Usemje om lønsemda i solcelletak

Usemje om lønsemda i solcelletak

Rekneskapsførar stiller seg tvilande til lønsemda med å produsera straum via solcellepanel på løetaket. Kverneland Energi, som sel slike anlegg, delar ikkje tvilen.

Fyrar med fornybar flis

Fyrar med fornybar flis

Prosjektet Gardsvarmeanlegg Vestlandet vil lokke fleire bønder til å gjere som Jo Pollestad: Å bytte frå fossil til fornybar energi.