Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Nokre gonger bur djevelen i detaljane, blir det sagt. Andre gonger er det Gud. På Kornkonferansen 2020 i slutten av januar var det nok djevelen.

Ei løysing

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Meir slagkraftig jordvern

Meir slagkraftig jordvern

Med ein ny, nasjonal jordvernorganisasjon skal jordvern bli meir synleg i samfunnsdebatten. Nullvisjon skal hamrast inn – og landbruket sjølv slepp ikkje unna.

Vil nå fram til forbrukarane

Vil nå fram til forbrukarane

Marit Epletveit har slåst for ramevilkåra for bøndene i Rogaland i tre år. Væpna med kunnskap om fotosyntesen, vil bondelagsleiaren no ta klimaforvirra forbrukarar i skule.

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Digital dermatitt er krevende, men ikke umulig å bekjempe. Ved god rengjøring og kontroll av klauvene i forbindelse med klauvskjæring, kan du oppdage og behandle sår på et tidlig stadium. Målet er å unngå at sjukdommen spres og blir mer alvorlig.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Hvem kan klare seg med lite soya?

Hvem kan klare seg med lite soya?

Det er store forskjeller på hvor mye protein man klarer å produsere fra graset. Melkebøndene på flat-Jæren er mindre avhengige av soya enn resten av Rogaland.

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Tall fra 2019 viser at det er kommunene på flat-Jæren og øyene rundt som har lavest forbruk av kraftfôr pr. kg melk de produserer.

På mjølkesafari i Bjerkreim

På mjølkesafari i Bjerkreim

Mjølkebønder i Dalane reiste frå fjøs til fjøs for å henta inspirasjon, då landbrukskontoret i Bjerkreim inviterte til «mjølkesafari».

Etterlyser betre bonde-nettvett

Etterlyser betre bonde-nettvett

Bonde Trond Vidar Berge oppmodar yrkesfeller til å bruke bondevett også på nett. Ikkje minst når dei legg ut bilete frå eige fjøs.

Ein mangelfull kur

Ein mangelfull kur

Ordkrigen om kjøt og klima rasar med ny styrke etter framlegginga av Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Oppgitte og leie over ny klimakur

Oppgitte og leie over ny klimakur

Klimakur 2030 får bønder til å sjå raudt. – Eg er skuffa og lei klimahandteringane frå regjeringa, seier Jørn Viste.

Vil samle landbruket inn i digitaliseringen

Vil samle landbruket inn i digitaliseringen

Anders Rognlien, utviklingsleder for presisjonslandbruk i Felleskjøpet Agri, ønsker en samlet strategi for utviklingen av digitale verktøy innen agronomifaget.

Økonomisk oversikt viktigare enn nokon gong

Økonomisk oversikt viktigare enn nokon gong

– God drift og økonomisk oversikt ute på gardsbruka er viktigare enn nokon gong, meiner ein av talknusarane på rekneskapslaga sin analysedag, Jostein Røysland.

Ungdomskveld på Genoloftet

Ungdomskveld på Genoloftet

Kring 60 unge og framtidige bønder fann vegen til Genoloftet for å lære meir om storfeavl.

Etterlyser betre bonde-nettvett

Bonde Trond Vidar Berge oppmodar yrkesfeller til å bruke bondevett også på nett. Ikkje minst når dei legg ut bilete frå eige fjøs.

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Ein mangelfull kur

Ordkrigen om kjøt og klima rasar med ny styrke etter framlegginga av Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Medvind i motbakke

Det finst nok lettare stader å vera bonde enn i Hardanger. Gardane i dei bratte liene langs fjorden er jo sjølve definisjonen av omgrepet «tungdrivne».

Gläsbygden neste?

Jordbruk over heile landet! Levande distrikt! Slagorda blir gjentatt av den eine landbruksministeren etter den andre. Og likevel: Utviklinga går i stikk motsett retning, og det relativt raskt.

Mjølkekartet i endring

«Mjølkekartet», når det blir klart utpå våren, vil saman med driftsgranskingar og referansebruk, gi styresmaktene eit bilete på kor dei mest sårbare mjølkemiljøa finst – og på kor innsatsen bør rettast inn.

Svinebøndene treng inntektsauke

Korleis er det mogleg å auke inntekta når oppgjersprisane alt nå ligg opp mot målprisen og siste prognosen synar tilnærma marknadsbalanse?

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Digital dermatitt er krevende, men ikke umulig å bekjempe. Ved god rengjøring og kontroll av klauvene i forbindelse med klauvskjæring, kan du oppdage og behandle sår på et tidlig stadium. Målet er å unngå at sjukdommen spres og blir mer alvorlig.

Hvem kan klare seg med lite soya?

Det er store forskjeller på hvor mye protein man klarer å produsere fra graset. Melkebøndene på flat-Jæren er mindre avhengige av soya enn resten av Rogaland.

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Tall fra 2019 viser at det er kommunene på flat-Jæren og øyene rundt som har lavest forbruk av kraftfôr pr. kg melk de produserer.

Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

Det kan være god økonomi i å fôre sau over telledato 1. mars, før de slaktes. Det gjelder for dyretall under 151 vinterfôra sau og ved lav eller ingen alternativverdi på grovfôret. Og så må man selvsagt ha plass og tid til nødvendig stell av dyra.

Bonden står sentralt i klimakampen

Det er ikkje lenger tvil om at temperaturen på jorda stig, og at dette skuldast menneskeleg aktivitet. Konsekvensane er store, både for natur og samfunn.

Plassering av robot og birom i mjølkekufjøs

Mjølkerobotfjøs må kunne utviklast, med plass til meir husdyrareal bak roboten. Biromsavdelinga må ikkje stenge for utviklinga. Sinkyr bak roboten gir minst arbeid, gode forhold for sinkua og enkel logistikk.

Bondevennen 7

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 21. februar

Kommende hendelser

lør 22

Dugnadsfest

22. februar
lør 22

Plastikkinnsamling – Fram 4H

22. februar @ 08:00 - 17:00
ons 26

Nærbø bygdekvinnelag

26. februar @ 08:00 - 17:00
lør 29

Sauabingo

29. februar
mar 02
mar 03
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Lunsj med bismak på Kornkonferansen

Nokre gonger bur djevelen i detaljane, blir det sagt. Andre gonger er det Gud. På Kornkonferansen 2020 i slutten av januar var det nok djevelen.

Ei løysing

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Meir slagkraftig jordvern

Meir slagkraftig jordvern

Med ein ny, nasjonal jordvernorganisasjon skal jordvern bli meir synleg i samfunnsdebatten. Nullvisjon skal hamrast inn – og landbruket sjølv slepp ikkje unna.

Vil nå fram til forbrukarane

Vil nå fram til forbrukarane

Marit Epletveit har slåst for ramevilkåra for bøndene i Rogaland i tre år. Væpna med kunnskap om fotosyntesen, vil bondelagsleiaren no ta klimaforvirra forbrukarar i skule.

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Tidlig innsats mot DD gir resultat

Digital dermatitt er krevende, men ikke umulig å bekjempe. Ved god rengjøring og kontroll av klauvene i forbindelse med klauvskjæring, kan du oppdage og behandle sår på et tidlig stadium. Målet er å unngå at sjukdommen spres og blir mer alvorlig.

Hvem kan klare seg med lite soya?

Hvem kan klare seg med lite soya?

Det er store forskjeller på hvor mye protein man klarer å produsere fra graset. Melkebøndene på flat-Jæren er mindre avhengige av soya enn resten av Rogaland.

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Jærbøndene bruker lite kraftfôr

Tall fra 2019 viser at det er kommunene på flat-Jæren og øyene rundt som har lavest forbruk av kraftfôr pr. kg melk de produserer.

På mjølkesafari i Bjerkreim

På mjølkesafari i Bjerkreim

Mjølkebønder i Dalane reiste frå fjøs til fjøs for å henta inspirasjon, då landbrukskontoret i Bjerkreim inviterte til «mjølkesafari».

Etterlyser betre bonde-nettvett

Etterlyser betre bonde-nettvett

Bonde Trond Vidar Berge oppmodar yrkesfeller til å bruke bondevett også på nett. Ikkje minst når dei legg ut bilete frå eige fjøs.

Ein mangelfull kur

Ein mangelfull kur

Ordkrigen om kjøt og klima rasar med ny styrke etter framlegginga av Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Oppgitte og leie over ny klimakur

Oppgitte og leie over ny klimakur

Klimakur 2030 får bønder til å sjå raudt. – Eg er skuffa og lei klimahandteringane frå regjeringa, seier Jørn Viste.

Vil samle landbruket inn i digitaliseringen

Vil samle landbruket inn i digitaliseringen

Anders Rognlien, utviklingsleder for presisjonslandbruk i Felleskjøpet Agri, ønsker en samlet strategi for utviklingen av digitale verktøy innen agronomifaget.

Økonomisk oversikt viktigare enn nokon gong

Økonomisk oversikt viktigare enn nokon gong

– God drift og økonomisk oversikt ute på gardsbruka er viktigare enn nokon gong, meiner ein av talknusarane på rekneskapslaga sin analysedag, Jostein Røysland.

Ungdomskveld på Genoloftet

Ungdomskveld på Genoloftet

Kring 60 unge og framtidige bønder fann vegen til Genoloftet for å lære meir om storfeavl.

Aldri klimavenleg med storfe?

Aldri klimavenleg med storfe?

– Noko skjedde då Erna Solberg første gong snakka om kua som rapa. Alt blei liksom litt mørkare, seier Kristin Skranefjell Eikeland.

Medvind i motbakke

Medvind i motbakke

Det finst nok lettare stader å vera bonde enn i Hardanger. Gardane i dei bratte liene langs fjorden er jo sjølve definisjonen av omgrepet «tungdrivne».

Taper du pengar på grovfôret?

Taper du pengar på grovfôret?

Grovfôr 2020 dokumenterer at heimeavla grovfôr er rimelegare enn kraftfôr. Prosjektet viser også at det er store variasjonar i grovfôrdyrkinga. – Mange er dyktige agronomar, men resultata viser at alle kan bli betre, seier Petter Klette i Tine.

Bondevennen 7

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 21. februar

Kommende hendelser

lør 22

Dugnadsfest

22. februar
lør 22

Plastikkinnsamling – Fram 4H

22. februar @ 08:00 - 17:00
ons 26

Nærbø bygdekvinnelag

26. februar @ 08:00 - 17:00
lør 29

Sauabingo

29. februar
mar 02
mar 03