Hentar energi i eigen skog

Skog har størst potensial, og er billegast, når det gjeld bioenergi, seier Karl Ludvig Ådland. Flisfyring i gardsvarmeanlegg kan vera bonden sin måte å betra eigen økonomi og felles klima. Hjå Lars Kåre Almeland på Voss har flisfyren vore i bruk sidan 1980-talet.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gaveabonnement
Verv ein venn

Endeleg plass til alle dyra

Anders Stensrød og Cecilie Aalmo har bygd opp drifta frå utegangardrift og eit ombygd sauefjøs, til ein moderne, gjennomtenkt produksjon i eit romsleg fjøs.

– Q avhengig av Tine, seier Q-sjef

– Norske mjølkeprodusentar er heilt avhengige av eit sterkt Tine, seier Bent Myrdahl, direktør i Q-meieriene. – Det er import som truar norske mjølkebønder, ikkje Q, seier Arthur Salte, rådsmedlem i Tine.

Vil snu landbrukspolitikken

– Vi må styrke importvernet, auke sjølvforsyninga, legge til rette for mangesysleri på bruka og ta klima på alvor, seier Kjersti Hoff, ny leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Opnar grisehuset for skulebarn

Silje-Kristin og Bjørn Ståle Bekkeheien vel å bryta innarbeidd praksis på garden med å stenga grisehuset heilt for besøkande.

Krevjande nytt år

2019 er her, og det med potensielt store ting på gang for jordbruket.

– Landbruket blir angripe

– Det som bit hardast, er at forbodet berre gjeld matproduksjon, seier Nils Melbøe, leiar i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, om forslaget om forbod mot nydyrking av myr.

Siri dyrlege

Bonden hadde bestilt dyrlegen til ein brokkgris. Men då han såg at det var ei kvinne som skulle operera grisen i skrittet, vart det heile for flaut.

Ta grep for å unngå digital dermatitt

Utbredelsen av digital dermatitt øker. Å kjenne igjen digital dermatitt og behandle raskt er viktig for å hindre stor spredning i besetningen.

Mercy Farm – Styrka sjølvrespekt gjennom arbeid

Mykje jord ligg brakk og folk svelt i svartjordslandet, Ukraina. For to år sidan vart stiftinga Mercy Farm etablert heilt vest i landet. Dei produserer grønsaker i moderne vektshus og dyrkar 14 ulike vekstar på friland. Mykje av maten vert råvarer i næringsrik mat til fattige barn og eldre.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad

Heilt normalt å villa bli bonde

– Utan bøndene er du så godt som daud, seier Tønnes Hallgrim Skrudland Hetland. 11-åringen kan knapt venta med å finna seg ein gard.

Stø kurs, men ikkje millimeterpresisjon

I mange år var målet å bygge fjøs. Etter snart to år i nytt robotfjøs styrar dei mot stabil drift og god økonomi. – Me skundar oss langsamt, seier Sveinung Haaland.

Brytingstid

Bondevennen rundar av 2018 med snart 121 år bak oss og framtida i blikket.

Årets julekunstnarar

Her presenterer me alle dei flotte teikningane som har funne vegen til redaksjonen.

Verv ein venn
Gaveabonnement

Hentar energi i eigen skog

Skog har størst potensial, og er billegast, når det gjeld bioenergi, seier Karl Ludvig Ådland. Flisfyring i gardsvarmeanlegg kan vera bonden sin måte å betra eigen økonomi og felles klima. Hjå Lars Kåre Almeland på Voss har flisfyren vore i bruk sidan 1980-talet.

– Q avhengig av Tine, seier Q-sjef

– Norske mjølkeprodusentar er heilt avhengige av eit sterkt Tine, seier Bent Myrdahl, direktør i Q-meieriene. – Det er import som truar norske mjølkebønder, ikkje Q, seier Arthur Salte, rådsmedlem i Tine.

Opnar grisehuset for skulebarn

Silje-Kristin og Bjørn Ståle Bekkeheien vel å bryta innarbeidd praksis på garden med å stenga grisehuset heilt for besøkande.

Mercy Farm – Styrka sjølvrespekt gjennom arbeid

Mykje jord ligg brakk og folk svelt i svartjordslandet, Ukraina. For to år sidan vart stiftinga Mercy Farm etablert heilt vest i landet. Dei produserer grønsaker i moderne vektshus og dyrkar 14 ulike vekstar på friland. Mykje av maten vert råvarer i næringsrik mat til fattige barn og eldre.

Årets julekunstnarar

Her presenterer me alle dei flotte teikningane som har funne vegen til redaksjonen.

Krevjande nytt år

2019 er her, og det med potensielt store ting på gang for jordbruket.

Brytingstid

Bondevennen rundar av 2018 med snart 121 år bak oss og framtida i blikket.

Tynn is

Adventstid er ventetid, men bak lukene i bonden sin kalender er det ikkje berre godt nytt å spora.

Nortura i drift

Hjørnesteinen Nortura er kringsett av utfordringar. Ei siste oppdatering på problema i slakterisamvirket fekk me då konsernsjef Arne Kristian Kolberg nyleg måtte gå grunna manglande resultat.

Kraftparadokset

Dei mange åtvaringane om fôrmangel, masseslakt og mjølkemanko til trass – i haust produserer husdyrlandbruket for fulle muggar på nesten alle frontar.

Monstervegen

– Det som for vegvesenet nå er ei ideell løysing, blir ein katastrofe for bøndene og matproduksjonen på Bråstein, seier den pensjonerte bonden Tor Håland.

Fôrplanlegging med E-dairy

Godt grovfôr blir mer verdt med E-dairy, og systemet øker presisjonen i fôrplanlegginga. Ny strukturberegning gjør oss bedre rustet til å takle utfordrende fôrår.

Danske kalveråd til norske bønder

– De aller fleste kan bli bedre til å ta vare på kalven, spesielt i perioden fra fødsel til avvenning fra melk, sier Henrik Læssøe Martin.

God fôring – ein balansekunst

Kjenner du fôrbehovet til dyra dine og har analyser av grovfôret – då kan du sikre god fôring både i gode og krevjande fôrår.

Bondevennen 2

er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk 18. januar 2019

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Hentar energi i eigen skog

Skog har størst potensial, og er billegast, når det gjeld bioenergi, seier Karl Ludvig Ådland. Flisfyring i gardsvarmeanlegg kan vera bonden sin måte å betra eigen økonomi og felles klima. Hjå Lars Kåre Almeland på Voss har flisfyren vore i bruk sidan 1980-talet.

Endeleg plass til alle dyra

Anders Stensrød og Cecilie Aalmo har bygd opp drifta frå utegangardrift og eit ombygd sauefjøs, til ein moderne, gjennomtenkt produksjon i eit romsleg fjøs.

– Q avhengig av Tine, seier Q-sjef

– Norske mjølkeprodusentar er heilt avhengige av eit sterkt Tine, seier Bent Myrdahl, direktør i Q-meieriene. – Det er import som truar norske mjølkebønder, ikkje Q, seier Arthur Salte, rådsmedlem i Tine.

Vil snu landbrukspolitikken

– Vi må styrke importvernet, auke sjølvforsyninga, legge til rette for mangesysleri på bruka og ta klima på alvor, seier Kjersti Hoff, ny leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Opnar grisehuset for skulebarn

Silje-Kristin og Bjørn Ståle Bekkeheien vel å bryta innarbeidd praksis på garden med å stenga grisehuset heilt for besøkande.

Krevjande nytt år

2019 er her, og det med potensielt store ting på gang for jordbruket.

– Landbruket blir angripe

– Det som bit hardast, er at forbodet berre gjeld matproduksjon, seier Nils Melbøe, leiar i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, om forslaget om forbod mot nydyrking av myr.

Siri dyrlege

Bonden hadde bestilt dyrlegen til ein brokkgris. Men då han såg at det var ei kvinne som skulle operera grisen i skrittet, vart det heile for flaut.

Ta grep for å unngå digital dermatitt

Utbredelsen av digital dermatitt øker. Å kjenne igjen digital dermatitt og behandle raskt er viktig for å hindre stor spredning i besetningen.

Mercy Farm – Styrka sjølvrespekt gjennom arbeid

Mykje jord ligg brakk og folk svelt i svartjordslandet, Ukraina. For to år sidan vart stiftinga Mercy Farm etablert heilt vest i landet. Dei produserer grønsaker i moderne vektshus og dyrkar 14 ulike vekstar på friland. Mykje av maten vert råvarer i næringsrik mat til fattige barn og eldre.

Heilt normalt å villa bli bonde

– Utan bøndene er du så godt som daud, seier Tønnes Hallgrim Skrudland Hetland. 11-åringen kan knapt venta med å finna seg ein gard.

Stø kurs, men ikkje millimeterpresisjon

I mange år var målet å bygge fjøs. Etter snart to år i nytt robotfjøs styrar dei mot stabil drift og god økonomi. – Me skundar oss langsamt, seier Sveinung Haaland.

Brytingstid

Bondevennen rundar av 2018 med snart 121 år bak oss og framtida i blikket.

Årets julekunstnarar

Her presenterer me alle dei flotte teikningane som har funne vegen til redaksjonen.

Her er det bare å stappa i seg…

Stas å kunna bruka ferske grønsaker frå kjøkkenhagen i desember! Ja, for mange slag står fine ennå, til trass for at me har hatt fleire netter med minusgrader.