Vipereira vart berga i våronna, kva no?

Vipereira vart berga i våronna, kva no?

Bønder og entreprenørar har gjort ein stor innsats for å hjelpe vipa og reiret hennar til å overleve våronna. Men kva med dei naturlege trugslane, slik som predatorar? Er jakt einaste middel?

Gode erfaringar med vipediskar

Gode erfaringar med vipediskar

– Vipediskane har fungert utruleg godt, seier maskinentreprenør Ole Asbjørn Nærland om metallplatene som skal trygga vipereir under våronna.