IN druknar i søknadar

IN druknar i søknadar

Ei veke ut i det nye året har Olav Tegle i IN Rogaland fått femti søknadar om investeringsstøtte på bordet. – Eg fryktar me kan gå tom for pengar til påske, seier Tegle.

Liker arbeid og ansvar

Liker arbeid og ansvar

Ådne Tjemsland (20) har vore avløysar på same garden i seks år. No blir han heidra for innsatsen.

Smidig generasjonsskifte

Smidig generasjonsskifte

I 2006 sa Årne Salte opp jobben for å drive garden i lag med faren, Jostein Salte. Det var motivasjonen Jostein trengde for å investere og utvikle drifta for neste generasjon.

Tryggare med mentor

Tryggare med mentor

Som nyetablerte bønder søker Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme kunnskap overalt; hjå andre bønder, på internett – og hjå sin eigen mentor Kristin Skranefjell Eikeland.

Toppa pallen med småpoteter

Toppa pallen med småpoteter

Av 800 nominerte var det to potetdyrkarar med sans for kortreist mat og tiltak mot matsvinn som i år stakk av med tittelen Årets unge bonde.