Oppskrift for å oppdatere digital tilgang

Ikkje ein rettsstat verdig

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Forskrifta ikkje haldbar

Forskrifta ikkje haldbar

Guri Wormdahl trur spørsmål om erstatning for pelsdyrbøndene kjem til å vera ei skikkeleg plage for regjeringspartia heilt fram til stortingsvalet.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

På flate Jæren løfter fire driftige damer og ein mjølkemann blikket. I nytt gardsysteri skal dei laga ostane som folk enno ikkje veit at dei saknar. Målet er meir verdiskaping på garden og å bidra til breidde i marknaden.

Gaveabonnement
Gratis prøveblad
Thorkild treng meir mjølk

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.

Svinenæringa slit med å finna svara

Svinenæringa slit med å finna svara

Handlingslamming og apati, eller berre små skjær i sjøen før norske svineprodusentar kan fossa vidare på medgangsbølgjer? Gris i 19 leita etter svara som ingen har.

Sædleiaren

Sædleiaren

Gøran Christiansen har faste kundar som forsyner seg raust av utvalet i sædbutikken på Særheim. Ein kjapp kommentar og ein god latter kjem på kjøpet.

Vil ha fleire juletredyrkarar

Vil ha fleire juletredyrkarar

Lena Nergård sine tre er grøne og heilt naturlege. Juletredyrkaren har klokketru på at norske juletre vil vera ettertrakta vare også i framtida og vil gjerne ha fleire produsentar med på laget.

Ta vare på deg sjølv!

Ta vare på deg sjølv!

Er du av dei som tenkjer at når eg er bonde treng ikkje kroppen meir trening enn den eg får i arbeidet? At det går fint å arbeide heile dagen utan å ete? At det greier seg med fire – fem timar søvn per natt, og at pausar er oppskrytt?

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Svinenæringa slit

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Vil ta forbrukaren i skule

Vil ta forbrukaren i skule

Skal effekten av «Matsjokket» vare, må forbrukarane forteljast kor genial sauen er, seier Håvard Helgeland, sauebonde og leiar i Rogaland sau og geit.

Betre bønder med mentor

Betre bønder med mentor

Litt tilfeldig vart Lillian og Steinar ein del av mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Eit år seinare takkar dei både mentor Kjetil og NLR for eit lærerikt år.

Høgare mjølkepris med kalving i mai

Høgare mjølkepris med kalving i mai

Ei lita endring i kalvingstidspunkt kan gi store endringar i mjølkeprisen. No kan du sjølv gå inn på Tine sine nettsider og leike deg med kalvingstidspunkt og mjølkepris med Tine Mjølkepriskalender.

Skulle berre…, men det kunne kosta livet!

Skulle berre…, men det kunne kosta livet!

Kjell Bjarte Vonen skulle berre reinske stein ut av gyllevogna. Han stod i tanken på vogna då han kjende at det svartna for augo. Brått fann han seg sjølv liggande på tvers i vogna med møk opp til halsen.

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.

Svinenæringa slit med å finna svara

Handlingslamming og apati, eller berre små skjær i sjøen før norske svineprodusentar kan fossa vidare på medgangsbølgjer? Gris i 19 leita etter svara som ingen har.

Sædleiaren

Gøran Christiansen har faste kundar som forsyner seg raust av utvalet i sædbutikken på Særheim. Ein kjapp kommentar og ein god latter kjem på kjøpet.

Ta vare på deg sjølv!

Er du av dei som tenkjer at når eg er bonde treng ikkje kroppen meir trening enn den eg får i arbeidet? At det går fint å arbeide heile dagen utan å ete? At det greier seg med fire – fem timar søvn per natt, og at pausar er oppskrytt?

Betre bønder med mentor

Litt tilfeldig vart Lillian og Steinar ein del av mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Eit år seinare takkar dei både mentor Kjetil og NLR for eit lærerikt år.

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Ei viktig påminning

Det er berre eit drygt år sidan afrikansk svinepest vart stadfesta i Kina. Sidan har sjukdommen spreidd seg i heile landet og til fleire naboland.

Hugs bondevelferda

Når nordmenn blir stadig meir opptatt av dyrevelferd, aukar også krava til husdyrproduksjonen.

Eit dårleg utgangspunkt

Landbruksminister Olaug Bollestad slapp katten or sekken då ho under Stortingets spørjetime onsdag i førre veke stadfesta at «det aldri har vore snakk omfull erstatning til pelsdyrbøndene.»

Mjølkevegen framover

Staten og Bondelaget har omsider lagt fram ein plan for korleis mjølkeproduksjonen skal kuttast med 100 millionar liter når eksportstøtta til Jarlsberg fell vekk.

Skulle berre…, men det kunne kosta livet!

Kjell Bjarte Vonen skulle berre reinske stein ut av gyllevogna. Han stod i tanken på vogna då han kjende at det svartna for augo. Brått fann han seg sjølv liggande på tvers i vogna med møk opp til halsen.

Bondevennen 38

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 6. desember

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Ikkje ein rettsstat verdig

Ikkje ein rettsstat verdig

Onsdagskveld i førre veke vart det skrive eit skammens kapittel i norsk historie. Då la Landbruks- og matdepartementet sin sjef, Olaug Bollestad frå KrF, fram føreskrifta om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhaldet i Norge.

Forskrifta ikkje haldbar

Forskrifta ikkje haldbar

Guri Wormdahl trur spørsmål om erstatning for pelsdyrbøndene kjem til å vera ei skikkeleg plage for regjeringspartia heilt fram til stortingsvalet.

Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

Frå tilfeldig smaksprøve til eige ysteri på eit år

På flate Jæren løfter fire driftige damer og ein mjølkemann blikket. I nytt gardsysteri skal dei laga ostane som folk enno ikkje veit at dei saknar. Målet er meir verdiskaping på garden og å bidra til breidde i marknaden.

Thorkild treng meir mjølk

Thorkild treng meir mjølk

Tine er ikkje lenger ei rekke enkeltståande meieri. Tine er eit konsern, og når eit stort konsern vert pressa, kan det gå ut over konkurransekrafta – og mjølkeprisen til eigarane.

Svinenæringa slit med å finna svara

Svinenæringa slit med å finna svara

Handlingslamming og apati, eller berre små skjær i sjøen før norske svineprodusentar kan fossa vidare på medgangsbølgjer? Gris i 19 leita etter svara som ingen har.

Sædleiaren

Sædleiaren

Gøran Christiansen har faste kundar som forsyner seg raust av utvalet i sædbutikken på Særheim. Ein kjapp kommentar og ein god latter kjem på kjøpet.

Vil ha fleire juletredyrkarar

Vil ha fleire juletredyrkarar

Lena Nergård sine tre er grøne og heilt naturlege. Juletredyrkaren har klokketru på at norske juletre vil vera ettertrakta vare også i framtida og vil gjerne ha fleire produsentar med på laget.

Ta vare på deg sjølv!

Ta vare på deg sjølv!

Er du av dei som tenkjer at når eg er bonde treng ikkje kroppen meir trening enn den eg får i arbeidet? At det går fint å arbeide heile dagen utan å ete? At det greier seg med fire – fem timar søvn per natt, og at pausar er oppskrytt?

Svinenæringa slit

Svinenæringa slit

Olav Eik-Nes, administrerande direktør i Norsvin, legg ikkje fingrane i mellom når han analyserer stoda i eiga næring i siste utgåve av fagbladet Svin.

Vil ta forbrukaren i skule

Vil ta forbrukaren i skule

Skal effekten av «Matsjokket» vare, må forbrukarane forteljast kor genial sauen er, seier Håvard Helgeland, sauebonde og leiar i Rogaland sau og geit.

Betre bønder med mentor

Betre bønder med mentor

Litt tilfeldig vart Lillian og Steinar ein del av mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Eit år seinare takkar dei både mentor Kjetil og NLR for eit lærerikt år.

Høgare mjølkepris med kalving i mai

Høgare mjølkepris med kalving i mai

Ei lita endring i kalvingstidspunkt kan gi store endringar i mjølkeprisen. No kan du sjølv gå inn på Tine sine nettsider og leike deg med kalvingstidspunkt og mjølkepris med Tine Mjølkepriskalender.

Skulle berre…, men det kunne kosta livet!

Skulle berre…, men det kunne kosta livet!

Kjell Bjarte Vonen skulle berre reinske stein ut av gyllevogna. Han stod i tanken på vogna då han kjende at det svartna for augo. Brått fann han seg sjølv liggande på tvers i vogna med møk opp til halsen.

Kva er det med Lærdal?

Kva er det med Lærdal?

God jord, godt klima, rause produsentar og samvirke er alle nøkkelfaktorar som forklarar kvifor det bognar av frukt, bær og grønt i Lærdal.

Ingenting er umogleg før det er prøvd

Ingenting er umogleg før det er prøvd

– Me har ein avtale med Vårherre. Om han syter for sol og varme, skal me ordne med vatn, seier Kari Sigrun Lysne, fruktbonde i Lærdal i Indre Sogn.

Traust og trendy

Traust og trendy

Frå å vere mest utryddingstrua, er det gamle stadeigne sauerasane på veg til å bli trendy. Folk vil ha det lokale, det opprinnelege, det som har ei historie.

Bondevennen 38

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 6. desember