Dyr, men god å ha: En fullfôrmikser er nyttig for å oppnå optimal fôring, men krever en del kunnskap for best resultat. Foto: Sjur Håland

Fôrmiksing er hardt arbeid. Da gjelder det å få miksen rett.

Ingvild Steinnes Luteberget

Drøvtyggervomma fungerer best når den får jevnt påfyll av alle næringsstoffer – helst samtidig. Å blande fôr ved hjelp av en fullfôrmikser gir derfor mulighet for en mer optimal fôring.

Miksing av fôr har mange fordeler, men er ikke noe latmannsliv. Det er et tidkrevende håndverk.
En fullfôrmikser er dyr i innkjøp, men i mange fjøs trengs det en håndteringslinje for grovfôret uansett, og skal man fornye seg trenger det ikke alltid være mer kostbart enn andre mekaniseringslinjer.

Det finnes mange varianter og muligheter for hva du kan blande, alt fra at du kun blander ulike grovfôrkvaliteter, til at du kjører nesten alt kraftfôret i miksen – alt etter hvor avansert man vil gå til verks. Det er også fallgruver som vi skal passe på. Spesialrådgiver i TINE, Erik Brodshaug, deler av sine erfaringer om miksing av fôr, hva man må passe på og hvilke muligheter det gir.

I ukens podcast skal vi snakke om fordeler og utfordringer ved ulike fôrblandinger, og hva du må tenke på for å lykkes. Vi får også høre melkeprodusent Asgeir Pollestad sine erfaringer etter mange år med fullfôrmikser. Han har praktiske tips om hvordan du får en best mulig miks.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod

Spesialrådgiver i Tine, Erik Brodshaug

Melkeprodusent og styremedlem i Tine, Asgeir Pollestad

Stikkord denne saka: