Samla for kunnskap

Samla for kunnskap

Fjøsbesøk, føredrag og fag har samla unge bønder på Jæren i ei årrekkje. Jæren Young Cowboys har blitt eit viktig samlingspunkt.