Kjære lesar! Bondevennen tek pause i juli. Me er tilbake att i postkassa 12. august.
Dersom du tek kontakt med oss, vil me kome tilbake til deg så snart som råd.
Neste annonsefrist er torsdag 4. august. God sommar!

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Sykkelstien langs den nasjonale turistvegen ved jærhavet er ferdigregulert, men strengare jordvernsignal frå regjeringa gjer at lokale bønder ønskjer omkamp for matjorda.

Epler i vinden

Epler i vinden

Jo Arild og Anne har skapt Randabergs første fruktgård. Nå gjør de suksess med sin ureiste sider.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Jordbruket si tid

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

– Skal me ta vare på alt?

– Skal me ta vare på alt?

– Verneinteresser kjem i vegen for matproduksjon, seier leiar i Time Bondelag, Tarald Magne Oma. – Skal me verkeleg ta vare på alt?

Gris på lykkepiller?

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose fører til tidleg fosterdød, kasting og dødfødde eller svakfødde lam. Praktiske råd er vanskeleg, men heldigvis finst det ein svært effektiv vaksine.

Slåttekarar under jærhimmelen

Slåttekarar under jærhimmelen

Ferdig med slåtten og klar for fôrhaustarfest? «Ja, takk», sa meir enn 300 jærbuar og valfarta til Varhaug.

Grovfôr: Seljars marknad

Grovfôr: Seljars marknad

Det er grovfôrseljars marknad medan innsatsfaktorane kostar skjorta. Tre kroner per kilo tørrstoff bør vera rettleiande pris for grovfôret i år, meiner fôrdyrkar Leif Harbo.

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Viljen Nedrebø har nett teke i bruk ombygd og påbygd robotfjøs med fôringsliggebås til ein totalkostnad på 4,5 millionar kroner. – Ei investering med basis i eigen kvote og garden sine ressursar elles, seier bonden.

Gulrota i kjømda

Gulrota i kjømda

Gulrotsesongen har begynt bra, men har vore litt kaldt, seier grønsaksrådgivar Kari Aarekol. Snart kjem årets grøde til butikkane.

Lovande på Grødaland

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Slikk norsk is i sommar

Slikk norsk is i sommar

Har du ein mjølkekvote på 200.000 liter, blir mjølka frå eine kua di brukt til å produsera iskrem. – Norsk iskrem er fantastiske produkt med smak i verdsklasse. Her ligg potensial for auka sal, seier Arthur Salte.

Etter julebordet i fjøset

Etter julebordet i fjøset

Julegaven fra kyrne var ikke helt det bonden hadde tenkt seg, med seks tonn kraftfôr utover spaltene og en kjempe ryddejobb midt i høgtida…

Stolte vestlandsbønder i Pride

Stolte vestlandsbønder i Pride

– Eg skulle ønskja eg kunne seia at dei var utelukkande positive, seier fylkesleiar Anders Felde om reaksjonane etter at Vestland Bondelag deltok i Pride.

Når makta rår

Når makta rår

Dagligvaremakta temmes ikke med priskontroll og økt regulering. Som bønder må vi må selv ta større ansvar for egen merkevarebygging, kanskje til og med distribuere og selge produktene våre selv.

Leverte beste oppgåve på sau

Leverte beste oppgåve på sau

– Me er veldig interesserte i sau, og då er det minste føre å skriva om det, seier Tollef Øksnevad. Saman med Anthony Strømstad Vassbø skreiv han årets beste saueoppgåve til Husdyrtreff 2022.

Tips for beitesesongen

Tips for beitesesongen

Sommaren er her. Sauer og lam går på grøne beite og greier seg sjølv. Eller gjer dei det?

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Sykkelstien langs den nasjonale turistvegen ved jærhavet er ferdigregulert, men strengare jordvernsignal frå regjeringa gjer at lokale bønder ønskjer omkamp for matjorda.

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Grovfôr: Seljars marknad

Det er grovfôrseljars marknad medan innsatsfaktorane kostar skjorta. Tre kroner per kilo tørrstoff bør vera rettleiande pris for grovfôret i år, meiner fôrdyrkar Leif Harbo.

Gulrota i kjømda

Gulrotsesongen har begynt bra, men har vore litt kaldt, seier grønsaksrådgivar Kari Aarekol. Snart kjem årets grøde til butikkane.

Stolte vestlandsbønder i Pride

– Eg skulle ønskja eg kunne seia at dei var utelukkande positive, seier fylkesleiar Anders Felde om reaksjonane etter at Vestland Bondelag deltok i Pride.

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Gjer sommaren trygg

Fleire fatale ulukker med traktor og ATV-ar dei siste vekene er ei alvorleg påminning om kor viktig det er å retta merksemda mot tryggleik i kvardagane våre.

Lov å håpa

Trass historisk store tal står ikkje jubelen i taket etter at staten og bøndene vart samde om jordbruksavtala sist veke.

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose fører til tidleg fosterdød, kasting og dødfødde eller svakfødde lam. Praktiske råd er vanskeleg, men heldigvis finst det ein svært effektiv vaksine.

Etter julebordet i fjøset

Julegaven fra kyrne var ikke helt det bonden hadde tenkt seg, med seks tonn kraftfôr utover spaltene og en kjempe ryddejobb midt i høgtida…

Når det går makk i dyra

Beitande dyr er reine idyllen, men idyllen slår sprekker når dyra vert angripne av flugelarvar. Ikkje uvanleg, men smertefullt og dødeleg, om det ikkje vert oppdaga og handtert i tide.

Sjukdommar og skadedyr i korn

Dei vanlegaste skadegjerarane i kornåkrane her på sørvestlandet er soppsjukdommen mjøldogg, ei knippe bladflekksjukdommar og insektet bladlus. Ved å kjenna til korleis skadegjerarane overlever og spreier seg kan du enklare setja inn rett tiltak til rett tid.

Hvordan få mest ut av gjødsla framover?

2022 er et krevende år med høye gjødselpriser og lite nedbør mange steder. Uten gjødselkompensasjonsordning i jordbruksavtalen, vil god utnytting av gjødsla være svært viktig utover sesongen. Her får du råd om hvordan du går fram.

Den tunge, fine tida

Tankar om våren, om søvnlause netter og nytt liv på garden, og kva det gjer med oss.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 17. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

tor 30
jul 03
sep 15
Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Vil verna jord med smalare sykkelfelt

Sykkelstien langs den nasjonale turistvegen ved jærhavet er ferdigregulert, men strengare jordvernsignal frå regjeringa gjer at lokale bønder ønskjer omkamp for matjorda.

Epler i vinden

Epler i vinden

Jo Arild og Anne har skapt Randabergs første fruktgård. Nå gjør de suksess med sin ureiste sider.

Jordbruket si tid

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

– Skal me ta vare på alt?

– Skal me ta vare på alt?

– Verneinteresser kjem i vegen for matproduksjon, seier leiar i Time Bondelag, Tarald Magne Oma. – Skal me verkeleg ta vare på alt?

Gris på lykkepiller?

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose hjå sau

Toksoplasmose fører til tidleg fosterdød, kasting og dødfødde eller svakfødde lam. Praktiske råd er vanskeleg, men heldigvis finst det ein svært effektiv vaksine.

Slåttekarar under jærhimmelen

Slåttekarar under jærhimmelen

Ferdig med slåtten og klar for fôrhaustarfest? «Ja, takk», sa meir enn 300 jærbuar og valfarta til Varhaug.

Grovfôr: Seljars marknad

Grovfôr: Seljars marknad

Det er grovfôrseljars marknad medan innsatsfaktorane kostar skjorta. Tre kroner per kilo tørrstoff bør vera rettleiande pris for grovfôret i år, meiner fôrdyrkar Leif Harbo.

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Bygde robotfjøs med fôringsliggebås

Viljen Nedrebø har nett teke i bruk ombygd og påbygd robotfjøs med fôringsliggebås til ein totalkostnad på 4,5 millionar kroner. – Ei investering med basis i eigen kvote og garden sine ressursar elles, seier bonden.

Gulrota i kjømda

Gulrota i kjømda

Gulrotsesongen har begynt bra, men har vore litt kaldt, seier grønsaksrådgivar Kari Aarekol. Snart kjem årets grøde til butikkane.

Lovande på Grødaland

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Slikk norsk is i sommar

Slikk norsk is i sommar

Har du ein mjølkekvote på 200.000 liter, blir mjølka frå eine kua di brukt til å produsera iskrem. – Norsk iskrem er fantastiske produkt med smak i verdsklasse. Her ligg potensial for auka sal, seier Arthur Salte.

Etter julebordet i fjøset

Etter julebordet i fjøset

Julegaven fra kyrne var ikke helt det bonden hadde tenkt seg, med seks tonn kraftfôr utover spaltene og en kjempe ryddejobb midt i høgtida…

Stolte vestlandsbønder i Pride

Stolte vestlandsbønder i Pride

– Eg skulle ønskja eg kunne seia at dei var utelukkande positive, seier fylkesleiar Anders Felde om reaksjonane etter at Vestland Bondelag deltok i Pride.

Når makta rår

Når makta rår

Dagligvaremakta temmes ikke med priskontroll og økt regulering. Som bønder må vi må selv ta større ansvar for egen merkevarebygging, kanskje til og med distribuere og selge produktene våre selv.

Leverte beste oppgåve på sau

Leverte beste oppgåve på sau

– Me er veldig interesserte i sau, og då er det minste føre å skriva om det, seier Tollef Øksnevad. Saman med Anthony Strømstad Vassbø skreiv han årets beste saueoppgåve til Husdyrtreff 2022.

Tips for beitesesongen

Tips for beitesesongen

Sommaren er her. Sauer og lam går på grøne beite og greier seg sjølv. Eller gjer dei det?

Formar sin eigen arbeidsplass

Formar sin eigen arbeidsplass

Med sau, eple, bær og skog er det høgsesong heile året på Bøtun gard. – Eg får variasjon i arbeidet og drifta har fleire bein å stå på, seier Dag Einar Bøtun.

Kusignal!

Kusignal!

Kua har mye på hjertet, om du bare tolket signalene den gir deg.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 17. juni.

Få Bondevennen på øyra!
Bondevennen er på lufta med ein podcast som det luktar fjøs av!

Kommende hendelser

tor 30
jul 03
sep 15