Maaangesyslaren Breievne

Maaangesyslaren Breievne

Anne Lise Breievne nyttar sin breie kompetanse for å gi slektsbruket ved Hardangerfjorden ny giv. Drifta står på fire pilarar: frukt og bær, vidareforedling, gardsturisme – og vevstove.

Hva kan vi lære av oljå’?

Hva kan vi lære av oljå’?

Oljå’ omstiller seg til fornybarsamfunnet. Det skal vi bønder også gjøre. Og slik vi dyrker mat, kan vi også generere energi.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Eit nytt hamskifte

Eit nytt hamskifte

«Det ligger et tidsskifte i lufta. En æra er over. Tida skifter ham.»

Vil ha tilleggsforhandlingar

Vil ha tilleggsforhandlingar

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag vil ha tilleggsforhandlingar med nytt talmateriale som grunnlag. – Bøndene ser ikkje at det har skjedd noko på den økonomiske sida, seier fylkesleiaren.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Mark i systemet

Mark i systemet

Med auka hjortebestand i vest, aukar faren for at sau og geit vert råka av parasitten hjernemark. For dyr som vert råka er det dessverre berre ein utveg; avliving.

NBU for alle?

NBU for alle?

– Me ser ut som ei homogen gruppe, så me har ein veg å gå. Viljen er der, men er me opne nok, spør Henrik Nordtun Gjertsen, ny styreleiar i Norges Bygdeungdomslag.

Utmark og gras som merkevare

Utmark og gras som merkevare

Dagens rammevilkår for sauenæringen tilsier at det er lønnsomt med høgt kraftfôrforbruk. Skal vi redde vårt gode rykte, trenger vi en holdningsendring.

Ny nisje for fjorlam?

Ny nisje for fjorlam?

Ønsker man å knipe inn på kraftfôret kan fjorlamproduksjon på saulam, samt bedre holdbarhet på søyene være veien å gå.

Gøy og utfordrende på bare gras

Gøy og utfordrende på bare gras

Sein lemming, dyra rett ut på graset og særs godt grovfôr. Lista-bøndene Ernst og Ann-Olaug har funnet sin måte å lykkes på uten kraftfôr.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Ingen krisestemning – enno

Ingen krisestemning – enno

Bøndene betalar rekningane, og det er inga krisestemning i Sør-Vest. Vinteren kan likevel bli stri nok for dei som alt slit eller som har høgt straumforbruk, i følgje rekneskapsførarar Bondevennen har snakka med.

Bondevennen i Irland

Tine-hjulene i gang i Irland

Tine-hjulene i gang i Irland

Høy irsk melkepris gjør selv nestsjefen ved det nye Tine-anlegget i Irland spent, men Dean Kennedy har likevel troen.

– Vær ambisiøse, tenk stort!

– Vær ambisiøse, tenk stort!

– Nå må man glemme politikken og utnytte forretningsmulighetene, sier melkebonden Tom Dunne. Han mener norske melkebønder tenker for smått.

Lønnsom på NRF-toppen

Lønnsom på NRF-toppen

– Irsk melkeproduksjon er god business, sier Tom Dunne, som driver det som kanskje er verdens største reinrasede NRF-besetning.

– Vil ikke fordømme Tine

– Vil ikke fordømme Tine

– Gjort er gjort. Jeg vil ikke fordømme etableringen iIrland. Nå er det viktig å være litt tålmodig, sier melkebonde Svein Knut Lie.

Sunt å vera avløysar

Sunt å vera avløysar

Å jobba med husdyr er bra for både den fysiske og mentale helsa, meiner ryfylkingen Rolf Magne Haukalid. Likevel må han kjempa for kvar einaste avløysar i regionen.

Vann – den viktigste fôrfaktoren

Vann – den viktigste fôrfaktoren

Frustrasjonen er stor rundt økte fôrkostnader. Men har du sjekket at dyra dine får nok vann? Vann er faktisk det rimeligste, men også det viktigste fôrmiddelet for produksjonsdyra våre.

Hva kan vi lære av oljå’?

Oljå’ omstiller seg til fornybarsamfunnet. Det skal vi bønder også gjøre. Og slik vi dyrker mat, kan vi også generere energi.

Utmark og gras som merkevare

Dagens rammevilkår for sauenæringen tilsier at det er lønnsomt med høgt kraftfôrforbruk. Skal vi redde vårt gode rykte, trenger vi en holdningsendring.

Ny nisje for fjorlam?

Ønsker man å knipe inn på kraftfôret kan fjorlamproduksjon på saulam, samt bedre holdbarhet på søyene være veien å gå.

Gøy og utfordrende på bare gras

Sein lemming, dyra rett ut på graset og særs godt grovfôr. Lista-bøndene Ernst og Ann-Olaug har funnet sin måte å lykkes på uten kraftfôr.

Eit nytt hamskifte

«Det ligger et tidsskifte i lufta. En æra er over. Tida skifter ham.»

Alvor nå

Er du blant dei som går i minus grunna høge straumprisar, alt no i september? Har du ein konkret plan for korleis du kjem deg gjennom vinteren? Ikkje det?

Kraftig kost

Medan ein på Jæren jublar over flotte grovfôravlingar, ekstra mange gule kornåkrar og bugnande grønsaksfelt, regnar nordvestlandet vekk. Mange har ikkje kunna ta andreslåtten og gruar med tanke på vinterfôret.

Ditt gull

Det er knytt stor spaning til planane for eit svært biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune på Jæren.

Resignasjon ikkje svaret

Frå 110 anlegg i 1992 står me att med berre 29 når Tine neste år legg ned også på Voss. Sjølvsagt vekkjer vedtaket som vart fatta i juni reaksjonar blant tilsette og lokale bønder.

Mark i systemet

Med auka hjortebestand i vest, aukar faren for at sau og geit vert råka av parasitten hjernemark. For dyr som vert råka er det dessverre berre ein utveg; avliving.

Vann – den viktigste fôrfaktoren

Frustrasjonen er stor rundt økte fôrkostnader. Men har du sjekket at dyra dine får nok vann? Vann er faktisk det rimeligste, men også det viktigste fôrmiddelet for produksjonsdyra våre.

Antibiotika til produksjonsdyr

Når dyra på fjøset vert sjuke og treng behandling gjer me dyrlegar alltid ei vurdering. Kva type behandlingsform skal me velje og kvifor? Målet er friske dyr og trygg mat utan legemiddelrestar – og redusert risiko for antibiotikaresistens.

Balansekunst

God mineraldekning er viktig om du skal lykkes med saueproduksjonen. Og for å sikre god mineralbalanse året gjennom, må du kjenne behovet til sauen og innholdet i fôrrasjonen.

Kortare tid før nødslakt

Når dyra vert akutt sjuke er nødslaktaren god å ha. Men skjerpa krav til ordninga gjer at du må ta ei avgjerd raskt i tilfelle der du før ville vente å sjå. Dyra skal ikkje li.

Bondevennen 29

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 30. september.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

søn 02
søn 02
man 03

Medlemsmøter FKRA

3. oktober
tir 04

Medlemsmøter FKRA

4. oktober
ons 05

Medlemsmøter FKRA

5. oktober
man 10

Medlemsmøter FKRA

10. oktober
tir 11

Medlemsmøter FKRA

11. oktober
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Maaangesyslaren Breievne

Maaangesyslaren Breievne

Anne Lise Breievne nyttar sin breie kompetanse for å gi slektsbruket ved Hardangerfjorden ny giv. Drifta står på fire pilarar: frukt og bær, vidareforedling, gardsturisme – og vevstove.

Hva kan vi lære av oljå’?

Hva kan vi lære av oljå’?

Oljå’ omstiller seg til fornybarsamfunnet. Det skal vi bønder også gjøre. Og slik vi dyrker mat, kan vi også generere energi.

Eit nytt hamskifte

Eit nytt hamskifte

«Det ligger et tidsskifte i lufta. En æra er over. Tida skifter ham.»

Vil ha tilleggsforhandlingar

Vil ha tilleggsforhandlingar

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag vil ha tilleggsforhandlingar med nytt talmateriale som grunnlag. – Bøndene ser ikkje at det har skjedd noko på den økonomiske sida, seier fylkesleiaren.

Mark i systemet

Mark i systemet

Med auka hjortebestand i vest, aukar faren for at sau og geit vert råka av parasitten hjernemark. For dyr som vert råka er det dessverre berre ein utveg; avliving.

NBU for alle?

NBU for alle?

– Me ser ut som ei homogen gruppe, så me har ein veg å gå. Viljen er der, men er me opne nok, spør Henrik Nordtun Gjertsen, ny styreleiar i Norges Bygdeungdomslag.

Utmark og gras som merkevare

Utmark og gras som merkevare

Dagens rammevilkår for sauenæringen tilsier at det er lønnsomt med høgt kraftfôrforbruk. Skal vi redde vårt gode rykte, trenger vi en holdningsendring.

Ny nisje for fjorlam?

Ny nisje for fjorlam?

Ønsker man å knipe inn på kraftfôret kan fjorlamproduksjon på saulam, samt bedre holdbarhet på søyene være veien å gå.

Gøy og utfordrende på bare gras

Gøy og utfordrende på bare gras

Sein lemming, dyra rett ut på graset og særs godt grovfôr. Lista-bøndene Ernst og Ann-Olaug har funnet sin måte å lykkes på uten kraftfôr.

Ingen krisestemning – enno

Ingen krisestemning – enno

Bøndene betalar rekningane, og det er inga krisestemning i Sør-Vest. Vinteren kan likevel bli stri nok for dei som alt slit eller som har høgt straumforbruk, i følgje rekneskapsførarar Bondevennen har snakka med.

Sunt å vera avløysar

Sunt å vera avløysar

Å jobba med husdyr er bra for både den fysiske og mentale helsa, meiner ryfylkingen Rolf Magne Haukalid. Likevel må han kjempa for kvar einaste avløysar i regionen.

Vann – den viktigste fôrfaktoren

Vann – den viktigste fôrfaktoren

Frustrasjonen er stor rundt økte fôrkostnader. Men har du sjekket at dyra dine får nok vann? Vann er faktisk det rimeligste, men også det viktigste fôrmiddelet for produksjonsdyra våre.

Vestlandsbonden har takla krevjande situasjonar før

Vestlandsbonden har takla krevjande situasjonar før

– I år, av alle år, hadde me fortent å kunne hauste mykje grovfôr av god kvalitet for å sleppa å kjøpe så mykje dyrt kraftfôr, seier bonde og fôringsrådgivar i Tine, Kari Marie Njåstad. Når det ikkje vart slik, har ho likevel nokre gode råd på lur.

Vestlandsbonden har takla krevjande situasjonar før

Vestlandsbonden har takla krevjande situasjonar før

– I år, av alle år, hadde me fortent å kunne hauste mykje grovfôr av god kvalitet for å sleppa å kjøpe så mykje dyrt kraftfôr, seier bonde og fôringsrådgivar i Tine, Kari Marie Njåstad. Når det ikkje vart slik, har ho likevel nokre gode råd på lur.

Saman i væta

Saman i væta

Tvillinghjul, breiare dekk, mindre marktrykk og lettare utstyr. Det er kva vestlandsbonden spør etter når den blautaste sommaren i manns minne snart er historie.

Nøgde med straumtakløftet

Nøgde med straumtakløftet

– Eg reagerte med glede. Det nye taket inkluderer ikkje absolutt alle, men dei aller fleste får nå støtte, seier Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag.

Bondevennen 29

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 30. september.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

søn 02
søn 02
man 03

Medlemsmøter FKRA

3. oktober
tir 04

Medlemsmøter FKRA

4. oktober
ons 05

Medlemsmøter FKRA

5. oktober
man 10

Medlemsmøter FKRA

10. oktober
tir 11

Medlemsmøter FKRA

11. oktober