Lyst til å klippe sau på New Zealand?

Lyst til å klippe sau på New Zealand?

Er du over 19 år, litt eventyrlysten, og trivst med dyr? No kan du søke på klippelinja på Hallingdal folkehøgskule, og få klippe sau på New Zealand neste vinter.

Hva sier kalven?

Hva sier kalven?

Verden kan være en tøff plass for nykommere. Følg med, for selv små kalver signaliserer hvordan de har det, og hva de trenger fra deg.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Endokarditt: Den skjulte storfemorderen

Endokarditt: Den skjulte storfemorderen

Endokarditt, eller på godt norsk hjerteklaffbetennelse, kan være en vanskelig diagnose å stille sikkert på et levende dyr. Det som er sikkert, er at dyr som får endokarditt har elendige prognoser.

– For oss er dette vera eller ikkje vera

– For oss er dette vera eller ikkje vera

Får Norge Mineraler AS det som dei vil, blir det storstilt gruvedrift på Helleland. Då ryk slektsgarden til Geir Aasmund Dybing. – Eg vil heller molka kyrne enn pengesekken under bakken, seier den unge bonden.

Vinter-sauesamling på Forus

Vinter-sauesamling på Forus

Nær 250 sauebønder var samla på den etter kvart årlege fagdagen om sau på Nortura Forus siste laurdagen i januar.

Grenselause gjerdeentusiastar på Karmøy

Grenselause gjerdeentusiastar på Karmøy

Bønder i alle land treng gode gjerder til husdyra sine. To britiske gjerdeekspertar var nettopp i Noreg får å inspirera norske fagfellar med smarte løysingar.

Reagerer på konsesjons-avgjerd

Reagerer på konsesjons-avgjerd

Jærbonde Ronny Skårland, reagerer sterkt på prisreduksjonen som politikarar i Hå kommune tvinga fram i saka om konsesjon på ein gard på Høg-Jæren nyleg.

Meiningsbryting er ikkje polarisering

Meiningsbryting er ikkje polarisering

Det er eit stykke frå bondeopprøret som rasar på kontinentet til roen over stormøtet på Varhaug. Heldigvis. Felles for yrkesfellane i alle landa er likevel håpet og kravet om økonomisk tryggleik og rettferd. Om lys i den mørke tunellen som europeisk matproduksjon er pensa inn i, faktisk og mentalt.

Vinter er hjernesjukdomstid

Vinter er hjernesjukdomstid

Nokre sjukdomar er meir vanlege om vinteren enn andre tider av året. Listeriose og hjernebarksår er to av dei.

Kalvingssignaler i fem trinn

Kalvingssignaler i fem trinn

Kua er sårbar rundt kalving – og hun viser det. Følg godt med, og legg til rette for at hun kalver så lett som mulig.

Internasjonal handel er ingen garanti

Internasjonal handel er ingen garanti

I haust kom Riksrevisjonen med sterk kritikk for korleis norske styresmakter har skjøtta sjølvforsyninga av mat dei siste tjue åra. No stiller samlege parti på Stortinget seg bak kritikken.

Lyst til å klippe sau på New Zealand?

Er du over 19 år, litt eventyrlysten, og trivst med dyr? No kan du søke på klippelinja på Hallingdal folkehøgskule, og få klippe sau på New Zealand neste vinter.

– For oss er dette vera eller ikkje vera

Får Norge Mineraler AS det som dei vil, blir det storstilt gruvedrift på Helleland. Då ryk slektsgarden til Geir Aasmund Dybing. – Eg vil heller molka kyrne enn pengesekken under bakken, seier den unge bonden.

Vinter-sauesamling på Forus

Nær 250 sauebønder var samla på den etter kvart årlege fagdagen om sau på Nortura Forus siste laurdagen i januar.

Grenselause gjerdeentusiastar på Karmøy

Bønder i alle land treng gode gjerder til husdyra sine. To britiske gjerdeekspertar var nettopp i Noreg får å inspirera norske fagfellar med smarte løysingar.

Internasjonal handel er ingen garanti

I haust kom Riksrevisjonen med sterk kritikk for korleis norske styresmakter har skjøtta sjølvforsyninga av mat dei siste tjue åra. No stiller samlege parti på Stortinget seg bak kritikken.

Meiningsbryting er ikkje polarisering

Det er eit stykke frå bondeopprøret som rasar på kontinentet til roen over stormøtet på Varhaug. Heldigvis. Felles for yrkesfellane i alle landa er likevel håpet og kravet om økonomisk tryggleik og rettferd. Om lys i den mørke tunellen som europeisk matproduksjon er pensa inn i, faktisk og mentalt.

Mål for 2024

Det blir ikkje fred på jord i 2024, ei heller mindre klimagassar i atmosfæren. Verda er ein nokså mørk og herja plass ved inngangen til det nye året.

Reinare plast, please

Alt for mykje av landbruksplasten Westco Miljø på Jæren mottar er full av silorestar, småstein og søppel.

Familien krympar

At Landbruksrådet i Rogaland forsvinn i den forma me kjenner det, slik Bondevennen skriv om denne veka, er knappast dramatisk. Ei heller at det slår seg i lag med Landbruksrådet i Agder, for så på nyåret å bli til eit «Landbrukssamvirket Sør».

Hva sier kalven?

Verden kan være en tøff plass for nykommere. Følg med, for selv små kalver signaliserer hvordan de har det, og hva de trenger fra deg.

Endokarditt: Den skjulte storfemorderen

Endokarditt, eller på godt norsk hjerteklaffbetennelse, kan være en vanskelig diagnose å stille sikkert på et levende dyr. Det som er sikkert, er at dyr som får endokarditt har elendige prognoser.

Vinter er hjernesjukdomstid

Nokre sjukdomar er meir vanlege om vinteren enn andre tider av året. Listeriose og hjernebarksår er to av dei.

Kalvingssignaler i fem trinn

Kua er sårbar rundt kalving – og hun viser det. Følg godt med, og legg til rette for at hun kalver så lett som mulig.

Ynskjeliste frå dyrlegen

Me er ved starten av eit nytt år, og eg vil nytta høvet til å ynskja meg nokre praktiske julegåver som gjer arbeidsdagen enklare. Og som eg håpar vil vare heile året.

Bondevennen 4
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 23. februar.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Lyst til å klippe sau på New Zealand?

Lyst til å klippe sau på New Zealand?

Er du over 19 år, litt eventyrlysten, og trivst med dyr? No kan du søke på klippelinja på Hallingdal folkehøgskule, og få klippe sau på New Zealand neste vinter.

Hva sier kalven?

Hva sier kalven?

Verden kan være en tøff plass for nykommere. Følg med, for selv små kalver signaliserer hvordan de har det, og hva de trenger fra deg.

Endokarditt: Den skjulte storfemorderen

Endokarditt: Den skjulte storfemorderen

Endokarditt, eller på godt norsk hjerteklaffbetennelse, kan være en vanskelig diagnose å stille sikkert på et levende dyr. Det som er sikkert, er at dyr som får endokarditt har elendige prognoser.

– For oss er dette vera eller ikkje vera

– For oss er dette vera eller ikkje vera

Får Norge Mineraler AS det som dei vil, blir det storstilt gruvedrift på Helleland. Då ryk slektsgarden til Geir Aasmund Dybing. – Eg vil heller molka kyrne enn pengesekken under bakken, seier den unge bonden.

Vinter-sauesamling på Forus

Vinter-sauesamling på Forus

Nær 250 sauebønder var samla på den etter kvart årlege fagdagen om sau på Nortura Forus siste laurdagen i januar.

Grenselause gjerdeentusiastar på Karmøy

Grenselause gjerdeentusiastar på Karmøy

Bønder i alle land treng gode gjerder til husdyra sine. To britiske gjerdeekspertar var nettopp i Noreg får å inspirera norske fagfellar med smarte løysingar.

Grenselause gjerdeentusiastar på Karmøy

Grenselause gjerdeentusiastar på Karmøy

Bønder i alle land treng gode gjerder til husdyra sine. To britiske gjerdeekspertar var nettopp i Noreg får å inspirera norske fagfellar med smarte løysingar.

Reagerer på konsesjons-avgjerd

Reagerer på konsesjons-avgjerd

Jærbonde Ronny Skårland, reagerer sterkt på prisreduksjonen som politikarar i Hå kommune tvinga fram i saka om konsesjon på ein gard på Høg-Jæren nyleg.

Meiningsbryting er ikkje polarisering

Meiningsbryting er ikkje polarisering

Det er eit stykke frå bondeopprøret som rasar på kontinentet til roen over stormøtet på Varhaug. Heldigvis. Felles for yrkesfellane i alle landa er likevel håpet og kravet om økonomisk tryggleik og rettferd. Om lys i den mørke tunellen som europeisk matproduksjon er pensa inn i, faktisk og mentalt.

Vinter er hjernesjukdomstid

Vinter er hjernesjukdomstid

Nokre sjukdomar er meir vanlege om vinteren enn andre tider av året. Listeriose og hjernebarksår er to av dei.

Kalvingssignaler i fem trinn

Kalvingssignaler i fem trinn

Kua er sårbar rundt kalving – og hun viser det. Følg godt med, og legg til rette for at hun kalver så lett som mulig.

Internasjonal handel er ingen garanti

Internasjonal handel er ingen garanti

I haust kom Riksrevisjonen med sterk kritikk for korleis norske styresmakter har skjøtta sjølvforsyninga av mat dei siste tjue åra. No stiller samlege parti på Stortinget seg bak kritikken.

Trur på halvparten norsk

Trur på halvparten norsk

Støre-regjeringa vil auke sjølvforsyninga frå 40 til 50 prosent. – Eit realistisk mål, meiner landbruksminister Geir Pollestad. Til våren legg han fram Stortingsmeldinga om korleis det skal skje.

Trur på halvparten norsk

Trur på halvparten norsk

Støre-regjeringa vil auke sjølvforsyninga frå 40 til 50 prosent. – Eit realistisk mål, meiner landbruksminister Geir Pollestad. Til våren legg han fram Stortingsmeldinga om korleis det skal skje.

NRF-eliten i nytt fjøs

NRF-eliten i nytt fjøs

Fellesbinger til okser høres fint ut, men det har sine ulemper. Nå har eliteoksene på Store Ree fått hver sin binge i det nye fjøset. En milepæl i Geno sin historie.

Hjelmeland testar Inn på tunet

Hjelmeland testar Inn på tunet

Med midlar frå Fylkeskommunen, skal Hjelmeland kommune testa Inn på Tunet med eit dagtilbod for menneske med demens eller kognitiv svikt. Dei håpar at ein gard i kommunen vil vere med.

Bondevennen 4
kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 23. februar.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!