HØYR!

Skolen feilinformerer om mat

25. juni 2021 | Aktuelt

Foto: Privat

Det finnes ingen form for kvalitetssikring av undervisningen i matfaget.

– Dessverre er mye av det som formidles om landbruket og matproduksjonen i undervisningen direkte feilinformasjon, sier Silje Eckdahl fra Horten.

Jane Brit Sande

– Det gjør vondt når 14-åringen kommer hjem fra skolen og sier «Mamma, vi har skylda for alt, vi», sa Silje Eckdahl, ammeku-bonde i Horten, til årsmøtet i Norges Bondelag.

Hun er ny nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag. I innlegget uttrykte Eckdahl sterk bekymring for hvordan norsk matproduksjon og husdyrhold blir omtalt i skolen og i faget Mat og helse.

– På skolen har mine barn lært at storfekjøtt er klimaverstingen i kjøleskapet, punktum, sier hun til Bondevennen.

– Dessverre er mye av det som formidles om landbruket og matproduksjonen i undervisningen direkte feilinformasjon. Dette gjelder både undervisningsmateriell og hva den enkelte lærer sier, sier Eckdahl.

Fremstillingen av økologisk vs. konvensjonelt, er et eksempel hun tar frem.

– Elevene fikk en svart/hvitt-fremstilling av produksjonsformene. Økologisk landbruk fikk en romantisert fremstilling der dyrene alltid går løst, og det blir ikke brukt kunstgjødsel og sprøytemidler. Konvensjonelt landbruk ble fremstilt som en produksjon der bøndene pøser ut med sprøytemidler, sier hun.

Eckdahl er utdannet som lærer, men er bonde på heltid. Etter innlegget på årsmøtet, delte hun også betraktningene på sin egen Facebook-profil. Da fikk hun meldinger fra flere av sine tidligere yrkesfeller.

– Det finnes ingen form for kvalitetssikring av undervisningen i matfaget. Mange lærere er forvirret fordi lærerverktøyet er flytende, og de ønsker seg noe håndfast å benytte seg av i faget, sier Eckdahl.

Som leder i lokallaget har hun fått telefoner fra medlemmer som opplevde det samme som henne.

– De søkte råd om hvordan de best mulig kunne oppklare feilinformasjonen for barna, og om de burde ta kontakt med skolen, sier Eckdahl.

Norges Bondelag, 4H Norge og 4Hgård Norge har samarbeidet om Den grønne skolen (dengronneskolen.no). Målet er å gi blant annet pedagoger tilgang til aktivitets- og læringsopplegg knyttet til gården og naturen.

– Men i tillegg trenger vi også å utforme råd til lokallagene til hvordan de skal møte feilinformasjon i skolen, sier Eckdahl.

Eckdahl har delt erfaringene sine med styret i Vestfold og Telemark Bondelag. Også der var problemstillingen med skolebarn som fortvilte etter matundervisningen kjent.

– Vi fattet ikke vedtak om hva vi skal gjøre videre, så jeg vil ta saken opp på nytt, sier den nye nestlederen.  

Stikkord denne saka: ,