Oppskrift for å oppdatere digital tilgang

Nye ringormutbrot i Sør-Rogaland

Nye ringormutbrot i Sør-Rogaland

Ringorm var likevel ikkje utrydda. Sidan august har fleire storfebesetningar i Sør-Rogaland fått påvist soppsjukdommen. Mattilsynet arbeider intenst med å hindra smittespreiing og for å finna ut kva som har skjedd.

Ryddar beiteland på Sørlandet

Ryddar beiteland på Sørlandet

I Eigedal i Lindesnes tar Thomas Hadland og Ove Særheim tilbake jorda og lagar innmark av utmarka – som i farne tider var innmark.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Stolar ikkje på Mattilsynet

Stolar ikkje på Mattilsynet

Margrete Dysjaland stolar ikkje på at inspektørar i Mattilsynet seier ifrå til arbeidsgjevar dersom dei er medlemmar i dyrevernsorganisasjonar. Ei innskrenking av organisasjonsfridomen deira bør vurderast, meiner FrP-politikaren.

Hugs bondevelferda

Hugs bondevelferda

Når nordmenn blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, aukar også krava til husdyrproduksjonen.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Tenk kretslaup i fjøsbygget

Tenk kretslaup i fjøsbygget

– Lytt til erfarne, klimavenlege bønder og krev dokumentasjon når du handlar. Det er Sintef-forskar Birgit Risholt sitt råd til byggjeklare bønder. Stadig fleire finn ut at trefjøs er bra for både folk og dyr, lommebok og miljø.

Ein realistisk småbruksdraum

Ein realistisk småbruksdraum

Ho er frå gard på Jæren, medan han er oppvaksen i byggefelt. No bles Rannveig Obrestad og Sindre Tjøstheim nytt liv i falleferdige bygningar i Ilsvåg. Det er litt av ein jobb.

Kan mangle mjølk om to år

Kan mangle mjølk om to år

Tine må ha meir mjølk om sommaren og freistar eigarane med høg mjølkepris, men bøndene i Indre Sogn vil ikkje gje slepp på beiteressursane i fjellet.

Dokumenter din basiskunnskap om dyrevelferd hos gris

Dokumenter din basiskunnskap om dyrevelferd hos gris

Som en del av dyrevelferdsprogrammet for svin som er innført i 2019, stiller næringa krav om at både du som bonde og røkterne dine skal ta et kurs om praktisk arbeid med dyrevelferd for gris.

Pionerar i nytt fag

Pionerar i nytt fag

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling er landets første med kurstilbod i regenerativt landbruk, og har aldri hatt så stort studentkull. – Matnytta er stor, seier rektor Dag Jørund Lønning.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
– Grasrota skal også bli høyrt

– Grasrota skal også bli høyrt

– Dei tillitsvalde si oppgåve er å vere ute og snakka med produsentane, og formidla oppover, ikkje feia vekk kritikk med arroganse, seier mjølkebonde Arne Manger.

Greier ikkje omstilling til mjølk

Greier ikkje omstilling til mjølk

Familien må slutta med pelsdyr, og vil starta opp att med mjølkeproduksjon.Utilstrekkeleg pelsdyrkompensasjon og -omstillingsmidlar kan setta ein stoppar for planen deira.

Mjølkekua kan klare fleire laktasjonar

Mjølkekua kan klare fleire laktasjonar

Vi har verdas friskaste og mest fruktbare ku, kvifor er det då slik at dei ikkje lever lenger enn kyr i resten av verda, spør Adam Martin.

Matsvinn og verdfulle ressursar på avvege

Matsvinn og verdfulle ressursar på avvege

Ikkje alt landbruket produserer blir handtert med respekt og klimakløkt. Det vil mellom anna Ellen Astrup i Indre Hordaland Miljøverk gjera noko med.

Godt nøgd med årets messe

Godt nøgd med årets messe

Tre dagar med Agrovisjon trakk nesten 16 000 skodelystne gjester frå fjern og nær. Besøkstalet er ganske likt Agrovisjon for tre år sidan, seier styreleiar Olav Røysland.

Eit dårleg utgangspunkt

Eit dårleg utgangspunkt

Landbruksminister Olaug Bollestad slapp katten or sekken då ho under Stortingets spørjetime onsdag i førre veke stadfesta at «det aldri har vore snakk omfull erstatning til pelsdyrbøndene.»

Nye ringormutbrot i Sør-Rogaland

Ringorm var likevel ikkje utrydda. Sidan august har fleire storfebesetningar i Sør-Rogaland fått påvist soppsjukdommen. Mattilsynet arbeider intenst med å hindra smittespreiing og for å finna ut kva som har skjedd.

Tenk kretslaup i fjøsbygget

– Lytt til erfarne, klimavenlege bønder og krev dokumentasjon når du handlar. Det er Sintef-forskar Birgit Risholt sitt råd til byggjeklare bønder. Stadig fleire finn ut at trefjøs er bra for både folk og dyr, lommebok og miljø.

Kan mangle mjølk om to år

Tine må ha meir mjølk om sommaren og freistar eigarane med høg mjølkepris, men bøndene i Indre Sogn vil ikkje gje slepp på beiteressursane i fjellet.

Pionerar i nytt fag

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling er landets første med kurstilbod i regenerativt landbruk, og har aldri hatt så stort studentkull. – Matnytta er stor, seier rektor Dag Jørund Lønning.

Greier ikkje omstilling til mjølk

Familien må slutta med pelsdyr, og vil starta opp att med mjølkeproduksjon.Utilstrekkeleg pelsdyrkompensasjon og -omstillingsmidlar kan setta ein stoppar for planen deira.

Hugs bondevelferda

Når nordmenn blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, aukar også krava til husdyrproduksjonen.

Eit dårleg utgangspunkt

Landbruksminister Olaug Bollestad slapp katten or sekken då ho under Stortingets spørjetime onsdag i førre veke stadfesta at «det aldri har vore snakk omfull erstatning til pelsdyrbøndene.»

Mjølkevegen framover

Staten og Bondelaget har omsider lagt fram ein plan for korleis mjølkeproduksjonen skal kuttast med 100 millionar liter når eksportstøtta til Jarlsberg fell vekk.

Messetid!

Kvart tredje år får Rogaland eit ekstra godt høve til å visa seg fram som det store jordbruksfylket det er, og i haust skjer det igjen: Agrovisjon 2019 går av stabelen i Stavanger 1.-3. november.

Vegvala

Ingen kan klandra mjølkebonden om han i desse dagar kjenner sterk uro over utviklinga i Tine.

Kan du nok om dyrehelse?

Fra nyttår gjelder kunnskapskravet i «Dyrehelseforskriften». Alle husdyrprodusenter skal dokumentere kunnskap om smitte, smittevern og forebygging.

Bondevennen 36

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 22. november

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Nye ringormutbrot i Sør-Rogaland

Nye ringormutbrot i Sør-Rogaland

Ringorm var likevel ikkje utrydda. Sidan august har fleire storfebesetningar i Sør-Rogaland fått påvist soppsjukdommen. Mattilsynet arbeider intenst med å hindra smittespreiing og for å finna ut kva som har skjedd.

Ryddar beiteland på Sørlandet

Ryddar beiteland på Sørlandet

I Eigedal i Lindesnes tar Thomas Hadland og Ove Særheim tilbake jorda og lagar innmark av utmarka – som i farne tider var innmark.

Stolar ikkje på Mattilsynet

Stolar ikkje på Mattilsynet

Margrete Dysjaland stolar ikkje på at inspektørar i Mattilsynet seier ifrå til arbeidsgjevar dersom dei er medlemmar i dyrevernsorganisasjonar. Ei innskrenking av organisasjonsfridomen deira bør vurderast, meiner FrP-politikaren.

Hugs bondevelferda

Hugs bondevelferda

Når nordmenn blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, aukar også krava til husdyrproduksjonen.

Tenk kretslaup i fjøsbygget

Tenk kretslaup i fjøsbygget

– Lytt til erfarne, klimavenlege bønder og krev dokumentasjon når du handlar. Det er Sintef-forskar Birgit Risholt sitt råd til byggjeklare bønder. Stadig fleire finn ut at trefjøs er bra for både folk og dyr, lommebok og miljø.

Ein realistisk småbruksdraum

Ein realistisk småbruksdraum

Ho er frå gard på Jæren, medan han er oppvaksen i byggefelt. No bles Rannveig Obrestad og Sindre Tjøstheim nytt liv i falleferdige bygningar i Ilsvåg. Det er litt av ein jobb.

Kan mangle mjølk om to år

Kan mangle mjølk om to år

Tine må ha meir mjølk om sommaren og freistar eigarane med høg mjølkepris, men bøndene i Indre Sogn vil ikkje gje slepp på beiteressursane i fjellet.

Dokumenter din basiskunnskap om dyrevelferd hos gris

Dokumenter din basiskunnskap om dyrevelferd hos gris

Som en del av dyrevelferdsprogrammet for svin som er innført i 2019, stiller næringa krav om at både du som bonde og røkterne dine skal ta et kurs om praktisk arbeid med dyrevelferd for gris.

Pionerar i nytt fag

Pionerar i nytt fag

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling er landets første med kurstilbod i regenerativt landbruk, og har aldri hatt så stort studentkull. – Matnytta er stor, seier rektor Dag Jørund Lønning.

– Grasrota skal også bli høyrt

– Grasrota skal også bli høyrt

– Dei tillitsvalde si oppgåve er å vere ute og snakka med produsentane, og formidla oppover, ikkje feia vekk kritikk med arroganse, seier mjølkebonde Arne Manger.

Greier ikkje omstilling til mjølk

Greier ikkje omstilling til mjølk

Familien må slutta med pelsdyr, og vil starta opp att med mjølkeproduksjon.Utilstrekkeleg pelsdyrkompensasjon og -omstillingsmidlar kan setta ein stoppar for planen deira.

Mjølkekua kan klare fleire laktasjonar

Mjølkekua kan klare fleire laktasjonar

Vi har verdas friskaste og mest fruktbare ku, kvifor er det då slik at dei ikkje lever lenger enn kyr i resten av verda, spør Adam Martin.

Matsvinn og verdfulle ressursar på avvege

Matsvinn og verdfulle ressursar på avvege

Ikkje alt landbruket produserer blir handtert med respekt og klimakløkt. Det vil mellom anna Ellen Astrup i Indre Hordaland Miljøverk gjera noko med.

Godt nøgd med årets messe

Godt nøgd med årets messe

Tre dagar med Agrovisjon trakk nesten 16 000 skodelystne gjester frå fjern og nær. Besøkstalet er ganske likt Agrovisjon for tre år sidan, seier styreleiar Olav Røysland.

Eit dårleg utgangspunkt

Eit dårleg utgangspunkt

Landbruksminister Olaug Bollestad slapp katten or sekken då ho under Stortingets spørjetime onsdag i førre veke stadfesta at «det aldri har vore snakk omfull erstatning til pelsdyrbøndene.»

Kvinner, møt opp!

Kvinner, møt opp!

Etter å ha opplevd å vera einaste kvinne på eit lokallagsmøte, vil leiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, ha fleire damer på banen.

Vil vera aktuell for alle typar bruk

Vil vera aktuell for alle typar bruk

Den norske bonden er i teknologi-verdstoppen. TKS produserer heilautomatisk grovfôrhandtering, men leverer også enklare alternativ.

Vestlandsbonden om 50 år

Vestlandsbonden om 50 år

Kva inneber det å vera bonde på Vestlandet om 50 år? Landbrukselevane ved Voss vidaregåande skule gir deg nokre hint.

Bondevennen 36

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 22. november