skal på grønt gras – og gjerne hilse på naboen sine dyr. Legg en plan for hvordan du kan unngå å få ringorm med deg inn fra beite til høsten.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 25. juni.

Kommende hendelser

Det er ingen kommende events for øyeblikket.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

– Ein kraftig kostnadsauke i kombinasjon med eit dårleg jordbruksoppgjer og altfor lite midlar til investering. Det er katastrofalt for utbyggingsbruka, åtvarar Jo Helge Sunde i Tine.

Mangler du en utmerkelse fra Tine?

Mangler du en utmerkelse fra Tine?

Bønder som har vært i samdrift mellom 2004 og 2016 kan søke om dispensasjon fra plakettregelverket. Søknadsfristen er 12. juli.

Nå kan det vera aktuelt å binde renta

Nå kan det vera aktuelt å binde renta

Med kanskje to prosent renteauke og 20.000 kroner i ekstra renteutgifter per million i gjeld i sikte, kan det vera ein ide å vurdera å redusera utgiftssmellen med å binde renta.

Bondeopprøret: Hva nå?

Bondeopprøret: Hva nå?

Med rett tallgrunnlag som utgangspunkt må vi få en konkret dato for når inntektsgapet til andre grupper er tettet. Bondeopprøret er ikke over før dette er på plass, skriver opprørerne i denne teksten.

Siloslått – kva bør du tenkja på?

Siloslått – kva bør du tenkja på?

Det er alltid ei utfordring å finna fram til rett slåttetid. Eit klart mål må vera å berga inn eit grovfôr som gir stor avling, høveleg energikonsentrasjon og best mogleg gjæringskvalitet.

Raude blink for svinenæringa

Raude blink for svinenæringa

Varsellampene for framtida til norsk svineproduksjon slik me kjenner den i dag, blinkar blodraudt. Nye avsløringar om dårleg dyrevelferd gjer at omdømmet og tilliten til svineprodusentane heng i ein syltynn tråd.

Ta pause, drikk vatn og tenk deg om

Ta pause, drikk vatn og tenk deg om

I slåtten skal alt skje så fort. Men tunge maskiner og dårleg tid er ein farleg kombinasjon. – Tenk deg om to gonger, oppmodar Anders Felde i Vestland Bondelag.

Bønder blir gassråvareleverandørar

Bønder blir gassråvareleverandørar

Fjorten bønder i Sunnhordland har meldt interesse for å levere husdyrgjødsel til biogassprodusenten Renevo på Stord. Nå er dei første avtalane signert.

Digital saueskule for heile landet

Digital saueskule for heile landet

Tanken var å lansere ein saueskule for bønder i Rogaland. Så kom korona. No får veterinær og PhD Siv Meling, statleg støtte til å utarbeide eit nasjonalt digitalt undervisningstilbod til sauebønder over heile landet; Sau360.

Fleire jærbønder startar gardsutsal

Fleire jærbønder startar gardsutsal

Dei siste to åra har det skjedd noko på Jæren. Mange flotte gardsutsal poppar opp, og fleire er under planlegging. Lokalmat er i vinden som aldri før, men er det plass til alle?

– Kostnadane eksploderer

– Kostnadane eksploderer

Med gjødselprisar i ferd med å skyta i vêret, blir den totale kostnadsauken enda verre å handtera for bøndene, fastslår Sven Reiersen.

Undergravinga held fram

Undergravinga held fram

Frihandelsavtala som Noreg og Storbritannia annonserte 4.juni vart heldigvis ikkje så dårleg for jordbruket som frykta.

Fellesskap på fellesbeite

Fellesskap på fellesbeite

På Gjøvdal fellesbeite i Åmli, Agder, er 131 kyr komne på plass for sommaren. I fire månadar skal dei boltre seg på 450 dekar med grønt gras.

Nye avsløringar om manglande dyrevelferd

Nye avsløringar om manglande dyrevelferd

Svinenæringa er på nytt under stort press etter nye avsløringar om dårleg dyrevelferd. – Aktivistane vil leggje ned svinenæringa, seier Norsvin-tillitsvald.

– Myndigheitene har feila

– Myndigheitene har feila

Landbruket manglar arbeidskraft. Men med stengde grenser blir tusenvis av kompetente og effektive arbeidarar sitjande på vent, spreidd over heile verda.

Sjå opp for kostnadsauken

Sjå opp for kostnadsauken

Binda renta, eller lata den flyta? Signala frå fleire av dei største bankane tilseier at dette snart kan bli eit høgaktuelt dilemma for mange, inkludert for bønder med mykje gjeld.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 25. juni.

Kommende hendelser

Det er ingen kommende events for øyeblikket.