Fôrviklingar

Først tre månadar inn i den verste tørken på over 100 år tok statsminister Erna Solberg turen ut i den solsvidde åkeren til ein fortvilt bonde.

– Matmangel ikke noe problem

Folk får mat selv om bøndene ikke får enda mer penger, sier politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

I år er utmarka gull verdt

På Englandsmo fellesseter har tre bønder tilgang til viktige fôrressursar i utmark og fjellbeite. I tørkeår som dette er det avgjerande, meiner bøndene.

Bygger nytt fjøs til 34 kyr

Tidenes tørkesommar og signal om renteauke til hausten har ikkje tatt motet frå Lars Henry Dagsland. Den unge bonden er i ferd med å setja planane om å bygga nytt fjøs ut i livet.

Formidlar grovfôr til tørkeråka bønder

Felleskjøpet Rogaland Agder bur seg på å levera auka mengder kraftfôr og fiberrike grovfôrerstattarar. Nå kan du også bestilla halm og høy hjå kraftfôrprodusenten.

Gratis prøveblad
Gaveabonnement

Unngå utslakting

– Ikkje gjer drastiske tiltak før du får oversikt over situasjonen og kan vurdere ulike tiltak og løysingar, er Bengt Egil Elve sitt råd til tørkeramma bønder.

Får reint fôr med pickuprive

Leif Harbo er først ute i Norge med høgkapasitets pickuprive. Frå i sommar av samlar han graset i tilpassa strenger i stor fart med same teknologien som matepickupen i rundballepressa.

Slik held me humøret oppe!

Cola, besøk av barnebarna, eller kanskje eit bad? Les om korleis Bondevennen sine lesarar held motet oppe gjennom denne krevjande sommaren.

Hardanger bognar av frukt

– Me opplever eit utruleg sal av alt, seier ein nøgd Sigbjørn Brusletto, dagleg leiar i fruktpakkeriet Hardanger fjordfrukt.

Tørken krev nye fôringsråd

– Vi skal komme oss ut av dette uføret, men då må vi tenke alternativt og fôre annleis enn vi er vane med, seier Harald Volden.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Gir bort mat som dyrefôr

Denne veka opna Coop butikkane for tørkeramma bønder som treng ekstra fôr til dyra. – Me gjer det me kan for å bidra, seier kommunikasjonsdirektør i daglegvarekjeda, Bjørn Takle Friis.

Innser dei alvoret no?

Det dyvåte fjoråret og denne knusktørre sommaren viser tydeleg kor prisgitt matproduksjonen er naturen sine luner. Ingen kunne føresei årets tørke.

Lettvint luksus

Kva skal me ha til middag i dag? Eg tek ein runde i hagen med korg og kniv. Ferske grønsaker, nye poteter og nyplukka bondebønner er så godt at det utgjer minst tre fjerdedelar av maten på tallerkenen.

Inseminørar med auge for dyr

I mest 100 år til saman har Hermund Lende og Reidar Eiliv Time farta rundt på bygda med sæddunken for å inseminere ku, gris og sau.

Bonden må møte forbrukaren

Landbruket må i større grad møte forbrukaren med faktakunnskap og eit ærleg bilete av husdyrnæringa og norsk matproduksjon, meiner Anne Zondag.

Bygger nytt fjøs til 34 kyr

Tidenes tørkesommar og signal om renteauke til hausten har ikkje tatt motet frå Lars Henry Dagsland. Den unge bonden er i ferd med å setja planane om å bygga nytt fjøs ut i livet.

Formidlar grovfôr til tørkeråka bønder

Felleskjøpet Rogaland Agder bur seg på å levera auka mengder kraftfôr og fiberrike grovfôrerstattarar. Nå kan du også bestilla halm og høy hjå kraftfôrprodusenten.

Unngå utslakting

– Ikkje gjer drastiske tiltak før du får oversikt over situasjonen og kan vurdere ulike tiltak og løysingar, er Bengt Egil Elve sitt råd til tørkeramma bønder.

Får reint fôr med pickuprive

Leif Harbo er først ute i Norge med høgkapasitets pickuprive. Frå i sommar av samlar han graset i tilpassa strenger i stor fart med same teknologien som matepickupen i rundballepressa.

Slik held me humøret oppe!

Cola, besøk av barnebarna, eller kanskje eit bad? Les om korleis Bondevennen sine lesarar held motet oppe gjennom denne krevjande sommaren.

Fôrviklingar

Først tre månadar inn i den verste tørken på over 100 år tok statsminister Erna Solberg turen ut i den solsvidde åkeren til ein fortvilt bonde.

Innser dei alvoret no?

Det dyvåte fjoråret og denne knusktørre sommaren viser tydeleg kor prisgitt matproduksjonen er naturen sine luner. Ingen kunne føresei årets tørke.

Det mumlande matfylket

Kva rolle ynskjer eigentleg landbruket i Rogaland å spela i den nasjonale landbruksdebatten?

Ryddetid

Kva er det med rogalandsbøndene? Spørsmålet går igjen i dei mange kommentarane på nettet etter at Mattilsynet sin rapport på slaktegris kom i førre veke.

Nyt Norge meir

Det ser lovande ut for frukt og grøntnæringa her til lands.

Inga kursendring

Med kostnadsauke, overproduksjon og marknadsubalanse som utgangspunkt kan me forstå at partane i jordbruksoppgjeret var letta over å kunne inngå ein avtale 16.mai.

Tørken krev nye fôringsråd

– Vi skal komme oss ut av dette uføret, men då må vi tenke alternativt og fôre annleis enn vi er vane med, seier Harald Volden.

Eggeskallet: Superkrefter rett fra naturen

Egget er en næringsrik nistepakke, godt beskyttet av skallet, som gir holdbarhet på flere måneder. Lær mer om hvordan høna legger det geniale egget, og om det perfekte skallet som beskytter det.

Hva gjør du med landbruksplasten?

Stadig færre bønder brenner landbruksplasten, men noen gjør det fremdeles. Dette er verken lovlig eller bra for miljøet. Returordningen av plast har du allerede betalt for da du kjøpte plastikken. Da blir det for dumt å ikke bruke det.

Gode råd ved kjemisk brakking

Bruk av kjemiske middel ved fornying av gammal eng har blitt meir vanleg. Særleg ved plogfri fornying kan kjemiske middel gi fordelar. Korleis brukar vi midla på best mogleg måte?

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Fôrviklingar

Først tre månadar inn i den verste tørken på over 100 år tok statsminister Erna Solberg turen ut i den solsvidde åkeren til ein fortvilt bonde.

– Matmangel ikke noe problem

Folk får mat selv om bøndene ikke får enda mer penger, sier politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim.

I år er utmarka gull verdt

På Englandsmo fellesseter har tre bønder tilgang til viktige fôrressursar i utmark og fjellbeite. I tørkeår som dette er det avgjerande, meiner bøndene.

Bygger nytt fjøs til 34 kyr

Tidenes tørkesommar og signal om renteauke til hausten har ikkje tatt motet frå Lars Henry Dagsland. Den unge bonden er i ferd med å setja planane om å bygga nytt fjøs ut i livet.

Formidlar grovfôr til tørkeråka bønder

Felleskjøpet Rogaland Agder bur seg på å levera auka mengder kraftfôr og fiberrike grovfôrerstattarar. Nå kan du også bestilla halm og høy hjå kraftfôrprodusenten.

Unngå utslakting

– Ikkje gjer drastiske tiltak før du får oversikt over situasjonen og kan vurdere ulike tiltak og løysingar, er Bengt Egil Elve sitt råd til tørkeramma bønder.

Får reint fôr med pickuprive

Leif Harbo er først ute i Norge med høgkapasitets pickuprive. Frå i sommar av samlar han graset i tilpassa strenger i stor fart med same teknologien som matepickupen i rundballepressa.

Slik held me humøret oppe!

Cola, besøk av barnebarna, eller kanskje eit bad? Les om korleis Bondevennen sine lesarar held motet oppe gjennom denne krevjande sommaren.

Hardanger bognar av frukt

– Me opplever eit utruleg sal av alt, seier ein nøgd Sigbjørn Brusletto, dagleg leiar i fruktpakkeriet Hardanger fjordfrukt.

Tørken krev nye fôringsråd

– Vi skal komme oss ut av dette uføret, men då må vi tenke alternativt og fôre annleis enn vi er vane med, seier Harald Volden.

Gir bort mat som dyrefôr

Denne veka opna Coop butikkane for tørkeramma bønder som treng ekstra fôr til dyra. – Me gjer det me kan for å bidra, seier kommunikasjonsdirektør i daglegvarekjeda, Bjørn Takle Friis.

Innser dei alvoret no?

Det dyvåte fjoråret og denne knusktørre sommaren viser tydeleg kor prisgitt matproduksjonen er naturen sine luner. Ingen kunne føresei årets tørke.

Lettvint luksus

Kva skal me ha til middag i dag? Eg tek ein runde i hagen med korg og kniv. Ferske grønsaker, nye poteter og nyplukka bondebønner er så godt at det utgjer minst tre fjerdedelar av maten på tallerkenen.

Inseminørar med auge for dyr

I mest 100 år til saman har Hermund Lende og Reidar Eiliv Time farta rundt på bygda med sæddunken for å inseminere ku, gris og sau.

Bonden må møte forbrukaren

Landbruket må i større grad møte forbrukaren med faktakunnskap og eit ærleg bilete av husdyrnæringa og norsk matproduksjon, meiner Anne Zondag.

Eggeskallet: Superkrefter rett fra naturen

Egget er en næringsrik nistepakke, godt beskyttet av skallet, som gir holdbarhet på flere måneder. Lær mer om hvordan høna legger det geniale egget, og om det perfekte skallet som beskytter det.

Kuutstilling må opplevast

Sjølvsagt er det stas å vinne. Men skal me tru Anna Kirstine Aarsland, er miljøet rundt kuutstillinga på Jærmessa den viktigaste motivasjonsfaktoren for å delta.