Ikkje ei ku å miste i vest

Dersom du vel å bygge nytt mjølkefjøs i tre, kan du få inntil 400.000 i ekstra tilskot frå Innovasjon Norge, i tillegg til maks to millionar som er dagens tilskotsramme.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Kortreist fjøs

– Eg trivst godt som bonde, difor ville eg bygge, seier Bertel Oddne Mjellem. Med eiga sag og tømmer frå eigen skog, vart prosjektet realisert.

Tar vare på landbrukshistoria

Er reiskapen lite brukt og har original lakk, spissar Trygve Ødemotland øyro. Då kan det henda 32-åringen ryddar plass til nok ei perle i samlinga si.

Iskrembønder er ikkje som andre bønder

Nederlandsk idealisme og pågangsmot møter norske tradisjonar i Feios i Sogn. No vil «alle» ha øko-isen til Laurien og Guus – med mjølk frå telemarkskyrne Ronja og Bernadette blanda med sognabær og heimelaga karamell og….

Utkjøpsordningen på gris

Utkjøpsordninga for smågrisprodusentar som vart lansert i fjor har ikkje gitt ønska tilslutning. Målet var å kjøpe ut 4000 purker. Status i dag er godt halvparten.

Lettstelt og fleksibelt med nytt fjøs

Anja Braut og Sven Martin Ånestad si våronn starta med innflytting i nytt mjølkefjøs med robot. Nå kan dei følgja ungane på fotballtrening.

Nå blir Ragnvald pensjonist

– Eit rikt liv, summerer Ragnvald Gramstad. Første juli ryddar den sprell levande legenda kontoret på Særheim og skiftar beite.

Vekkande svinedokumentar

– Haldningane som kom fram overraska meg, seier Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag, om førre vekes svinedokumentar.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad

– Bønder på Jæren er noko for seg sjølve

Svinebøndene på Jæren har ei anna haldning til dyrevelferd og Mattilsynet enn bønder andre stader, ifølgje undersøking. Mentaliteten på Jæren er annleis enn elles i landet, seier forskar.

Vil freda dei første 100.000 litrane

– Landbruket treng ei nedjustering av mjølkekvotane som er solidarisk og har plass til alle, meiner leiar i Rogaland Bonde og Småbrukarlag, Stig A. Helgesen.

Varslaren

– Om Mattilsynet møter oss bønder med respekt, så byggjer me gjensidig respekt, seier Per Olaf Lauvås, bonden som varsla om ukultur i kontrollorganet.

Kan kalven få mer melk?

«En kalv må ikke få mer enn to liter melk i målet». Veterinærer, bønder, lærebøker og fagblader – alle sier det samme. Men stemmer det egentlig?

Kampen du ikkje kan tapa

“Har du ikkje sneglar?” spør folk. Klart eg har, – i Stavangers fuktige og milde kystklima.

Arbeider hardt, og let humla suse

Medan insekta forsvinn i skremmande tempo verda over, er det framleis summande liv i dei artsrike slåtteengene på Ulvund. – I fjor var det så mange småhumler at eg nesten kvidde meg for å starta slåtten, seier Kåre Ulvund.

Ikkje ei ku å miste i vest

Dersom du vel å bygge nytt mjølkefjøs i tre, kan du få inntil 400.000 i ekstra tilskot frå Innovasjon Norge, i tillegg til maks to millionar som er dagens tilskotsramme.

Kortreist fjøs

– Eg trivst godt som bonde, difor ville eg bygge, seier Bertel Oddne Mjellem. Med eiga sag og tømmer frå eigen skog, vart prosjektet realisert.

Utkjøpsordningen på gris

Utkjøpsordninga for smågrisprodusentar som vart lansert i fjor har ikkje gitt ønska tilslutning. Målet var å kjøpe ut 4000 purker. Status i dag er godt halvparten.

Personleg ansvar og systemfeil

Vald mot verjelause grisar. Kastrering utan bedøving. Seigpining av sjuke og skadde dyr. Brennpunkt-dokumentaren på NRK opnar for store og alvorlege spørsmål om husdyrhaldet vårt.

Vegskilje for mjølkebonden

Norsk mjølkeproduksjon må reduserast med opp til formidable 100 millionar liter – eller åtte prosent av den totale produksjonen, innan 2021.

Skamvit

Skjebnetimen nærmar seg for pelsdyrnæringa. Til no har regjeringas prosess mot landets snautt 170 pelsdyrbønder vore ei tragisk oppvising i politisk ryggesløyse.

Rett pris, ikkje billegast

Det er på tide at Noreg får ei lov om god handelsskikk. Difor er det gledeleg at regjeringa endeleg har sendt eit lovutkast om dette på høyring. Går alt etter planen blir forslaget lagt fram for Stortinget i haust, for at lova kan tre i kraft på nyåret.

Kan kalven få mer melk?

«En kalv må ikke få mer enn to liter melk i målet». Veterinærer, bønder, lærebøker og fagblader – alle sier det samme. Men stemmer det egentlig?

Ver føre var i sporekampen

Årsaka til sporar ligg oftast i grovfôret. Mjølkerutinar, reinhald, grashaustingsmetodar og bruk av rette ensileringsmiddel er viktige nøkkelord for å unngå dei i mjølka.

Ferdigstilling, overdragelse og oppstartsfase

Når entreprenørene er ferdige med sitt arbeid på fjøset, begynner ditt. Du er nå en bonde rustet for framtiden. Men husker du å følge opp pliktene, kravene og rettighetene dine som byggherre?

Frå korn til gras på ei veke

Henning Madsen meiner fodder av bygg kan erstatte både importert soya og korn, og heimeavla grovfôr. Dermed utfordrar han både tradisjonelle fôringsregimer og etablert landbrukspolitikk.

Bonden er smittevernsjef

Flere sjukdommer kommer til Norge nå enn før på grunn av klimaendringer, økt reiseaktivitet og import av dyr. Formålet med den nye dyrehelseforskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer. Og smittevernsjefen, det er bonden sjøl.

Bondevennen 21

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. juni

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Ikkje ei ku å miste i vest

Dersom du vel å bygge nytt mjølkefjøs i tre, kan du få inntil 400.000 i ekstra tilskot frå Innovasjon Norge, i tillegg til maks to millionar som er dagens tilskotsramme.

Kortreist fjøs

– Eg trivst godt som bonde, difor ville eg bygge, seier Bertel Oddne Mjellem. Med eiga sag og tømmer frå eigen skog, vart prosjektet realisert.

Tar vare på landbrukshistoria

Er reiskapen lite brukt og har original lakk, spissar Trygve Ødemotland øyro. Då kan det henda 32-åringen ryddar plass til nok ei perle i samlinga si.

Iskrembønder er ikkje som andre bønder

Nederlandsk idealisme og pågangsmot møter norske tradisjonar i Feios i Sogn. No vil «alle» ha øko-isen til Laurien og Guus – med mjølk frå telemarkskyrne Ronja og Bernadette blanda med sognabær og heimelaga karamell og….

Utkjøpsordningen på gris

Utkjøpsordninga for smågrisprodusentar som vart lansert i fjor har ikkje gitt ønska tilslutning. Målet var å kjøpe ut 4000 purker. Status i dag er godt halvparten.

Lettstelt og fleksibelt med nytt fjøs

Anja Braut og Sven Martin Ånestad si våronn starta med innflytting i nytt mjølkefjøs med robot. Nå kan dei følgja ungane på fotballtrening.

Nå blir Ragnvald pensjonist

– Eit rikt liv, summerer Ragnvald Gramstad. Første juli ryddar den sprell levande legenda kontoret på Særheim og skiftar beite.

Vekkande svinedokumentar

– Haldningane som kom fram overraska meg, seier Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag, om førre vekes svinedokumentar.

– Bønder på Jæren er noko for seg sjølve

Svinebøndene på Jæren har ei anna haldning til dyrevelferd og Mattilsynet enn bønder andre stader, ifølgje undersøking. Mentaliteten på Jæren er annleis enn elles i landet, seier forskar.

Vil freda dei første 100.000 litrane

– Landbruket treng ei nedjustering av mjølkekvotane som er solidarisk og har plass til alle, meiner leiar i Rogaland Bonde og Småbrukarlag, Stig A. Helgesen.

Varslaren

– Om Mattilsynet møter oss bønder med respekt, så byggjer me gjensidig respekt, seier Per Olaf Lauvås, bonden som varsla om ukultur i kontrollorganet.

Kan kalven få mer melk?

«En kalv må ikke få mer enn to liter melk i målet». Veterinærer, bønder, lærebøker og fagblader – alle sier det samme. Men stemmer det egentlig?

Kampen du ikkje kan tapa

“Har du ikkje sneglar?” spør folk. Klart eg har, – i Stavangers fuktige og milde kystklima.

Arbeider hardt, og let humla suse

Medan insekta forsvinn i skremmande tempo verda over, er det framleis summande liv i dei artsrike slåtteengene på Ulvund. – I fjor var det så mange småhumler at eg nesten kvidde meg for å starta slåtten, seier Kåre Ulvund.

Mangfald må bli lønsamt

Alle gardar bør setja av areal til biologisk mangfald. Det er både moderne og effektivt å ta vare på artane. Alternativet er i ferd med å føra oss riktig gale avstad, meiner Ragna Kronstad i miljøorganisasjonen Sabima.

Les landskapet

Visste du at plantene har noko å fortelje deg? – Du må sjå deg rundt og lære deg å tolke det du ser – og tenke heilt nytt om beitedrift, seier Anders Lerberg Kopstad.

Bondevennen 21

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 28. juni