HØYR!

Skal heve kvaliteten på tilsyn

Foto: Mattilsynet

Jeg håper bøndene skal oppleve at vi oppfører oss skikkelig og at vi jobber hardt for å bli bedre.

Mattilsynet skal bli tydeligere, mer samkjørte, og mer forutsigbare. – Bøndene skal vite hva som er viktig å bli bedre på, sier direktør Ingunn Midttun Godal.

Liv Kristin Sola

Mattilsynet har staka ut fire prioriteringsområder for 2020. Bedre dialog med næringa og bedre veiledning, samt bedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn er to av målsettingene.

– Vi skal bli bedre på dialog, også lokalt. Vi skal bli tydeligere på hva vi skal fokusere på ved tilsyn, slik vil det bli enklere for bonden å forbedre seg spesielt på disse områdene, sier Godal.

I tillegg til informasjon på nett, vil Mattilsynet invitere til åpne informasjonsmøter i forkant av tilsynskampanjer, for å veilede om hva som blir viktig.

– Vi skal bli bedre til å planlegge og gjennomføre tilsyn mer enhetlig over hele landet. Ved tilsyn skal vi ha en tydelig dialog om hva vi ser. Vi skal legge igjen et skjema om hva som er observert og hva som eventuelt forventes. Det skal ikke komme som en overraskelse i ettertid, sier Godal.

Som hovedregel skal tilsynsrapporten skrives av en som har vært på tilsyn. Rapporten skal ha et klart språk og være forståelig. I spesielt krevende saker, blir det etablert et team som samarbeider både om rapporten og oppfølging av saken.

– Hvordan kan dere måle effekten av tiltakene?

– Vi vil måle effekten på ulike måter. Internrevisjonen skal i år ha en særskilt oppmerksomhet på forbedringstiltakene og på effekten av dem. I tillegg skal vi få på plass et system for umiddelbar tilbakemelding, en brukerundersøkelse via SMS, til de som har hatt tilsyn. Vi ønsker også mer dialog med næringene for å få flere tilbakemeldinger den veien.

– Det ryktes at enkelte inspektører har en egen agenda, med sterke sympatier for dyrevernorganisasjoner. Kjenner du til det? Hvordan kan dere kvalitetssikre de ansatte?

– Jeg kjenner ikke til konkrete eksempler, men kan heller ikke avvise at det er en problemstilling, sier Godal.

Hun opplever at mange ansatte har et brennende engasjement for bedre dyrevelferd og respekt for dyr, og for trygg matproduksjon. Direktøren er likevel trygg på at oppdaterte retningslinjer, både for tilsyn og tilsynsrapporten, samt tydelig ledelse og styring skal hindre enkeltpersoner i å utøve noen form for myndighet ut over den de har som ansatte i tilsynet.

– Hva vil du formidle til bøndene, kanskje spesielt i Rogaland?

– Jeg håper vi skal klare å skape god kommunikasjon og bli enige om hva vi har sett på tilsyn, før vi går derfra. Jeg håper bøndene skal oppleve at vi oppfører oss skikkelig og at vi jobber hardt for å bli bedre. For oss er det viktig med konkrete og konstruktive tilbakemeldinger som bidrar til at vi blir bedre. Ta kontakt med Mattilsynet lokalt dersom du har tilbakemeldinger på hvordan du opplevde tilsynet, sier Godal.