Sammen=bedre: Direktør i Tine Rådgiving, Mari Stenersen, bonde Odd-Einar Hjortnæs og direktør i NLR, Bjarne Holm, tror rådgivingen fra Tine og NLR kan bli enda bedre hvis de jobber mer sammen og utnytter hverandres kompetanse.

Sammen=bedre: Direktør i Tine Rådgiving, Mari Stenersen, bonde Odd-Einar Hjortnæs og direktør i NLR, Bjarne Holm, tror rådgivingen fra Tine og NLR kan bli enda bedre hvis de jobber mer sammen og utnytter hverandres kompetanse. 

norsk landbruksrådgiving:

Tine og NLR vil samarbeide

20. juni 2024 | Aktuelt, Nlr

Tine og NLR skal utrede mulighetene for å styrke kunnskapsutviklingen og rådgivingstjenestene til bønder innen husdyr- og planteproduksjon sammen.

​Tine og NLR signerte nylig en intensjonsavtale om å utrede grunnlaget og mulighetene for et tettere samarbeid fremover. Samarbeidet skal skje der NLR og Tine har lignende tjenester, og der det er mulighet for å bedre tilbudet til bøndene.

– Markedet og omverdenen stiller stadig høyere krav til bonden og produktene fra landbruket, samtidig som kompleksiteten og krav til lønnsomhet også øker i gårdsdrifta.  Dermed trenger bonden i enda større grad rådgiving og kompetanse av høy kvalitet, levert på en effektiv måte. Da er det naturlig at våre to organisasjoner ser på om og hvordan vi kan samarbeide til bondens beste, sier Mari Stenersen, direktør i Tine Rådgiving.

– Det ligger et stort uforløst verdiskapingspotensial i vekslingen mellom husdyrrommet og agronomi. Norsk landbruk trenger å ta ut denne verdiskapingen. Et tettere samarbeid mellom Tine og NLR er en forutsetning for å få til det på en effektiv måte, sier Bjarne Holm, direktør i NLR.

En plan i 2025

Intensjonsavtalen ble signert på melkebruket til Odd-Einar Hjortnæs i Asker. Han er både Tine-medlem og NLR-medlem, og ser positivt på at de to organisasjonene vil samarbeide tettere.

– Jeg har stor nytte av rådgivingen jeg får fra både Tine og NLR, men jeg tror det kan bli enda bedre hvis de jobber mer sammen og utnytter hverandres kompetanse. Det er viktig for meg å ha en helhetlig og oppdatert rådgiving som kan hjelpe meg med å drive lønnsomt og bærekraftig, sier Hjortnæs.

Et eventuelt samarbeid skal skje innenfor konkurranselovens rammer, og all form for samarbeid skal vurderes i henhold til konkurranseloven før partene innleder konkrete samtaler. En plan for hvordan fremtiden med et tettere samarbeid ser ut skal presenteres eierne i Tine og NLR sommeren 2025.

Pressemelding fra Tine og NLR