Bygger fire åttemeterssiloar

Bygger fire åttemeterssiloar

Erik Auestad og Per Kristian Skrettingland-Haarr har kjøpt og pussa opp ei eldre siloforskaling. Nå skal bøndene i gang med å bygga to åttemeters siloar kvar.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Vestland i førarsetet på klima

Vestland i førarsetet på klima

Mykje må skje på kort tid om landbruket skal nå klimamåla sine. Vestland skal ikkje vere blant dei som står fast i startgropa. No opprettar dei ein full stilling som skal ha overordna ansvar for framdrifta i klimaarbeidet.

Nytt fjøs, eitt år etter overtaking

Nytt fjøs, eitt år etter overtaking

Bente og Tore Hommeland inviterte nyleg familie og venner til fjøsåpning i Dirdal i Rogaland. Bålkos og ku-innslepp stod på agendaen denne vinterdagen.

Bønder, steg for steg

Bønder, steg for steg

Lisa og Jan Tore Melhus tar gradvis over garden. No forpaktar dei på fjerde året. Målet er å bli aktiv avlsbesetning av Tiroler Grauvieh.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Vil teljedatoen til livs

Vil teljedatoen til livs

– Teljedato som grunnlag for utbetaling av husdyrtilskot bør erstattast med gjennomsnittstal, meiner Olav Myhr.

Sjølvskot

Sjølvskot

Nokre politiske utspel slår hardare enn andre. Leiinga i Q-meieriene sine utfall, slik dei vart framstilt i Bondebladet nyleg, er eigna til både å auka konfliktnivået, styrke oppslutninga om motparten – og provosera til nyttig debatt.

Stillfaren nyskapar

Stillfaren nyskapar

Langtidsmodna spekeskinka frå Tor Åge Hundseid vart nyleg kåra til Årets kjøt foredla av Det Norske Måltid. Topp råvarer, eldgammal kunnskap og god tid er oppskrifta.

Sikre deg en norsk klipper!

Sikre deg en norsk klipper!

Dyktige norske saueklippere er gull verdt når innreiseforbudet gir manko på utenlandsk arbeidshjelp.

Nyt Norge – med litt import

Nyt Norge – med litt import

Fram til sommaren kan Tine sin Norvegia tubeost seljast med importert skinke og bacon – merka med Nyt Norge. Greitt, eller?

Må ha is i magen

Må ha is i magen

Skulle vi nå ha bygd fjøs for å dekke en korona-drevet etterspørsel, ville vi fort endt opp med en overproduksjon i flere år fremover.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Vil inn på jærske gardar

Vil inn på jærske gardar

Isabelle Hugøy skal samanlikna korleis bønder i Noreg og på Costa Rica tilpassar seg klimakrava. Derfor vil ho koma i kontakt med storfebønder på Jæren.

Bekymra over stigande kraftfôrpris

Bekymra over stigande kraftfôrpris

Ein varsla prisauke på kraftfôr skapar både bekymringar og forventningar til kompensasjon i vårens jordbruksforhandlingar.

«Nedringt» av nyfikne jærbønder

«Nedringt» av nyfikne jærbønder

Karoline Storflor og mannen Odd Magne Storflor starta landets første gardsutsal av mjølk for tre år sidan. No får ho telefonar frå heile landet frå bønder som vil gjere det same, ikkje minst på Jæren.

Ei veke med klauvklipping

Ei veke med klauvklipping

Det er den veka i året. Heile saueflokken til Atle og Tonje Kloster skal i behandlingsstolen for å trimme klauvene.

Åtvarar mot svenske tilstandar

Åtvarar mot svenske tilstandar

Masseavliving av høns i Sverige minner oss om verdien av mindre og spreidde besetningar i Noreg, meiner verpehønsprodusent Tone Steinsland.

Bygger fire åttemeterssiloar

Erik Auestad og Per Kristian Skrettingland-Haarr har kjøpt og pussa opp ei eldre siloforskaling. Nå skal bøndene i gang med å bygga to åttemeters siloar kvar.

Vestland i førarsetet på klima

Mykje må skje på kort tid om landbruket skal nå klimamåla sine. Vestland skal ikkje vere blant dei som står fast i startgropa. No opprettar dei ein full stilling som skal ha overordna ansvar for framdrifta i klimaarbeidet.

Nytt fjøs, eitt år etter overtaking

Bente og Tore Hommeland inviterte nyleg familie og venner til fjøsåpning i Dirdal i Rogaland. Bålkos og ku-innslepp stod på agendaen denne vinterdagen.

Nyt Norge – med litt import

Fram til sommaren kan Tine sin Norvegia tubeost seljast med importert skinke og bacon – merka med Nyt Norge. Greitt, eller?

Vil inn på jærske gardar

Isabelle Hugøy skal samanlikna korleis bønder i Noreg og på Costa Rica tilpassar seg klimakrava. Derfor vil ho koma i kontakt med storfebønder på Jæren.

Sjølvskot

Nokre politiske utspel slår hardare enn andre. Leiinga i Q-meieriene sine utfall, slik dei vart framstilt i Bondebladet nyleg, er eigna til både å auka konfliktnivået, styrke oppslutninga om motparten – og provosera til nyttig debatt.

Tida for symptombehandling er over

Dei globale prisane på mat- og fôrråvarer stig kraftig. FNs Landbruks- og matorganisasjon FAO melder om sterk auke for basismatvarene korn, planteolje og sukker dei siste ni månadene.

Viruståka kan truga forhandlingsretten

Det nye året har starta slik det meste av fjoråret var. Dermed sit me framleis stand by på kvar vår tuve. Enkelte har det heilt greitt. Andre lengtar desperat etter normale tider med mellom anna alle dei fysiske møteplassane i det store, vesle landbruksnettverket.

…og atter skandale

Trass svære korona-pakkar auka verdien av Oljefondet vårt med over 1000 milliardar det siste året. Ved nyttår var verdien av fondet på 10.914 milliardar kroner. Summane er knapt til å fatta.

Strengare jordvernmål

Dei siste fire åra har omdisponeringa av matjord lege under den nasjonale målsettinga om maks 4000 dekar i året. Det er gledeleg. Men når landbruksminister Olaug Bollestad no varslar revisjon av jordvernstrategien, er det likevel på høg tid.

Må ha is i magen

Skulle vi nå ha bygd fjøs for å dekke en korona-drevet etterspørsel, ville vi fort endt opp med en overproduksjon i flere år fremover.

Hva er lønnsomt kvigeoppdrett?

Høyt opptak av rimelig grovfôr og et kvigeoppdrett som gir god melkeproduksjon ved en kalvingsalder på 24 måneder er de viktigste faktorene for kuas lønnsomhet.

Dette betyr den nye kjøttkontrollen for deg

Norsk dyrehelse er blant de beste i verden. Det gir også det beste utgangspunktet for god mattrygghet. Fra nyttår av vil Mattilsynet, slakteriene og du som bonde gjøre dokumentasjon av dette enda bedre.

Slik oppdagar og behandlar du koksidiose hjå kalv

Dei aller fleste som driv med storfeproduksjon har sikkert hatt kalvar med diare. I dei fleste tilfella er diareane fôringsrelaterte. Diare kan også oppstå på grunn av virus, bakteriar og parasittar.

Bondevennen 9

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 5. mars.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Bygger fire åttemeterssiloar

Bygger fire åttemeterssiloar

Erik Auestad og Per Kristian Skrettingland-Haarr har kjøpt og pussa opp ei eldre siloforskaling. Nå skal bøndene i gang med å bygga to åttemeters siloar kvar.

Vestland i førarsetet på klima

Vestland i førarsetet på klima

Mykje må skje på kort tid om landbruket skal nå klimamåla sine. Vestland skal ikkje vere blant dei som står fast i startgropa. No opprettar dei ein full stilling som skal ha overordna ansvar for framdrifta i klimaarbeidet.

Nytt fjøs, eitt år etter overtaking

Nytt fjøs, eitt år etter overtaking

Bente og Tore Hommeland inviterte nyleg familie og venner til fjøsåpning i Dirdal i Rogaland. Bålkos og ku-innslepp stod på agendaen denne vinterdagen.

Bønder, steg for steg

Bønder, steg for steg

Lisa og Jan Tore Melhus tar gradvis over garden. No forpaktar dei på fjerde året. Målet er å bli aktiv avlsbesetning av Tiroler Grauvieh.

Vil teljedatoen til livs

Vil teljedatoen til livs

– Teljedato som grunnlag for utbetaling av husdyrtilskot bør erstattast med gjennomsnittstal, meiner Olav Myhr.

Sjølvskot

Sjølvskot

Nokre politiske utspel slår hardare enn andre. Leiinga i Q-meieriene sine utfall, slik dei vart framstilt i Bondebladet nyleg, er eigna til både å auka konfliktnivået, styrke oppslutninga om motparten – og provosera til nyttig debatt.

Stillfaren nyskapar

Stillfaren nyskapar

Langtidsmodna spekeskinka frå Tor Åge Hundseid vart nyleg kåra til Årets kjøt foredla av Det Norske Måltid. Topp råvarer, eldgammal kunnskap og god tid er oppskrifta.

Sikre deg en norsk klipper!

Sikre deg en norsk klipper!

Dyktige norske saueklippere er gull verdt når innreiseforbudet gir manko på utenlandsk arbeidshjelp.

Nyt Norge – med litt import

Nyt Norge – med litt import

Fram til sommaren kan Tine sin Norvegia tubeost seljast med importert skinke og bacon – merka med Nyt Norge. Greitt, eller?

Må ha is i magen

Må ha is i magen

Skulle vi nå ha bygd fjøs for å dekke en korona-drevet etterspørsel, ville vi fort endt opp med en overproduksjon i flere år fremover.

Vil inn på jærske gardar

Vil inn på jærske gardar

Isabelle Hugøy skal samanlikna korleis bønder i Noreg og på Costa Rica tilpassar seg klimakrava. Derfor vil ho koma i kontakt med storfebønder på Jæren.

Bekymra over stigande kraftfôrpris

Bekymra over stigande kraftfôrpris

Ein varsla prisauke på kraftfôr skapar både bekymringar og forventningar til kompensasjon i vårens jordbruksforhandlingar.

«Nedringt» av nyfikne jærbønder

«Nedringt» av nyfikne jærbønder

Karoline Storflor og mannen Odd Magne Storflor starta landets første gardsutsal av mjølk for tre år sidan. No får ho telefonar frå heile landet frå bønder som vil gjere det same, ikkje minst på Jæren.

Ei veke med klauvklipping

Ei veke med klauvklipping

Det er den veka i året. Heile saueflokken til Atle og Tonje Kloster skal i behandlingsstolen for å trimme klauvene.

Åtvarar mot svenske tilstandar

Åtvarar mot svenske tilstandar

Masseavliving av høns i Sverige minner oss om verdien av mindre og spreidde besetningar i Noreg, meiner verpehønsprodusent Tone Steinsland.

Tida for symptombehandling er over

Tida for symptombehandling er over

Dei globale prisane på mat- og fôrråvarer stig kraftig. FNs Landbruks- og matorganisasjon FAO melder om sterk auke for basismatvarene korn, planteolje og sukker dei siste ni månadene.

Tilbyr «griseprat» mot tilsynsnerver

Tilbyr «griseprat» mot tilsynsnerver

Norsvin Sør-Vest fryktar at bønder kvir seg for Mattilsynet sin tilsynskampanje på gris. Derfor tilbyr styremedlemmene ein uforpliktande «griseprat».

Heilårsull av god kvalitet

Heilårsull av god kvalitet

167 søyer og lam og fire vêrar skal klippast. Tonje og Atle Kloster har fått profesjonell hjelp frå Kjetil Torland, som har klipt sauer i 25 år.

Bondevennen 9

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 5. mars.