– Meld ifrå om jerv

– Meld ifrå om jerv

Jerven er på framgang i fjellbeita til Rogaland og Agder. – Er saueflokken og jerven der samstundes, går det galt, åtvarar fylkesleiar i Aust-Agder Sau og Geit, Kåre Blålid.

Fryktar for sjølvforsyninga

Fryktar for sjølvforsyninga

Anders Schanche Rettedal fryktar sterkare utfasing av ammekuprodusentar i kjølvatnet av årets jordbruksavtale. Husdyrtilskotet enda 100 millionar under bøndene sitt krav, medan faglaga godkjende staten sitt tilbod på husdyrtilskotet.