Ei KULA varmt

Ei KULA varmt

Riksantikvaren er på ferde i Rogaland.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
KULA skapar forvirring

KULA skapar forvirring

Riksantikvaren jobbar med ein oversikt over landskap av nasjonal interesse. Dette omfattar i mange område landbruksjord, og registreringa skapar uro blant bønder. No vil Riksantikvaren rydda opp i det dei meiner er misforståingar.

– Utmarka er eit kinderegg

– Utmarka er eit kinderegg

Landbruks– og matminister Olaug Bollestad skilde sauer og snakka varmt om utmarka. Ho vil jobba for å sikra framtidig drift i heiane.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Nils Are Hatteland er svært kritisk til NLR si rolle som kvotebørs i Rogaland. – Det presser kvoteprisane. NLR skal leve av aktive bønder, ikkje dei passive, seier bonden.

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Medan Tine skrur opp mjølkeprisen for å få inn meir sommarmjølk sender Eivind Midlang buskapen sin til fjells. – Men det nærmar seg ei grense for kor mykje eg kan tape økonomisk på å bruke fjellbeitet, seier bonden.

Gi fri tilgang til mjølk!

Gi fri tilgang til mjølk!

– Gi kalven så mykje mjølk dei klarer å drikke, det får du att i bøtter og spann, oppmodar mjølkebonde Silje Åsnes Skarstein i Olden i Nordfjord.  

Kvotesystem ute av kurs

Kvotesystem ute av kurs

Det nærmar seg 1. oktober og frist for å melde inn endringar i kvoteforhold. Med dette, og med Bondelaget sitt årsmøte same dag, er det igjen duka for debatt om bra og mindre gode sider ved kvoteordninga.

Vipe, storspove og sanglerke trenger plass til å leve

Vipe, storspove og sanglerke trenger plass til å leve

Bondevennen hadde 4. september et innlegg fra Magne Helleland og Kjell Harald Horpestad. I likhet med NOF og mange andre er de levende opptatt av fugler, og da særlig artene i jordbrukets kulturlandskap.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Utrydder moderne jordbruksdrift fuglelivet?

Utrydder moderne jordbruksdrift fuglelivet?

«Du har sikkert hørt det før. Fuglene i jordbrukslandskapet sliter, og folkekjære arter som vipe og storspove er i ferd med å forsvinne helt mange steder.»

Held oppsyn med to- og firbeinte i utmarka

Held oppsyn med to- og firbeinte i utmarka

Turistar og bønder nyttar i periodar den same utmarka – høvesvis til friluftsliv og beitebruk. Det skjer ikkje utan utfordringar. Difor har nasjonalparkkommunen Vinje starta ei prøveprosjekt med utmarksoppsyn.

Vil ha vekk piggtråden

Vil ha vekk piggtråden

Fylkesmannen i Rogaland ønskjer å fjerna gammal piggtråd frå inn- og utmark. Magnus Søyland meiner ryddetiltaket er godt, men er skeptisk til sjølve piggtrådforbodet.

KULA skapar forvirring

Riksantikvaren jobbar med ein oversikt over landskap av nasjonal interesse. Dette omfattar i mange område landbruksjord, og registreringa skapar uro blant bønder. No vil Riksantikvaren rydda opp i det dei meiner er misforståingar.

– Utmarka er eit kinderegg

Landbruks– og matminister Olaug Bollestad skilde sauer og snakka varmt om utmarka. Ho vil jobba for å sikra framtidig drift i heiane.

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Nils Are Hatteland er svært kritisk til NLR si rolle som kvotebørs i Rogaland. – Det presser kvoteprisane. NLR skal leve av aktive bønder, ikkje dei passive, seier bonden.

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Medan Tine skrur opp mjølkeprisen for å få inn meir sommarmjølk sender Eivind Midlang buskapen sin til fjells. – Men det nærmar seg ei grense for kor mykje eg kan tape økonomisk på å bruke fjellbeitet, seier bonden.

Kvotesystem ute av kurs

Det nærmar seg 1. oktober og frist for å melde inn endringar i kvoteforhold. Med dette, og med Bondelaget sitt årsmøte same dag, er det igjen duka for debatt om bra og mindre gode sider ved kvoteordninga.

Heia sauen

Treng me eigentleg å produsera sau- og lammekjøt i Norge?

Skål for mjølkebonden

I desse dagar har me fått nok eit handfast døme på bøndene si vidgjetne omstillingsevne. For tal frå Tine Råvare syner at aktiviteten i norske mjølkefjøs er skrudd opp ennå eit hakk. I juli vart det levert 116,8 millionar liter mjølk.

Lønstjuveri

I sommar har landbruket igjen erfart korleis nokre få brotne kar kan øydeleggja for det heiderlege fleirtalet.

Spilte sjansar

Tre gonger i det siste har regjeringa hatt høve til å løfte jordbruket. Tre gonger har dei late det vera.

Bruk presenning ved transport av korn

Sjøl om Rogaland og Agder ikke er av de største kornområdene i landet, gjelder bestemmelsene i «Forskrift om floghavre» fullt og helt også her.

Unngå tapt tilvekst på høstbeite

Beitet gir lite næring om høsten. Dyr som er for lenge ute, uten god tilleggsfôring, taper tilvekst. Avslutning på beitesesongen, avvenning og innsett må planlegges tidlig.

Profilering og omgraving

På Vestlandet blir det stadig meir nedbør. Dei alternative dreneringsmåtane som vart vist fram på markdagen i Fjaler har dermed stor aktualitet.

Bondevennen 27

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 18. september.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Ei KULA varmt

Ei KULA varmt

Riksantikvaren er på ferde i Rogaland.

KULA skapar forvirring

KULA skapar forvirring

Riksantikvaren jobbar med ein oversikt over landskap av nasjonal interesse. Dette omfattar i mange område landbruksjord, og registreringa skapar uro blant bønder. No vil Riksantikvaren rydda opp i det dei meiner er misforståingar.

– Utmarka er eit kinderegg

– Utmarka er eit kinderegg

Landbruks– og matminister Olaug Bollestad skilde sauer og snakka varmt om utmarka. Ho vil jobba for å sikra framtidig drift i heiane.

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Ikkje NLR sin jobb å presse kvoteprisane

Nils Are Hatteland er svært kritisk til NLR si rolle som kvotebørs i Rogaland. – Det presser kvoteprisane. NLR skal leve av aktive bønder, ikkje dei passive, seier bonden.

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Ofrar ikkje fjellbeite for sommarmjølk

Medan Tine skrur opp mjølkeprisen for å få inn meir sommarmjølk sender Eivind Midlang buskapen sin til fjells. – Men det nærmar seg ei grense for kor mykje eg kan tape økonomisk på å bruke fjellbeitet, seier bonden.

Gi fri tilgang til mjølk!

Gi fri tilgang til mjølk!

– Gi kalven så mykje mjølk dei klarer å drikke, det får du att i bøtter og spann, oppmodar mjølkebonde Silje Åsnes Skarstein i Olden i Nordfjord.  

Kvotesystem ute av kurs

Kvotesystem ute av kurs

Det nærmar seg 1. oktober og frist for å melde inn endringar i kvoteforhold. Med dette, og med Bondelaget sitt årsmøte same dag, er det igjen duka for debatt om bra og mindre gode sider ved kvoteordninga.

Vipe, storspove og sanglerke trenger plass til å leve

Vipe, storspove og sanglerke trenger plass til å leve

Bondevennen hadde 4. september et innlegg fra Magne Helleland og Kjell Harald Horpestad. I likhet med NOF og mange andre er de levende opptatt av fugler, og da særlig artene i jordbrukets kulturlandskap.

Utrydder moderne jordbruksdrift fuglelivet?

Utrydder moderne jordbruksdrift fuglelivet?

«Du har sikkert hørt det før. Fuglene i jordbrukslandskapet sliter, og folkekjære arter som vipe og storspove er i ferd med å forsvinne helt mange steder.»

Held oppsyn med to- og firbeinte i utmarka

Held oppsyn med to- og firbeinte i utmarka

Turistar og bønder nyttar i periodar den same utmarka – høvesvis til friluftsliv og beitebruk. Det skjer ikkje utan utfordringar. Difor har nasjonalparkkommunen Vinje starta ei prøveprosjekt med utmarksoppsyn.

Vil ha vekk piggtråden

Vil ha vekk piggtråden

Fylkesmannen i Rogaland ønskjer å fjerna gammal piggtråd frå inn- og utmark. Magnus Søyland meiner ryddetiltaket er godt, men er skeptisk til sjølve piggtrådforbodet.

Heia sauen

Heia sauen

Treng me eigentleg å produsera sau- og lammekjøt i Norge?

Alt i alt ein god sesong

Alt i alt ein god sesong

Inger Anne Refsnes har hatt Yr som favoritt-nettside også denne sommaren. Nå er bonden i ferd med å hauste potetene og kornet. Høyet kom tørt i hus jonsok.

Bondevennen 27

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 18. september.