Gris på lykkepiller?

Gris på lykkepiller?

Frustrerte griser kan bite andres haler og halebiting er et kjent problem i svinenæringa. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å forebygge.

Kusignal!

Kusignal!

Kua har mye på hjertet, om du bare tolket signalene den gir deg.

Har du kvigeangst?

Har du kvigeangst?

Å ha angst for å ikke ha nok kviger til rekruttering er et helt reelt problem. Bondevennens podcast gir deg råd.

Forebygg mjølkefeber

Forebygg mjølkefeber

Mjølkefeber er framleis ei utfordring som gir store tap både for dyrevelferda og økonomien. No får du tipsa som kan førebygge.