Kva var rett?

Kva var rett?

Burde eg latt kua elta han litt så det ikkje var rom for tvil, og så handla, spør Brølande bonde. Advokaten svarer.

Når strømnettet bygges ut: Ekspropriasjon og erstatning

Når strømnettet bygges ut: Ekspropriasjon og erstatning

Befolkningsøkning i byer og tettsteder nødvendiggjør økt tilførsel av grunnleggende tjenester som strøm, vann og bredbånd til husholdning og industri. Fremføring av denne typen ytelser, betinger etablering av anlegg på andres eiendommer.

Brønn til besvær – i beite

Brønn til besvær – i beite

Nabogården fikk etablere en brønn på leserens eiendom, i et beiteområde langt fra nabogrensen. Naboen la ned plastrør frem til sitt tun. Formålet med brønnetableringen var å sikre seg husholdningsvann. Brønnretten ble tinglyst på leserens eiendom.

Odelseiendom?

Odelseiendom?

Odelskretsen reduseres og arealkravet økes. Men antall tvistesaker synes ikke redusert. Det oppstår fremdeles tvister, spesielt knyttet til mer marginale eiendommer.

Hvor langt ned i bakken eier du?

Hvor langt ned i bakken eier du?

At eiendomsretten strekker seg noe ut i sjøen er de fleste kjent med. Hvor langt opp i luften eier du? Når kan du nekte andre å krysse din eiendom med ledninger, eller parkere traversen på en heisekran?