Vil ikkje ha storfe på kornjord

Landbrukspolitikken dei siste åra har ført til ei stadig skeivare produksjonsfordeling mellom sentrale landbruksområde og distrikta. Prosessen er godt hjelpt av samvirka, Bondelaget og vestlandsbonden sjølv, meiner Anders Felde.

Vil dyrka mat på myra

Landbruket skal ta sin del, men forbruksmønsteret vårt har større skuld i klimaendringane enn kua og myra, meiner den nye fylkesleiaren i Møre og Romsdal Bondelag.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gaveabonnement
Gratis prøveblad

TN 70-ungpurkene leverer

Purkene til Tommy Hadland produserer 33.000 smågriser i året. Innsatsen er hardt og målretta arbeid som startar med gode ungpurker.

Bli ein influensar

Det viktigaste tiltaket mot feilinformasjon om landbruket på nettet, er å sjølv bli meir synlege i debatten, meiner Elisabeth Sæther frå Norges Bondelag.

– Ta pausar i vårvinna

– Hugs at du sjølv blir sliten lenge før traktoren seier stopp, seier Halle Arnes, HMS-fagansvarleg i NLR.

Slå på stortromma

Media flokkar seg om landsmøta til dei politiske partia. Burde ikkje det same vera målet for årsmøta til landbruksfaglaga?

Beite i by’n

I 15 år har dei hogd, brent og rydda i Byheiene i Haugesund. Lønna er eit næringsrikt sauebeite og eit ope kulturlandskap til glede for byens innbyggarar; bynært, veglaust og økologisk.

Fersk mjølk, fag og store ambisjonar

Eit nytt og større ysteri skal stå klart i Aurland til hausten. Med jamn osteproduksjon og gode tilhøve for praktisk undervisning, håpar Sogn Jord- og hagebruksskule at vegen er kort til å starta ny fagskule.

Smittevernplan: Enklare enn du trur

Med Dyrehelseforskrifta kom det også eit krav om smittevernplan. Det høyres kanskje komplisert ut, men erfaring viser det motsette.

Eier må ha full kontroll på uteoksene

Ut på tur, aldri sur, men kanskje litt skeptisk om det dukker opp en okse på stien. Det er eier av oksene som har ansvar for at turfolk ikke blir skadd, og for at naboens kyr ikke blir bedekket.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad

Når bonden er gravid

Annette Fosse Karlsen er heiltidsbonde og førebur seg på kort fødselspermisjon før mannen, Geir Magne Karlsen, skal ta over ansvaret for veslejenta.

Vil ha fleire fjøs til 15-30 kyr

Partnarskapen i Rogaland har kartlagt prioriteringane for bedriftsretta landbruksmidlar. Dei vil ha fleire mjølkekufjøs for 15-30 kyr.

Klimaopprøret i Sp

Eit klimaopprør ulmar i Senterpartiet, melder Vårt land. Fleire partimedlemmar er uroa for at vekta som vert lagt på distriktspolitikk, reform- og avgiftsmotstand har gitt partiet ein utydeleg klimaprofil.

Vestland Bondelag vil vega tungt

To fylkeslag med kvar sine 3.600 medlemmar, skal etter alle solemerker finna i hop og samlast under eit mektig Vestland Bondelag, med 80 lokallag i ryggen.

Vil ikkje ha storfe på kornjord

Landbrukspolitikken dei siste åra har ført til ei stadig skeivare produksjonsfordeling mellom sentrale landbruksområde og distrikta. Prosessen er godt hjelpt av samvirka, Bondelaget og vestlandsbonden sjølv, meiner Anders Felde.

Vil dyrka mat på myra

Landbruket skal ta sin del, men forbruksmønsteret vårt har større skuld i klimaendringane enn kua og myra, meiner den nye fylkesleiaren i Møre og Romsdal Bondelag.

Bli ein influensar

Det viktigaste tiltaket mot feilinformasjon om landbruket på nettet, er å sjølv bli meir synlege i debatten, meiner Elisabeth Sæther frå Norges Bondelag.

Eier må ha full kontroll på uteoksene

Ut på tur, aldri sur, men kanskje litt skeptisk om det dukker opp en okse på stien. Det er eier av oksene som har ansvar for at turfolk ikke blir skadd, og for at naboens kyr ikke blir bedekket.

Vil ha fleire fjøs til 15-30 kyr

Partnarskapen i Rogaland har kartlagt prioriteringane for bedriftsretta landbruksmidlar. Dei vil ha fleire mjølkekufjøs for 15-30 kyr.

Slå på stortromma

Media flokkar seg om landsmøta til dei politiske partia. Burde ikkje det same vera målet for årsmøta til landbruksfaglaga?

Klimaopprøret i Sp

Eit klimaopprør ulmar i Senterpartiet, melder Vårt land. Fleire partimedlemmar er uroa for at vekta som vert lagt på distriktspolitikk, reform- og avgiftsmotstand har gitt partiet ein utydeleg klimaprofil.

Styrk Veterinærinstituttet

Dyrehelsa i Noreg er i toppklassen. Friske dyr sikrar oss god helse, trygg, sunn mat og er bra for både klima og økonomi.

Femten fjøs på Agder i kjømda

På Sørlandet rekrutterer ein no 15 pilotbruk med mjølkebesetningar på mellom 15-30 kyr som vil byggja nytt eller bygga om til lausdrift. Bondevennen gir dette arbeidet tommel opp.

Hanskar og glansbilete av

Kjensla av kringsetting er lett å forstå, når det går i myrdyrkingsforbod, pelsavvikling og skjerpa klimakrav med raudt kjøt i siktet.

Engdyrking i eit skiftande klima

Det er utfordrande å drive plantedyrking under skiftande tilhøve. Men ein del punkter står likevel fast, og mykje kan sporast tilbake til solid agronomi.

– Store mengder «soya» i norsk eng

– Mjølkeprodusentar kan bli meir sjølvforsynt med protein. Det handlar om å sikre høg fordøyelegheit og nok sukker i grovfôret, seier forskar Håvard Steinshamn. Han meiner protein frå norsk eng kan erstatte mykje soya.

Hus til sau utenom beitesesongen

Hvordan skal vi sikre dyr bevegelse og samtidig beskytte dem mot vær og vind? Hvor nøye og hvor ofte skal vi se hvert enkelt dyr for å sikre at vi oppdager sjukdom og skade så tidlig som mulig? Her er kravene til hus til sau utenom normal beiteperiode.

Fôring av overskotslam

Ein god plan for overskotslamma alt før lemming er avgjerande for økonomien. Her følgjer råda:

Bondevennen 10

er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk 15. mars 2019

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Vil ikkje ha storfe på kornjord

Landbrukspolitikken dei siste åra har ført til ei stadig skeivare produksjonsfordeling mellom sentrale landbruksområde og distrikta. Prosessen er godt hjelpt av samvirka, Bondelaget og vestlandsbonden sjølv, meiner Anders Felde.

Vil dyrka mat på myra

Landbruket skal ta sin del, men forbruksmønsteret vårt har større skuld i klimaendringane enn kua og myra, meiner den nye fylkesleiaren i Møre og Romsdal Bondelag.

TN 70-ungpurkene leverer

Purkene til Tommy Hadland produserer 33.000 smågriser i året. Innsatsen er hardt og målretta arbeid som startar med gode ungpurker.

Bli ein influensar

Det viktigaste tiltaket mot feilinformasjon om landbruket på nettet, er å sjølv bli meir synlege i debatten, meiner Elisabeth Sæther frå Norges Bondelag.

– Ta pausar i vårvinna

– Hugs at du sjølv blir sliten lenge før traktoren seier stopp, seier Halle Arnes, HMS-fagansvarleg i NLR.

Slå på stortromma

Media flokkar seg om landsmøta til dei politiske partia. Burde ikkje det same vera målet for årsmøta til landbruksfaglaga?

Beite i by’n

I 15 år har dei hogd, brent og rydda i Byheiene i Haugesund. Lønna er eit næringsrikt sauebeite og eit ope kulturlandskap til glede for byens innbyggarar; bynært, veglaust og økologisk.

Fersk mjølk, fag og store ambisjonar

Eit nytt og større ysteri skal stå klart i Aurland til hausten. Med jamn osteproduksjon og gode tilhøve for praktisk undervisning, håpar Sogn Jord- og hagebruksskule at vegen er kort til å starta ny fagskule.

Smittevernplan: Enklare enn du trur

Med Dyrehelseforskrifta kom det også eit krav om smittevernplan. Det høyres kanskje komplisert ut, men erfaring viser det motsette.

Eier må ha full kontroll på uteoksene

Ut på tur, aldri sur, men kanskje litt skeptisk om det dukker opp en okse på stien. Det er eier av oksene som har ansvar for at turfolk ikke blir skadd, og for at naboens kyr ikke blir bedekket.

Når bonden er gravid

Annette Fosse Karlsen er heiltidsbonde og førebur seg på kort fødselspermisjon før mannen, Geir Magne Karlsen, skal ta over ansvaret for veslejenta.

Vil ha fleire fjøs til 15-30 kyr

Partnarskapen i Rogaland har kartlagt prioriteringane for bedriftsretta landbruksmidlar. Dei vil ha fleire mjølkekufjøs for 15-30 kyr.

Klimaopprøret i Sp

Eit klimaopprør ulmar i Senterpartiet, melder Vårt land. Fleire partimedlemmar er uroa for at vekta som vert lagt på distriktspolitikk, reform- og avgiftsmotstand har gitt partiet ein utydeleg klimaprofil.

Vestland Bondelag vil vega tungt

To fylkeslag med kvar sine 3.600 medlemmar, skal etter alle solemerker finna i hop og samlast under eit mektig Vestland Bondelag, med 80 lokallag i ryggen.

Blir agroteknikarar i økologisk landbruk

Med ein miks av teori og praksis, tradisjonar og ny kunnskap, vert landets første kull av fagskulestudentar innan økologisk landbruk uteksaminerte denne våren.

Så mykje lukke!

«At det går an å bli så glad av møkk», sa mannen min. Eg gliste frå øyre til øyre mens eg fordelte gammal hestemøkk på toppen av beda i Leikeplasshagen.

Engdyrking i eit skiftande klima

Det er utfordrande å drive plantedyrking under skiftande tilhøve. Men ein del punkter står likevel fast, og mykje kan sporast tilbake til solid agronomi.